Archiwum wydarzeń

27
Październik 2022

Konferencja naukowa "W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)"

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)na Armię Krajową (AK). Będzie to wydarzenie szczególne, bowiem konferencja dedykowana jest prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurowi – wybitnemu uczonemu, znakomitemu badaczowi dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, w 70. rocznicę Jego urodzin. W wymiarze merytorycznym, konferencja ma na celu ukazanie sposobów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Polski Po... czytaj więcej  >

27
Październik 2022

"Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego"

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza na czwartą ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką "Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego", która odbędzie się 27 października 2022r. hybrydowo: na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa i zdalnie przez Internet. Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 10 października na adres: kalokagatia.uksw@gmail.com Lista prelegen... czytaj więcej  >

25
Październik 2022

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Szanowni Państwo             Zgodnie z kilkuletnią tradycją Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, a następnie Katedry Nauk o Bezpieczeństwie organizujemy kolejną konferencję naukową z  cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. W tym roku proponujemy naukowe rozważania na temat Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa.             Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do... czytaj więcej  >

24
Październik 2022

Międzynarodowa XIV Konferencja Kotłowa '2022 Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów (14th International Conference on Boiler Technology Poland '2022)

XIV Międzynarodowa Konferencja Kotłowa 2022 jest wg. specjalistów uznawana za jedną z  najważniejszych konferencji z dziedziny kotłów i zeroko pojętych zagadnień energetyki na świecie. Jest organizowana od 58 lat w cyklu 4 letnim. ICBT tradycyjnie skupia liczne grono specjalistów z wielu firm i krajów. Podczas Konferencji prezentowane są osiągnięcia i nowe rozwiązania z dziedziny produkcji i eksploatacji urządzeń oraz wyniki badań naukowych licznych uczelni i ośrodk... czytaj więcej  >

23
Październik 2022

Wieliczka 23-25.10.22 - Polsko-Peruwiańska Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, CENTRUM Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Peru oraz Fundacją Cognitione, organizują w Wieliczce, w dniach 23-25.10.2022 r., międzynarodową, polsko-peruwiańską konferencję z cyklu EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE, pt. „Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu”, która ma na celu prezentację współczesnych trendów i zmian z... czytaj więcej  >

22
Październik 2022

1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions"

Ladies and Gentlemen, The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the 1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions". The main focus of the conference is to discuss the key problems of war conflicts including their various dimensions: political, legal,... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w "Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej". Wzorowana na zajęciach "Trial Practice" znanych z najbardziej prestiżowych amerykańskich wydziałów prawa, Akademia jest jedynym w swoim rodzaju wysoce kompleksowym szkoleniem dostępnym w Polsce, dostosowanym do realiów prawa polskiego.... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Kongres "Jeden świat - wiele kultur", XIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Europa Ojczyzn - Europa wartości"

Jeden Świat – Wiele Kultur W dniach 21–22 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się XIII edycja Kongresu „Jeden świat – Wiele Kultur”. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Historia Nowoczesna | bezpłatne szkolenia dla nauczycieli historii

W związku ze zbliżającymi się zmianami dotyczącymi Matury ‘2023 Polskie Towarzystwo Historyczne wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „HISTORIA NOWOCZESNA” dotyczącym nowej matury a także nowych ustaleń w historiografii. Szkolenie będzie szansą na doskonałe przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych z uczniami Państwa szkoły.... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

#KonferencjaWyzwania2022 pt. Nowa normalność gospodarcza - firmy rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania

Szanowni Państwo,zapraszamy na dwudniową konferencję naukową z cyklu #KonferencjaWyzwania, pt. Nowa normalność gospodarcza - firmy rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania, która odbędzie się 20-21.10.2022 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.   Patronat nad konferencją objęli: * Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzyszof Matyjaszczyk * J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol * Dziekan Wydziału Zarz... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania

Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., należą do jednych z najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z efektów tych przemian jest wzrost znaczenia sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozwoju gospodarczym krajów często różniących się między sobą poziomem rozwoju, odmienną strukturą polityczną, społeczną i kulturową. Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają ... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland

We are delighted to announce that abstract submission and registration to the 27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland is now open. The conference will take place from 20th to 23rd October 2022 in the Post-Cistercian Monastery and Palace Complex in Rudy, Poland. The scope of the meeting will cover a vast spectrum of topics related to petrology. We plan to start with our leading topic: "Gangue rocks: insights from nature, anthropogene, laboratory and Sola... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

American Policing in a Turbulent Democracy – Chief Noel C. March [KURS]

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa na certyfikowany kurs z Szefem Policji USA i absolwentem FBI National Academy, Noelem C. Marchem, pt. „American Policing in a Turbulent Democracy” KIEDY? Kurs odbędzie się 20 października 2022 r. (czwartek) na platformie Zoom w godzinach 18:30 – 20:00.  DLACZEGO WARTO? Amerykańskie organy ścigania zawsze wzbudzały zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Od szeryfów “Dzikiego Zachodu” po nowoczesne... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

XX Kurs na HR

XX edycja konferencji Kurs na HR w formie online – zaplanowana na 20 października 2022 r. – poruszy kluczowe kwestie, z którymi obecnie zmaga się wielu z nas i które potęguje wzrost cen, obecna sytuacja geopolityczna czy wszechobecna niepewność. Eksperci skupią się m.in. na powszechnym deficycie pracowników. Wskażą też jak z nim walczyć, również za pomocą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami czy seniorów niesłusznie dyskryminowanych na rynku pracy. Opowied... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

Webinarium - Wpływ zróżnicowanych zabiegów agronomicznych na udatność plantacji miskanta na glebach marginalnych – Projekt MISCOMAR+

W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną postępy prac badawczych prowadzonych w ramach projektu Miscomar+ „Biomasa miskanta z terenów marginalnych i zanieczyszczonych PLUS", realizowanego w ramach programu ERA-NET Co-Fund FACCE SURPLUS. Zakładanie plantacji roślin energetycznych na glebach marginalnych jest znacznie trudniejsze niż w przypadku standardowych gruntów ornych, ze względu na obecność dodatkowych czynników stresowych, takich jak niedobór składników odżywczych w g... czytaj więcej  >

19
Październik 2022

Dyskurs postkolonialny, postzależnościowy i posttotalitarny w literaturze i kulturze państw Europy Środkowej i Wschodniej

Seminarium ma na celu umieszczenie państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich literatur i kultur w perspektywie postkolonialnej/posttotalitarnej/postzależnościowej. Biorąc pod uwagę skomplikowaną i nierzadko tragiczną historię tych obszarów, wydają się one wręcz predysponowane do tego rodzaju badań. Oczywiście pośród państw zaliczanych do Europy Środkowej i Wschodniej, mamy takie, które posiadają długą i ugruntowaną tradycję państwowości oraz takie, które zac... czytaj więcej  >

19
Październik 2022

Konferencja naukowa "Uwarunkowanie dzietności"

Wydarzenie skupiające przedstawicieli resortów, ekspertów i praktyków, którzy poruszą szereg zagadnień ważnych dla polskiej polityki demograficznej. Program ujęto w ramy odpowiadające kierunkom w Strategii Demograficznej 2040 – pierwszym w Polsce kompleksowym dokumencie mierzącym się z niekorzystnymi trendami w obszarze demografii. Realizowana jest w ramach III Kongresu Demograficznego 2021-2022 – Polska XXI w. – wyzwania demograficzne.Konferencja Uwarunkowanie dzietności to w... czytaj więcej  >

18
Październik 2022

Konferencja SOLIDEXPERT 2022

Konferencja SOLIDEXPERT to wydarzenie przede wszystkim skupiające się na merytorycznym aspekcie wykorzystania oprogramowania i maszyn! Zobaczysz tu wiele nowości w zakresie rozwiązań CAD/CAM, a także ERP czy obróbki CNC oraz stanowisk zrobotyzowanych. Przygotowaliśmy szereg sesji tematycznych, a także świetnie miejsce na networking. Klub Studio to serce miasteczka studenckiego AGH. To miejsce w którym rodzą się pomysły połączone z pasją i energią wolnego ducha! Serdecznie zapra... czytaj więcej  >

17
Październik 2022

V edycja Ogólnopolskiego Kongresu Bezpieczeństwa Antyterrorystycznego Obiektów Użyteczności Publicznej – SAFE PLACE 2022

W dniach 17-19 października 2022 r. w Centrum Konferencyjnym Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy odbędzie się V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022. Po raz kolejny kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną weźmie udział w obradach plenarnych, panelach eksperckich oraz modułach warsztatowych do... czytaj więcej  >

15
Październik 2022

Sztuczna inteligencja a transhumanizm. Teorie, zastosowania, zagrożenia

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych na tytułową konferencję naukową. Człowiek jest niedoskonałą i śmiertelną, a równocześnie inteligentną i twórczą istotą. Jego absolutnie wyjątkowy wynalazek to sztuczna inteligencja, która w wielu dziedzinach zaczęła swego wynalazcę już przewyższać – błyskawicznie dokonuje skomplikowanych obliczeń, rozw... czytaj więcej  >

15
Październik 2022

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie".”

Szanowni Państwo! Center For American Studies oraz Center For European Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie".... czytaj więcej  >

15
Październik 2022

Call for papers - numer tematyczny Zeszytów Artystycznych: Misteria – rytuały – performase. Wymiar estetyczny

W roku 2015 na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa pod hasłem Rytuał a korespondencja sztuk. Owocem tego interesującego spotkania był 29 numer pisma „Zeszyty Artystyczne”. Różnorodność podejść autorów zamieszczonych w nim artykułów potwierdziła olbrzymi potencjał tkwiący w połączeniu perspektywy komparatystycznej i antropologicznej. Proponowane obecnie hasło kolejnego numeru „Zeszytów” jest w pewnym sensie kontynuacją tamtych dociek... czytaj więcej  >

14
Październik 2022

6 Podhalańskie Dialogi Medyczne

Szanowni Państwo,serdecznie zapraszamy do współtworzenia 6 edycji Konferencji Podhalańskie Dialogi Medyczne, która odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 r. w Hotelu ibis Styles w Nowym Targu w formule hybrydowej.Konferencja skierowana jest do kardiologów, diabetologów, internistów, lekarzy rodzinnych, psychiatrów, specjalistów od żywienia, dietetyki oraz aktywności fizycznej, Medycyny Stylu Życia, a także wszystkich lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umieję... czytaj więcej  >

14
Październik 2022

Contract Drafting in English – szkolenie weekendowe (Mark Cohen, J.D., LL.M.)

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe ... czytaj więcej  >

13
Październik 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19

Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19 Pandemia COVID-19 zmieniła oblicze współczesnego świata nie tylko w wymiarze ochrony zdrowia, ale także na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej. Zasięg przestrzenny, liczba osób zakażonych i zmarłych, czas trwania oraz długotrwałe skutki wywołane przez pandemię – porównywalne do recesji spowodowanej przez „wielki kryzys” z lat 1929-1933 – pozwalają o niej mówić jako o wydarzeniu mak... czytaj więcej  >

13
Październik 2022

Drop Day 2022

Drop Day 2022 to największa konferencja online w Polsce poświęcona sprzedaży w modelu dropshipping. Wydarzenie jest całkowicie bezpłatne i pozwoli Ci w ciągu kilku godzin zdobyć praktyczną wiedzę na temat sprzedaży w Internecie – bez względu na to, czy dopiero zaczynasz, czy masz już doświadczenie w dropshippingu. Wskazówki i porady ekspertów pomogą Ci rozwinąć Twój biznes oraz zwiększyć przychody.... czytaj więcej  >

08
Październik 2022

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Miłość, intymność, seksualność"

Szanowni Państwo!Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne". KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 8 października 2022 roku między 9.00 a 17.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji... czytaj więcej  >

07
Październik 2022

Otwarte drzwi biblioteki - jednodniówka edukacyjna #SerceSzkoły

Spotykamy się na zoom we wszechświecie i na żywo w Warszawie w Przestrzeni Meta, ul. Koszykowa 61 --> piątek, 7 października 2022 r. w godz. 11:00-16:20. Wystąpienia będą dotyczyć bibliotek szkolnych, pedagogicznych, uniwersyteckich i publicznych; ich działań aktywizacyjnych, także związanych z Wikipedią. W programie również warsztaty (na żywo i online) oraz prezentacja raportu z badania potrzeb pracowników/czek bibliotek szkolnych i stanu tych placówek. Panel dyskusyjny wokó... czytaj więcej  >

06
Październik 2022

Konferencja naukowa: Miasto-twierdza-garnizon Historie współistnienia i wyzwania teraźniejszości.

Muzeum Gdańska oraz Hevelianum zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej związkom między miastem, twierdzą a garnizonem, zarówno w ujęciu historycznym (dla lat 1814-1914), jak współczesnym, wynikającym z dziedzictwa pruskiej wojskowości na ziemiach dzisiejszej Polski.Celem organizatorów konferencji jest w pierwszej kolejności zwrócenie uwagi na rolę i udział (bezpośredni lub pośredni) w tych procesach wojska pruskiego, jego znaczenie w realiach... czytaj więcej  >

04
Październik 2022

4-6 October 2022, Warsaw (ISCIW 2022) INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIONS 4.0 IN THE POST COVID GLOBAL WORLD

PUBLICATIONS (200, 140,100, 75 points) •ROUTLADGE  ECONOMY & BUSINESS •ENERGIES •INDIAN JOURNAL OF ECONOMICS & FINANCE •EUROASIA  BUSINESS & ECONOMICS  SOCIETY LANGUAGES: POLISH, ENGLISH, SPANISH, FRENCH, ITALIAN, GERMAN, PORTUGUESE AND TURKISH The conference topics:    papers on other relevant topics are welcome too... Blue economy. Digital development and the fourth industrial revolution. Fin-Tech in a changing world. E-commerce and e-business. Cryptocurrencies and blockchain. Bu... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję