Archiwum wydarzeń

19
Kwiecień 2012

IV Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Inżynieria współczesnych procesów spajania”

Głównym celem Sympozjum jest przedstawienie dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników Zakładu Inżynierii Spajania oraz osiągnięć innych ośrodków naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania nauki z przemysłem. Sympozjum będzie okazją do spotkania się osób, zajmujących się na co dzień zagadnieniami spajania materiałów oraz stanowić będzie forum wymiany poglądów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Konferencja zawodowa "Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew"

Konferencja pod hasłem „Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew”, organizowana w ramach I Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, przybliży jej uczestnikom najważniejsze zagadnienia, związane ze skutecznymi metodami zarządzania terenami zieleni. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i podzielone jest na trzy bloki tematyczne: aspekty naukowe, aspekty praktyczne i aspekty formalno-prawne w pielęgnacji i ochronie drzew. W związku ze zbliżającym się terminem rozpocz... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Europejska Konferencja OMEP 2012 "Szacunek dla dziecka".

Głównym tematem Europejskiej Konferencji OMEP w 2012 roku jest „Szacunek dla dziecka”, a tematy dotyczą następujących zagadnień: I. Dziecka sprawy najważniejsze i nieważne. II. Edukacja i rozwój osobisty dziecka w instytucji, obok czy wbrew niej? III. Odpowiedzialni dorośli w przestrzeni dziecka. IV. Dzieciństwo na marginesie cywilizacji. V. Idee współczesnej wielokulturowości. Ważnym tematem poruszanym podczas obrad będzie problem edukacji międzykulturowej i idee ... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

XVI Seminarium “KOMPOZYTY 2012 -Teoria i praktyka”

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM - nanokompozyty, - kompozyty z materiałów odnawialnych, - inne kompozyty, - recykling kompozytów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Polish IA Summit 2012

Polish IA Summit to czołowa europejska konferencja dedykowana tematyce Interakcji Człowiek-Komputer, User Experience i Architekturze Informacji, dziedzinom poświęconym projektowaniu funkcjonalnych i użytecznych środowisk informacyjnych. Dla społeczności specjalistów UX wystąpi 40 prelegentów z 11 krajów.  W tym roku, dzięki wspólnej pracy organizatorów UseLab Consulting Group i CHI Polska oraz partnerów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Kansei P... czytaj więcej  >

17
Kwiecień 2012

VI Ogólnopolska Konferencja Biznes i Nauka pt. "Technologie Przyszłości - odnawialne źródła energii"

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli biznesu, szpitali, JST, firm branżowych, parków naukowo-technologicznych oraz pracowników naukowych. Celem wydarzenia jest prezentacja aktualnej problematyki oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy", która odbędzie się 16 kwietnia 2012 roku. Celem konferencji jest integracja wniosków z badań i doświadczeń naukowców oraz praktyków oraz dyskusja nad rozwiązaniami problemu bezrobocia osób chorych psychicznie w województwie opolskim. Zaproszenie adresowane jest do psychologów, socjologów, pedagogów, ... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Celem konferencji jest analiza polskich przepisów podatkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.... czytaj więcej  >

15
Kwiecień 2012

XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa „Podstawy - Aplikacje - Przyszłość”

Podczas XII Szkoły Membranowej będziemy dyskutować zarówno o podstawach i zastosowaniach praktycznych, jak i o przyszłości technik membranowych w Polsce i na świecie. W trakcie trwania szkoły będziecie mieli Państwo możliwość wysłuchania wykładów uznanych polskich i europejskich specjalistów w dziedzinie membran. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

Drugi Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne seksualne."

Przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu zapraszamy Państwa na sesję poświęconą rekomendacjom Światowego Towarzystwa Seksuologicznego. Pierwsza sesja seksuologiczna omawiać będzie seksualność w aspekcie interdyscyplinarnym, a przyczynkiem do dyskusji stanie się wykład o kanonach piękna ciała ludzkiego. Wzorem pierwszej edycji pragniemy przedstawić Państwu stan najnowszej wiedzy medycznej z zakresu ginekologii, urologii i seksuologii. W trakcie jednej z głównych sesji probl... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

III Międzynarodowa Konferencja Open Access

Celem konferencji jest zbliżenie dwóch grup zawodowych tego samego środowiska naukowego: naukowców i bibliotekarzy. Pokazanie bibliotekarzom i specjalistom informacji jakimi nowymi drogami idzie nauka, jakie metody stosuje w prowadzeniu badań, jakie zasoby wytwarza i jakich potrzebuje, co to jest e-science, nauka 2.0, jak prowadzi się nowoczesną dydaktykę na uczelni i jakie zasoby do niej wykorzystuje. Dodatkowym celem jest ponoszenie świadomości pracowników nauki, bibliotekarzy, spec... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2012

K2 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

Celem KDWA-4, podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich trzech edycji naszej konferencji (2004, 2006, 2008) jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  - słuchaczy studiów doktoranckich kierunku architektura i urbanistyka.  Przedmiotem czwartego spotkania jest zagadnienie transformacji przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Marzec 2012

Nicolai Hartmann (1882-1950) - źródła, krytyki, kontynuacje.

Konferencja „Nicolai Hartmann (1882-1950) – źródła, krytyki, kontynuacje” jest drugą z cyklu dotyczącego filozofii N. Hartmanna. Przedmiotem konferencji są trzy grupy ogólne grupy zagadnień: 1) teoretyczne źródła i inspiracje, które określały problemowe tło oraz genezę filozofii Hartmanna; 2) poglądy i stanowiska formułowane przez samego Hartmanna; 3) stosunek innych autorów do filozofii Hartmanna (rozumiany zarówno w duchu kontynuacji, jak i w duchu negacji i kry... czytaj więcej  >

28
Marzec 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

Niemal 200 firm prezentujących profesjonalny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, odczynniki chemiczne i wiele innych elementów wyposażenia placówek badawczych. Taką kompleksową ofertę dla laboratoriów przedstawią wystawcy XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbędą się w dniach 28-30 marca w centrum targowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Impreza będzie doskonałą okazją nie tylko do nawiązania interesujących kontaktów bizneso... czytaj więcej  >

27
Marzec 2012

Międzypokoleniowe uczenie się – w teorii, badaniach i praktyce.

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej zagadnieniom międzypokoleniowego uczenia się. Celem konferencji jest stworzenie forum do wymiany poglądów oraz doświadczeń, prezentacji wyników badań, jak i podzielenia się teoretyczną refleksją dotyczącą szeroko rozumianego międzypokoleniowego uczenia się. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy andragogów, pedagogów, gerontologów, socjologów, psychologów, antropologów, kulturoznawców, zarówno teoretyków, jak i prakt... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World

MAGNANIMITAS and European Institute of Education invite all doctoral students and academic workers to Scientific Conference with International participation “Sapere Aude 2012 – Education and Nowadays World". The main goal of this conference is to present the participants’ PhD theses and achievements in the post docs research projects. Any contributions dealing with research in the field of Pedagogy and Psychology are welcome. Place: online Registration deadline: March 19, 2012 All ... czytaj więcej  >

26
Marzec 2012

Znaczenie banków spółdzielczych w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej

Głównym celem konferencji jest prezentacja pozycji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce ich znaczenia w rozwoju lokalnym i gospodarki żywnościowej oraz określenie perspektyw ich rozwoju w najbliższych latach. W szczególności tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia: Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym. Kredytowanie gospodarki żywnościowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych Miejsce ... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja prawa porównawczego "Interes prywatny i interes publiczny w europejskiej tradycji prawnej "

Konferencja zatytułowana "2nd International Conference on Comparative Law Private Interest and Public Interest in European Legal Tradition" poświęcona będzie interesowi prywatnemu i publicznemu w europejskiej tradycji prawnej. Głównymi gośćmi wydarzenia będą profesorowie Christian von Bar i Carlos Flores Juberias. Językiem konferencji będzie angielski, a jako języki pomocnicze także niemiecki i polski. Szczegółowe informacje nt. przesłania konferencji, agendy oraz opła... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

Seksualność człowieka – wokół przemian.

Sekcja Kliniczna Koła Naukowego Studentów Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje kolejną, czwartą już, edycję konferencji z cyklu "Seksualnosc czlowieka", która odbędzie się 23 marca 2012 roku w Krakowie. Tematyka tegorocznego spotkania naukowego koncentruje się wokół zagadnienia przemian w myśleniu o seksualności, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich 100 lat. Zjawisko to będzie analizowane w trzech następujących obszarach: nauka, terapia oraz społeczeństwo/ku... czytaj więcej  >

23
Marzec 2012

Optymalizacja procesów i systemów logistycznych w teorii i praktyce

Cele konferencji: Poznanie potrzeb środowiska gospodarczego i samorządowego Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie kształtowania procesów logistycznych. Weryfikacja teorii z praktyką. Prezentacja osiągnięć naukowych ośrodków akademickich w tym Katedry Logistyki UMK. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Oblicza nowych mediów.

Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami: Polityka medialna a: Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa; Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji; Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE; Ekonomika mediów; Formy promocji produktów medialnych; Formaty medialne i globalizacja kulturowa; Recyk... czytaj więcej  >

22
Marzec 2012

Children studies jako perspektywa interpretacyjna.

Zainteresowanie dzieckiem wydaje się dziś bardziej żywe niż kiedykolwiek, a jego fenomen, jako twórcy i uczestnika kultury, pozostaje kluczowym problemem współczesnej humanistyki. Pojęcie dzieciństwa przez wieki ulegało różnym przemianom i przewartościowaniom, jako przedmiot analizy naukowej „narodziło się” dopiero w ostatnim stuleciu. Przyglądając się dzieciństwu przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, chcemy zaprosić Państwa do rozważań nad teoretycznym i e... czytaj więcej  >

21
Marzec 2012

Konferencja naukowo-techniczna "Konstrukcje sprężone KS 2012".

Tematyka Konferencji obejmuje zakres zagadnień związanych z konstrukcjami sprężonymi, konstrukcjami wzmacnianymi poprzez sprężanie materiałami kompozytowymi FRP lub cięgnami bez przyczepności oraz mostami podwieszonymi i doprężanymi (extradosed), w szczególności: Zagadnienia pracy konstrukcji sprężonych: betonowych, stalowych i innych, Nowe rozwiązania konstrukcyjne w obiektach sprężonych, Nowe materiały stosowane do sprężania konstrukcji, Stany graniczne w projekt... czytaj więcej  >

16
Marzec 2012

III Edycja Ogólnopolskiej Studencko-Eksperckiej Konferencji Naukowej "Nauka - ludzka rzecz"

W ramach konferencji poruszane będą problemy wpływu tak zwanego „czynnika ludzkiego” na rozwój nauki. W tym roku dyskusji poddane zostaną następujące problemy: zalew teorii naukowych jako efekt presji punktowania, nauka w kryzysie, granice nauki, popularyzacja nauki, społeczne zaangażowanie nauki, nauka 2.0. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

15
Marzec 2012

II Międzynarodowa konferencja w ramach projektu Internetowa promocja nauki.

W dniach 15-16 marca 2012 r. w Rzeszowie w ramach projektu Internetowa Promocja Nauki realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski organizowana jest: II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa I dzień poświęcony będzie tematyce marki i promocji. II dzień poświęcony zostanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu. Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia.... czytaj więcej  >

12
Marzec 2012

Podatek od towarów i usług w 2011 roku

Celem konferencji jest analiza koncepcji ustawodawcy dotyczących podatku od towarów i usług w 2011 roku oraz poszukiwanie rozstrzygnięć interpretacyjnych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

09
Marzec 2012

II Kopernikańskie sympozjum studentów nauk przyrodniczych

W ramach II KSSNP przewidziane są trzy bloki tematyczne: biologiczno-biotechnologiczny (dla studentów biologii, biotechnologii, medycyny i nauk pokrewnych), geograficzno-ekologiczny (dla studentów geografii, ochrony środowiska i nauk pokrewnych), chemiczno-fizyczno-astronomiczny (dla studentów chemii, fizyki, astronomii i nauk pokrewnych). Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

Kryminał - gatunek poważ(a)ny.

Zakład Polskiej Literatury Współczesnej UMK Wydział Filologiczny UMK Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą Kryminał – gatunek poważ(a)ny?. Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 8-9.03.2012, jest zastanowienie się, na ile kryminał jako gatunek może być nośnikiem poważniejszych treści o charakterze socjologicznym, kulturoznawczym, filozoficznym itp. Organizatorzy nie... czytaj więcej  >

08
Marzec 2012

III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ponowoczesność w środkach audiowizualnych pt. Prawda - fikcja - kłamstwo.

Problematyka tegorocznej edycji cyklu konferencyjnego osnuta jest wokół zagadnień związanych z jedną z dominant epoki nowoczesnej – zacieraniem się granicy pomiędzy prawdą a fikcją. Rozmycie binarnych opozycji (np. prawda – kłamstwo), kategoria „doświadczenia zapośredniczonego” i popularność koncepcji narracyjności nabierają znaczenia na gruncie współczesnej humanistyki. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad dynamiką i kierunkiem tych procesów. Obszar poszukiwań ba... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję