Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy pod hasłem „Cyfrowa transformacja – szanse i zagrożenia”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-09-24 - 2020-09-25

Lokalizacja

Nazwa obiektu: konferencja on-line
Ulica i numer: ul. Ćwiklińskiej 2
Miasto i kod: 35-601 Rzeszów

Organizator

Instytut Ekonomii i Finansów

Opis wydarzenia

Zapraszamy do uczestnictwa w XIX interdyscyplinarnej konferencji z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy pod hasłem „Cyfrowa transformacja – szanse i zagrożenia”.

W tym roku przystosowując się do warunków pandemii zdecydowaliśmy się na zmianę formy konferencji przenosząc obrady do Internetu. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich uczestników tego wydarzenia dyskusję wokół problemów sygnalizowanych tytułem konferencji chcielibyśmy realizować w trakcie synchronicznego spotkania on-line w dniu 24/25 września 2020 r.

Kierunek debat nakreślą referaty wygłoszone przez prelegentów w sesjach konferencyjnych on-line. Przewidujemy również elektroniczną sesję posterową poprzez udostępnienie on-line prezentacji wszystkich zainteresowanych uczestników.

Będziemy zaszczyceni, gdyby zechcieli Państwo wziąć udział w tej debacie oraz zachęcili do udziału w niej swoich Współpracowników.

Szczegółowe informacje o konferencji wraz z założeniami programowymi debaty konferencyjnej znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie internetowej: https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/instytuty/instytut-ekonomii-i-finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe.

 W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: konferencjans@ur.edu.pl.

Cele merytoryczne: 

W nadchodzącej przyszłości dziejąca się już transformacja cyfrowa ufunduje nam rzeczywistość rozszerzoną, niewidzialną, sztuczną inteligencję i wiele nieznanych dotychczas problemów. Będą one związane z zanikiem bariery pomiędzy ludźmi i maszynami oraz powszechnym wykorzystaniem Internetu rzeczy, przetwarzania chmurowego i we mgle, które wiodą do płynnej symbiozy między człowiekiem a technologią, pracą i nie pracą, odpoczynkiem i życiem rodzinnym, jak również towarzyskim. Rewolucja cyfrowa i oferowane przez nią nowe technologie otwierają olbrzymie możliwości polepszenia komfortu pracy, robienia biznesu, życia codziennego.

Pandemia COVID-19 i kryzys, który za nią idzie, przyspiesza tę rewolucję z ogromnym rozpędem. Jednakże jej natura i dynamika tworzą również problemy społeczne i ekonomiczne, wyzwania i zagrożenia, którym musimy sprostać by nie stawać się jej ofiarą. Stwarza przecież perspektywę korzystania z darmowego eksploatowania kapitału ludzkiego, nieopłacanego przez nikogo pracownika, jego kompetencji i kreatywności. Otwiera też drogę do asymetrycznego rozkładu korzyści z użytkowania kapitału ludzkiego, opłacalnej ekonomicznie produkcji, nowych źródeł przewagi nad konkurencją. Nasila też problemy z coraz szybszym starzeniem się produktów i uczyni nieprzydatnymi większość obecnych zawodów. Obok korzyści w postaci inteligentniejszych produktów, poprawy wydajności, jakości, niezawodności oferty pojawią się również nowe zagrożenia w postaci masowego bezrobocia przy równoczesnych niedoborach kapitału ludzkiego dostosowanego do wymagań rewolucji 4.0. Wzrośnie ryzyko uprawiania phisingu, nadużywania dominującej pozycji, blokowania dostępu do zgromadzonych zasobów danych. Nasza niezależność, wrażliwość, poczucie szczęścia będą ograniczane. Czy będzie to transformacja pozytywna zadecydują o tym nasze umiejętności antycypacyjne i elastycznych dostosowań.

O tych i innych problemach związanych z transformacją cyfrową chcielibyśmy debatować na zapowiadanej konferencji, jak również szukać odpowiedzi, czy podejmowane w Polsce, w innych krajach i przez organizacje międzynarodowe reformy i polityki zmierzają we właściwym kierunku, a jeśli nie, jak temu zaradzić.

Opłaty za uczestnictwo:

800 zł (udział z publikacją)

Strona internetowa:

https://www.ur.edu.pl/kolegia/kolegium-nauk-spolecznych/instytuty/instytut-ekonomii-i-finansow/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/xix-interdyscyplinarna-konferencja-naukowa-z-cyklu-nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy-pod-haslem-cyfrowa-transfo,22537

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję