Archiwum wydarzeń

17
Listopad 2022

Pomorskie Eko Forum

Pomorskie Eko Forum to największa debata środowiskowa na Pomorzu.Cykliczne wydarzenie poświęcone najistotniejszym problemom środowiskowym z punktu widzenia samorządów lokalnych. To spotkania, rozmowy, wymiana doświadczeń, prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska i inspirujących do wdrażania najnowszych rozwiązań na poziomie lokalnym.W tym roku organizatorzy zaplanowali dyskusję w trzech obszarach tematycznych: transforma... czytaj więcej  >

17
Listopad 2022

Webinarium IETU - Zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury na przykładzie Katowic

Miasto Katowice realizuje wiele inwestycji związanych z wprowadzaniem rozwiązań opartych na naturze (tzw. nature based solutions – NBS), które spełniają szereg zadań, takich jak: łagodzenie zjawiska miejskiej wyspy ciepła, podniesienie poziomu wilgotności w powietrzu, odsklepienie gleby, poprawa estetyki miasta.Działania te są finansowane z różnych źródeł, między innymi z projektu UPSURGE - Wzmocnienie wdrażania w miastach rozwiązań opartych na przyrodzie w ramach utworzon... czytaj więcej  >

16
Listopad 2022

Akademia Cyberium: Jak wdrożyć technologię blockchain? Zastosowania w biznesie

Akademia Cyberium: Jak wdrożyć technologię blockchain? Zastosowania w biznesieAkademia Cyberium to pierwszy w Polsce, otwarty, neutralny technologicznie program edukacyjny z zakresu rozwiązań blockchain dedykowany profesjonalistom. Akademia ma na celu wspieranie rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych poprzez budowę polskiej infrastruktury fintech w oparciu o technologie rejestrów rozproszonych.Zapraszamy do udziału w czwartym spotkaniu online Akademii, które poprowadzi dr Ag... czytaj więcej  >

15
Listopad 2022

NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. "Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie" (Tom I) ["Sexuality in the Context of Law, Psychology and Social Science" (Volume I)].  Monografia stanowi pierwszy tom serii poświęconej szeroko pojętej problematyce seksualności przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psycholo... czytaj więcej  >

15
Listopad 2022

Oblicza Felliniego - ogólnopolska konferencja naukowa

Hans Belting swoją monografię zatytułowaną Faces rozpoczyna od stwierdzenia, że twarz „staje się” w kontakcie z innymi twarzami. Zdaniem badacza kluczową rolę w tym procesie odgrywa spojrzenie, bowiem twarz ożywa, gdy kierujemy wzrok na inne twarze, jak i gdy inne twarze spoglądają na nią. Fellini jest bez wątpienia twórcą, który twarz uczynił jednym z głównych motywów swojej twórczości, ale też jednym z podstawowych narzędzi kreacji. Moment wyboru (twarzy) aktora by... czytaj więcej  >

12
Listopad 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich"

Szanowni Państwo! Center For European Studies i Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Prawo, polityka i kultura państw azjatyckich".... czytaj więcej  >

09
Listopad 2022

Akademia Cyberium: Prawne regulacje w zakresie blockchain w Polsce i UE

Akademia Cyberium to pierwszy w Polsce, otwarty, neutralny technologicznie program edukacyjny z zakresu rozwiązań blockchain dedykowany profesjonalistom. Akademia ma na celu wspieranie rozwoju polskiego ekosystemu innowacji finansowych poprzez budowę polskiej infrastruktury fintech w oparciu o technologie rejestrów rozproszonych.Zapraszamy do udziału w trzecim spotkaniu online Akademii, które poprowadzi Łukasz Węgrzyn i Szymon Ciach (Kochański & Partners), a moderować będzie Robert Po... czytaj więcej  >

08
Listopad 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

W ramach obchodów 30-lecia Akademii Finansów i Biznesu Vistula serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Instytutu Badań w dyscyplinie Ekonomia i Finanse AFIBV „WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI” TERMIN: wtorek, 8.11.2022 roku REJESTRACJA: https://forms.office.com/r/HaFBKn1eKX CELE I TEMATYKA: Dzięki zmianom struktury społecznej, postępom urynkowienia gospodarki i jej otwarciu na świat oraz dołączeniu do Unii Europejskiej, w ostatnich d... czytaj więcej  >

07
Listopad 2022

Kongres Gospodarowanie wodami i Ochrona przeciwpowodziowa

Nowe czasy wymagają nowego spojrzenia. Zmiany klimatyczne wymuszają konieczność uwzględnienia wód opadowych w zarządzaniu bezpieczeństwem powodziowym. Zagadnienia związane z gospodarowaniem wodami w miastach i ochrony przeciwpowodziowej terenów pozamiejskich są ze sobą coraz ściślej powiązane. Zintegrowane i kompleksowe podejście do obu tematów staje się wymogiem chwili. Wielopłaszczyznowa dyskusja, wytyczanie nowych kierunków i wskazywanie dobrych praktyk są dziś ważniejs... czytaj więcej  >

05
Listopad 2022

II Ogólnopolski Kongres Prawno-Psychologiczny

Szanowni Państwo! Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Kongresie Prawno-Psychologicznym.... czytaj więcej  >

05
Listopad 2022

Baltic Chemistry Conference

The Baltic Chemistry Conference is an international student-doctoral conference that aims to increase the scientific potential of young scientists. The conference is completely free for speakers and passive participants. At BCC, young speakers from different countries (students, doctoral and young scientists) can present their research results or a problem on popular science topics.Presentation sessions: A form of speech in which the speaker gives a short presentation on a choosen topic. The pr... czytaj więcej  >

04
Listopad 2022

Client Interviewing & Witness Questioning – szkolenie z adwokatem, arbitrem i profesorem prawa z USA

Center For American Studies (partner Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym szkoleniu z amerykańskim arbitrem, adwokatem i profesorem prawa, pt. “Client Interviewing & Witness Questioning for Lawyers”.Celem szkolenia jest wyposażenie prawników-praktyków i aplikantów w dwie kluczowe umiejętności:1) przeprowadzania wywiadu/rozmów wstępnych i udzielania porad prawnych klientom kancelarii;o... czytaj więcej  >

29
Październik 2022

Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Szanowni Państwo!Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Amerykanistów i Latynoamerykanistów.KIEDY?Kongres odbędzie się w sobotę 29 października 2022 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.(Długość kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy moż... czytaj więcej  >

28
Październik 2022

Presenting at Conferences & Publishing Research - kurs z naukowcem z USA

Center For American Studies (stowarzyszenie partnerskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z występowania na konferencjach oraz publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): "Presenting at Conferences & Publishing Research Made Easy". Każdy naukowiec musi opanować dwie umiejętno... czytaj więcej  >

28
Październik 2022

Akademia Cyberium Edycja: Blockchain

Rusza Akademia Cyberium – pierwszy w Polsce, otwarty, neutralny technologicznie program edukacyjny z zakresu rozwiązań blockchain.  Organizatorem Akademii jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. Technologia  blockchain, a co za tym idzie innowacyjny system przechowywania danych może stać się przełomem, który z czasem znacząco odmieni nasze codzienne życie i zmieni sposób funkcjonowania wielu branż. Aktualnym wyzwaniem jest znalezienie jej zastosowań i właśnie ... czytaj więcej  >

27
Październik 2022

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Małe miasta: przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka"

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej i  Środowiskowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w XVIII już edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu "Małe miasta: przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka".    Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-28 października 2022 roku w Łodzi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopci... czytaj więcej  >

27
Październik 2022

Konferencja naukowa "W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) na Armię Krajową (AK)"

Gorąco zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. W 80. rocznicę przemianowania Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)na Armię Krajową (AK). Będzie to wydarzenie szczególne, bowiem konferencja dedykowana jest prof. dr hab. Grzegorzowi Mazurowi – wybitnemu uczonemu, znakomitemu badaczowi dziejów Polskiego Państwa Podziemnego, w 70. rocznicę Jego urodzin. W wymiarze merytorycznym, konferencja ma na celu ukazanie sposobów funkcjonowania Polskiego Państwa Podziemnego na terenie Polski Po... czytaj więcej  >

27
Październik 2022

"Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego"

Koło Naukowe Filologów Klasycznych UKSW Kalokagatia zaprasza na czwartą ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję studencko-doktorancką "Eros i Thanatos. Oblicza miłości i śmierci w literaturze i kulturze świata antycznego", która odbędzie się 27 października 2022r. hybrydowo: na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa i zdalnie przez Internet. Zgłoszenia abstraktów przyjmujemy do 10 października na adres: kalokagatia.uksw@gmail.com Lista prelegen... czytaj więcej  >

25
Październik 2022

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Szanowni Państwo             Zgodnie z kilkuletnią tradycją Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, a następnie Katedry Nauk o Bezpieczeństwie organizujemy kolejną konferencję naukową z  cyklu Bezpieczeństwo Polski w XX i XXI wieku. W tym roku proponujemy naukowe rozważania na temat Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa.             Serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału i zachęcamy do zapoznania się z proponowanymi problemami do... czytaj więcej  >

24
Październik 2022

Międzynarodowa XIV Konferencja Kotłowa '2022 Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów (14th International Conference on Boiler Technology Poland '2022)

XIV Międzynarodowa Konferencja Kotłowa 2022 jest wg. specjalistów uznawana za jedną z  najważniejszych konferencji z dziedziny kotłów i zeroko pojętych zagadnień energetyki na świecie. Jest organizowana od 58 lat w cyklu 4 letnim. ICBT tradycyjnie skupia liczne grono specjalistów z wielu firm i krajów. Podczas Konferencji prezentowane są osiągnięcia i nowe rozwiązania z dziedziny produkcji i eksploatacji urządzeń oraz wyniki badań naukowych licznych uczelni i ośrodk... czytaj więcej  >

23
Październik 2022

Wieliczka 23-25.10.22 - Polsko-Peruwiańska Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka wspólnie z Instytutem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, CENTRUM Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Lima, Peru oraz Fundacją Cognitione, organizują w Wieliczce, w dniach 23-25.10.2022 r., międzynarodową, polsko-peruwiańską konferencję z cyklu EKONOMIA-FINANSE-ZARZĄDZANIE, pt. „Współczesne wyzwania w polityce gospodarczej, biznesie i zarządzaniu”, która ma na celu prezentację współczesnych trendów i zmian z... czytaj więcej  >

22
Październik 2022

1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions"

Ladies and Gentlemen, The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the 1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions". The main focus of the conference is to discuss the key problems of war conflicts including their various dimensions: political, legal,... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w "Akademii Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej". Wzorowana na zajęciach "Trial Practice" znanych z najbardziej prestiżowych amerykańskich wydziałów prawa, Akademia jest jedynym w swoim rodzaju wysoce kompleksowym szkoleniem dostępnym w Polsce, dostosowanym do realiów prawa polskiego.... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Kongres "Jeden świat - wiele kultur", XIII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Europa Ojczyzn - Europa wartości"

Jeden Świat – Wiele Kultur W dniach 21–22 października w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbędzie się XIII edycja Kongresu „Jeden świat – Wiele Kultur”. Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ... czytaj więcej  >

21
Październik 2022

Historia Nowoczesna | bezpłatne szkolenia dla nauczycieli historii

W związku ze zbliżającymi się zmianami dotyczącymi Matury ‘2023 Polskie Towarzystwo Historyczne wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli i zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „HISTORIA NOWOCZESNA” dotyczącym nowej matury a także nowych ustaleń w historiografii. Szkolenie będzie szansą na doskonałe przygotowanie do rozwiązywania zadań maturalnych z uczniami Państwa szkoły.... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

#KonferencjaWyzwania2022 pt. Nowa normalność gospodarcza - firmy rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania

Szanowni Państwo,zapraszamy na dwudniową konferencję naukową z cyklu #KonferencjaWyzwania, pt. Nowa normalność gospodarcza - firmy rodzinne i nierodzinne wobec współczesnych wyzwań zarządzania, która odbędzie się 20-21.10.2022 na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.   Patronat nad konferencją objęli: * Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzyszof Matyjaszczyk * J. M. Rektor Politechniki Częstochowskiej Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol * Dziekan Wydziału Zarz... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania

Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., należą do jednych z najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z efektów tych przemian jest wzrost znaczenia sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozwoju gospodarczym krajów często różniących się między sobą poziomem rozwoju, odmienną strukturą polityczną, społeczną i kulturową. Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają ... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland

We are delighted to announce that abstract submission and registration to the 27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland is now open. The conference will take place from 20th to 23rd October 2022 in the Post-Cistercian Monastery and Palace Complex in Rudy, Poland. The scope of the meeting will cover a vast spectrum of topics related to petrology. We plan to start with our leading topic: "Gangue rocks: insights from nature, anthropogene, laboratory and Sola... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

American Policing in a Turbulent Democracy – Chief Noel C. March [KURS]

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa na certyfikowany kurs z Szefem Policji USA i absolwentem FBI National Academy, Noelem C. Marchem, pt. „American Policing in a Turbulent Democracy” KIEDY? Kurs odbędzie się 20 października 2022 r. (czwartek) na platformie Zoom w godzinach 18:30 – 20:00.  DLACZEGO WARTO? Amerykańskie organy ścigania zawsze wzbudzały zainteresowanie opinii publicznej na całym świecie. Od szeryfów “Dzikiego Zachodu” po nowoczesne... czytaj więcej  >

20
Październik 2022

XX Kurs na HR

XX edycja konferencji Kurs na HR w formie online – zaplanowana na 20 października 2022 r. – poruszy kluczowe kwestie, z którymi obecnie zmaga się wielu z nas i które potęguje wzrost cen, obecna sytuacja geopolityczna czy wszechobecna niepewność. Eksperci skupią się m.in. na powszechnym deficycie pracowników. Wskażą też jak z nim walczyć, również za pomocą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami czy seniorów niesłusznie dyskryminowanych na rynku pracy. Opowied... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję