Archiwum wydarzeń

24
Kwiecień 2012

Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - Strategie - Ryzyko - Finanse

Konferencja jest drugą z cyklu konferencji promujących nowoczesne podejście do kreacji wartości przedsiębiorstw w współczesnej gospodarce. Celem konferencji jest zebranie dotychczasowego dorobku teorii i praktyki tego aktualnego nurtu zarządzania.  Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji, która wzorem poprzedniej edycji będzie okazją do prezentacji i wymiany poglądów w gronie naukowców, specjalistów oraz przedstawicieli świata biznesu. Więcej informacji na stronie intern... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2012

Conference celebrates the 60th birthday of Professor Janusz Gil

Topics: Radio observations of pulsars Theory of pulsar radio emission Magnetars: observations and theory Across the Spectrum: pulsars and magnetars Neutron Stars: structure, evolution, magnetic fields and PWNs Future Prospects: pulsars and magnetars More information on the conference website.... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2012

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

zanowni Państwo, Pracownia Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytety Warszawskiego organizuje w dniach 23-24 kwietnia 2012 roku na Uniwersytecie Warszawskim VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową „Z badań nad kompetencją i świadomością językową dzieci i młodzieży”. Tym razem chcemy, aby przedmiotem naszej refleksji uczynić słownik i słownictwo dzieci i młodzieży. Prosimy, aby przygotowując wystąpienia na naszą konferencję, zechcie... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2012

Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego

Podstawowe obszary tematyczne konferencji: Teoretyczne aspekty nadzoru korporacyjnego. Nadzór korporacyjny w bankach. Rola instytucji nadzorujących sektor finansowy. Rynki kapitałowe jako mechanizm nadzoru korporacyjnego. Rola inwestorów instytucjonalnych w nadzorze korporacyjnym. Działalność agencji ratingowych. Systemy motywowania zarządów i rad nadzorczych. Nadzór korporacyjny a struktura własności i kontroli. Kodeksy dobrych praktyk. Więcej informacji na s... czytaj więcej  >

21
Kwiecień 2012

"Nie ma dziecka - jest człowiek"

Konferencja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców: przedstawicieli nauki: historyków wychowania, specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, opiekuńczej, resocjalizacji, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycieli,  przedstawicieli instytucji opiekuńczo-wychowawczych, wymiaru sprawiedliwości, organizacji działających na rzecz dzieci oraz działaczy społecznych, harcerzy, studentów oraz wszystkich, który działają dla dobra dzieci. Cele szczegółowe konferencj... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2012

Konferencja Naukowa "Medycyna w sytuacjach kryzysowych"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2012

PRZYSZŁOŚĆ MIASTA – MIASTO PRZYSZŁOŚCI

Kolejna, szósta konferencja, na którą zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami kształtowania miejskiego środowiska życia człowieka – poświęcona będzie również przede wszystkim szeroko rozumianym zagadnieniom kompozycji miejskiej przestrzeni. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Performer - dawny czy nowy paradygmat twórcy.

Zapraszamy Państwa na krajową konferencję z udziałem zagranicznych gości poświęconą figurze performera jako konkurencyjnego wobec teatru reżysera paradygmatu twórcy w teatrze tradycyjnym i współczesnym. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Nowe strategie na nowy wiek - granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów na temat zagadnień dotyczących sposobów i możliwości integracji na poziomie regionalnym i globalnym. Występujące procesy integracyjne mają różnorodne cele, zakres, skalę, bardziej lub mniej sformalizowany charakter, a ich znaczenie coraz bardziej rośnie. Dlatego przedmiotem dyskusji będą przede wszystkim kwestie postępującej integracji politycznej, ekonomicznej, wojskowej czy ogólnospołecznej i jej wpływu na funkcjonowanie konkretny... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Media kościelne w polskim systemie medialnym

Podstawowym celem konferencji jest próba ukazania aktualnego stanu funkcjonowania tych mediów kościelnych, które są częścią systemu medialnego. Cele szczegółowe zawierają pytania o struktury tej części systemu, wspólne nurty tematyczne, stosunek do rynku mediów, postęp technologiczny, odbiór społeczny. Obrady Konferencji odbywać się będą w ramach sesji plenarnej oraz dwóch paneli tematycznych. W sesji plenarnej o problematyce powiązań mediów kościelnych z systemami... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

21. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej - PASE 2012.

Konferencje PASE mają na celu zbliżenie do siebie polskich uczonych specjalizujących się w różnych dyscyplinach anglistyki, takich jak literatura brytyjska i amerykańska, kultura różnych państw anglojęzycznych, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, czy też przekładoznawstwo. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Tendencje i wyzwania doradztwa zawodowego

Celem konferencji jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat poradnictwa zawodowego, zarówno w systemie edukacji, jak i rynku pracy. Zamysłem organizatorów konferencji jest podjęcie dyskusji w poniżej zarysowanych obszarach problemowych: 1. Dyskurs o przyszłości i rozwoju poradnictwa zawodowego 2. Wybory edukacyjno – zawodowej jednostki 3. Interdyscyplinarność poradnictwa zawodowego 4. Kompetencje i kwalifikacje współczesnego doradcy zawodowego. 5. Nowe nurty w dor... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku

Celem konferencji jest wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących kształtowania bezpieczeństwa publicznego, pomiędzy przedstawicielami nauki reprezentującymi różne dyscypliny naukowe a praktykami zajmującymi się zapewnianiem bezpieczeństwa na co dzień. Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również studenci. Wprowadzenie panelu studenckiego umożliwi, poprzez stworzenie forum wymiany poglądów, dyskusji, prezentacji badań i osiągn... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Budownictwo Podziemne i Bezpieczeństwo w Komunikacji Drogowej i Infrastrukturze Miejskiej

Tematyka konferencji: Budownictwo Tunelowe. Bezpieczeństwo w tunelach w czasie budowy i eksploatacji. Parkingi podziemne w infrastrukturze miejskiej. Wyposażenie tunelu. Zarządzanie tunelami. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

POLIMER 2012

Konferencja jest projektem w pełni realizowanym przez studentów: członków Koła Naukowego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych POLIMER działającego pod opieką prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilczyńskiego przy Zakładzie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, a także członków Koła Naukowego Konstruktor Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Jest kolejnym etapem integracji środowisk producentów i przetwórców tworzyw sztucznych, przedsiębiorców, pracowników uczelni,... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

IV Sympozjum Naukowe Zakładu Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej nt. „Inżynieria współczesnych procesów spajania”

Głównym celem Sympozjum jest przedstawienie dorobku naukowego doktorantów i młodych pracowników Zakładu Inżynierii Spajania oraz osiągnięć innych ośrodków naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem powiązania nauki z przemysłem. Sympozjum będzie okazją do spotkania się osób, zajmujących się na co dzień zagadnieniami spajania materiałów oraz stanowić będzie forum wymiany poglądów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2012

Konferencja zawodowa "Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew"

Konferencja pod hasłem „Pozytywne praktyki w pielęgnacji i ochronie drzew”, organizowana w ramach I Mistrzostw Polski we Wspinaczce Drzewnej, przybliży jej uczestnikom najważniejsze zagadnienia, związane ze skutecznymi metodami zarządzania terenami zieleni. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny i podzielone jest na trzy bloki tematyczne: aspekty naukowe, aspekty praktyczne i aspekty formalno-prawne w pielęgnacji i ochronie drzew. W związku ze zbliżającym się terminem rozpocz... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Europejska Konferencja OMEP 2012 "Szacunek dla dziecka".

Głównym tematem Europejskiej Konferencji OMEP w 2012 roku jest „Szacunek dla dziecka”, a tematy dotyczą następujących zagadnień: I. Dziecka sprawy najważniejsze i nieważne. II. Edukacja i rozwój osobisty dziecka w instytucji, obok czy wbrew niej? III. Odpowiedzialni dorośli w przestrzeni dziecka. IV. Dzieciństwo na marginesie cywilizacji. V. Idee współczesnej wielokulturowości. Ważnym tematem poruszanym podczas obrad będzie problem edukacji międzykulturowej i idee ... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

XVI Seminarium “KOMPOZYTY 2012 -Teoria i praktyka”

ZAKRES TEMATYCZNY SEMINARIUM - nanokompozyty, - kompozyty z materiałów odnawialnych, - inne kompozyty, - recykling kompozytów. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2012

Polish IA Summit 2012

Polish IA Summit to czołowa europejska konferencja dedykowana tematyce Interakcji Człowiek-Komputer, User Experience i Architekturze Informacji, dziedzinom poświęconym projektowaniu funkcjonalnych i użytecznych środowisk informacyjnych. Dla społeczności specjalistów UX wystąpi 40 prelegentów z 11 krajów.  W tym roku, dzięki wspólnej pracy organizatorów UseLab Consulting Group i CHI Polska oraz partnerów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Kansei P... czytaj więcej  >

17
Kwiecień 2012

VI Ogólnopolska Konferencja Biznes i Nauka pt. "Technologie Przyszłości - odnawialne źródła energii"

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli biznesu, szpitali, JST, firm branżowych, parków naukowo-technologicznych oraz pracowników naukowych. Celem wydarzenia jest prezentacja aktualnej problematyki oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych w obszarze odnawialnych źródeł energii. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Sytuacja osób chorych psychicznie na opolskim rynku pracy – stan obecny i perspektywy poprawy", która odbędzie się 16 kwietnia 2012 roku. Celem konferencji jest integracja wniosków z badań i doświadczeń naukowców oraz praktyków oraz dyskusja nad rozwiązaniami problemu bezrobocia osób chorych psychicznie w województwie opolskim. Zaproszenie adresowane jest do psychologów, socjologów, pedagogów, ... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2012

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Celem konferencji jest analiza polskich przepisów podatkowych w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.... czytaj więcej  >

15
Kwiecień 2012

XII Ogólnopolska Szkoła Membranowa „Podstawy - Aplikacje - Przyszłość”

Podczas XII Szkoły Membranowej będziemy dyskutować zarówno o podstawach i zastosowaniach praktycznych, jak i o przyszłości technik membranowych w Polsce i na świecie. W trakcie trwania szkoły będziecie mieli Państwo możliwość wysłuchania wykładów uznanych polskich i europejskich specjalistów w dziedzinie membran. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

Drugi Międzynarodowy Kongres Medyczny "Kobieta i Mężczyzna. Zdrowie reprodukcyjne seksualne."

Przed oficjalnym rozpoczęciem Kongresu zapraszamy Państwa na sesję poświęconą rekomendacjom Światowego Towarzystwa Seksuologicznego. Pierwsza sesja seksuologiczna omawiać będzie seksualność w aspekcie interdyscyplinarnym, a przyczynkiem do dyskusji stanie się wykład o kanonach piękna ciała ludzkiego. Wzorem pierwszej edycji pragniemy przedstawić Państwu stan najnowszej wiedzy medycznej z zakresu ginekologii, urologii i seksuologii. W trakcie jednej z głównych sesji probl... czytaj więcej  >

13
Kwiecień 2012

III Międzynarodowa Konferencja Open Access

Celem konferencji jest zbliżenie dwóch grup zawodowych tego samego środowiska naukowego: naukowców i bibliotekarzy. Pokazanie bibliotekarzom i specjalistom informacji jakimi nowymi drogami idzie nauka, jakie metody stosuje w prowadzeniu badań, jakie zasoby wytwarza i jakich potrzebuje, co to jest e-science, nauka 2.0, jak prowadzi się nowoczesną dydaktykę na uczelni i jakie zasoby do niej wykorzystuje. Dodatkowym celem jest ponoszenie świadomości pracowników nauki, bibliotekarzy, spec... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2012

K2 – OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DOKTORANTÓW WYDZIAŁÓW ARCHITEKTURY

Celem KDWA-4, podobnie jak miało to miejsce podczas poprzednich trzech edycji naszej konferencji (2004, 2006, 2008) jest przegląd tematyki prac badawczych podejmowanych przez doktorantów  - słuchaczy studiów doktoranckich kierunku architektura i urbanistyka.  Przedmiotem czwartego spotkania jest zagadnienie transformacji przestrzeni architektonicznej i urbanistycznej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Marzec 2012

Nicolai Hartmann (1882-1950) - źródła, krytyki, kontynuacje.

Konferencja „Nicolai Hartmann (1882-1950) – źródła, krytyki, kontynuacje” jest drugą z cyklu dotyczącego filozofii N. Hartmanna. Przedmiotem konferencji są trzy grupy ogólne grupy zagadnień: 1) teoretyczne źródła i inspiracje, które określały problemowe tło oraz genezę filozofii Hartmanna; 2) poglądy i stanowiska formułowane przez samego Hartmanna; 3) stosunek innych autorów do filozofii Hartmanna (rozumiany zarówno w duchu kontynuacji, jak i w duchu negacji i kry... czytaj więcej  >

28
Marzec 2012

XIV Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab

Niemal 200 firm prezentujących profesjonalny sprzęt laboratoryjny, akcesoria, odczynniki chemiczne i wiele innych elementów wyposażenia placówek badawczych. Taką kompleksową ofertę dla laboratoriów przedstawią wystawcy XIV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab, które odbędą się w dniach 28-30 marca w centrum targowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Impreza będzie doskonałą okazją nie tylko do nawiązania interesujących kontaktów bizneso... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję