Archiwum wydarzeń

20
Kwiecień 2012

Konferencja Naukowa "Medycyna w sytuacjach kryzysowych"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2012

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Kolejna, szósta konferencja, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania miejskiego środowiska życia człowieka – poświęcona będzie również przede wszystkim szeroko rozumianym zagadnieniom kompozycji miejskiej przestrzeni. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Performer - dawny czy nowy paradygmat twórcy.

Zapraszamy Państwa na krajową konferencję z udziałem zagranicznych gości poświęconą figurze performera jako konkurencyjnego wobec teatru reżysera paradygmatu twórcy w teatrze tradycyjnym i współczesnym. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących sposobów i możliwości integracji na poziomie regionalnym i globalnym. Występujące procesy integracyjne mają różnorodne cele, zakres, skalę, bardziej lub mniej sformalizowany charakter, a ich znaczenie coraz bardziej rośnie. Dlatego przedmiotem dyskusji będą przede wszystkim kwestie postępującej integracji politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy ogólnospołecznej i jej wpływu na funkcjonowanie konkretny... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Media kościelne w polskim systemie medialnym

Podstawowym celem konferencji jest próba ukazania aktualnego stanu funkcjonowania tych mediów kościelnych, które są częścią systemu medialnego. Cele szczegółowe zawierają pytania o struktury tej części systemu, wspólne nurty tematyczne, stosunek do rynku mediów, postęp technologiczny, odbiór społeczny. Obrady Konferencji odbywać się będą w ramach sesji plenarnej oraz dwóch paneli tematycznych. W sesji plenarnej o problematyce powiązań mediów kościelnych z systemami... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

21. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej - PASE 2012.

Konferencje PASE mają na celu zbliżenie do siebie polskich uczonych specjalizujących się w różnych dyscyplinach anglistyki, takich jak literatura brytyjska i amerykańska, kultura różnych państw anglojęzycznych, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, czy też przekładoznawstwo. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, zarówno w systemie edukacji, jak i rynku pracy. Zamysłem organizatorów konferencji jest podjęcie dyskusji w poniżej zarysowanych obszarach problemowych: 1. Dyskurs o przyszłości i rozwoju poradnictwa zawodowego 2. Wybory edukacyjno – zawodowej jednostki 3. Interdyscyplinarność poradnictwa zawodowego 4. Kompetencje i kwalifikacje współczesnego doradcy zawodowego. 5. Nowe nurty w dor... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących kształtowania bezpieczeństwa publicznego, pomiędzy przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe a praktykami zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa na co dzień. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również studenci. Wprowadzenie panelu studenckiego umożliwi, poprzez stworzenie forum wymiany poglądów, dyskusji, prezentacji badań i osiągn... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

POLIMER 2012

Konferencja jest projektem w pełni realizowanym przez studentów: członków Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER działającego pod opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilczyńskiego przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, a także członków Koła Naukowego Konstruktor Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest kolejnym etapem integracji środowisk producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, przedsiębiorców, pracowników uczelni,... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

IV Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Inżynieria współczesnych procesów spajania”

Głównym celem Sympozjum jest przedstawienie dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników Zakładu Inżynierii Spajania oraz osiągnięć innych ośrodków naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania nauki z przemysłem. Sympozjum będzie okazją do spotkania się osób, zajmujących się na co dzień zagadnieniami spajania materiałów oraz stanowić będzie forum wymiany poglądów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Konferencja zawodowa "Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew"

Konferencja pod hasłem „Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew”, organizowana w ramach I Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, przybliży jej uczestnikom najważniejsze zagadnienia, związane ze skutecznymi metodami zarządzania terenami zieleni. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i podzielone jest na trzy bloki tematyczne: aspekty naukowe, aspekty praktyczne i aspekty formalno-prawne w pielęgnacji i ochronie drzew. W związku ze zbliżającym się terminem rozpocz... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Europejska Konferencja OMEP 2012 "Szacunek dla dziecka".

Głównym tematem Europejskiej Konferencji OMEP w 2012 roku jest „Szacunek dla dziecka”, a tematy dotyczą następujących zagadnień: I. Dziecka sprawy najważniejsze i nieważne. II. Edukacja i rozwój osobisty dziecka w instytucji, obok czy wbrew niej? III. Odpowiedzialni dorośli w przestrzeni dziecka. IV. Dzieciństwo na marginesie cywilizacji. V. Idee współczesnej wielokulturowości. Ważnym tematem poruszanym podczas obrad będzie problem edukacji międzykulturowej i idee ... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

XVI Seminarium “KOMPOZYTY 2012 -Teoria i praktyka”

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM - nanokompozyty, - kompozyty z materiałów odnawialnych, - inne kompozyty, - recykling kompozytów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Polish IA Summit 2012

Polish IA Summit to czołowa europejska konferencja dedykowana tematyce Interakcji Człowiek-Komputer, User Experience i Architekturze Informacji, dziedzinom poświęconym projektowaniu funkcjonalnych i użytecznych środowisk informacyjnych. Dla społeczności specjalistów UX wystąpi 40 prelegentów z 11 krajów.  W tym roku, dzięki wspólnej pracy organizatorów UseLab Consulting Group i CHI Polska oraz partnerów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Kansei P... czytaj więcej  >

17
Kwiecień 2012

VI Ogólnopolska Konferencja Biznes i Nauka pt. "Technologie Przyszłości - odnawialne źródła energii"

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli biznesu, szpitali, JST, firm branżowych, parków naukowo-technologicznych oraz pracowników naukowych. Celem wydarzenia jest prezentacja aktualnej problematyki oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy", która odbędzie się 16 kwietnia 2012 roku. Celem konferencji jest integracja wniosków z badań i doświadczeń naukowców oraz praktyków oraz dyskusja nad rozwiązaniami problemu bezrobocia osób chorych psychicznie w województwie opolskim. Zaproszenie adresowane jest do psychologów, socjologów, pedagogów, ... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Celem konferencji jest analiza polskich przepisów podatkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.... czytaj więcej  >

15
Kwiecień 2012

XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa „Podstawy - Aplikacje - Przyszłość”

Podczas XII Szkoły Membranowej będziemy dyskutować zarówno o podstawach i zastosowaniach praktycznych, jak i o przyszłości technik membranowych w Polsce i na świecie. W trakcie trwania szkoły będziecie mieli Państwo możliwość wysłuchania wykładów uznanych polskich i europejskich specjalistów w dziedzinie membran. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

Drugi Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne seksualne."

Przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu zapraszamy Państwa na sesję poświęconą rekomendacjom Światowego Towarzystwa Seksuologicznego. Pierwsza sesja seksuologiczna omawiać będzie seksualność w aspekcie interdyscyplinarnym, a przyczynkiem do dyskusji stanie się wykład o kanonach piękna ciała ludzkiego. Wzorem pierwszej edycji pragniemy przedstawić Państwu stan najnowszej wiedzy medycznej z zakresu ginekologii, urologii i seksuologii. W trakcie jednej z głównych sesji probl... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

III Międzynarodowa Konferencja Open Access

Celem konferencji jest zbliżenie dwóch grup zawodowych tego samego środowiska naukowego: naukowców i bibliotekarzy. Pokazanie bibliotekarzom i specjalistom informacji jakimi nowymi drogami idzie nauka, jakie metody stosuje w prowadzeniu badań, jakie zasoby wytwarza i jakich potrzebuje, co to jest e-science, nauka 2.0, jak prowadzi się nowoczesną dydaktykę na uczelni i jakie zasoby do niej wykorzystuje. Dodatkowym celem jest ponoszenie świadomości pracowników nauki, bibliotekarzy, spec... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2012

K2 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

Celem KDWA-4, podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich trzech edycji naszej konferencji (2004, 2006, 2008) jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  - słuchaczy studiów doktoranckich kierunku architektura i urbanistyka.  Przedmiotem czwartego spotkania jest zagadnienie transformacji przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Marzec 2012

Nicolai Hartmann (1882-1950) - źródła, krytyki, kontynuacje.

Konferencja „Nicolai Hartmann (1882-1950) – źródła, krytyki, kontynuacje” jest drugą z cyklu dotyczącego filozofii N. Hartmanna. Przedmiotem konferencji są trzy grupy ogólne grupy zagadnień: 1) teoretyczne źródła i inspiracje, które określały problemowe tło oraz genezę filozofii Hartmanna; 2) poglądy i stanowiska formułowane przez samego Hartmanna; 3) stosunek innych autorów do filozofii Hartmanna (rozumiany zarówno w duchu kontynuacji, jak i w duchu negacji i kry... czytaj więcej  >

28
Marzec 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

Niemal 200 firm prezentujących profesjonalny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, odczynniki chemiczne i wiele innych elementów wyposażenia placówek badawczych. Taką kompleksową ofertę dla laboratoriów przedstawią wystawcy XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbędą się w dniach 28-30 marca w centrum targowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Impreza będzie doskonałą okazją nie tylko do nawiązania interesujących kontaktów bizneso... czytaj więcej  >

27
Marzec 2012

Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom międzypokoleniowego uczenia się. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany poglądów oraz doświadczeń, prezentacji wyników badań, jak i podzielenia się teoretyczną refleksją dotyczącą szeroko rozumianego międzypokoleniowego uczenia się. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów, socjologów, psychologów, antropologów, kulturoznawców, zarówno teoretyków, jak i prakt... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World

MAGNANIMITAS and European Institute of Education invite all doctoral students and academic workers to Scientific Conference with International participation “Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World". The main goal of this conference is to present the participants’ PhD theses and achievements in the post docs research projects. Any contributions dealing with research in the field of Pedagogy and Psychology are welcome. Place: online Registration deadline: March 19, 2012 All ... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej

Głównym celem konferencji jest prezentacja pozycji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce ich znaczenia w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej oraz określenie perspektyw ich rozwoju w najbliższych latach. W szczególności tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia: Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym. Kredytowanie gospodarki żywnościowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych Miejsce ... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja prawa porównawczego "Interes prywatny i interes publiczny w europejskiej tradycji prawnej "

Konferencja zatytułowana "2nd International Conference on Comparative Law Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition" poświęcona będzie interesowi prywatnemu i publicznemu w europejskiej tradycji prawnej. Głównymi gośćmi wydarzenia będą profesorowie Christian von Bar i Carlos Flores Juberias. Językiem konferencji będzie angielski, a jako języki pomocnicze także niemiecki i polski. Szczegółowe informacje nt. przesłania konferencji, agendy oraz opła... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

Seksualność człowieka – wokół przemian.

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje kolejną, czwartą już, edycję konferencji z cyklu "Seksualnosc czlowieka", która odbędzie się 23 marca 2012 roku w Krakowie. Tematyka tegorocznego spotkania naukowego koncentruje się wokół zagadnienia przemian w myśleniu o seksualności, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 100 lat. Zjawisko to będzie analizowane w trzech następujących obszarach: nauka, terapia oraz społeczeństwo/ku... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję