Archiwum wydarzeń

15
Listopad 2012

Koniec świata i co dalej? O tożsamości, chrześcijaństwie, cywilizacji europejskiej, paradygmacie krańcowości i nowego początku

Planowana konferencja (15-16 oraz 22-23 listopada 2012 r.) ma strukturę dwuczęściową i przybierze formę „uniwersytetu latającego”, odbywając się z tygodniową przerwą w dwóch miejscach: w Krakowie na Uniwersytecie im. Jana Pawła II i w Częstochowie w Akademii im. Jana Długosza. W obu miejscach planowane są dwudniowe obrady, na które składać będą się: dyskusja panelowa zaproszonych gości oraz przedłożenia konferencyjne zgłoszonych prelegentów. Do udziału w konferencj... czytaj więcej  >

15
Listopad 2012

"Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej",

Po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej", w której tematem wiodącym będzie "Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej". Udział w konferencji wezmą czołowi polscy i zagraniczni specjaliści z określonych dziedzin fizjoterapii, terapii manualnej, ortopedii oraz neurofizjologii klinicznej i wielu in... czytaj więcej  >

14
Listopad 2012

VII Konferencja Naukowa "Oszczędność i Efektywność – współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji"

Głównym celem konferencji jest prezentacja poglądów oraz wymiana doświadczeń z prac badawczych nad współczesnymi rozwiązaniami w produkcji i logistyce. Konferencja jest swoistym forum wymiany wyników badań i prac prowadzonych przez ośrodki naukowe. Szczególny nacisk pragniemy położyć na problematykę praktyczną z obszaru logistyki i produkcji. Naszym zamiarem jest skonfrontowanie wyników badań z realnymi problemami z jakimi borykają się polscy przedsiębiorcy. Dlatego te... czytaj więcej  >

08
Listopad 2012

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”

Tematyka konferencji obejmować ma zagadnienia związane z różnorodnymi formami ograniczania wolności słowa na ziemiach polskich od XIX wieku aż do czasów współczesnych. Intencją pomysłodawców spotkania jest zatem przedstawienie mechanizmów służących kontroli słowa, praktycznych przejawów działalności organów władzy za tę kontrolę odpowiedzialnych oraz możliwych skutków wprowadzanych ograniczeń. W zakres konferencji wpisuje się również prezentacja stanowisk twórców... czytaj więcej  >

07
Listopad 2012

Ogólnopolska konferencja naukowa "Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy"

Władza jest wszędzie – nie dlatego, że wszystko obejmuje, ale że zewsząd się wyłania Michel Foucault Głównym celem ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji „Płeć i władza. Historyczne konteksty, współczesne krytyki, nowe perspektywy” organizowanej przez Instytut Kultury Europejskiej UAM z siedzibą w Gnieźnie, jest znalezienie odpowiadającej wymogom zarówno dzisiejszej sytuacji społeczno-politycznej, jak i stanowi wiedzy, odpowiedzi na pytanie: jakiego rozumie... czytaj więcej  >

24
Październik 2012

II KRAKOWSKA KONFERENCJA BIBLIOTEK NAUKOWYCH. Długoterminowa archiwizacja polskiego dziedzictwa cyfrowego

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych. Organizatorem Konferencji jest Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, a odbędzie się ona pod patronatem Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego i Targów w Krakowie Sp. z o.o. Konferencja będzie towarzyszyć 16. Targom Książki w Krakowie i odbędzie się w dniach 24–25 października 2012 w Krakowskiej Akade... czytaj więcej  >

18
Październik 2012

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Iron and Steelmaking"

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia: Technologie wytwarzania metali, Ochrona środowiska i zagospodarowanie przemysłowych odpadów hutniczych, Modelowanie procesów metalurgicznych, Budowa i konstrukcja agregatów metalurgicznych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

18
Październik 2012

ŁÓDŹ DESIGN FESTIVAL 2012 ::: AWARENESS

Łódź Design Festival 2012 – 6. Edycja Po raz kolejny otwieramy przestrzeń do rozmów o designie, wymiany dobrych praktyk i spotkań z ludźmi. Jeśli chcecie poszukać inspiracji, poznać niezwykłe postaci i najnowsze trendy w designie, zapraszamy do Łodzi między 18 a 28 października 2012 r. Świadomość w designie każe stawiać pytanie o to, jaka jest rola projektowania i projektanta. What design can do? W jakimś sensie projektowanie coraz mniej mówi o rzeczach, ... czytaj więcej  >

18
Październik 2012

Krajowe Forum Jednolitego Rynku (SIMFO 2012)

W tym roku przypada 20 - lecie funkcjonowania jednolitego rynku Unii Europejskiej. Z inicjatywy Komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług, Pana Michela Barnier, we wszystkich państwach członkowskich UE i EOG odbędą się uroczyste obchody tego jubileuszu, pod nazwą Tygodnia Jednolitego Rynku (15-20 października 2012 r). W ramach tej inicjatywy Ministerstwo Gospodarki wraz z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce organizuje Krajowe Forum Jednolitego Rynku, którę będzie dosk... czytaj więcej  >

15
Październik 2012

XXVII konferencja naukowa Systemy Wspomagania Organizacji/Creativity Support Systems SWO/CSS'2012. X konferencja naukowo-dydaktyczna NTIE

Zakres konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne: Komputerowe wspomaganie kreatywności, Strategie i metody budowy systemów e-biznesu, Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania, Projektowanie procesów gospodarczych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Rozwój technologii informatycznych, technologii mobilnych i rozległych sieci komputerowych, Systemy zarządzania wiedzą w organizacji, Komunikacja głosowa z komputerem, Inteligentne systemy wspomagan... czytaj więcej  >

10
Październik 2012

XII Międzynarodowa Konferencja: Transport Systems Telematios.

Telematyka i technologie przetwarzania danych odgrywają fundamentalną rolę w transportowych systemach sterowania i zarządzania. Podstawowym celem konferencji jest promocja nowoczesnych rozwiązań systemów informacyjnych i telematycznych oraz systemów zarządzania w transporcie. Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji. Więcej informacji na stronie internet... czytaj więcej  >

27
Wrzesień 2012

VI Konferecja "Geochemia i Geologia Srodowiska na Terenach Uprzemysłowionych"

Tematyka Konferencji: Geochemia środowiska, Racjonalna gospodarka odpadami mineralnymi, Zagadnienia środowiskowe w praktyce górniczej, Zastosowanie metod geofizycznych w monitoringu środowiska, Monitoring procesów geoegzodynamicznych, Stosowanie surowców mineralnych w ochronie środowiska, Modelowanie procesów migracji zanieczyszczeń w środowisku, Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

27
Wrzesień 2012

Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych – bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, dających perspektywy poprawy stanu środowiska naturalnego i zmniejszenia zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego. Przedstawienie wyników badań krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych otwiera pole do wymiany poglądów i oceny aktualnego stanu tych problemów w aspekcie zrównoważonego rozwoju świata. Więcej informacji na stronie internetowej konfere... czytaj więcej  >

27
Wrzesień 2012

XXI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji na temat "TELEGEOINFORMACJA W BADANIACH I OCHRONIE ŚRODOWISKA"

Konferencja jest kontynuacją cyklu Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, które mają już wieloletnią tradycję. Jest pomyślana jako forum prezentacji i dyskusji zagadnień teoretycznych, metodycznych i praktycznych związanych z wykorzystaniem teledetekcji, fotogrametrii, fotointerpretacji, systemów informacji geograficznej oraz systemów nawigacji satelitarnej w badaniach i ochronie środowiska. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

26
Wrzesień 2012

XIV Sympozjum Dynamiki Konstrukcji DYNKON 2012

Tematyka sympozjum: dynamika ciała stałego, dynamika maszyn, wibroakustyka, teoria drgań i pomiarów, metody doświadczalne w dynamice, metody niedetermistyczne w dynamice konstrukcii. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2012

XV Interdyscyplinarne Seminarium KKK PTG "Sacrum w krajobrazie"

Celem seminarium jest interdyscyplinarne spojrzenie na sferę sacrum i jej przejawy w krajobrazach w różnych regionach świata oraz dyskusja i próba odpowiedzi na pytania: 1. W jaki sposób i pod jakimi postaciami sacrum jest obecne w krajobrazach XXI wieku? 2. Jaką rolę spełniało sacrum w krajobrazie w przeszłości, a jaką ma obecnie? 3. Jak człowiek wpływa na sacrum w krajobrazie, szczególnie – jak kształtuje krajobrazy sakralne? 4. Jakie są współczesne zagrożenia dla sa... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2012

II Międzynarodowa Konferencja “Alpine-Petrol'2012”

Zasadniczym celem konferencji jest zaprezentowanie wyników najnowszych badań z zakresu geologii naftowej i regionalnej systemu alpejskiego Euroazji od północno-zachodniej Afryki (góry Atlas w Maroku, Algieria i Tunezja) przez Europę (Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Ukraina i Włochy) do zachodniej Azji (góry Taurus i Zagros – Turcja i Iran) ze spe... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

4 Międzynarodowa Konferencja na temat Współczesnych Problemów Architektury i Budownictwa

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz praktycznych rozwiązań dotyczących zrównoważonego budownictwa przyszłości jak również nawiązywanie i pogłębianie międzynarodowej współpracy w sferze nauki, dydaktyki i biznesu między uczelniami i przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w różnych krajach świata. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

„European Middle Palaeolithic during MIS 8 – MIS 3: cultures – environment – chronology”

Trwające już 20 lat badania Jaskini Biśnik na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (południowa Polska), ujawniły co najmniej 17 środkowopaleolitycznych poziomów zasiedlenia jaskini, skorelowanych z osadami jaskiniowymi i licznymi szczątkami zwierząt. Sekwencja ta reprezentuje okres od MOIS 8 do MOIS 3. Stało się to inspiracją do zorganizowania międzynarodowej konferencji pt. „European Middle Palaeolithic during MOIS 8-4: cultures – environment – chronology”. Trwający około ... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

„Rachunkowość – nauka, praktyka, dydaktyka”

Oczekujemy, że spotkanie stanie się okazją do dyskusji na temat podstawowych problemów nurtujących środowisko naukowe, a w szczególności: 1. dominujących paradygmatów w rachunkowości, 2. metodologicznych problemów rachunkowości, 3. relacji rachunkowości z innymi dyscyplinami naukowymi, 4. metodyki badań w rachunkowości, 5. publikacji badań naukowych, 6. etycznych dylematów rachunkowości, 7. historii rachunkowości, 8. zmian w organizacji systemu rachunkowości w prze... czytaj więcej  >

24
Wrzesień 2012

IV Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy"

Z okazji Jubileuszu 10-lecia Katedry Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mamy zaszczyt zaprosić na IV konferencję naukową „Dylematy współczesnego rynku pracy” pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, która odbędzie się w dniach 24-26.09.2012 r. w Hotelu Kocierz w Targanicach. Problematyka rynku pracy nabrała szczególnego znaczenia w XXI wieku. Wynika to głównie z trzech powodów: rozwoju nowoczesnych technologii, uniwersalnych zasad funkcj... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

ESTETYKA JAKO NARRACJA I METANARRACJA

Konferencja poświęcona jest refleksji nad estetyką jako narracją i metanarracją. Skierowana jest do estetyków, filozofów sztuki, a także do historyków i krytyków sztuki, literaturoznawców, artystów, a ponadto do antropologów i kulturoznawców, socjologów, politologów, pedagogów i psychologów. Jej celem jest udzielenie głosu tym wszystkim, którzy w swoich badaniach uwzględniają aspekt estetyczny. Konferencja ma być także forum wypowiedzi dla studentów i młodych badaczy za... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

"Metodologia badań nad kulturą i sztuką Afryki"

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z metodologią badań nad kulturami i sztuką afrykańskimi. Dyskusja przewidziana jest w kilku blokach tematycznych: 1. Pojęcie "sztuka afrykańska"? 2. Metodologia badań nad sztuką afrykańską. 2. Problematyka terminologiczna. 3. Filozoficzne, socjologiczne metody badań nad estetyką afrykańską. 4. Etnologiczne i antropologiczne metody badań n... czytaj więcej  >

21
Wrzesień 2012

"Im Anfang war das Wort". Linguistische Treffen in Wrocław IV

Wir haben vor, alle möglichen Assoziationen geltend zu machen, die diese Phrase bei Linguisten hervorruft. Unsere Absicht ist es, im Rahmen dieser Konferenz verschiedene Themen zu berühren, die die breit begriffenen Einheiten des Lexikons, ihre Art, Zuordnung, Zusammensetzung, Funktionen, Wirkung,Verwendungsbereiche und -arten, das Kategorisieren, Typologisieren, ihre Kontexte, Interpretationen, Deutungs-, Interpretations- und Perzeptionsmöglichkeiten etc. ansprechen und das in allen Bereich... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2012

Związki zawodowe w procesie przemian społeczno-gospodarczych Polsce i krajach Unii Europejskiej

Aktualna sytuacja społeczno – ekonomiczna, zarówno w Europie, jak i poza nią implikuje potrzebę analizy współcześnie funkcjonujących systemów społecznych, politycznych i ekonomicznych. Widmo kryzysu gospodarczego, obawy o finansową przyszłość zjednoczonej Europy nie pozostają bez wpływu na obecną sytuację społeczno – zawodową. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje problem związków zawodowych i ich miejsce we współczesnym świecie. Problem ten wymaga szcz... czytaj więcej  >

20
Wrzesień 2012

Kreatywność i systemy inteligencji biznesowej jako przedmiot badań ekonomicznych

Głównym celem konferencji jest wymiana myśli na temat miejsca ekonomii w kreatologii (interdyscyplinarnej wiedzy o twórczości) oraz zastosowań wiedzy kreatologicznej w praktyce gospodarczej (w tym: w zakresie budowania systemów inteligencji biznesowej). Jego realizacji ma służyć próba określenia zakresu zagadnień wchodzących w zakres ekonomii kreatywności oraz powiązań pomiędzy nią a innymi obszarami kreatologii oraz zarządzania kreatywnością. Więcej informacji na stron... czytaj więcej  >

18
Wrzesień 2012

PR FORUM 2012. Public relations – sztuka skutecznej komunikacji w teorii i w praktyce. Wykorzystanie nowych mediów w PR.

Zakres tematyczny konferencji: Teoretyczne zagadnienia public relations. Nowe media w relacjach organizacji z interesariuszami. Media społecznościowe jako medium wizerunkowe. Wykorzystanie nowych mediów do propagowania idei społecznej odpowiedzialności organizacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

V Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012. Przedsiębiorczość w nowoczesnej gospodarce - ryzyko i wyzwania.

Międzynarodowa Konferencja ENTIME 2012 odbywająca się z inicjatywy Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej ma na celu udostępnienie forum dla wymiany myśli i poglądów oraz integrację środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się szeroko rozumianą przedsiębiorczością. W roku 2012 odbędzie się piąta edycja tej konferencji, której celem przewodnim jest identyfikacja szans i zagrożeń, przed którymi stoją przedsiębiorstwa działające w nowoczesnej gos... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

IX Konferencja Naukowo-Techniczna: Systemy Transportowe Teoria i Praktyka - Komodalność transportu.

Celem konferencji jest przedstawienie problemów i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi systemów transportowych. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji najnowszych osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju systemu transportowego Europy, kraju, regionu, miasta. Temat przewodni konferencji – Komodalność transportu – będzie rozważany w następujących sekcjach tematycznych: modelowanie systemów transportowych, transport w mias... czytaj więcej  >

17
Wrzesień 2012

Rozwój Techniki, Technologii i Transportu w Lotnictwie

Tematyka konferencji dotyczyć będzie przeglądu światowych tendencji na temat nowoczesnej techniki i technologii związanej z produkcją obiektów latających oraz problematyki współczesnego transportu lotniczego. Konferencja ma stanowić forum współpracy świata nauki i innowacji z praktycznym wdrażaniem wyników w przemyśle lotniczym. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję