Archiwum wydarzeń

25
Maj 2022

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników ... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Współpraca transgraniczna między uczelniami i dużymi obszarami chronionymi w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

Wielowymiarowe aspekty funkcjonowania wielkopowierzchniowych obszarów chronionych w Euroregionie Pomerania

Euroregion Pomerania stoi w obliczu wyzwania, jakim jest słaba struktura gospodarcza, a w konsekwencji odpływ wykwalifikowanych pracowników. Jednocześnie można waloryzować bogate dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu - zwłaszcza na dużych obszarach chronionych (DOC). W ramach projektu w latach 2018-2022 zespół z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Uniwersytetu w Greifswaldzie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Wyższej Szkoły Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde b... czytaj więcej  >

24
Maj 2022

Seminarium naukowe: Społeczna percepcja migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią

Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium naukowym, w trakcie którego zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badań opinii publicznej dotyczące:   Społecznej percepcji migrantów oraz działań podejmowanych przez rząd M. Morawieckiego oraz podległe służby na obszarze przygranicznym z Białorusią   w odniesieniu do dwóch analizowanych zbiorowości tj. Mieszkańców Polski w wieku 16-65 lat, Mieszkańców 183 obrębów ewidencyjnych objętych stanem wyjątkowym... czytaj więcej  >

21
Maj 2022

Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe

Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić Państwa do czynnego i biernego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. “Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe” Głównym założeniem konferencji jest dyskusja o stosunkach międzynarodowych i prawie międzynarodowym w wymiarze współczesnym i historycznym. Szczególną uwagę będziemy zwracać na wystąpienia poświę... czytaj więcej  >

21
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Na poGRAniczu nauk”

Kolegium MISH UW i Samorząd Studentów Kolegium MISH UW ma zaszczyt zaprosić wszystkich chętnych do udziału w studencko-doktoranckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej. Niezliczone rodzaje ludzkich aktywności są w gruncie rzeczy grami. Taki wniosek płynie z klasycznych prac Johana Huizingi (Homo ludens) i Rogera Caillois (Ludzie i gry), którzy próbowali wyjaśnić, na czym polega gra i wskazać jej różne rodzaje. Zarazem pojęcie gry dla Ludwiga Wittgensteina było paradygmatycznym... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

ХІV MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Konferencja odbędzie się w dniu  20 maja 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty uc... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Civil & Commercial Litigation in English: Drafting Skills & Terminology z alumną Duke Law School

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie pt. "Civil & Commercial Litigation in English: Drafting Skills & Terminology" prowadzone przez amerykańską adwokatkę i profesorkę prawa, Jennifer Kinsley. Cel szkolenia jest prosty: nauczysz się sztuki sporządzania skutecznych pism procesowych w toku postępowań sądowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Szkolenie przeprowadzi Cię przez hipotetyczne postępowanie wynikające ze sporu kontraktowego: od sporządzenia po... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

III edycja Trade & Customs Compliance Conference: "NOWE PRZEPISY, POLITYKA I PRAKTYKA CELNA – POLSKA, EUROPA, ŚWIAT"

Już 20 maja br. odbędzie się III edycja Trade & Customs Compliance Conference. Tym razem temat Konferencji to „Nowe przepisy, polityka i praktyka celna – Polska, Europa, Świat”. Konferencja organizowana jest w formie hybrydowej – stacjonarnie w gmachu Warszawskiej Szkoły Zarządzania oraz online. Poziom merytoryczny spotkania gwarantują paneliści oraz goście specjalni: Katarzyna Krawicz-Nowak – Vice-Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów, Tomasz Michalak –... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Opieki Środowiskowej

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową Opieki Środowiskowej, która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 20 maja 2022 r. (od godziny 17:00)Koszt udziału czynnego w konferencji: 120 złzgłoszenia udziału czynnego: cuetiz.sekretariat@gmail.comAbstrakt należy wysłać na adres e-mail wskazany w opisie konferencji w terminie nieprzekraczalnym do dnia 17 maja 2022 r.Z wyrazami szacunku... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Konferencja "Psychiczne i somatyczne skutki pandemii wśród dzieci i młodzieży"

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców i rodziców na konferencję na temat psychicznych i somatycznych skutków pandemii wśród dzieci i młodzieży. Eksperci odpowiedzą m.in. na pytanie, jak pomóc młodym ludziom poradzić sobie ze stresem związanym z długotrwałą izolacją, brakiem kontaktu z rówieśnikami oraz coraz mniejszym ruchem. Postawiona zostanie nie tylko diagnoza, ale również zaproponowane zostaną kon... czytaj więcej  >

20
Maj 2022

Konferencja naukowa EconPr 2022 "Komunikowanie i reputacja w dobie kryzysu: pandemia, polityka, konflikty"

EconPR 2022 to już szósta konferencja naukowa organizowana przez SKN Pryzmat Tematem tegorocznej konferencji jest „Komunikowanie i reputacja w dobie kryzysu - pandemia, polityka, konflikty”. EconPr 2022 poruszy bardzo ważny temat, a mianowicie jak kryzys wpływa na proces komunikowania oraz postrzeganie przez społeczeństwo. Konferencja będzie podzielona na dwa panele. Panel studencko-doktorancki, gdzie występować będą zarówno młodzi eksperci oraz praktycy jak rownież studenci p... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

IX Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

W dniach 19-20 maja 2022 roku Doktoranci Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego pragną zorganizować IX edycję Łódzkiego Sympozjum Doktorantów Chemii. Konferencja ta, jak co roku, odbywać się będzie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Tamka 12 w Łodzi. Wydarzenie to każdego roku gromadzi coraz większe rzesze młodych naukowców z wielu ośrodków naukowych w Polsce, takich jak: Łódź, Wrocław, Warszawa, Toruń, Lublin, Śląsk, Kraków, Gdańsk oraz Poznań. ... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

Webinarium - Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności. Aeromonas to... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

Energetyka i prawo energetyczne

W dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom z zakresu energetyki i prawa energetycznego. Asumptem do jej przygotowania jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.  Uchwalając „Us... czytaj więcej  >

18
Maj 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej. Temat konferencji: Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe.

Za główny cel strategiczny Federacji Rosyjskiej w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa uznać należy narzucenie własnej wizji porządku. Narzędziem służącym do realizacji założonego celu jest użycie różnych instrumentów oddziaływania i kreowanie zagrożeń. Moskwa dysponuje szeroką gamą instrumentów oddziaływania umożliwiających osiągnięcie celów strategicznych bez otwartego angażowania sił zbrojnych. W podejmowanych aktywnościach celowo zaciera się granice po... czytaj więcej  >

18
Maj 2022

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów "Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w."

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów, które odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. Hasło przewodnie obrad kolejnego spotkania to Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (Criminal law and criminology in response to the 21st century crises). Wybór obszaru tematycznego podyktowany był mnogością kryzysów, z którymi w XXI w. przychodzi mierzyć się zarówno Polsce, jak i innym państwom. Warto wskazać choćby kilka z nich: k... czytaj więcej  >

14
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Wschodnioznawcza pt. "Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia".

Szanowni Państwo! Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Wschodnioznawczej pt. "Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia". ... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” – IV edycja

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy na temat wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie, przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców oraz zaproszenie do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na gruncie nauki budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi istotnymi sferami życia człowieka. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy planują podzielić obrady na ... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

EPIDEMIE – ZARAZY – PLAGI. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 3

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna konferencja odbędzie się w formie zdalnej!Tegoroczne, kolejne spotkanie z cyklu “Rozważania humanistów” pozostaje w tematycznym związku z organizowaną w ubiegłym roku konferencją naukową “Choroba - Patologia - Dysfunkcja”. Jednym z najważniejszych doświadczeń, tak indywidualnych, jak i zbiorowych ostatnich dwóch lat, okazała się pandemia COVID-19. Specyfika tego zdarzenia oraz jego wielorakie konsekwencje sprawi... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Historia na ekranie. Wykorzystanie filmu w edukacji historycznej"

Koło Filmoznawcze UAM oraz Sekcja Dydaktyki Historii Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Historia na ekranie. Wykorzystanie filmu w edukacji historycznej". Celem konferencji jest połączenie refleksji filmoznawczej z historyczną oraz naukowe rozważania wokół szeroko pojętego związku przekazów audiowizualnych i edukacji historycznej.  Konferencja odbędzie się 13 maja (piątek) 2022 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Kla... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowcem ze Stanów Zjednoczonych

Szanowni Państwo! Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym kursie z naukowego pisania w języku angielskim z native speakerem-naukowcem z USA: "Academic Writing Made Easy" Powszechnie wiadomo, że najważniejszą umiejętnością każdego naukowca jest umiejętność skutecznego przekazywania naukowych id... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 13 maja 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie w - w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psyc... czytaj więcej  >

12
Maj 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Partnerzy, wychodząc naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą zjawiska pandemii COVID-19, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców, analityków, ekspertów, w szczególności z dziedziny medycyny, socjologii, ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, do uczestnictwa w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza... czytaj więcej  >

12
Maj 2022

Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja. Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezen... czytaj więcej  >

11
Maj 2022

Ist International Scientific Conference “Students in Animal Science and Aquaculture – challenges and research”

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”, która odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą. W trosce o... czytaj więcej  >

11
Maj 2022

Ist International Scientific Conference “Students in Animal Science and Aquaculture – challenges and research”

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”, która odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą. W trosce o... czytaj więcej  >

10
Maj 2022

Nowe media (2) Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Instytut Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM Instytut Informatyki Medialnej AKSiM Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Koło Naukowe Medioznawców Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu     mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję online, zatytułowaną:                                                                       NOWE MEDIA2   ... czytaj więcej  >

07
Maj 2022

Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet

Szanowni Państwo!Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet".... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej

Migracje stanowią zarówno integralny element życia ludzkiego, jak i przedmiot dociekań dla wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Taki stan rzeczy nie może dziwić, gdyż zjawisko to w zdecydowany sposób wpływa na przeobrażenia kulturowe zachodzące w otaczającym nas świecie. Nie inaczej sytuacja wygląda na rozległym obszarze Słowiańszczyzny, na którym następstwa migracji są widoczne na różnych płaszczyznach życia społeczno-kulturowego. Problematyka ta ... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję