Archiwum wydarzeń

04
Grudzień 2020

VI Konferencja Naukowo Gospodarcza Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw 2020

Celem jest: zaprezentowanie wyników projektu Combine (Program Interreg BSR), w tym aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego; a także:wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.... czytaj więcej  >

04
Grudzień 2020

Aktualności w chorobach zakaźnych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Aktualności w chorobach zakaźnych”, która odbędzie się w formie transmisji online w dniach 04-05.12.2020 r. pod patronatem prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało oraz Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Konferencja obejmie wykłady dotyczące głównych problemów w chorobach zakaźnych i podsumuje doniesienia z całego roku. Wśród omawi... czytaj więcej  >

03
Grudzień 2020

Międzynarodowa konferencja naukowa Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Instytut Pileckiego, która odbędzie się w ramach projektu Lemkin 2018-2023. Bezprecedensowa skala mordów na ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej miała swoje źródła w ideologiach totalitarnych. Organizatorzy kolejnej międzynarodowej konferencji, przygotowywanej przez Instytut Pileckiego stawiają sobie za cel przybliżenie charakteru tych zbrodni, sposobów, w jakie „przem... czytaj więcej  >

02
Grudzień 2020

TECHCO Forum

W dniach 2-3 grudnia odbędzie się zupełnie nowa inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) – TECHCO Forum. Wydarzenie łączy w sobie aż trzy dobrze znane projekty Izby. W trakcie nowego forum zaprezentowane zostaną najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Wydarzenie będzie stanowić płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. W 2020 roku to obok Kongr... czytaj więcej  >

01
Grudzień 2020

POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN

Przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko, licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe: jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego? jakie przeobrażenia zachodz... czytaj więcej  >

01
Grudzień 2020

RMs Manager Winter School

Szkoła zimowa projekt RMS Manager to 3-dniowy kurs online poświęcony kreatywności i umiejętnościom tworzenia rozwiązań w zakresie innowacji opartych na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Kierując się zasadami GOZ i zrównoważonego rozwoju studenci będą mogli uzupełniać swój profil akademicki i kompetencje zawodowe, zdobywając praktyczne umiejętności bardzo pożądane na rynku pracy i potrzebne wszystkim profesjonalistom zajmującym się innowacjami w dziedzinie ... czytaj więcej  >

27
Listopad 2020

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Media i Komunikacja społeczna. Pandemiczny obraz mediów

Szanowni Państwo, młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Media i komunikacja społeczna, która odbędzie się w formie on-line 27-28 listopada 2020 r. Podczas pierwszej edycji, która odbyła się 15-16 maja 2020 roku, wzięło udział 60 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia... czytaj więcej  >

25
Listopad 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Samorząd terytorialny - dawniej i dziś

Szanowni Państwo, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH”, serdecznie zapraszają do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Samorząd terytorialny – dawniej i dziś” w dniu 25 listopada 2020 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbędzie s... czytaj więcej  >

25
Listopad 2020

HUMANTECH MEETINGS: WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ NASZYCH CZASÓW

Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie online w ramach projektu HumanTech Meetings pt. Wirtualna rzeczywistość naszych czasów! Wraz z rozwojem nowych technologii, a w szczególności wirtualnej rzeczywistości dostępnej dzięki rozwiązaniom VR, AR czy MR człowiek coraz bardziej doświadcza wykreowanych przez technologię światów, odczuwa głębokie emocje i czuje niemal namacalną cielesną obecność. Pojawia się pytanie gdzie jest – jeśli jest ... czytaj więcej  >

19
Listopad 2020

National Sales Congress Director – Mistrzowskie strategie przywództwa

Inspiracja, motywacja i najlepsze praktyki zarządzania – NSC Director to indywidualny program dla liderów sprzedaży, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sprzyjającego zwiększeniu wydajności sprzedaży. Wydarzenie to również odpowiedź na realne potrzeby współczesnych liderów. Warsztatowa formuła gwarantuje możliwość weryfikacji zdobywanej wiedzy na bieżąco i adaptowania jej do konkretnych rozwiązań w Państwa firmie.W... czytaj więcej  >

19
Listopad 2020

Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

KONFERENCJA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY PANA KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA J.M. REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PROF. DR HAB. INŻ. NORBERTA SCZYGIOLA DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ DR INŻ. IWONY OTOLI, PROF. UCZELNI INICJATYWY FIRM RODZINNYCH Szanowni Państwo, zapraszamy na X. jubileuszową konferencję naukową pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs nierodzinne, która odbędzie się 19-20 listopada ... czytaj więcej  >

14
Listopad 2020

Studencka Konferencja Nauk Ścisłych

Uroczyście zapraszamy do udziału w III edycji Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 r. Całość będzie prowadzona jako konferencja online na jednej z wybranych platform. SKNS to: Coroczna konferencja organizowana przez studentów, dla studentów i doktorantów z całej Polski, tematyka obejmująca nauki ścisłe, możliwość prezentacji pracy badawczej lub przeglądowej, wykłady gościnne prowadzone przez n... czytaj więcej  >

14
Listopad 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” IV edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „e-Factory of Science” IV edycja, która odbędzie się dnia 14 listopada 2020 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia... czytaj więcej  >

13
Listopad 2020

V Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne" - 5th Visual Impairment Conference “See Invisible”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w V Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 13  listopada 2020r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbędzie się zdalnie. Jak co roku tematyka konferencji dotyczyć będzie  niepełnosprawności wzroku, w kontekście społecznym, edukacyjnym, psychologicznym, medycznym, rehabilitacyjnym oraz w odniesieniu do rozwoju nowych technologii. W tym roku zaprosiliśmy również gości z zagranicy do z... czytaj więcej  >

12
Listopad 2020

XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Szanowni Państwo!  Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 12-14.11.2020 r. w formie transmisji online. Program skierowany jest do lekarzy nefrologów, pediatrów, a także do wszystkich przedstawicieli innych specjalizacji, którzy chcą skorzystać z najaktualniejszej wiedzy wykładowców i ekspertów PTNfD. W ramach spotkania zostaną omówione aktualne tematy z zakresu nefrologii dziecięcej, jak n... czytaj więcej  >

06
Listopad 2020

Popkultura - poza kontekstem

Wychodząc na przekór obecnej sytuacji panującej na świecie, pragniemy nieco urozmaicić początek nowego roku akademickiego uprzejmie zapraszając Studentów oraz Doktorantów do wzięcia udziału w organizowanej przez Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji pt. „Popkultura – poza kontekstem”, która odbędzie się 6 listopada 2020 r.  W trosce o bezpieczeństwo uczestników z uwagi na wybuch pandemii COVI... czytaj więcej  >

04
Listopad 2020

2020 ANNUAL HUMANISTIC MANAGEMENT CONFERENCE THEME: UNITY IN DIVERSITY

The 2020 Eighth Annual Humanistic Management Conference will take place online and is brought to you by our Chapters from around the world. Our 2020 conference will be different from our previous conferences as it will be our first online conference and the driving force behind this year’s conference format are contributions by our Chapters from around the world. We wanted to make productive use of the circumstances and turn a challenge into an opportunity. So if we cannot be together in one p... czytaj więcej  >

29
Październik 2020

CEE Investment & Manufacturing Awards & CEO Networking Forum

Coroczna gala CEE Investment & Manufacturing Awards, która odbędzie się 29 października, jest uznawana za jedno z najważniejszych i najcenniejszych wydarzeń na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej.The annual CEE Investment & Manufacturing Awards & CEO Networking Forum, being held on October 29th is recognized as one of the most important and valuable real estate events in Central and Eastern Europe.... czytaj więcej  >

26
Październik 2020

Virtual Festival of Life and Earth Sciences

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji wirtualnej konferencji naukowej Virtual Festival of Life and Earth Sciences w dniach 20.07 – 26.07.2020 VFLES jest skierowany do studentów, doktorantów, młodych przyrodników i popularyzatorów nauki, dla których koszty wielu konferencji są zbyt wysokie, lub podróżowanie za granicę jest utrudnione. Wirtualny charakter wydarzenia pozwala na zaprezentowanie swoich wyników w formie wideo-prezentacji lub postera naukowego lub popularyzującego na... czytaj więcej  >

24
Październik 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauka, Badania, Rozwój” IV edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nauka, Badania, Rozwój” IV edycja, która odbędzie się dnia 24 października 2020 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zar... czytaj więcej  >

24
Październik 2020

PIANO CONNECTIONS.W kręgu kameralistyki fortepianowej składów różnych

W dniach 24-25 października 2020 odbędzie się KONFERENCJA NAUKOWA PIANO CONNECTIONS. W kręgu kameralistyki fortepianowej składów różnych. Formuła konferencji miała obejmować rozbudowaną część artystyczną, stanowiącą płaszczyznę spotkania wykonawców utworów kameralnych na składy mieszane, tj, fortepian i smyczki i/lub instrumenty dęte i/lub śpiew, reprezentujących różne muzyczne środowiska akademickie (część przeniesiona na 2021 rok). Ze względu na zaistniałą s... czytaj więcej  >

23
Październik 2020

Lublin i Lubelszczyzna w biografiach znanych i nieznanych na przestrzeni dziejów

Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Lublinie oraz Instytut Historii UMCS w Lublinie zapraszają pracowników naukowych, doktorantów, studentów, regionalistów i badaczy niezależnych na ogólnopolską konferencję naukową poświęconą lubelskim epizodom w biografiach mieszkańców ziem polskich na przestrzeni dziejów. Interesują nas nie tylko wybitne postaci i osoby w sposób oczywisty związane z Lubelszczyzną, ale też ci, w biografiach których region lubelski był obecny. Doty... czytaj więcej  >

23
Październik 2020

II Interdyscyplinarne Forum Edukacyjne - Choroby zakaźne, reumatologia i hematologia (Konferencja online)

Szanowni Państwo, wiele chorób infekcyjnych nadal stanowi duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne, czego dowodem jest obecna pandemia COVID-19. Zakażenie to jest wyzwaniem nie tylko dla infekcjologów, ale także dla lekarzy innych specjalności, którzy leczą i otaczają opieką chorych na choroby przewlekłe. Nadal jednak musimy liczyć się również z występowaniem znanych już zakażeń, które stanowią problem w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, często też wikłając lu... czytaj więcej  >

22
Październik 2020

GO UP CONGRESS 2020

NAJBARDZIEJ PRAKTYCZNY KONGRES DLA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW.Go Up Congress to doskonała okazja do nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych, spotkania inwestorów, przedsiębiorców i start-upów. Podczas kongresu nasi prelegenci przekażą najważniejszą wiedzę niezbędną do prowadzenia i rozwoju biznesu, przedstawią metody na pozyskanie funduszy oraz sprawdzone techniki marketingowe.Dwie sceny. Najlepsi eksperci. Branżowa wiedza. To właśnie oferujemy. Your biznes, your idea... czytaj więcej  >

22
Październik 2020

Konferencja Naukowa Nie tylko plebiscyt. Rok 1920 na Warmii i Mazurach, w Polsce i Europie

Zapraszamy na stronę internetową konferencji gdzie uzyskają Państwo wszystkie informacje dotyczące terminów i zakresu tematycznego organizowanej przez Instytut Północny konferencji.... czytaj więcej  >

22
Październik 2020

Cloud Computing GigaCon

- Jak wdrożyć chmurę? - Którego dostawcę wybrać? - Czy w ogóle warto migrować do chmury? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie podczas konferencji Cloud Computing! Będzie to również okazja do porównania ofert kilku dostawców rozwiązań chmurowych w jednym miejscu. W agendzie znajdują się już tematy: ERP w chmurze – nowe horyzonty pracy zdalnej w przedsiębiorstwach– Konrad Spryńca (enova365) IoT 2.0 – Przyszłość która nadeszła już dziś!– Paweł Fiderek (Ek... czytaj więcej  >

21
Październik 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 21-23.10.2020 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA*. Jest to już czwarte spotkanie organizowane w ramach międzynarodowego projektu International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię B... czytaj więcej  >

16
Październik 2020

II KONFERENCJA NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA. ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE EKOSYSTEMU ZAUFANIA

Katedra Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Akademia Prawa Nowych Technologiimają zaszczyt zaprosić naII KONFERENCJĘ "NOWE TECHNOLOGIE I SZTUCZNA INTELIGENCJA – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE EKOSYSTEMU ZAUFANIA"Kraków, 16 października 2020 r... czytaj więcej  >

15
Październik 2020

2. Kongres Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej

Szanowni Państwo, z uwagi na wielkie zainteresowanie Międzynarodowym Kongresem Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, zorganizowanym po raz pierwszy w 2018 roku w Lublinie, Zarząd Główny Towarzystwa Chirurgów Polskich podjął decyzję o kontynuacji tego przedsięwzięcia. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zapraszamy do udziału w drugiej edycji kongresu, która odbędzie się w dniach 15-17 października 2020 roku w Lublinie. Dla środowiska polskich chirurg&oacut... czytaj więcej  >

15
Październik 2020

V Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej

W imieniu Pana prof. dr hab. n. med. Grzegorza Wallnera – Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Ogólnej serdecznie zapraszamy do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej. V Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej, odbędzie się tuż przed 2. Kongresem Chirurgii Minimalnie Inwazyjnej, na który również serdecz... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję