Archiwum wydarzeń

09
Styczeń 2021

II International Academic Conference "Contemporary Problems of American & European Private Law"

Ladies and Gentlemen,The Center For American Studies in cooperation with The American Law Society affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the II International Academic Conference titled "Contemporary Problems of American & European Private Law" The aim of the conference is a thorough discussion of European and American private law (especially civil and commercial law), their similarities and diff... czytaj więcej  >

29
Grudzień 2020

Ogólnopolska Konferencja pt. "Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI wieku"

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Center For American Studies we współpracy z The American Law Society działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Demokracja czy autorytaryzm? Polska u progu 3. dekady XXI wieku". Konferencja odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2020 w godzinach 9.00-19.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwo... czytaj więcej  >

19
Grudzień 2020

THE ROLE OF LAW IN THE LIFE OF AN INDIVIDUAL - What Do the Social Sciences and Humanities Tell Us About It?

Ladies and Gentlemen,The Center For American Studies in cooperation with The American Law Society affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the II International Academic Conference titled "The Role of Law in the Life of an Individual: What Do the Social Sciences and Humanities Tell Us About It?" In a lawless state, would the only factor limiting human behavior be his or her own conscience? What is ... czytaj więcej  >

18
Grudzień 2020

Academic Writing in English Made Painless!

Stowarzyszenie Center For American Studies oraz The American Law Society działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym kursie z naukowego pisania w języku angielskim z native speakerem z USA: Academic Writing in English Made Painless!Powszechnie wiadomo, że najważniejszą umiejętnością każdego naukowca jest umiejętność skutecznego przekazywania naukowych idei poprzez teksty pis... czytaj więcej  >

17
Grudzień 2020

WIRTUALIZACJA ŻYCIA SPOŁECZNEGO W CZASACH PANDEMII

Zbiorowe doświadczenie rozpadu norm spajających systemy społeczne i związane z nim poczucie niepewności oraz bezcelowości zwyczajowych praktyk życiowych określane jest mianem anomii. Zwykle wynika ona z gwałtownych zmian społecznych, jest skutkiem wojen, konfliktów czy też kryzysów społeczno-gospodarczych prowadzących do załamania ładu społecznego. Rok 2020 zapamiętamy najprawdopodobniej jako okres rozbicia tego ładu przez rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2. Zape... czytaj więcej  >

12
Grudzień 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne"

Szanowni Państwo,Stowarzyszenie Center For American Studies we współpracy z KN Prawa Amerykańskiego The American Law Society działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Pandemia COVID-19. Aspekty polityczne, społeczne, ekonomiczne i prawne. Konferencja odbędzie się w sobotę 12 grudnia 2020 w godzinach 9.00-19.00 w formie online na platformie Microsoft ... czytaj więcej  >

12
Grudzień 2020

Jak leczyć pacjenta po wypisie z Kardiologii?

Szanowni Państwo, Tematyka naszej kolejnej Konferencji dotyczyć będzie praktycznych aspektów związanych z postępowaniem terapeutycznym u pacjentów po wypisie z Oddziału Kardiologii. Zaprezentowane będą najczęstsze sytuacje kliniczne, które wymagają leczenia szpitalnego tj. kryza nadciśnieniowa, zator tętnicy płucnej, ostry zespół wieńcowy, zabieg PCI i CABG, zaburzenia rytmu pod postacią migotania przedsionków, zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca, zabieg implantacj... czytaj więcej  >

11
Grudzień 2020

Business English Made Easy! Intensywny weekendowy kurs Business English z native speakerami z USA

Stowarzyszenie Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym kursie angielskiego języka biznesowego: Business English Made Easy!  W ramach kursu opanują Państwo sztukę komunikowania się we wszystkich podstawowych sprawach biznesowych w języku angielskim. Kurs rozpoczyna się w piątek 11 grudnia o 18:00, a kończy w niedzielę 13 grudnia o 17:30. DLACZE... czytaj więcej  >

11
Grudzień 2020

X Konferencja Naukowa NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych

Zapraszamy na X jubileuszową konferencję naukową pt. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA. Zarządzanie organizacjami w sytuacjach kryzysowych, która odbędzie się 11 grudnia 2020 r. Konferencja stanowi kontynuację wieloletniego cyklu konferencyjnego. Tegoroczny wybór problematyki i forma konferencji związane są z konsekwencjami światowej pandemii. Organizator, którym jest Instytut Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, przygotował bieżącą edy... czytaj więcej  >

10
Grudzień 2020

HUMANTECH MEETINGS: CYBERBEZPIECZEŃSTWO. BUDOWANIE ODPORNOŚCI NA WIRUSY CYFROWE ORAZ INNE ZAGROŻENIA W SIECI

Find English belowZ powodu pandemii nasze życie coraz bardziej zaczęło się przenosić do wirtualnego świata. Gwałtowny postęp technologiczny, mimo wielu zalet, niesie za sobą wiele nowych zagrożeń – czyhają one chociażby na użytkowników sieci. Czy zdołamy na czas wzmocnić środki bezpieczeństwa cyfrowego, które zapewnią nam skuteczną ochronę w dzisiejszej wspólnej cyberprzestrzeni?Między innymi na to pytanie dotyczące cyberbezpieczeństwa odpowiedzą:... czytaj więcej  >

07
Grudzień 2020

36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług"

Cele Konferencji: Celem 36. Konferencji Naukowej będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego i prezentacja prowadzonych aktualnie prac badawczych w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, głównie w zakresie: koncepcji metodologicznych rozwijających się na polu geografii przemysłu i usług; lokalizacji i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w nawiązaniu do postępującego procesu rozwoju cywilizacyjnego i kształtowania gospodarki opartej na wiedzy; zmiany st... czytaj więcej  >

07
Grudzień 2020

XVIII Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2020. Cykl webinariów (Konferencja online)

W związku z pandemią COVID-19 doroczna konferencja Neuro Update odbędzie się w formule ONLINE. Zapraszamy na Cykl Webinariów XVIII Dni Neurologii Praktycznej – Neuro Update 2020: Nowe metody diagnostyki i terapii oraz ich przydatność w praktyce klinicznej Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz Udział w konferencji ONLINE jest bezpłatny. Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r. 18.00-20.30 Choroba Parkinsona Wtorek, 8 grudnia 2020 r. 19.00-21.30 Stwardnienie rozsiane -... czytaj więcej  >

05
Grudzień 2020

Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów "OMatKo"

Tylko miesiąc pozostał do jednego z najważniejszych matematycznych wydarzeń organizowanych przez studentów dla studentów (i nie tylko!).Już w dniach 5-6 grudnia 2020 roku, czyli — tak, dobrze widzicie — w mikołajkowy weekend, odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiej Matematycznej Konferencji Studentów, czyli słynnej „OMatKo!!!”, organizowanej kolektywnie przez koła naukowe działające przy Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej. W tym roku wyjątkowo odbędzie się ... czytaj więcej  >

04
Grudzień 2020

XVIII Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update 2020

To już XVIII konferencja z cyklu Dni Neurologii Praktycznej Neuro Update. Jak co roku, przedstawimy najnowsze osiągnięcia naukowe w neurologii oraz wiele praktycznych rozwiązań związanych z diagnostyką i leczeniem.Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Danuta RyglewiczSerdecznie zapraszamy!... czytaj więcej  >

04
Grudzień 2020

VI Konferencja Naukowo Gospodarcza Odpowiedzialne Łańcuchy Dostaw 2020

Celem jest: zaprezentowanie wyników projektu Combine (Program Interreg BSR), w tym aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego; a także:wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zakresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw.... czytaj więcej  >

04
Grudzień 2020

Aktualności w chorobach zakaźnych

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej „Aktualności w chorobach zakaźnych”, która odbędzie się w formie transmisji online w dniach 04-05.12.2020 r. pod patronatem prof. dr hab. n. med. Alicji Wiercińskiej-Drapało oraz Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Konferencja obejmie wykłady dotyczące głównych problemów w chorobach zakaźnych i podsumuje doniesienia z całego roku. Wśród omawi... czytaj więcej  >

03
Grudzień 2020

Międzynarodowa konferencja naukowa Cele i narzędzia ludobójczej inżynierii społecznej. Człowiek i państwo wobec totalitaryzmów

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na międzynarodową konferencję naukową organizowaną przez Instytut Pileckiego, która odbędzie się w ramach projektu Lemkin 2018-2023. Bezprecedensowa skala mordów na ludności cywilnej w trakcie II wojny światowej miała swoje źródła w ideologiach totalitarnych. Organizatorzy kolejnej międzynarodowej konferencji, przygotowywanej przez Instytut Pileckiego stawiają sobie za cel przybliżenie charakteru tych zbrodni, sposobów, w jakie „przem... czytaj więcej  >

02
Grudzień 2020

TECHCO Forum

W dniach 2-3 grudnia odbędzie się zupełnie nowa inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) – TECHCO Forum. Wydarzenie łączy w sobie aż trzy dobrze znane projekty Izby. W trakcie nowego forum zaprezentowane zostaną najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Wydarzenie będzie stanowić płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. W 2020 roku to obok Kongr... czytaj więcej  >

01
Grudzień 2020

POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN

Przedmiotem naukowej refleksji chcemy uczynić przeobrażenia zachodzące w polskim systemie medialnym, na które mają wpływ zarówno relacje pomiędzy mediami i państwem, jak i dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych. Zagadnienie to zamierzamy potraktować bardzo szeroko, licząc, że autorzy referatów podejmą m.in. następujące kwestie szczegółowe: jak pod wpływem nowych technologii zmienia się funkcjonowanie systemu medialnego? jakie przeobrażenia zachodz... czytaj więcej  >

01
Grudzień 2020

RMs Manager Winter School

Szkoła zimowa projekt RMS Manager to 3-dniowy kurs online poświęcony kreatywności i umiejętnościom tworzenia rozwiązań w zakresie innowacji opartych na wyzwaniach gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Kierując się zasadami GOZ i zrównoważonego rozwoju studenci będą mogli uzupełniać swój profil akademicki i kompetencje zawodowe, zdobywając praktyczne umiejętności bardzo pożądane na rynku pracy i potrzebne wszystkim profesjonalistom zajmującym się innowacjami w dziedzinie ... czytaj więcej  >

27
Listopad 2020

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Media i Komunikacja społeczna. Pandemiczny obraz mediów

Szanowni Państwo, młodzi naukowcy skupieni wokół czasopisma naukowego „Com.press” serdecznie zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej Media i komunikacja społeczna, która odbędzie się w formie on-line 27-28 listopada 2020 r. Podczas pierwszej edycji, która odbyła się 15-16 maja 2020 roku, wzięło udział 60 osób z ośrodków akademickich z całej Polski, m.in. Warszawy, Krakowa, Lublina, Rzeszowa, Poznania, Szczecina, Olsztyna, Białegostoku, Wrocławia... czytaj więcej  >

25
Listopad 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Samorząd terytorialny - dawniej i dziś

Szanowni Państwo, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Administratywistów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu „SKAUTH”, serdecznie zapraszają do udziału w  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: „Samorząd terytorialny – dawniej i dziś” w dniu 25 listopada 2020 r. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbędzie s... czytaj więcej  >

25
Listopad 2020

HUMANTECH MEETINGS: WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ NASZYCH CZASÓW

Centrum HumanTech Uniwersytetu SWPS zaprasza serdecznie na kolejne spotkanie online w ramach projektu HumanTech Meetings pt. Wirtualna rzeczywistość naszych czasów! Wraz z rozwojem nowych technologii, a w szczególności wirtualnej rzeczywistości dostępnej dzięki rozwiązaniom VR, AR czy MR człowiek coraz bardziej doświadcza wykreowanych przez technologię światów, odczuwa głębokie emocje i czuje niemal namacalną cielesną obecność. Pojawia się pytanie gdzie jest – jeśli jest ... czytaj więcej  >

19
Listopad 2020

National Sales Congress Director – Mistrzowskie strategie przywództwa

Inspiracja, motywacja i najlepsze praktyki zarządzania – NSC Director to indywidualny program dla liderów sprzedaży, którzy pragną rozwinąć swoje umiejętności, ze szczególnym uwzględnieniem przywództwa sprzyjającego zwiększeniu wydajności sprzedaży. Wydarzenie to również odpowiedź na realne potrzeby współczesnych liderów. Warsztatowa formuła gwarantuje możliwość weryfikacji zdobywanej wiedzy na bieżąco i adaptowania jej do konkretnych rozwiązań w Państwa firmie.W... czytaj więcej  >

19
Listopad 2020

Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs firmy nierodzinne

KONFERENCJA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY PANA KRZYSZTOFA MATYJASZCZYKA J.M. REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ PROF. DR HAB. INŻ. NORBERTA SCZYGIOLA DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ DR INŻ. IWONY OTOLI, PROF. UCZELNI INICJATYWY FIRM RODZINNYCH Szanowni Państwo, zapraszamy na X. jubileuszową konferencję naukową pt. Zarządzanie w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej - firmy rodzinne vs nierodzinne, która odbędzie się 19-20 listopada ... czytaj więcej  >

14
Listopad 2020

Studencka Konferencja Nauk Ścisłych

Uroczyście zapraszamy do udziału w III edycji Studenckiej Konferencji Nauk Ścisłych im. prof. Antoniego Hoborskiego, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2020 r. Całość będzie prowadzona jako konferencja online na jednej z wybranych platform. SKNS to: Coroczna konferencja organizowana przez studentów, dla studentów i doktorantów z całej Polski, tematyka obejmująca nauki ścisłe, możliwość prezentacji pracy badawczej lub przeglądowej, wykłady gościnne prowadzone przez n... czytaj więcej  >

14
Listopad 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” IV edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „e-Factory of Science” IV edycja, która odbędzie się dnia 14 listopada 2020 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia... czytaj więcej  >

13
Listopad 2020

V Tyflokonferencja „Zobaczyć Niewidzialne" - 5th Visual Impairment Conference “See Invisible”

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w V Tyflokonferencji „Zobaczyć Niewidzialne”, która odbędzie się 13  listopada 2020r. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju konferencja odbędzie się zdalnie. Jak co roku tematyka konferencji dotyczyć będzie  niepełnosprawności wzroku, w kontekście społecznym, edukacyjnym, psychologicznym, medycznym, rehabilitacyjnym oraz w odniesieniu do rozwoju nowych technologii. W tym roku zaprosiliśmy również gości z zagranicy do z... czytaj więcej  >

12
Listopad 2020

XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej

Szanowni Państwo!  Serdecznie zapraszamy do udziału w XVIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, która odbędzie się w dniach 12-14.11.2020 r. w formie transmisji online. Program skierowany jest do lekarzy nefrologów, pediatrów, a także do wszystkich przedstawicieli innych specjalizacji, którzy chcą skorzystać z najaktualniejszej wiedzy wykładowców i ekspertów PTNfD. W ramach spotkania zostaną omówione aktualne tematy z zakresu nefrologii dziecięcej, jak n... czytaj więcej  >

06
Listopad 2020

Popkultura - poza kontekstem

Wychodząc na przekór obecnej sytuacji panującej na świecie, pragniemy nieco urozmaicić początek nowego roku akademickiego uprzejmie zapraszając Studentów oraz Doktorantów do wzięcia udziału w organizowanej przez Medialno – Popkulturowe Koło Naukowe „Produktywni” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konferencji pt. „Popkultura – poza kontekstem”, która odbędzie się 6 listopada 2020 r.  W trosce o bezpieczeństwo uczestników z uwagi na wybuch pandemii COVI... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję