Archiwum wydarzeń

22
Wrzesień 2023

V International H/Story Conference. Sense and Sexuality: Erotic Discourses in/of History

The aim of the conference is to consider the points of intersection between broadly understood ideas of eroticism, sexuality, and history, and the ways their senses have been woven into narratives of the past as well into the ways of narrating the past. Please visit our website for the full CfP.... czytaj więcej  >

22
Wrzesień 2023

*EXTENDED DEADLINE* V International H/Story Conference. Sense and Sexuality: Erotic Discourses in/of History

NEW DEADLINE FOR ABSTRACT SUBMISSIONS: APRIL 21, 2023The aim of the conference is to consider the points of intersection between broadly understood ideas of eroticism, sexuality, and history, and the ways their senses have been woven into narratives of the past as well into the ways of narrating the past. Please visit our website for the full CfP.... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2023

Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD)

Serdecznie zapraszamy naukowców, praktyków, doktorantów i studentów na VI Międzynarodową Konferencję Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD).Konferencja odbędzie się w dniach 21 - 22 września 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Zgłoszenia udziału czynnego do 15 marca 2023r. Temat przewodni Konferencji brzmi „Psychologia religii i duchowości w obliczu dynamicznych zmian osobistych i ogólnospołecznych”. https://www.facebook.co... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2023

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna pn. „ALFA I OMEGA CZ. xii”

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję o charakterze interdyscyplinarnym, która pozwala na wymianę doświadczeń z innych dziedzin nauki. Celem Konferencji jest integracja środowiska naukowego. Udział w Konferencji to również znakomita okazja do poszerzania własnego dorobku, a także rozwijania umiejętności prezentacyjnych w szczególności przez młodych ludzi nauki. Wyrażamy przekonanie, że organizowana konferencja będzie dobrą okazja do dyskusji,  a także wymiany pogl... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2023

Webinarium IETU - Możliwość odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych

Prowadząca: prof. dr hab. inż. Mariola Saternus, Politechnika Śląska, Wydział  Inżynierii Materiałowej, Katedra Metalurgii i Recyklingu Autorzy: M. Saternus, A. Fornalczyk, W. Gąsior, A. Dębski, S. Terlicka Katalizatory samochodowe to obecnie jeden z podstawowych elementów każdego pojazdu. Funkcje katalityczne pełnią tam głównie platyna, pallad i rod. Rosnące ceny wydobycia tych metali szlachetnych oraz zmiany przepisów recyklingowych w państwach Unii Europejskiej skutkują wy... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2023

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne”

Konferencja „Kobiety – kultura – prawo – życie publiczne” to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju. Głównym celem inicjatywy jest upowszechnianie i promowanie wyników badań naukowych dotyczących obecności kobiet w szeroko rozumianej kulturze, wpływu kobiet na kształt prawa w przeszłości i współcześnie a także roli i miejsca kobiet w życiu publicznym. Wszystkie te trzy sfery będą rozpatrywane z perspektywy oddziaływania na nie kobiet w ujęciu przeszłym... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2023

Humans in Evolutionary Perspective

Konferencja Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE), tym razem we Włoszech w Padwie.  Konferencja dotyczy podejścia ewolucyjnego w badaniach naukowych w bardzo różnych dyscyplinach np. biologia (genetyka, prymatologia, fizjologia), antropologia biologiczna, psychologia, ewolucja języka, ekologia behawioralna człowieka czy archeologia. Konferencja jest interdyscyplinarna, a plenarni wykładowcy to wybitni badacze w swoich dyscyplinach, w których stosują ewolucyjne pode... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2023

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ)

Mamy zaszczyt poinformować Was, że Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska (IAKOŚ) odbędzie się już po raz ósmy20-22 września 2023 na Politechnice Gdańskiej. W tym roku zapraszamy Was do zrewitalizowanego w 2021 r. budynku Hydromechaniki na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Pragniemy zachęcić studentów z różnych kierunków technicznych do wymiany doświa... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2023

Zjazd Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Nauki Administracji pt.: ,,Założenia nauki administracji”

W dniach 17 – 19 września 2023 r. Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu zaprasza na Konferencję Naukową pt. „Założenia nauki administracji”. Obrady odbywać się będą w Radomiu w salach Uniwersytetu przy ul. Bolesława Chrobrego 31.Zjazd chcemy więc poświęcić fundamentalnym założeniom metodologicznym. Chodzi przede wszystkim o określenie przedmiotu badani... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Energia i zrównoważony rozwój. Perspektywy chemii na współczesne wyzwania”

Szanowni Państwo, Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Energia i zrównoważony rozwój. Perspektywy chemii na współczesne wyzwania”.KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 16 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastr... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2023

Ogólnopolski Kongres Prawa Mody

Szanowni Państwo, Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawa Mody – unikalnym wydarzeniu stanowiącym miejsce wymiany wiedzy oraz dyskusji między pasjonat_k_ami prawa mody i przedstawiciel_k_ami branży modowej! KIEDY? Kongres odbędzie się w sobotę 16 września 2023 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.  Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2023

OKN "Energia i zrównoważony rozwój – perspektywy chemii na współczesne wyzwania"

Szanowni Państwo, Center for the Study of Science and Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Energia i zrównoważony rozwój. Perspektywy chemii na współczesne wyzwania”.KIEDY? Konferencja odbędzie się w sobotę 16 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zast... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2023

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zrozumieć Naukę” VII edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zrozumieć Naukę” VII edycja Konferencja odbędzie się dnia 16 września 2023 r. w trybie zdalnym i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze wzglę... czytaj więcej  >

16
Wrzesień 2023

Akademia Marketingu Prawniczego

Zapraszamy do udziału w Akademii Marketingu Prawniczego! Akademia jest kompleksowym, synchronicznym i certyfikowanym jednodniowym szkoleniem w ramach którego poznasz tajniki marketingu prawniczego.... czytaj więcej  >

15
Wrzesień 2023

Konferencja Naukowa JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA V

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej JĘZYKI SPECJALISTYCZNE – PRAKTYKA I TEORIA V organizowanej przez Studium Języków Obcych i Zakład Języków Specjalistycznych Instytutu Neofilologii, Uniwersytet Rzeszowski.Celem konferencji jest stworzenie forum dla dyskusji i wymiany doświadczeń wśród praktyków, nauczycieli, tłumaczy, przedstawicieli świata biznesu i administracji, teoretyków, badaczy, którzy zajmują się językami specjalistycznymi, komunikacją w przed... czytaj więcej  >

15
Wrzesień 2023

Nowości w Ginekologii i Położnictwie - Webinarium dla Położnych 2023, cz.2

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji naukowej on-line "Nowości w Ginekologii i Położnictwie - Webinarium dla Położnych 2023, cz.2". Zostaną uwzględnione nowe tematy, w dużej części zasugerowane przez Państwo po poprzednich spotkaniach. Część druga tegorocznego cyklu, odbędzie się 15.09.23r. Konferencja będzie realizowana na żywo i będzie miała charakter w pełni interaktywny z możliwością zadawania pytań. Komitet Naukowy: Prof. d... czytaj więcej  >

14
Wrzesień 2023

XXVII Konferencja Naukowa Postępy w Ginekologii Onkologicznej

Szanowni Państwo,w imieniu Pana Profesora Zbigniewa Kojsa, Pana Dr hab. Huberta Wolskiego oraz Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Konferencji Naukowej Postępy w Ginekologii Onkologicznej, która odbędzie się w dniach 14-16 września 2023 r. w Bachleda Hotel Kasprowy w Zakopanem.Głównym celem Konferencji jest szerzenie oraz doskonalenie wiedzy onkologicznej wśród ginekologów, onkologów, ginekologów onkologicznych, chirurgów, urologów czy genetyków poprzez ich a... czytaj więcej  >

14
Wrzesień 2023

„Wkraczając w świat nauki 2023” VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Wkraczając w świat nauki" odbywa się od 2014 roku. Tegoroczna, siódma edycja to powrót konferencji po kilkuletniej przerwie. Nasze dwudniowe spotkania to wyjątkowy czas, w którym zawiązują się przyjaźnie, adepci nauki zapoznają się z zainteresowaniami badawczymi swoich kolegów, co skutkuje nawiązywaniem współpracy między młodymi naukowcami z różnych jednostek badawczych. Celem konferencji jest wymiana poglądów i idei młodych ... czytaj więcej  >

14
Wrzesień 2023

No-code Day Warsaw

Konferencja stacjonarna dedykowana liderom branży IT, poświęcona przyszłości automatyzacji procesów i CRM bez kodowania.Po raz pierwszy w historii mamy przyjemność organizować wydarzenie No-code Day w Warszawie! Już 14 września dołącz do dziesiątek uznanych liderów biznesu i ekspertów w dziedzinie technologii, by poznać najlepsze praktyki w zakresie transformacji cyfrowej i przykłady udanej automatyzacji CRM. Dlaczego warto wziąć udział:- Odkryj innowacyjne metody automatyz... czytaj więcej  >

14
Wrzesień 2023

Konferencja podsumowująca projekt Mod4GrIn - Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej

W imieniu Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Norwegian Institute of Bioeconomy Research oraz CommLED Solutions, sp. z.o.o., partnerów projektu "Samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej w adaptacji do zmian klimatu - MOD4GRIN",  serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą pt. Łagodzenie skutków zmian klimatu w mieście – samowystarczalny, inteligentny moduł zielonej infrastruktury miejskiej, która odbędzie się 14 września 2023 r. w ... czytaj więcej  >

13
Wrzesień 2023

2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023

Dear Colleagues, it is our honor and great pleasure to invite you to the 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 (2nd ICQMSc 2023) to be held online from 13 to 15 September 2023 in Poznań, Poland. This will be the second meeting organized by Institute of Quality Science at Poznań University of Economics and Business, which is an event based on the International Commodity Science Conference (IComSC) with many years of tradition. The first edition was succe... czytaj więcej  >

13
Wrzesień 2023

2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023

Konferencja 2nd International Conference on Quality and Management Sciences 2023 to druga edycja konferencji organizowanej przez Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, która jest wydarzeniem wywodzącym się z cyklicznej konferencji International Commodity Science Conference (IComSC). Pierwsza edycja została pomyślnie zainicjowana spotkaniem online w czasie pandemii COVID-19. Druga odbędzie się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Program naukowy kon... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2023

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA)

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA) skierowana jest do wszystkich osób świadczących, korzystających, bądź wymagających korzystania z usług opieki wytchnieniowej/krótkiej przerwy. Podczas konferencji omawiane będą kwestie sygnalizowane przez ustawodawców i podmioty kształtujące politykę w tej dziedzinie oraz specjalizujących się w niej badaczy. Głównym celem konferencji jest wykształcenie lepszego zrozumienia wymogów i form wsparcia, o które... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2023

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA)

Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Krótkiej Przerwy (ISBA) skierowana jest do wszystkich osób świadczących, korzystających bądź wymagających korzystania z usług opieki wytchnieniowej/krótkiej przerwy. Podczas konferencji omawiane będą kwestie sygnalizowane przez ustawodawców i podmioty kształtujące politykę w tej dziedzinie oraz specjalizujących się w niej badaczy. Głównym celem konferencji jest wykształcenie lepszego zrozumienia wymogów i form wsparcia, o które ... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2023

Ogólnopolska Konferencja Onkologiczna

Szanowni Państwo, Center for Medical Studies wraz z Center for American & European Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej. Konferencja stanowi unikalne wydarzeniem złożone z wykładów, paneli dyskusyjnych oraz możliwości wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi i doświadczonymi badaczami w dziedzinie onkologii. KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 9 września 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. Dług... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2023

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein

Szanowni Państwo,Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych".KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 9 września 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy mo... czytaj więcej  >

07
Wrzesień 2023

Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA

Center for American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. "Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA".... czytaj więcej  >

07
Wrzesień 2023

Międzynarodowa Konferencja MIK-21

MIK-21 to interdyscyplinarna konferencja naukowa organizowana przez Fundację INOTECH. Przedsięwzięcie to jest skierowane do studentów, doktorantów i pracowników badawczo-naukowych oraz praktyków, a tegoroczna Międzynarodowa edycja odbędzie się ponownie online. Przy wsparciu partnerów naukowych poruszamy tematy dotyczące innowacji i konkurencyjności w XXI wieku.Poza wspólnym blokiem merytorycznym, zaplanowane zostały panele tematyczne w takich aspektach jak: ekonomia, finanse, zarz... czytaj więcej  >

07
Wrzesień 2023

Drafting IT Contracts That Work – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA

Center for American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. "Drafting IT Contracts That Work" – szkolenie z doświadczonym adwokatem z USA... czytaj więcej  >

05
Wrzesień 2023

III Ogólnopolska Konferencja pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat"

Szanowni Państwo! Center For European Studies oraz Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Wolność, równość i wielokulturowość. Polska – Europa – świat". KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 5 sierpnia 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferen... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję