VI Łódzka konferencja biograficzna: Biografia i badanie biografii – Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-02-17 - 2012-02-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Opis wydarzenia

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, szóstą już, ogólnopolską konferencję z cyklu naukowych spotkań, dotyczących badań biograficznych, w szczególności realizowanych w obszarze edukacji dorosłych / andragogice. Celem konferencji, podobnie jak poprzedniej, jest kontynuowanie rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej doświadczenia procesu edukacji umiejscowionego w biegu ludzkiego życia. Poprzednia Konferencja, w roku2011, ukazała bowiem wyraźnie potrzebę dalszych rozważań w tym zakresie. Aktualne spotkanie stawia przed sobą:

 • cele teoretyczne, związane w szczególności z doprecyzowywaniem teorii wyjaśniających fenomen biografii edukacyjnej oraz poszerzaniem (w szczególności) teorii biograficznego uczenia się,
 • cele empiryczne, łączące się z diagnozą i wieloaspektowym opisem fenomenu biografii edukacyjnej oraz
 • cele praktyczne, odnoszące się do włączenia uczestników Konferencji, w tym także studentów, w proces myślenia autobiograficznego oraz kierowania kształceniem biograficznym uczestników edukacji dorosłych.
Do proponowanych przez nas zakresów rozważań nad biografiami edukacyjnych podczas obrad VI Konferencji należą:
  1. różnicowanie biografii edukacyjnych w aspekcie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej
  2. biografia edukacyjna w aspekcie temporalnym - czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego w biegu jednostkowej biografii
  3. biografia edukacyjna powiązana ze zróżnicowaną aktywnością życiową badanych (rodzinną, zawodową, obywatelską, zdrowotną i in.)
  4. typologie linii edukacyjnych obecnych w biografiach
  5. poszukiwanie typowości (o ile istnieje) i wyjątkowości (nietypowości) biografii edukacyjnych
  6. odnajdowanie pokoleniowych cech biografii edukacyjnych
  7. uwypuklenie cech biografii edukacyjnych powiązanych z fazami rozwoju (dzieciństwo, młodość, dorosłość – jej etapy, starość)
  8. diagnoza społeczno – kulturowych uwarunkowań doświadczeń edukacyjnych obecnych w biografiach
  9. rozpoznawanie subiektywnych obszarów doświadczeń edukacyjnych zawartych w biografiach
  10. rozpoznawanie procesu uświadamiania doświadczeń edukacyjnych
  11. powiązania biografii edukacyjnej z biografią ogólną i szczegółowymi obszarami życiowego doświadczenia (ważne wydarzenia życiowe, osoby znaczące, pozycja społeczna, wybory życiowe, sytuacje przypadkowe, satysfakcja życiowa, proces osobowego dojrzewania i inne)
Podczas obrad konferencyjnych odbędą się także, co stało się już zwyczajem tych spotkań, zajęcia praktyczne (warsztatowe) z udziałem pracowników naukowych i studentów pedagogiki, których celem będzie ukazanie autorskich sposobów badania biografii. Zachęcamy do różnorodnych form prezentacji w wybranych przez siebie zakresach: referaty teoretyczne, komunikaty z badań, głosy z dyskusji oraz przygotowanie warsztatów biograficznych. Państwa zgłoszenia pozwolą na doprecyzowanie tematyki obrad konferencyjnych. Czekamy więc w Łodzi, mając nadzieję na kolejne inspirujące spotkanie naukowe.

Opłaty za uczestnictwo:

brak informacji

Strona internetowa:

http://sites.google.com/site/konferencjabb/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję