Archiwum wydarzeń

19
Maj 2022

Webinarium - Identyfikacja genów antybiotykooporności i wirulencji w genomie Aeromonas caviae

Antybiotyki zrewolucjonizowały medycynę, jednak ich coraz większe spożycie i niewłaściwe stosowanie, zwłaszcza w leczeniu poza szpitalnym, rolnictwie i weterynarii, a wcześniej w hodowli zwierząt, spowodowało lawinowy wzrost oporności bakterii. Jedynym sposobem na efektywną walkę z tym zjawiskiem jest poznanie znaczenia antybiotykooporności w biologii i ewolucji bakterii, a także sposobów jej rozpowszechniania oraz zidentyfikowanie genów i mechanizmów oporności. Aeromonas to... czytaj więcej  >

19
Maj 2022

Energetyka i prawo energetyczne

W dniach 19-20 maja 2022 roku w Gdańsku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom z zakresu energetyki i prawa energetycznego. Asumptem do jej przygotowania jest przypadająca w tym roku setna rocznica uchwalenia pierwszej polskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego. Spotkanie z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz rządowych i najważniejszych energetycznych firm w Polsce organizowane jest przez Instytut De Republica.  Uchwalając „Us... czytaj więcej  >

18
Maj 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej. Temat konferencji: Budowanie odporności na zagrożenia hybrydowe.

Za główny cel strategiczny Federacji Rosyjskiej w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa uznać należy narzucenie własnej wizji porządku. Narzędziem służącym do realizacji założonego celu jest użycie różnych instrumentów oddziaływania i kreowanie zagrożeń. Moskwa dysponuje szeroką gamą instrumentów oddziaływania umożliwiających osiągnięcie celów strategicznych bez otwartego angażowania sił zbrojnych. W podejmowanych aktywnościach celowo zaciera się granice po... czytaj więcej  >

18
Maj 2022

IV Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów "Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w."

Już po raz czwarty zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Forum Młodych Kryminologów, które odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. Hasło przewodnie obrad kolejnego spotkania to Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (Criminal law and criminology in response to the 21st century crises). Wybór obszaru tematycznego podyktowany był mnogością kryzysów, z którymi w XXI w. przychodzi mierzyć się zarówno Polsce, jak i innym państwom. Warto wskazać choćby kilka z nich: k... czytaj więcej  >

14
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Wschodnioznawcza pt. "Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia".

Szanowni Państwo! Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Wschodnioznawczej pt. "Rosja, Białoruś, Ukraina i inne kraje postradzieckie w czasach wojny i pokoju. Prawo – Kultura – Polityka – Historia". ... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna „Między katedrą a katedrą. Kościół a nauka, kultura i polityka” – IV edycja

Celem konferencji jest pogłębianie wiedzy na temat wzajemnych relacji między chrześcijaństwem a nauką, kulturą i polityką – zarówno w historii, jak i obecnie, przybliżanie jej szerszemu gronu odbiorców oraz zaproszenie do otwartej dyskusji ludzi różnych środowisk, aby na gruncie nauki budować mosty wzajemnego zrozumienia między religią a innymi istotnymi sferami życia człowieka. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego organizatorzy planują podzielić obrady na ... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

EPIDEMIE – ZARAZY – PLAGI. ROZWAŻANIA HUMANISTÓW 3

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiologiczną tegoroczna konferencja odbędzie się w formie zdalnej!Tegoroczne, kolejne spotkanie z cyklu “Rozważania humanistów” pozostaje w tematycznym związku z organizowaną w ubiegłym roku konferencją naukową “Choroba - Patologia - Dysfunkcja”. Jednym z najważniejszych doświadczeń, tak indywidualnych, jak i zbiorowych ostatnich dwóch lat, okazała się pandemia COVID-19. Specyfika tego zdarzenia oraz jego wielorakie konsekwencje sprawi... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Historia na ekranie. Wykorzystanie filmu w edukacji historycznej"

Koło Filmoznawcze UAM oraz Sekcja Dydaktyki Historii Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Historia na ekranie. Wykorzystanie filmu w edukacji historycznej". Celem konferencji jest połączenie refleksji filmoznawczej z historyczną oraz naukowe rozważania wokół szeroko pojętego związku przekazów audiowizualnych i edukacji historycznej.  Konferencja odbędzie się 13 maja (piątek) 2022 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Kla... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowcem ze Stanów Zjednoczonych

Szanowni Państwo! Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i certyfikowanym weekendowym kursie z naukowego pisania w języku angielskim z native speakerem-naukowcem z USA: "Academic Writing Made Easy" Powszechnie wiadomo, że najważniejszą umiejętnością każdego naukowca jest umiejętność skutecznego przekazywania naukowych id... czytaj więcej  >

13
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 13 maja 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: prewencja, profilaktyka, zabezpieczenie w - w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psyc... czytaj więcej  >

12
Maj 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowy „wielki kryzys”. Oblicza, przebieg i skutki pandemii COVID-19

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Partnerzy, wychodząc naprzeciwko potrzebom badawczym związanym z wielopłaszczyznową analizą zjawiska pandemii COVID-19, pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych naukowców, analityków, ekspertów, w szczególności z dziedziny medycyny, socjologii, ekonomii, politologii, nauk o bezpieczeństwie, do uczestnictwa w interdyscyplinarnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowy ‘wielki kryzys’. Oblicza... czytaj więcej  >

12
Maj 2022

Współczesne problemy zarządzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii

Konferencje naukowe organizowane przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej, przy współudziale dwóch Uczelni partnerskich - Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, to już wieloletnia tradycja. Motywację do ich organizacji stanowi niewątpliwie fakt, iż spotykają się one z pozytywną oceną uczestniczących w nich przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, stanowiąc forum prezen... czytaj więcej  >

11
Maj 2022

Ist International Scientific Conference “Students in Animal Science and Aquaculture – challenges and research”

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”, która odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą. W trosce o... czytaj więcej  >

11
Maj 2022

Ist International Scientific Conference “Students in Animal Science and Aquaculture – challenges and research”

Instytut Nauk o Zwierzętach, Polskie Towarzystwo Zootechniczne oraz Koło Naukowe Hodowców Zwierząt Gospodarskich zaprasza studentów do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Studenci w Zootechnice i Akwakulturze – wyzwania i badania”, która odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń studentów kierunków studiów pokrewnych z zootechniką i akwakulturą. W trosce o... czytaj więcej  >

10
Maj 2022

Nowe media (2) Kreatywność + Innowacyjność + Nowoczesność

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Instytut Dziennikarstwa: Zakład Komunikacji Społecznej AKSiM Instytut Informatyki Medialnej AKSiM Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Koło Naukowe Medioznawców Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu     mają zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję online, zatytułowaną:                                                                       NOWE MEDIA2   ... czytaj więcej  >

07
Maj 2022

Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet

Szanowni Państwo!Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Multikulturalizm, prawa mniejszości i prawa kobiet".... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Migracje w słowiańskiej przestrzeni kulturowej

Migracje stanowią zarówno integralny element życia ludzkiego, jak i przedmiot dociekań dla wielu badaczy reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Taki stan rzeczy nie może dziwić, gdyż zjawisko to w zdecydowany sposób wpływa na przeobrażenia kulturowe zachodzące w otaczającym nas świecie. Nie inaczej sytuacja wygląda na rozległym obszarze Słowiańszczyzny, na którym następstwa migracji są widoczne na różnych płaszczyznach życia społeczno-kulturowego. Problematyka ta ... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Między przeszłością a teraźniejszością. Doświadczenie biograficzne z perspektywy badań nad II wojną światową — międzynarodowa konferencja naukowa

Tematy związane z II wojną światową wciąż są aktualne i istnieją w świadomości współczesnych, a wiedzy o tych odległych już czasach nieustannie dostarczają zarówno różne gatunki piśmiennictwa faktograficznego, jak i beletrystyka czy poezja. W dyskursie tym biorą również udział inne środki przekazu, np. film, teatr, fotografia czy sztuki plastyczne. Niezwykle istotny staje się w doświadczaniu wojny głos (odchodzących już niestety) świadków, który podpowiada, w jaki... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Szkolenie Drafting Contracts ze światowej klasy profesor prawa z USA

Center For American Studies zaprasza na intensywne, 10-godzinne szkolenie ze sporządzania umów w języku angielskim pt. “Drafting Contracts in English Made Easy”, które poprowadzi amerykańska adwokatka i profesor prawa, Florence Shu-Acquaye (alumna wydziałów prawa na uniwersytetach Harvard i Stanford). Cel szkolenia jest prosty: nauczysz się sporządzać umowy w języku angielskim. Mówiąc ściślej, poznasz najważniejsze zasady i kluczowe umiejętności niezbędne do konstruowania ... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Konferencja Naukowa Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju to tematyka, która dotyczy wielu specjalistów pracujących z dziećmi. W końcu jego celem jest jak najlepsze wspieranie procesu rozwojowego dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Właśnie dlatego organizowany przez nas – Fundację Kolorowy Świat, cykl konfrencji naukowych skupia wielu specjalistów jednym miejscu, tak aby mogli oni wymienić się doświadczeniami oraz aktualizować swoją wiedzę. Jakie zagadnienia poruszymy podczas tegorocznej kon... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Obrona, odpór, kontratak

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Obrona, odpór, kontratak", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 6 maja 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: obrona, odpór, kontratak w- w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psychologii- w ekonomii- w prawieK... czytaj więcej  >

06
Maj 2022

Szkolenie Drafting Contracts ze światowej klasy profesor prawa z USA (alumną Harvard i Stanford Law)

Center For American Studies zaprasza na intensywne, 10-godzinne szkolenie ze sporządzania umów w języku angielskim pt. “Drafting Contracts in English Made Easy”, które poprowadzi amerykańska adwokatka i profesor prawa, Florence Shu-Acquaye (alumna wydziałów prawa na uniwersytetach Harvard i Stanford).Cel szkolenia jest prosty: nauczysz się sporządzać umowy w języku angielskim. Mówiąc ściślej, poznasz najważniejsze zasady i kluczowe umiejętności niezbędne do konstruowania z... czytaj więcej  >

05
Maj 2022

XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

W dniach 05-07 maja 2022 r. odbędzie się XXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. To największe i najważniejsze w Polsce wydarzenie diabetologiczne, które każdego roku gromadzi ponad 2500 specjalistów z Polski oraz zagranicy. Wśród szerokiego grona uczestników znajdują się zarówno lekarze (diabetolodzy, pediatrzy i interniści, psychiatrzy, seksuolodzy, lekarze rodzinni oraz specjaliści z różnych dziedzin medycyny), jak i pielęgniarki, edukatorzy, studenci, c... czytaj więcej  >

30
Kwiecień 2022

Ogólnopolski Kongres Prawno-Podatkowy

Szanowni Państwo! Center For European Studies oraz Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Prawno-Podatkowym.... czytaj więcej  >

28
Kwiecień 2022

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wartość w Biznesie. Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności”

Ogólnopolska Konferencja Wartość w Biznesie to 4. edycja cyklu Konferencji  Naukowych organizowanych  przez  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Lublinie, PFR Portal PPK oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Tematem tegorocznej edycji są „Wyzwania i problemy organizacji w warunkach niepewności”. Wzorem lat ubiegłych, tegoroczna edycja będzie obejmowała bardzo szeroką  tematykę dotyczącą wartości w biznesie w aspekcie finansowym, zarządczym i społeczny... czytaj więcej  >

26
Kwiecień 2022

Young Linguists' Conference ATENA

The Research Center for Applied Linguistics POLIGLOCI and the Department of Applied Linguistics of the University of Rzeszów are pleased to invite students and PhD candidates to participate in the second edition of the international Young Linguists' Conference which will be held online on 26 April 2022 via the Zoom platform. As in the previous edition of our conference, we invite to participation students and PhD candidates who conduct research in the following disciplines:- Linguistics- Lite... czytaj więcej  >

26
Kwiecień 2022

Konferencja Studencka "Nieznane a warte poznania" oraz towarzyszący jej Międzyuczelniany Koncert Kompozytorski

Tematyka kolejnej edycji naszej konferencji obejmuje wszelkie zagadnienia, które pozostają na uboczu teoretyczno-muzycznych rozważań. Wierzymy, że spotkanie będzie okazją do przedstawienia ciekawych przemyśleń i wniosków z badań studentek i studentów teorii muzyki, muzykologii, kompozycji, dyrygentury ale także wszelkich innych specjalności, zajmujących się problematyką kulturowych białych plam, zapomnianych, pomijanych lub nieznanych szerzej tematów. Wszystkich uczestników k... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2022

OKN Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Szanowni Państwo! Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne".   KIEDY? Konferencja odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Fake newsy – jakie mają oddziaływanie na ludzi i ich zachowanie?

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Fake newsy - jakie mają oddziaływanie na ludzi i ich zachowanie?”.     Konferencja odbędzie się dnia 23.04.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może zaprezentować swój referat ... czytaj więcej  >

22
Kwiecień 2022

DREAM SILESIA 2022

W imieniu Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Multikonferencji Design Research Education in Architecture DREAM Silesia 2022, która jest organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.  Ujęte w nazwie Multikonferencji pojęcia czyli PROJEKTOWANIE, BADANIA I EDUKACJA W ARCHITEKTURZE odzwierciedlają jej szeroką tematykę, która w nowej odsłonie będzie rozwijana w ramach sześciu konferencji:... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję