Archiwum wydarzeń

22
Luty 2018

Potencjał zbiorników wodnych konurbacji śląsko-dąbrowskiej w łagodzeniu skutków zmian klimatu

Zmiany klimatu oraz związane z tym występowanie zdarzeń pogodowych o charakterze ekstremalnym niosą konieczność maksymalnego wykorzystania potencjału adaptacyjnego, jakim dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska, do łagodzenia skutków tych zmian. Wśród zasobów instytucjonalnych, finansowych, infrastrukturalnych i kapitału społecznego, którymi dysponuje konurbacja śląsko-dąbrowska, należy uwzględnić również niezwykle dużą, w skali kraju, liczbę zbiorników wodnych. Wśr... czytaj więcej  >

14
Grudzień 2017

Badania siedliskowe jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Beskidzie Śląskim i Żywieckim – specyfika badań w terenie górskim

Prowadzący: Jacek Borgulat, IETULasy beskidzkie należą aktualnie do najbardziej zagrożonych. Przyczyną obecnej sytuacji jest zmiana w wyniku XIX wiecznej gospodarki leśnej naturalnych zespołów buczyny karpackiej na niestabilne monokultury świerkowe nieznanego pochodzenia. Znaczący wpływ na kondycję zdrowotną drzewostanów beskidzkich miało również wieloletnie oddziaływanie emisji z pobliskich okręgów przemysłowych, toteż naturalne fragmenty buczyny karpackiej zachowały się... czytaj więcej  >

11
Grudzień 2017

„Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy”

Ogólnopolska konferencja pt. „Zarządzanie zdrowiem różnych pokoleń pracowników firmy” realizowana w ramach projektu pt. „Edukacja pracodawców, menedżerów, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony zdrowia pracujących w zakresie tworzenia i realizacji w zakładach pracy programów zarządzania zdrowiem starzejących się pracowników” finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia. Celem konferencji jest: - Omówienie specyfiki funkcjonowania pracowników w ... czytaj więcej  >

07
Grudzień 2017

The “Democratic Man” and Security of Organisations

Serdecznie zapraszamy na na Siódmą Międzynarodową konferencję naukową. Jej temat to: The Ideal of "Democratic Man".Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Możliwy jest także udział przez Internet. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji można odnaleźć na stronie internetowej : http://jacko.econ.uj.edu.pl/Konf/IdealizedDesign/7/index.php?lang=en.Opis konferencji w języku angielskim: Already ancient philosophers, such as Plato and Aristotle, claimed that the ... czytaj więcej  >

01
Grudzień 2017

Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci

Podczas konferencji odbędą się prezentacje prac o tematyce medycznej lub przyrodniczej, interesujące szkolenia oraz imprezy integracyjne. Prelegenci będą mogli prezentować prace w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, białoruskim. Abstrakty zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym (7 pkt MNiSW). Prelegenci otrzymają możliwość opublikowania pełnej wersji pracy w punktowanym czasopiśmie. Przyznanych zostanie 28 nagród. Konferencja umożliwi wymianę d... czytaj więcej  >

29
Listopad 2017

Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi, będące komórką organizacyjną Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej: „Zarządzanie zdrowiem w firmach: aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie się” Jest ona organizowana w ramach projektu pt. „Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukac... czytaj więcej  >

24
Listopad 2017

Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 został uchwalony 24 kwietnia 2017 roku przez Sejmik Województwa Śląskiego. Plan inwestycyjny wskazuje niezbędne inwestycje w gospodarce odpadami komunalnymi, które gwarantować mają funkcjonowanie nowoczesnego systemu, spełniającego wymogi wskazane w krajowym planie. Dzięki budowie i modernizacji szeregu instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w województwie śląskim możliwa będzie realizacja celów przy... czytaj więcej  >

23
Listopad 2017

III FinTech Digital Congress

Szybki rozwój digitalizacji, postęp techniki, a przy tym coraz większe wymagania klientów cyfrowych wpłynęły na powstanie kolejnej odsłony FinTech Digital Congress. W dniach 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Westin, w Warszawie odbędzie się trzecia edycja Kongresu skierowanego do przedstawicieli dojrzałego sektora finansowego, ale również start-upów, inwestorów, którzy interesują się branżą fintech i wdrażaniem nowoczesnych technologii do usług finansowych. W agendzie jesie... czytaj więcej  >

23
Listopad 2017

II InsurTech Digital Congress

Innowacje technologiczne oraz oczekiwania klienta to główne czynniki, które wpłynęły na powstanie i rozwój branży insurtech. InsurTech Digital Congress to spotkanie kluczowych przedstawicieli branży ubezpieczeniowej, start-upów, firm IT, funduszy inwestycyjnych, którzy chcą łączyć innowacje z tradycją i kreować nowe trendy w tym sektorze. Druga edycja Kongresu odbędzie się 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Westin, w Warszawie. Podczas dwóch dni poddany zostanie analizie polsk... czytaj więcej  >

23
Listopad 2017

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "Rozkręcimy Was - Koła Naukowe kuźnią talentów zarządzania - pasja, ludzie, projekty, działanie"

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-25 listopada 2017 r. na terenie AGH w Krakowie. Impulsem do zorganizowania konferencji, do której współtworzenia Państwa zapraszamy, jest 25. rocznica założenia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie, działającego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, która przypada właśnie w 2017 roku.  Pierwszy dzień Konferencji – Obrady na Akademii Górniczo-Hutniczej Dedykowany jest g... czytaj więcej  >

21
Listopad 2017

Bezpieczny Pojazd - Bezpieczny Pasażer 2017

Gorąco zapraszamy na wyjątkową konferencję dotyczącą bezpieczeństwa pasażerów autobusów i tramwajów „Bezpieczny Pojazd – Bezpieczny Pasażer”, która odbędzie się 21 / 22.11.2017 w hotelu Best Western Premier Kraków. Najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem podróżnych będą prezentowane przez światowych ekspertów, przedstawicieli producentów pojazdów, wyposażenia, przewoźników miejskich i międzymiastowych, firmy homologujące, kontrolerów drogowych ... czytaj więcej  >

20
Listopad 2017

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki  Blisko 500 specjalistów z całego świata weźmie udział w V Międzynarodowym Kongresie Biogospodarki, który odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Łodzi - stolicy województwa ogłoszonego bioregionem i stawiającego sobie za cel rozwój biogospodarki. Organizator wydarzenia - Województwo Łódzkie tworzy strategię biogospodarki, która łączy kluczowe dla regionu branże: innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze, medycynę,... czytaj więcej  >

17
Listopad 2017

Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy

Szanowni Państwo! Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Jubileuszowej X Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2017 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy”. Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna” to spotkania multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych oraz profesjonalistów z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu. Po... czytaj więcej  >

16
Listopad 2017

Charakterystyka szczepów bakterii wyizolowanych z przydomowych oczyszczalni ścieków

Prowadzący: Łukasz Jałowiecki, IETUPrzydomowe oczyszczalnie to zespół urządzeń służących do oczyszczania ścieków z gospodarstw domowych w procesach mechanicznych, biologicznych i chemicznych. Oczyszczone ścieki z tych oczyszczalni są dużym rezerwuarem mikroorganizmów o szerokim spektrum biotechnologicznym. Mikroorganizmy wyizolowane z takiego środowiska mogą służyć do stworzenia kolekcji szczepów bakterii o potencjale biodegradacyjnym. Głównym celem projektu pt. Optymal... czytaj więcej  >

14
Listopad 2017

14. Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów. Odpady źródłem energii.

Seria konferencji poświęconych tematyce WtE już od 14 lat jest największą międzynarodową platformą wymiany doświadczeń zagranicznych i krajowych w Polsce.Tegoroczna edycja konferencji poruszać będzie aktualne tematy związane z odzyskiem energii z odpadów. W programie nie zabraknie więc roli EfW w Circular Economy, doświadczeń z eksploatacji instalacji WtE oraz tematyki dot. zagospodarowania odpadów procesowych. Omówimy problemy i wyzwania zakładów produkujących energię z... czytaj więcej  >

08
Listopad 2017

Forum Nowoczesnej Produkcji już 8-9 listopada!

Produkcja przemysłowa jest ważnym filarem, który dzięki konkurencyjności gospodarek prowadzi do trwałego i stabilnego wzrostu. W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie po raz czwarty odbędzie się Forum Nowoczesnej Produkcji. Podczas dwóch dni Forum pojawią się tematy związane z m.in.: robotyzacją i optymalizacją produkcji, przemysłowym IoT, digital twins, smart factory, wdrażaniem innowacji. W tym roku konferencji po raz pierwszy będzie towarzyszyć innowacyj... czytaj więcej  >

19
Październik 2017

100% Retail&Fashion

100% Retail & Fashion to jedyne takie wydarzenie dedykowane branży odzieżowej, obuwniczej i bieliźnianej w Polsce.Wizerunek, strategia, komunikacja, kampaniepromocyjne, marketing sklepów off i online – to tylko kilka z wielu przykładów prezentowanych zagadnień.Spotkanie z ekspertami i możliwość udziału w bezprecedensowym, specjalistycznym wydarzeniu branżowym.Najważniejszymi elementami „100% Retail & Fashion” są nie tylko wykłady największych w Polsce fachowców z branży, ... czytaj więcej  >

19
Październik 2017

Life Science Open Space 2017

Klaster LifeScience Kraków wraz z partnerami zapraszają na konferencję Life Science Open Space 2017, która odbędzie się 19 października w ICE Centrum Kongresowym w Krakowie.Life Science Open Space to FORUM INNOWACJI DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA: otwarta i interdyscyplinarna platforma współpracy ludzi nauki, biznesu, polityki i administracji - profesjonalistów, ekspertów, przedsiębiorców, inwestorów, fanów oraz użytkowników i konsumentów technologii life science. LSOS skupia w ... czytaj więcej  >

17
Październik 2017

I SecureTech Congress

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni staje się z dnia na dzień coraz bardziej istotne, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie. Ochrona danych firmy i zapewnienie dobrego imienia marki jest jednym z podstawowych zadań każdego przedsiębiorstwa. Zauważając tą potrzebę, zapraszamy na inauguracyjną edycję SecureTech Congress, gdzie będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami w cyberbezpieczeństwie.Wydarzenie odbędzie się 17-18 październik... czytaj więcej  >

17
Październik 2017

VII BIG DATA & AI: Think Big Congress

VII BIG DATA & AI: Think Big Congress Już 17-18 października 2017 r. w Hotel Sheraton w Warszawie odbędzie się Kongres będący odpowiedzią na nową rewolucję technologiczną w biznesie. Wydarzenie stanowi unikalne i prestiżowe spotkanie najważniejszych przedstawicieli biznesu, administracji publicznej oraz nauki. Tegoroczna odsłona Kongresu będzie się skupiać wokół zagadnień związanych z BIG DATA oraz sztuczną inteligencją. Nasi prelegenci poruszą tematy dotyczące odpowiedzi... czytaj więcej  >

16
Październik 2017

Customer Congress – automatyzacja z ludzkim obliczem

O CZYM BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ PODCZAS KONGRESU:    Dokąd zmierza nowoczesna obsługa klienta?    Czy nowoczesne technologie i automatyzacja są w stanie zastąpić człowieka w procesie obsługi klienta i w jakim zakresie    Czy jest możliwa automatyzacja obsługi klienta z ludzkim podejściem?    Dlaczego klienci nie lubią robotów?    Co należy wziąć pod uwagę zmieniając proces obsługi klienta?    W jaki sposób przygotować firmę, pracowników i klientów do zmian w ... czytaj więcej  >

12
Październik 2017

Marketing Progress: klient w centrum uwagi

Współczesne firmy powinny poświęcać wiele uwagi swoim konsumentom, nie tylko na poziomie deklaratywnym. Wpływać na ich doświadczenia w sposób przemyślany. Myśleć w kategoriach strategicznych, szczególnie w obliczu cyfrowych zmian. I koncentrować się na komunikacji marketingowej, mającej na celu zrozumienie, odpowiadanie na oczekiwania i zachwycenie klientów. Bowiem ci oczekują szybkiego dostępu do produktów i usług dostosowanych do ich potrzeb, wartościowych informacji na i... czytaj więcej  >

11
Październik 2017

Europa+Azja Młodzież w strategiach CSR

11 października w Warszawie odbędzie się konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, podczas której zaprezentowane zostaną europejskie i azjatyckie rozwiązania w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja ma na celu podkreślenie znaczenia współpracy trójsektorowej pomiędzy administracją publiczną, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Sprzyjająca atmosfera wydarzenia wpłynie na lepszą komunikację pomiędzy tymi sektorami oraz ułatwi dialog... czytaj więcej  >

10
Październik 2017

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspieranie w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka"

Pragniemy zaprosić Państwa do kolejnej debaty wokół zagadnień dotyczących wspierania w rozwoju osób z niepełnosprawnością. W podtytułach naszych Konferencji akcentujemy zasadniczy wątek tematyczny uwzględniający wybrany aspekt działań wspierających,które są analizowane w kontekście indywidualnym i środowiskowym. Proponujemy, by w trakcie tegorocznego jubileuszowego spotkania tematem kluczowym uczynić dobrostan osób niepełnosprawnych oraz tych, które są zagrożone niepe... czytaj więcej  >

28
Wrzesień 2017

XI Konferencja Sieci Szerokopasmowe

XI Konferencja Sieci Szerokopasmowe Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu jest niezwykle istotny dla zapewnieniakonkurencyjności gospodarki poprzez cyfrową transformację społeczeństwa.Dlatego też już 28 września 2017 r. odbędzie się kolejna, 11. odsłona Konferencji SieciSzerokopasmowe w Centrum Konferencyjnym w Miasteczku Orange w Warszawie. Uczestnicywydarzenia zyskają możliwość spotkania z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi za rozbudowęsieci szerokopasmowych w Polsc... czytaj więcej  >

26
Wrzesień 2017

Chemia i Motoryzacja 2017

Serdecznie zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu „Chemia i Motoryzacja”, która odbędzie się 26 i 27 września w hotelu Best Western Premier Kraków. W tym roku poza wystąpieniami najlepszych ekspertów z kraju i z zagranicy, pokazami praktycznymi najnowszych technologii i sprzętu przedstawiciele branży motoryzacyjnej i kolejowej będą wybierać najbardziej innowacyjną firmę chemiczną i dostawcę wyposażenia. Szczegóły na www.chemiaimotoryzacja.plTermin: 26 / 27. 09.2017Mie... czytaj więcej  >

26
Wrzesień 2017

Chemia i Motoryzacja 2017

Konferencja Chemia i Motoryzacja kierowana jest do pracowników przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego, tramwajowego, chemicznego i pokrewnych. Jest to jedyna konferencja powstała z inicjatywy przedstawicieli przemysłu i przez nich współtworzona. Podczas tegorocznego spotkania odbędą się praktyczne pokazy najnowszych robotów do aplikacji farb i klejów oraz omawianych będzie wiele zagadnień związanych między innymi z:- tworzywami sztucznymi i ich zastosowaniem w przemyśle,- jakości... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2017

Seminarium Szacowanie stopnia zanieczyszczenia gleb na podstawie pomiarów ich podatności magnetycznej

Podatność magnetyczna jest parametrem fizycznym, pozwalającym na oszacowanie zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Pyły zawierające technogeniczne związki magnetyczne, powstają głównie w wyniku spalania węgla i w procesach wytopu żelaza. Ich opad powoduje wzrost podatności magnetycznej gleb. Ze względu na intensywną eksploatację naturalnych złóż metali w ostatnim stuleciu oraz powszechne ogrzewanie gospodarstw domowych paliw węglowym, gleby Śląska były szczególnie nar... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2017

VI Smart City Forum czyli przyszłość miast w Twoich rękach

VI Smart City Forum czyli przyszłość miast w Twoich rękach 20 i 21 września po raz szósty odbędzie się konferencja, której celem jest nie tylko wymiana i poszukiwanie rozwiązań dążących do unowocześnienia infrastruktury polskich miast, ale również poprawy jakości życia jego mieszkańców. Smart City Forum poświęcone jest koncepcji rozwoju innowacyjnych miast, to inicjatywa tworzona przy wsparciu czołowych przedstawicieli administracji publicznej i biznesu. Smart City Forum ... czytaj więcej  >

15
Wrzesień 2017

Pierwsze Forum Rozwoju Chin i Europy Środkowej

W piątek 15 września w warszawskim Hotelu Bellotto (ul. Senatorska 13/15) odbędzie się Pierwsze Forum Rozwoju Chin i Europy Środkowej, którego przewodnia myśl skoncentruje się wokół sposobów i możliwości praktycznej realizacji chińskiej inicjatywy „Pasa i drogi”. Organizatorami forum są wiodąca azjatycka uczelnia biznesowa China Europe International Business School (CEIBS) oraz czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce – Akademia Leona Koźmińskiego. Polska jest ważnym part... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję