Ogólnopolski Kongres Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-05-10 - 2024-05-10

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online (MS Teams)
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies i Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej.

KIEDY?

Kongres odbędzie się w piątek 10 maja 2024 między 16:30 a 21:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na sobotę 11 maja 2024.

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?

Głównym założeniem Kongresu jest dyskusja na temat szeroko pojętych mediów i komunikacji społecznej. 

Kongres stanowi platformę do nieskrępowanej wymiany doświadczeń, poglądów i badań pomiędzy młodymi i doświadczonymi naukowcami i profesjonalistami działającymi (lub chcącymi działać) w branży mediów, dziennikarstwa, PRu i komunikacji.

Przedmiotową problematykę Kongresu podejmiemy zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Uwzględnimy perspektywy współczesne, jak i historyczne. Wystąpienia mogą dotyczyć zagadnień z Polski, Europy i reszty świata. 

Komitet Naukowy pozostaje także otwarty na wystąpienia przedstawicieli innych dziedzin interesujących się tematyką mediów i komunikacji społecznej.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

✓ Media tradycyjne vs. media cyfrowe

✓ Ewolucja mediów

✓ Media a opinia publiczna

✓ Społeczne aspekty komunikacji online

✓ Rola mediów w procesie politycznym, kampaniach wyborczych i kształtowaniu politycznych narracji

✓ Media a kultura

✓ Analiza psychologicznych aspektów korzystania z mediów

✓ Rola dziennikarstwa w społeczeństwie

✓ Edukacja medialna

✓ Badania nad skutecznością reklamy i komunikacją marketingową

✓ Ewolucja platform społecznościowych

✓ Wyzwania prawne i etyczne w mediach i komunikacji

✓ Etyka komunikacji prywatnej vs. publicznej

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

DLA KOGO?

• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

• prof. UJK dr hab. Olga Dąbrowska-Cendrowska (Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.

• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.

• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.

• adw. dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego. UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/XDDtu1LRbywtzS626

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 30 kwietnia 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów. 

Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 1 maja 2024 r.

Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 4 maja 2024 r.

➤UCZESTNICTWO BIERNE

Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/A2JSXRbbyqFq2iyD8

Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 3 maja 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 5 maja 2024 r. (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty – zostanie on udostępniony mailowo).

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:

• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).

• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)

• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: 

„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Kongres Nauk o Mediach”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ

• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 

• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).

• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).

• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji

• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)

• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samodzielnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)

• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)

• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies.

• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)

• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin

PYTANIA?

W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Kongresu, panią Magdaleną Kluską, pod adresem kluska@cfasofficial.com. 

Chętnie pomożemy.

Do zobaczenia na kongresie!

_______________________________

CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS

Center for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.

Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for American Studies prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

139 zł

Strona internetowa:

https://fb.me/e/1yJKEQwjk

Ogólnopolski Kongres Nauk o Mediach i Komunikacji Społecznej
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję