Archiwum wydarzeń

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” VI edycji

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału wOgólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka Okiem Młodego Naukowca VI edycjaktóra odbędzie się dnia 04 czerwca 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirus... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Kół Medialnych

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszego Koła, postawiliśmy sobie za cel stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat funkcjonowania studencko-doktoranckich medialnych kół naukowych, działających w różnych akademickich jednostkach w Polsce. Z uwagi na studencki charakter Lublina i prężnie rozwijające się kierunki związane z mediami na naszej Alma Mater, wspólnie z innymi organizacjami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętymi mediami, chcielibyśmy stworzyć miejsce do ... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Academic Research Made Easy - kurs z naukowcem ze Stanów Zjednoczonych

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): "Academic Research Made Easy". Powszechnie wiadomo, że nie ma jednego rodzaju badań naukowych, który pasowałby do wszystkich celów naukowych, a nadto... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

V Ogólnopolskie Forum Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Kielcach.    Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach: nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo) nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i adm... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Konferencja ma na celu pokazanie historycznej i aktualnej ważności platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różne odczytania, jak również krytykę i polemiki. Chcemy przyjrzeć się źródłom (przedplatońskim oraz filozofii samego Platona) platonizmu, jego historycznym postaciom i interpretacjom oraz aktualności i krytyce na gruncie metafizyki i ontologii, ale też filozofii matematyki i filozofii przyrody. Chcemy by konferencja była spotkaniem i wymianą myśli. Nad kwestią... czytaj więcej  >

01
Czerwiec 2022

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"

"Ekonomia i finanse XXI wieku" to konferencja naukowa kierowana do studentów polskich szkół wyższych. Jej ideą jest umożliwienie postawienia pierwszych kroków na ścieżce kariery akademickiej młodym adeptom nauki.Wydarzenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Terminy:do 15.05.2022 - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencjido 27.05.2022 - przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu ich do udziału w konferencji01.06.2022 - I OSKN... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

Religion and the Mind

The goal of the conference is to gather those interested in studies concerning the broad topic of relations between religion and the mind. We invite undergraduate, graduate, and post-graduate students, as well as more experienced researchers from various disciplines, such as the study of religions, anthropology, psychology, philosophy, cognitive science, neurobiology, and many more.The event will be hybrid (onsite with online streaming and participantion) and held in English.Call for Papers in P... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Szanowni Państwo! Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Business Organizations, Venture Capital Financings, and M&As z prawnikiem Apple, Google i Tesli

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Business Organizations, Venture Capital Financings, and Mergers & Acquisitions”, które poprowadzi profesor prawa i adwokat, Eric Alden. Profesor Alden był partnerem zarządzającym w światowej klasy kancelarii w Dolinie Krzemowej – Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati – w ramach której wprowadził na amerykańską giełdę takie spółki jak Apple, Netscape, Google, Twitter czy Tesla, stanowiące łącznie ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

The Economy in Virtual Economy. Challenges in the sphere of finance-security-management-legal regulations.

Plan now to join your industry colleagues for WSFiP Conference 2022. Our theme of the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations will have us focused on the industry’s problems that must be faced in the modern virtualized world. This years event will continue to be the largest and most highly regarded event for the world economies. Especially during the global crisis caused by the SARS-CoV2 pandemic. The schedule will offer a ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o mniejszym zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy naukowej i syntezy poglądów. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskus... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022

Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. Udział w konferencji potwierdziło ponad dwudziestu zaproszonych renomowanych wykładowców z uczelni i firm europejskich i amerykańskich, z Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Ukra... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczą... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników ... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Wielowymiarowe aspekty funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

24
Maj 2022

Seminarium naukowe: Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym, w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań opinii publicznej dotyczące:   Społecznej percepcji migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią   w odniesieniu do dwóch analizowanych zbiorowości tj. Mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat, Mieszkańców 183 obrębów ewidencyjnych objętych stanem wyjątkowym... czytaj więcej  >

21
Maj 2022

Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe

Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do czynnego i biernego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe” Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym w wymiarze współczesnym i historycznym. Szczególną uwagę będziemy zwracać na wystąpienia poświę... czytaj więcej  >

21
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”

Kolegium MISH UW i Samorząd Studentów Kolegium MISH UW ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej. Niezliczone rodzaje ludzkich aktywności są w gruncie rzeczy grami. Taki wniosek płynie z klasycznych prac Johana Huizingi (Homo ludens) i Rogera Caillois (Ludzie i gry), którzy próbowali wyjaśnić, na czym polega gra i wskazać jej różne rodzaje. Zarazem pojęcie gry dla Ludwiga Wittgensteina było paradygmatycznym... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

ХІV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Konferencja odbędzie się w dniu  20 maja 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uc... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Civil & Commercial Litigation in English: Drafting Skills & Terminology z alumną Duke Law School

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. "Civil & Commercial Litigation in English: Drafting Skills & Terminology" prowadzone przez amerykańską adwokatkę i profesorkę prawa, Jennifer Kinsley. Cel szkolenia jest prosty: nauczysz się sztuki sporządzania skutecznych pism procesowych w toku postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Szkolenie przeprowadzi Cię przez hipotetyczne postępowanie wynikające ze sporu kontraktowego: od sporządzenia po... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

III edycja Trade & Customs Compliance Conference: "NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT"

Już 20 maja br. odbędzie się III edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem temat Konferencji to „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie w gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz online. Poziom merytoryczny spotkania gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów, Tomasz Michalak –... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Opieki Środowiskowej

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową Opieki Środowiskowej, która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 20 maja 2022 r. (od godziny 17:00)Koszt udziału czynnego w konferencji: 120 złzgłoszenia udziału czynnego: cuetiz.sekretariat@gmail.comAbstrakt należy wysłać na adres e-mail wskazany w opisie konferencji w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 maja 2022 r.Z wyrazami szacunku... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Konferencja "Psychiczne i somatyczne skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców i rodziców na konferencję na temat psychicznych i somatycznych skutków pandemii wśród dzieci i młodzieży. Eksperci odpowiedzą m.in. na pytanie, jak pomóc młodym ludziom poradzić sobie ze stresem związanym z długotrwałą izolacją, brakiem kontaktu z rówieśnikami oraz coraz mniejszym ruchem. Postawiona zostanie nie tylko diagnoza, ale również zaproponowane zostaną kon... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Konferencja naukowa EconPr 2022 "Komunikowanie i reputacja w dobie kryzysu: pandemia, polityka, konflikty"

EconPR 2022 to już szósta konferencja naukowa organizowana przez SKN Pryzmat Tematem tegorocznej konferencji jest „Komunikowanie i reputacja w dobie kryzysu - pandemia, polityka, konflikty”. EconPr 2022 poruszy bardzo ważny temat, a mianowicie jak kryzys wpływa na proces komunikowania oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Konferencja będzie podzielona na dwa panele. Panel studencko-doktorancki, gdzie występować będą zarówno młodzi eksperci oraz praktycy jak rownież studenci p... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

IX Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

W dniach 19-20 maja 2022 roku Doktoranci Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pragną zorganizować IX edycję Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii. Konferencja ta, jak co roku, odbywać się będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi. Wydarzenie to każdego roku gromadzi coraz większe rzesze młodych naukowców z wielu ośrodków naukowych w Polsce, takich jak: Łódź, Wrocław, Warszawa, Toruń, Lublin, Śląsk, Kraków, Gdańsk oraz Poznań. ... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

Webinarium - Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności. Aeromonas to... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

Energetyka i prawo energetyczne

W dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom z zakresu energetyki i prawa energetycznego. Asumptem do jej przygotowania jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.  Uchwalając „Us... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję