Archiwum wydarzeń

22
Październik 2021

III Konferencja "Nowe technologie i sztuczna inteligencja" - Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania.

Szanowni Państwo, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią już edycję konferencji "Nowe Technologie i Sztuczna Inteligencja. Aspekty prawne i praktyczne ekosystemu zaufania”, organizowanej przez Zespół Badawczy „Prawa Informacyjnego, Mediów i Własności Intelektualnej w Nowych Technologiach” Uniwersytetu Pedagogicznego im KEN w Krakowie, Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego UKSW, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz A... czytaj więcej  >

21
Październik 2021

X. Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

Serdecznie zapraszamy na X. jubileuszową konferencję naukową pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne, która odbędzie się 21-22 października 2021 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Tegoroczna konferencja stanowi kontynuację konferencji z cyklu Wyzwania i perspektywy rozwoju przedsiębiorczej organizacji organizowanych od 10 lat przez Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem. Co roku tematyka konferencji deter... czytaj więcej  >

21
Październik 2021

Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne „Problematyka chorób metabolicznych” (online)

Ogólnopolskie Sympozjum Medyczne „Problematyka chorób metabolicznych” (online)21 października 2021 rokuSzanowni Państwo!Choroby metaboliczne stanowią wieloaspektowe zagadnienie obejmujące wszystkie schorzenia wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych organizmu. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat częstość występowania wielu z nich znacząco wzrosła, stając się jednocześnie istotnym problemem epidemiologicznym. Powszechny charakter schorzeń metabolicznych sprawia, że... czytaj więcej  >

21
Październik 2021

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia” (online)21 października 2021 rokuSerdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”, która odbędzie się 21 października 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację Konferencja przybierze formę online. Ze swojej strony pragniemy zapewnić wszystkim uczestnikom wydarzenia, członkom Komitetu Naukowego i Gościom Honorowym mo... czytaj więcej  >

21
Październik 2021

Webinarium - Analiza ryzyka zdrowotnego dla mieszkańców osiedla sąsiadującego z dawnymi Zakładami Chemicznymi ZACHEM

Zmiany gospodarcze zachodzące w latach 90. XX wieku spowodowały likwidację zakładów przemysłowych, po których pozostały opuszczone, silnie zanieczyszczone tereny. Problem ich zanieczyszczenia nadal pozostaje nierozwiązany, a jego skala upoważnia do określania tych miejsc terminem „bomby ekologiczne”. Jednym z nich są tereny po Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy. Zakłady te, założone w miejscu poniemieckiej wytwórni materiałów wybuchowych, były do 2013 r. je... czytaj więcej  >

20
Październik 2021

IV edycja Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2021.

Z radością zapraszamy Państwa do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2021. W tym roku obradujemy pełne trzy dni, spotykając się w dniach 20-22 października 2021 roku w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Wydarzenie zostało włączone w oficjalne obchody 70. rocznicy utworzenia Wojskowej Akademii Technicznej oraz 10. rocznicy powołania nauk o bezpieczeństwie w Polsce. M... czytaj więcej  >

19
Październik 2021

19. Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ 2021

19. edycja Forum Sportu i Biznesu SPORTBIZ to wydarzenie z zakresu marketingu i sponsoringu sportowego. Głównym celem wydarzenia jest profesjonalizacja kadry zarządzającej branżą sportową w Polsce poprzez integrację w celu lepszej komunikacji i współpracy pomiędzy osobami ze świata polskiego sportu. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jest obecnie największą konferencją o tej tematyce w Polsce. Wydarzenie składa się z: Konferencji, targów SPORTBIZ EXPO, Warsztatów, Wiec... czytaj więcej  >

18
Październik 2021

Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara” – Międzynarodowa Konferencja Naukowa 18–19 X 2021

Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów uczelni krajowych i zagranicznych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara”, która odbędzie się w dniach 18–19 października 2021 r., w formule hybrydowej.   Celem Konferencji jest podjęcie naukowej debaty na temat współistnienia w sferze duchowej oraz kultu... czytaj więcej  >

16
Październik 2021

Miłość, intymność, seksualność | Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne

Szanowni Państwo!Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne" KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 16 października 2021 między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłuże... czytaj więcej  >

16
Październik 2021

Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne

Szanowni Państwo!Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 16 października 2021 między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłuże... czytaj więcej  >

15
Październik 2021

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku ” (online)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby nowotworowe wyzwaniem dla nauk medycznych w XXI wieku ” (online)15 października 2021 rokuChoroby nowotworowe stanowią wyzwanie dla naszego społeczeństwa. Choć w porównaniu do innych państw zachorowalność na choroby nowotworowe w Polsce nie jest wysoka to liczba osób chorych z roku na rok wzrasta, a śmiertelność u osób cierpiących na nowotwory złośliwe uważana jest za bardzo wysoką. Szansami na zmianę tego trendu jest nie tylk... czytaj więcej  >

15
Październik 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” (online)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego” (online)15 października 2021 rokuSerdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ”Od społeczeństwa pierwotnego do społeczeństwa postmodernistycznego”, która odbędzie się 15 października 2021 roku. Z uwagi na obecną sytuację spotkanie przybierze formę online. Celem Konferencji jest podjęcie dyskusji na temat zmian zachodzących w funkcjonowaniu s... czytaj więcej  >

15
Październik 2021

Academic Writing in English Made Painless!

The Center For American Studies in cooperation with the Adam Mickiewicz University in Poznań would like to invite you to participate in an intense and certified weekend course with a U.S. native speaker and scholar titled "Academic Writing in English Made Painless!". It's a well-known fact that the most important skill of every academic is his or her ability to effectively communicate scholarly ideas through writing (e.g., books, essays, papers). Our course will teach you how to master the art ... czytaj więcej  >

15
Październik 2021

Ogólnopolska konferencja Naukowa "Człowiek-Żywność-Środowisko"

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych wyników w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, biotechnologii, oraz wpływu różnych czynowników na zdrowie i funkcjonowanie organizmu człowieka oraz środowiska. Głównym celem projektu jest integracja naukowców z Polski i zagranicy oraz wymiana ich doświadczeń naukowych.... czytaj więcej  >

14
Październik 2021

III Konferencja Naukowa: Ludzie – Przedsiębiorstwa – Instytucje. Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych i gospodarczych

Celem konferencji jest wieloaspektowa i interdyscyplinarna debata nad zagadnieniami dotyczącymi współdziałania i współdzielenia na poziomie indywidualnym, wewnątrzorganizacyjnym oraz międzyorganizacyjnym. We współczesnym świecie coraz większego znaczenia nabierają dobra niematerialne, a także pozaekonomiczne formy kapitału, takie jak kapitał społeczny bądź kulturowy. Mimo kurczenia się różnego typu zasobów surowcowych w skali świata, powstaje coraz więcej zasobów niemat... czytaj więcej  >

14
Październik 2021

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Biopolimery – źródło nowych materiałów” (online)14 października 2021 rokuBiopolimery to naturalne związki produkowane przez zwierzęta, rośliny oraz drobnoustroje. Wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu i medycyny. Ze względu na ich atrakcyjne właściwości cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zapotrzebowanie na materiały polimerowe stawia nowe wyzwania dla inżynierów i naukowców.Wciąż powiększający się problem z ... czytaj więcej  >

09
Październik 2021

Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne

Szanowni Państwo! Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Rynek pracy w Polsce i Europie. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".   KIEDY? Konferencja odbędzie się w sobotę 9 października 2021 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konfere... czytaj więcej  >

08
Październik 2021

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” (online)

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce” (online)8 października 2021 rokuSerdecznie zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Motyw wędrówki w literaturze i sztuce”, która odbędzie się online 8 października 2021 roku.Wędrówka jest nieodzowną częścią życia ludzkiego. Nieważne, czy to wędrówka cielesna czy duchowa – podróż uczy, kształtuje charakter człowieka, a także poszerza świadomość i rozwija wyob... czytaj więcej  >

08
Październik 2021

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.” (online)

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.” (online)8 października 2021 rokuChoroby cywilizacyjne, nazywane potocznie epidemią XXI wieku, odpowiadają według statystyk za 80% wszystkich zgonów na świecie. Do grona osób cierpiących na choroby krążenia, nowotworowe czy cukrzycę, należą nie tylko osoby starsze, a coraz częściej osoby w młodym wieku, w tym także dzieci. Skala tego zjawiska nasila się w krajach bardziej rozwiniętych.Zapraszamy ... czytaj więcej  >

08
Październik 2021

Drafting Contracts in English Made Easy!

The Center For American Studies would like to invite you to participate in an intense, certified weekend course with a law professor from the United States (alumna of Oxford, Princeton and Virginia Law School) titled "Drafting Contracts in English Made Easy!".... czytaj więcej  >

02
Październik 2021

LIVE: Najpiękniejsze japońskie ogrody

Zapraszamy na pierwsze spotkanie LIVE w nowym (już 3!) sezonie naszego podcastu, które będzie poświęcone japońskim ogrodom. Zabierzemy Was na wirtualny spacer po cudownych ogrodach i parkach zlokalizowanych w obecnej (Tokio) i dawnych (Kioto, Nara) stolicach Japonii, ale także do mniej znanych zakątków - np. na Yakushimę i Okinawę. Zobacz, gdzie Japończycy podziwiają kwitnące wiśnie, gdzie czerwieniejące klony, a gdzie fotografują mech! Widzimy się w sobotę, 2. października ... czytaj więcej  >

02
Październik 2021

III Konferencja Sekson

W dniach 2-3 października odbędzie się III Konferencja Sekson o seksualności i rodzicielstwie osób z niepełnoprawnością ruchową. Wszystkie wykłady i panele dyskusyjne będą transmitowane online na profilu Facebookowym projektu Sekson i na www.sekson.pl Porozmawiamy m.in. o: - zdrowiu seksualnym Polaków, wizycie u ginekologa i problemach urologicznych, - zabawkach erotycznych i odkrywaniu swojej seksualności, - pracy seksualnej z osobami z niepełnosprawnością, - związkach osób z... czytaj więcej  >

01
Październik 2021

III Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Jesień 2021, to czas na organizację już trzeciej edycji naszej konferencji. W tym roku musieliśmy podjąć kluczowe decyzje, związane z przygotowaniami do tego ważnego dla środowiska medycznego wydarzenia. Oprócz wprowadzenia procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas spotkania, to z powodu zamknięcia dotychczasowego obiektu, do którego już przez wiele lat przyzwyczailiśmy się, jako miejsca naszych konferencji, musieliśmy zmienić j... czytaj więcej  >

30
Wrzesień 2021

Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych

30 września 2021 roku odbędzie się organizowana przez GigaCon konferencja Bezpieczeństwo i Niezawodność Systemów Informatycznych. Spotkanie będzie miało formułę online. Wydarzenie dedykowane jest kierownikom działów IT, oficerom bezpieczeństwa, managerom IT, administratorom sieci i systemów zabezpieczeń oraz wszystkim osobom odpowiedzialnym za strategię i utrzymanie bezpieczeństwa systemów w firmie, a także osobom decyzyjnym odnośnie zakupów IT ze średnich i dużych przed... czytaj więcej  >

28
Wrzesień 2021

Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem 2021

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowiezaprasza naVI Ogólnopolską Doktorancką Konferencję Naukową„Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem” PANELE TEMATYCZNE:  - HISTORIA - SOCJOLOGIA - NAUKI O MEDIACH - TEOLOGIA - FILOZOFIA Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/3i4HnKr Termin nadsyłania abstraktów: do 7 września 2021 r. Opłata konferencyjna za udział czynny wynosi 50złPrzelewy prosimy kierować z tytułem: "BMNICH 2021 ... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2021

International Academic Conference titled "Law, Medicine and Psychology"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the International Academic Conference titled "Law, Medicine and Psychology".... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2021

Law, Medicine and Psychology

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the International Academic Conference titled "Law, Medicine and Psychology".... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zrozumieć Naukę” V edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału wOgólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Naukę” V edycjaktóra odbędzie się dnia 25 września 2021 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirusem CO... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2021

Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie

Szanowni Państwo! Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Cywilistycznym pt. "Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie". KIEDY? Konferencja odbędzie się w sobotę 25 września 2021 roku między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzega... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fantastyka i Science Fiction – temat zainteresowań naukowych” (online)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Fantastyka i Science Fiction – temat zainteresowań naukowych” (online)24 września 2021 rokuLiteratura fantasy przeżywa swój rozkwit nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Takie cykle fantasy, jak „Władca Pierścieni” J.R.R. Tolkiena, „Świat Dysku”  T. Pratchetta czy „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa z pewnością są znane wielu czytelnikom literatury. Dużą popularnością cieszy się również twórczość Stanisława Lema, Andrzeja ... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję