Archiwum wydarzeń

08
Marzec 2012

III Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Ponowoczesność w środkach audiowizualnych pt. Prawda - fikcja - kłamstwo.

Problematyka tegorocznej edycji cyklu konferencyjnego osnuta jest wokół zagadnień związanych z jedną z dominant epoki nowoczesnej – zacieraniem się granicy pomiędzy prawdą a fikcją. Rozmycie binarnych opozycji (np. prawda – kłamstwo), kategoria „doświadczenia zapośredniczonego” i popularność koncepcji narracyjności nabierają znaczenia na gruncie współczesnej humanistyki. Zapraszamy do wspólnej refleksji nad dynamiką i kierunkiem tych procesów. Obszar poszukiwań ba... czytaj więcej  >

05
Marzec 2012

XXXV Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii.

Tematyka Konferencji: Nowe techniki i technologie w geoinżynierii Metody rozwiązywania problemów technicznych przy prowadzeniu prac budowlanych Stateczność wyrobisk górniczych i budowli geotechnicznych Budownictwo podziemne i tunelowanie Mechanika górotworu w badaniach laboratoryjnych i kopalnianych Prognozowanie i zwalczenie zagrożeń naturalnych w górnictwie i geotechnice Stateczność skarp i zboczy Geotechnika w rewaloryzacji zabytków Więcej informacji na stro... czytaj więcej  >

03
Marzec 2012

Logopedia w medycynie

Konferencja poświęcona działaniom w obrębie neurologopedii, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin humanistycznych i medycznych.... czytaj więcej  >

01
Marzec 2012

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wrocław jest miastem filmowym”

Konferencja naukowa "Wrocław jest miastem filmowym" ma na celu ukazanie w perspektywie interdyscyplinarnej powojennego życia filmowego we Wrocławiu. Zapraszamy do składania propozycji referatów podejmujących następującą tematykę: Wrocławscy twórcy: sylwetki wrocławskich filmowców, Oblicza miasta: Wrocław w kadrze filmowym, Organizacja produkcji filmowej we Wrocławiu, Kultura filmowa Wrocławia: festiwale i wydarzenia filmowe, kina i instytucje filmowe, Dyskusyjne Kluby ... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

Konferencja Naukowa "Zastosowania Algebry w Logice i Informatyce"

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji.... czytaj więcej  >

27
Luty 2012

„Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji hydrotechnicznych”.

Konferencja obejmuje całokształt zagadnień związanych ze współczesnymi metodami obliczeniowymi ziemnych i betonowych konstrukcji budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji hydrotechnicznych. Ponadto tematyka konferencji obejmuje również inne zagadnienia szeroko pojętej mechaniki konstrukcji inżynierskich. Prezentuje się najnowsze osiągnięcia nie tylko w zakresie metod obliczeniowych, ale również w dziedzinie technologii wykonawstwa robót betonowych i ziemnych oraz m... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

„Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia”

Nasze zdrowie – jedną z największych wartości człowieka, możemy opisywać na wiele sposobów. Jednak dla pacjentów zdrowie to przede wszystkim, możliwość swobodnego i pozbawionego bólu działania, wykonywania czynności i funkcjonowania w zakresie samoobsługi, sfery społecznej, zawodowej, rodzinnej, sportu i rekreacji. Implikuje to konieczność koncentracji naszych działań na odbudowie funkcji, jakie zostały ograniczone, a nie tylko na likwidacji objawów. Głównym celem pr... czytaj więcej  >

24
Luty 2012

III Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Architektury Krajobrazu

Myślą przewodnią naszego spotkania będą ogrody botaniczne. Jako przestrzenie dydaktyczne, rekreacyjne i użytkowe pełnią ogromną rolę w życiu społecznym mieszkańców miast, których kontakt z naturą często ograniczony jest do miejskiego parku. Mamy nadzieję, że dyskusja podsumuje jakie są nasze polskie ogrody botaniczne i pokaże, co można zmienić w procesie ich tworzenia. Wierzymy, że będzie to pomocne w kształtowaniu formy będącego w planach olsztyńskiego ogrodu botani... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

Rehabilitacja w XXI wieku

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń różnych specjalistów medycyny, nauk o zdrowiu, kultury fizycznej, nauk społecznych, inżynierii oraz informatyki na temat najnowszych osiągnięć i perspektyw rozwoju szeroko rozumianej rehabilitacji. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

23
Luty 2012

inter-AKCJE I spotkania interaktywne

Czy miłość do internetu można przekuć na poważny i lukratywny zawód? Jak wygląda praca w agencji interaktywnej od kuchni i co ma wspólnego wujek Google z Wielkim Bratem? Na te i wiele innych pytań spróbują odpowiedzieć goście pierwszej edycji inter-AKCJI I spotkań interaktywnych w Gliwicach inter-AKCJE I spotkania interaktywne to impreza w całości poświęcona różnym aspektom pracy nowoczesnej agencji interaktywnej. W ramach spotkań będą poruszane m.in. zagadnienia marketi... czytaj więcej  >

17
Luty 2012

VI Łódzka konferencja biograficzna: Biografia i badanie biografii – Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne

Po raz kolejny Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na, szóstą już, ogólnopolską konferencję z cyklu naukowych spotkań, dotyczących badań biograficznych, w szczególności realizowanych w obszarze edukacji dorosłych / andragogice. Celem konferencji, podobnie jak poprzedniej, jest kontynuowanie rozpoznawania zagadnienia biografii edukacyjnej, będącej przykładem biografii tematycznej, obejmującej doświadczenia procesu edukacji... czytaj więcej  >

16
Luty 2012

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Internet w społeczeństwie informacyjnym"

Tematyka konferencji jest interdyscyplinarna i obejmuje przewodnie obszary związane z sieciami komputerowymi, zastosowaniami Internetu w różnych dziedzinach działalności człowieka, informatycznymi systemami zarządzania, bezpieczeństwem informacji w rozproszonych systemach komputerowych, kryptografią kwantową. Ideą konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu technologii informaty... czytaj więcej  >

13
Luty 2012

Aspekty podatkowe przekształceń spółek

Celem konferencji jest analiza procesów restrukturyzacji spółek w świetle uregulowań Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

07
Luty 2012

Postęp techniczny w przetwórstwie mleka - TECHMILK 2012

Sympozjum jest tradycyjnie organizowane w Mikołajkach przez Katedrę Inżynierii i Aparatury Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, a jego dobrym duchem i siłą sprawczą jest prof. dr hab. Zygmunt Zander. To jedna z najważniejszych i najbardziej merytorycznych konferencji dla branży mleczarskiej w Polsce. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

06
Luty 2012

Lexikon und Grammatik

Celem konferencji jest teoretyczne, praktyczne i pragmatyczne spojrzenie na zagadnienia z zakresu leksykologii i leksykografii niemieckiej, także w kontekście gramatycznym. Organizatorzy konferencji pragną również zainteresować tą tematyką doktorantów, studentów oraz nauczycieli języka niemieckiego, którzy będą mieli okazję do aktywnego w niej uczestnictwa oraz do wysłuchania na żywo m. in. referatów autorytetów z kraju i zagranicy.... czytaj więcej  >

06
Luty 2012

Międzynarodowa konferencja "Problemy bezpieczeństwa w pojazdach samochodowych"

Tematyka Konferencji: diagnostyka bezpieczeństwa, modelowanie ruchu pojazdów samochodowych, rekonstrukcja przebiegu wypadków drogowych, zagadnienia bezpieczeństwa biernego i czynnego. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

02
Luty 2012

Europa Środkowa u progu XXI wieku. Wyzwania polityczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej

Głównym celem konferencji jest przyjrzenie się aktualnym problemom i ich szczególnej specyfice w Europie Środkowej. Główny nacisk położony zostanie na rozwój społeczeństw, procesy transformacyjne i stosunki między państwem a społeczeństwem. Termin zgłoszeń: 01.01.2012... czytaj więcej  >

02
Luty 2012

1st Copernicus Graduate School General Conference Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Interdisciplinary Perspectives on Challenges in Politics and Society

The main aim of the conference is to deal with actual issues and their specific formation in Central Europe. The main focus will be set on social perspectives, coping with the transformation process and relations between the state and society. The conference will also focus on the perception of general problems on European and worldwide scale and the influence of the totalitarian past and development deficits on them. The international dimension of the event should lead the participants not o... czytaj więcej  >

29
Styczeń 2012

Nowoczesne metody leczenie w medycynie i fizjoterapii

Zaplanowaliśmy wystąpienia wielu znanych osobistości, lecz nie tylko naukowców. Udało się zaprosić wielokrotnego medalistę olimpijskiego w pływaniu - Mirosława Piesaka, który zaprezentuje referat "Przez sport do życia". Tematyka wystąpień będzie bardzo zróżnicowana, począwszy od tematu prof. W.Beutha "Oczekiwania neurochirurga wobec fizjoterapeuty", a skończywszy na "Zasadach żywieniach osób długo unieruchomionych" czy "Dopalaczach". Program konferencji: 0. Przywitani... czytaj więcej  >

14
Grudzień 2011

Iluminacja oraz oświetlenie terenów zieleni oraz małej architektury - zasady projektowania i osiągane efekty

Zjawisko iluminacji w ostatnich latach stało się bardzo powszechne. To najefektywniejsze narzędzie do kształtowania otoczenia w którym żyjemy. Dobrze zaprojektowane i wykonane oświetlenie znacznie zwiększa atrakcyjność przestrzeni publicznej jak i prywatnej. Główne powody dla których instalujemy oświetlenie to: • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa; • podkreślenie szlaków komunikacyjnych, podpowiedź w jaki sposób przebiegają; • rozjaśnienie, oswojenie ciemnej przestr... czytaj więcej  >

12
Grudzień 2011

The International Masaryk Conference for Ph.D. students and Young Researchers

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Drugą Międzynarodową Konferencję dla doktorantów oraz młodych pracowników nauki organizowaną przez Stowarzyszenie MAGNANIMITAS w Czechach. Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami naukowymi reprezentującymi uniwersytety z europejskich państw, jak również reprezentujących akademickie instytucje i przedsiębiorstwa. Konferencja będzie podzielona na osiem sekcji. Przedmiotem dyskusji będą n... czytaj więcej  >

09
Grudzień 2011

European Pedagogy Forum

International scientific conference European Pedagogy Forum 2011 is here for all pedagogy and psychology workers – representatives of academic departments, assistants, PhD students and professional institution. International conference follows OPENACCESS projects supported by ECONFERENCE project. Our aim is to link academic and professional sphere, to share knowledge and contacts. www.epf.econference.cz Conferecne Aim Presentation of scientific and academics results. Paper of pedagog... czytaj więcej  >

09
Grudzień 2011

INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORÓW I DOKTORANTÓW INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ Warszawa, 9 grudnia 2011 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Organizatorzy Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kmpip@uksw.edu.pl Rodzina jest najtrwalszym elementem życia społecznego i podstawową komórką społeczeństwa, która podlega nieu... czytaj więcej  >

28
Listopad 2011

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ – pomagamy dzieciom mądrze

apraszamy Państwa na I Konferencję Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska pod patronatem Fundacji Rosa i we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kołem Naukowym DPR Edukacja Krytyczna, pod tytułem: „PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ - pomagamy dzieciom mądrze". W programie znalazły się wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z dziedziny neuropsychologii oraz naukowców z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas Konferencji zapr... czytaj więcej  >

24
Listopad 2011

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej", w której tematem wiodącym będzie "Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym". Poprzednia Konferencja z tego cyklu zgromadziła około 150 uczestników. Jednakże z uwagi na duże zainteresowanie prezentacji zagadnień związanych z dysfunkcją narządu ruchu, przewidziana bę... czytaj więcej  >

23
Listopad 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” poświęcona jest promowaniu standardów bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach gospodarki. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.11.2011 r. w Hotelu ANDEL’S w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 17. Celem organizowanej Konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście obowiązujących standardów. Podc... czytaj więcej  >

23
Listopad 2011

Wyzwania HR

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania HR”, która odbędzie się 23 listopada 2011 r. w Poznaniu. Jest to największa konferencja branżowa w Wielkopolsce, która adresowana jest do specjalistów, praktyków HR oraz ekspertów i decydentów kształtujących politykę personalną. Cele konferencji: • Dokonanie przeglądu nowych trendów w rekrutacji zarówno z perspektywy rekruterów, jak również decydentów HR (dwa równoległe moduły szkoleniowe). • Promowanie dobryc... czytaj więcej  >

22
Listopad 2011

Asia - Europe. Partnership or Rivalry?

Trzecia konferencja z cyklu Azja-Pacyfik podejmująca tematykę procesów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w tym niezwykle interesującym regionie. Temat tegorocznej konferencji - Asia - Europe. Partnership or Rivalry? - jest zachętą do dyskusji nad wielopłaszczyznową współpracą gospodarczą i społeczną między Europą a Azją.... czytaj więcej  >

19
Listopad 2011

Festiwal dla Kobiet „WOMEN DAY”

Festiwal dla Kobiet „WOMEN DAY” Hala „GRYFIA” , ul. Szczecińska 99, SŁUPSK 19-20 Listopad 2011r. w godz. 10:00-18:00 Zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu dla Kobiet „WOMAN DAY”. W trakcie trwania imprezy promować będziemy działy bliskie Kobiecie: ZDROWIE I URODA MODA KOBIETA W BIZNESIE GOTOWANIE CZAS WOLNY - HOBBY DOM I OGRÓD JESTEM MAMĄ Szczegółowy opis sektorów festiwalowych znajduje się na stronie www.womenday.pl w zakładce „Sektory Targowe”. P... czytaj więcej  >

16
Listopad 2011

Konferencja "Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza"

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń firm korzystających w swojej pracy ze sprężonego powietrza.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję