Archiwum wydarzeń

31
Maj 2012

Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna EUROmatyka2012

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z szeroko rozumianej dziedziny geodezji, zarówno w jej aspekcie naukowym, dydaktycznym jak i praktycznym. W szczególności spodziewamy się wystąpień i dyskusji w następującej tematyce: nowoczesne techniki pomiarowe, zastosowania inżynierskie geodezji, mapa i opracowania przestrzenne, zagadnienia prawne i wdrażanie przepisów geodezyjnych, wymiana doświadczeń dydaktycznych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencj... czytaj więcej  >

31
Maj 2012

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012

Celem konferencji jest prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego, które dotyczą: odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych, ochrony przeciwpowodziowej, nowoczesnych urządzeń i uzbrojenia systemów komunalnych, rozwoju zrównoważonego... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

XXXVI MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, organizowana na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ma charakter cykliczny i w roku 2012 jest XXXVI Sesją. Tematyką tegorocznej Konferencji są: Modelowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych, Informatyka w przemyśle metalurgicznym i zarządzaniu produkcją, Przeróbka plastyczna metali, Odlewnictwo, Ochrona środowiska i technika cieplna, Metalurgia ekstrakcyjna i recykling metali, Inżynieria mat... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej"

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej zaprasza do uczestnictwa w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej organizowanej w dniach 30.05 - 01.06.2012 r. z okazji tradycyjnie obchodzonego od wielu lat Dnia Hutnika. Celem konferencji jest prezentacja wyników prac doświadczalnych i teoretycznych związanych z metalurgią i inżynierią materiałową. Do... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

IX Konferencja Naukowa - Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia: wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska, modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne, odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatn... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych, prezentacja poglądów oraz dyskusja nad współczesnymi problemami ekonomicznymi. Zakres konferencji obejmować będzie następujące obszary tematyczne: państwo a rynek - kooperacja czy konkurencja? globalizacja i jej wpływ na kształt stosunków społeczno-ekonomicznych, współczesne nurty teorii ekonomii a wyzwania gospodarki, etyczny fundament procesu gospodarowania. Więcej informacji na stronie internetowej konfer... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

IV Konferencja SOLINA 2012 Architektura - Budownictwo - Inżynieria - Technika.

Tematyka konferencji: Współczesne kierunki projektowania architektonicznego. Architektura słoneczna, budownictwo pasywne. Nowoczesne materiały i technologie budowlane. Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Certyfikacja i audyt energetyczny w budownictwie. Fotowoltaika; zagadnienia techniczne i zastosowanie. Innowacyjne technologie dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Problemy komfortu i wpływu sztucznego śr... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

"Polska i Świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych"

Głównym celem konferencji będzie stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego przedyskutowane zostaną społeczne oraz ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej i światowej gospodarki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna OIL-GAS AGH 2012 - Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce

Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, Wiertnictwo i geoinżynieria, Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Transport i dystrybucja gazu ziemnego, Zagadnienia ekologii oraz nowe technologie pozyskania energii. Zagadnienia paneli dyskusyjnych: Gaz niekonwencjonalny – wyzwania technologiczne i ekologiczne dla Polski i Europy, Wyzwania energetyczne dla Polski w latach 2020-2040 Więcej informacji na stron... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

VIII Krajowa Konferencja „Bazy Danych: Aplikacje i Systemy (BDAS`12)”.

Zapraszamy do przedstawiania propozycji referatów dotyczących szeroko rozumianej tematyki baz danych. W szczególności przewidujemy ukierunkowanie tematyki Konferencji na następujące zagadnienia: Architektura baz danych. Projektowanie, modele formalne i użytkowanie baz danych. Algorytmy, analiza danych i bazy wiedzy. Zastosowania baz danych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie” OIL-GAS AGH 2012.

Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: 1. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. 2. Wiertnictwo i geoinżynieria. 3. Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 4. Transport i dystrybucja gazu ziemnego. 5. Zagadni... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej.

Planowana konferencja jest drugą odsłoną cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze transdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Jednym z głównych celów, jakie przyświecają organizatorom, jest tworzenie platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych aspektów uprawiania nauki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XX Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej m. in. z następującymi grupami tematycznymi: 1. Zastosowanie metod statystycznych i algorytmów numerycznych do badań rynku i wyceny nieruchomości. 2. Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami. 3. Wartość, ocena inwestycji i funkcjonowanie nieruchomości. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

Wspomaganie rozwoju człowieka: Teoria i praktyka.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników w następujących obszarach: zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji, psychologicznych, biologicznych i środowiskowych uwarunkowań prawidłowego i zaburzonego rozwoju, rewalidacji, resocjalizacji oraz rehabilitacji człowieka w kontekście zmian w cyklu życia, seksualności człowieka w ciągu całego życia, zmian w zakresie funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia ze szczególnym uwzg... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XII Konferencja z Probabilistyki

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem jest prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Nienormatywne praktyki rodzinne.

Miło nam poinformować, że 25-26 maja 2012 roku odbędzie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, poświęcona nienormatywnym praktykom rodzinnym. Chcemy pokazać różnorodność polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów nad nienormatywnymi konstelacjami rodzinnymi. Mamy poczucie, że są one często marginalizowane w dominującym dyskursie publicznym i naukowym, który koncentruje się na tradycyjnej rodzinie nuklearnej. Więcej informacji na stronie i... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii

Tematyka Konferencji: Inzynieria biomateriałów stomatologicznych. Nowoczesne techniki w protetyce stomatologicznej. Fizykodiagnostyka i fizjoterapia w stomatologii. Nowoczesne procedury terapeutyczne w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Problematyka konferencji obejmuje cztery obszary badawcze: Ekonometria. Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w teorii i praktyce. Ekonomia matematyczna. Teoria i zastosowania. Informatyka. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekologia miasta"

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne poświęcone zostanie analizie miasta jako ekosystemu posiadającego strukturę, bioróżnorodność, procesy i funkcje użyteczne. Wiedza przyrodnicza może wnieść poważny wkład w rozwój idei tworzenia miast zrównoważonych, będących atrakcyjnym miejscem życia mieszkańców, także z uwagi na czyste środowisko i rodzaj współistnienia z przyrodą. Ekologia miasta może i powinna towarzyszyć wysiłkom w rozwijaniu dróg osiągania celów zielone... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

3. Ogólnopolska konferencja Inżynieria biomedyczna – edukacja

OKIBEdu to cykliczna konferencja edukacyjno-szkoleniowa poświęcona wymianie doświadczeń między ośrodkami kształcącymi w zakresie inżynierii biomedycznej, studentami i absolwentami tych ośrodków oraz przedstawicielami przemysłu zatrudniającego specjalistów tej branży. Tematyka konferencji obejmuje obszary, w których mogą podzielić się swoimi doświadczeniami wykładowcy, studenci, absolwenci i pracodawcy: Problemy dydaktyki i organizacji procesu kształcenia. Innowacje w... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"

Konferencja jest adresowana do producentów, projektantów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych na działanie środowiska oraz ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

Problemy Gospodarki Światowej

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedostrzeganych lub nieistniejących. Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i... czytaj więcej  >

23
Maj 2012

VII Seminarium Poświęcone Problematyce Badawczej i Dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych i Instytutów Naukowo-Badawczych o Profilu Lotniczym.

Cel i tematyka seminarium: wymiana informacji i poglądów na temat prac naukowych i badawczych realizowanych w dziedzinie lotnictwa, kształtowanie procesu dydaktycznego w zakresie studiów o profilu lotniczym, integracja środowiska naukowego z branży lotniczej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Maj 2012

Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego

Głównym celem Konferencji pozostaje poszerzenie i aktualizacja wiedzy oraz zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat, szeroko rozumianych, procesów komunikowania zachodzących na poziomie samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie. Konferencja adresowana jest, przede wszystkim, do doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Organizatorzy zapraszają oczywiście również znawców tematyki podnoszonej w trakcie Konferencji o powszechnie uznanym dorobku – badaczy oraz prak... czytaj więcej  >

21
Maj 2012

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zachodzące przemiany w otoczeniu organizacji wymuszają zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenie nowych koncepcji. Celem obrad będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Proponujemy następującą tematykę konferencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian w globalnej gospodarce. Koncepcje zarządzania we wsp... czytaj więcej  >

18
Maj 2012

Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej.

Konferencja ma na celu wielostronną dyskusję poświęconą problematyce indywidualności, zawierającą zarówno analizy z zakresu ontologii, epistemologii jak i szeroko rozumianej aksjologii (w tym etyki i estetyki). Interesują nas zarówno rozważania przedmiotowe jak i metaprzedmiotowe (historia filozofii). Do udziału zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się między innymi następującymi zagadnieniami: ontologiczny status indywidualności; cechy indywidualności (np. niepodzielno... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

6th TEPE Conference - "Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe".

The theme of the 6th TEPE “Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe” examines how we can narrow the gap between research, policy and practice in order to improve the quality of teaching and learning at all levels of education. A particular focus of the conference will be an analysis of how teachers actually learn and improve their practice. Narrowing the gap between research, policy and practice demands that we rethink our research priorities and practices, as well as... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

IX Konferencja „Flawonoidy i ich zastosowanie”

Konferencja jest poświęcona problematyce wydzielania, otrzymywania, badania właściwości i zastosowania flawonoidów występujących w przyrodzie oraz syntezie pochodnych flawonoidów i ich kompleksów z jonami metali. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

17
Maj 2012

III Kongres Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa „Studenci INiB na rynku pracy”

Tematyka konferencji: potencjalne miejsca pracy, praktyki - założenia a realia, znaczenie wolontariatu, wymarzone miejsca pracy, większe kompetencje - nowe możliwości? Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję