Zbliżające się wydarzenia

24
Maj 2022

Seminarium naukowe: Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym, w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań opinii publicznej dotyczące:   Społecznej percepcji migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią   w odniesieniu do dwóch analizowanych zbiorowości tj. Mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat, Mieszkańców 183 obrębów ewidencyjnych objętych stanem wyjątkowym... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników ... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Wielowymiarowe aspekty funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022

Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. Udział w konferencji potwierdziło ponad dwudziestu zaproszonych renomowanych wykładowców z uczelni i firm europejskich i amerykańskich, z Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Ukra... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczą... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Business Organizations, Venture Capital Financings, and M&As z prawnikiem Apple, Google i Tesli

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Business Organizations, Venture Capital Financings, and Mergers & Acquisitions”, które poprowadzi profesor prawa i adwokat, Eric Alden. Profesor Alden był partnerem zarządzającym w światowej klasy kancelarii w Dolinie Krzemowej – Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati – w ramach której wprowadził na amerykańską giełdę takie spółki jak Apple, Netscape, Google, Twitter czy Tesla, stanowiące łącznie ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

The Economy in Virtual Economy. Challenges in the sphere of finance-security-management-legal regulations.

Plan now to join your industry colleagues for WSFiP Conference 2022. Our theme of the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations will have us focused on the industry’s problems that must be faced in the modern virtualized world. This years event will continue to be the largest and most highly regarded event for the world economies. Especially during the global crisis caused by the SARS-CoV2 pandemic. The schedule will offer a ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o mniejszym zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy naukowej i syntezy poglądów. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskus... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

Religion and the Mind

The goal of the conference is to gather those interested in studies concerning the broad topic of relations between religion and the mind. We invite undergraduate, graduate, and post-graduate students, as well as more experienced researchers from various disciplines, such as the study of religions, anthropology, psychology, philosophy, cognitive science, neurobiology, and many more.The event will be hybrid (onsite with online streaming and participantion) and held in English.Call for Papers in P... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Szanowni Państwo! Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".... czytaj więcej  >

01
Czerwiec 2022

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"

"Ekonomia i finanse XXI wieku" to konferencja naukowa kierowana do studentów polskich szkół wyższych. Jej ideą jest umożliwienie postawienia pierwszych kroków na ścieżce kariery akademickiej młodym adeptom nauki.Wydarzenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Terminy:do 15.05.2022 - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencjido 27.05.2022 - przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu ich do udziału w konferencji01.06.2022 - I OSKN... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

V Ogólnopolskie Forum Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Kielcach.    Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach: nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo) nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i adm... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Konferencja ma na celu pokazanie historycznej i aktualnej ważności platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różne odczytania, jak również krytykę i polemiki. Chcemy przyjrzeć się źródłom (przedplatońskim oraz filozofii samego Platona) platonizmu, jego historycznym postaciom i interpretacjom oraz aktualności i krytyce na gruncie metafizyki i ontologii, ale też filozofii matematyki i filozofii przyrody. Chcemy by konferencja była spotkaniem i wymianą myśli. Nad kwestią... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Kół Medialnych

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszego Koła, postawiliśmy sobie za cel stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat funkcjonowania studencko-doktoranckich medialnych kół naukowych, działających w różnych akademickich jednostkach w Polsce. Z uwagi na studencki charakter Lublina i prężnie rozwijające się kierunki związane z mediami na naszej Alma Mater, wspólnie z innymi organizacjami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętymi mediami, chcielibyśmy stworzyć miejsce do ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” VI edycji

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału wOgólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka Okiem Młodego Naukowca VI edycjaktóra odbędzie się dnia 04 czerwca 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirus... czytaj więcej  >

06
Czerwiec 2022

XIII Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie Jonizujące w Medycynie" PJOMED 2022

TEMATYKA KONFERENCJI: Konferencja PJOMED 2022 obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:- etyka w narażeniu medycznym;- audyty kliniczne;- ekspozycja niezamierzona i narażenie przypadkowe;- dozymetria indywidualna pacjenta w medycynie nuklearnej;- badania przesiewowe – mammografia;- narażenie populacji Polski pochodzące od ekspozycji medycznej;- kontrola jakości urządzeń radiologicznych;- założenia projektu IAEA POL9027: „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowa... czytaj więcej  >

07
Czerwiec 2022

Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)

CALL FOR PAPERSPogranicze – zarówno w rozumieniu geograficznym i administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – jest szczególnego rodzaju obszarem doświadczania kontaktu z innym, odrębnym, obcym; przestrzenią koegzystencji, współpracy, ale i konfliktu. Pogranicze wskazuje na istnienie granicy – realnej bądź wyobrażonej, jednak zawsze wpływającej na tych, którzy żyją w jej pobliżu, bez względu na to, czy na co dzień granicę tę dostrzegają. Celem konferencji jest próba... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję