II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce. Prawo, polityka i compliance" .

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-05-17 - 2024-05-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer: online
Miasto i kod: online

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,
Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce. Prawo, polityka i compliance" .KIEDY?
Konferencja odbędzie się w piątek 17 maja 2024 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.
Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 18 maja 2024.CZEGO DOTYCZY?
Celem konferencji jest omówienie problematyki prywatności, cyberbezpieczeństwa i e-commerce przez interdyscyplinarny pryzmat zmieniających się regulacji prawnych, standardów compliance, polityk ochrony danych i ewoluujących technologii.
Tematyka konferencji będzie koncentrować się na współczesnych wyzwaniach w najdynamiczniej rozwijających się sektorach, takich jak prywatność w świecie wirtualnym czy cyberbezpieczeństwo w tzw. “chmurze”.Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Ataki phishingowe.
• Cyfrowe nośniki danych.
• Hasła i uwierzytelnianie.
• Ochrona aktywów i tzw. zimne portfele.
• Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
• Praca zdalna.
• Wi-fi i publiczne sieci wymiany danych.
• Bezpieczeństwo w chmurze.
• Ustawodawstwo dotyczące cyberprzestrzeni.
• Prywatność i ochrona danych w świecie cyfrowym.
• Zmiany regulacyjne i polityki ochrony danych.
• Nieuczciwe praktyk handlowe w branży e-commerce.
• Bezpieczeństwo cybernetyczne.
• Wyzwania e-handlu.Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.
Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, praktyków z branży (prawników, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i compliance; przedsiębiorców), a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.JĘZYKI KONFERENCJI
Prezentacje mogą być wygłaszane w następujących językach:
Polski
Angielski
Ukraiński
Stosownie do wyżej wymienionych języków, ułożone zostaną panele (sesje) w ramach konferencji.KOMITET NAUKOWY KONGRESU
• prof. Christopher Kelley, LL.M. (University of Arkansas School of Law) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• adw. dr Adrian Rycerski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny; kancelaria SMMLegal) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Polskie Centrum Mediacji w Warszawie; Mediator w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego i Sądzie Okręgowym w Warszawie) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE


UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/i5gst14GEPmmBrxN6
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 6 maja 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 7 maja 2024 r.
Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 9 maja 2024 r.


 UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/QxRa4qajEPt7EM9k7
Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 10 maja 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 13 maja 2024 r.OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

 UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 189 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 219 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

 UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 109 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
• 139 zł – uczestnictwo bierne + certyfikat cyfrowy + wysyłka certyfikatu w wersji tradycyjnej pocztą.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Prywatność, cyberbezpieczeństwo, e-commerce”.
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.
W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 15-20 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Olafa Hajnosza na adres e-mail: hajnosz@cfasofficial.com
Pan Hajnosz chętnie pomoże.
Do zobaczenia!

Opłaty za uczestnictwo:

189

Strona internetowa:

https://fb.me/e/7QFcuuhiK

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję