Archiwum wydarzeń

01
Kwiecień 2011

Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społeczno-kulturowej

Celem przeprowadzenia konferencji jest poddanie naukowej refleksji genezy postawy społecznej zmierzającej do osiągnięci pełnej kontroli zdolności reprodukcyjnych kobiet. Zapraszamy do przygotowania referatów dotyczących genezy postaw antykoncepcyjnych i ich społecznego i kulturowego uwarunkowania, problemów z wdrażaniem antykoncepcji hormonalnej, problemów związanych z antykoncepcją mechaniczną, metodami kontrowersyjnymi społecznie i prawnie (aborcja, sterylizacja, eugenika), a t... czytaj więcej  >

01
Kwiecień 2011

Konferencja Biznesowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję Czas Królów Przebudzenie na rynku gospodarczym 1-4 kwietnia 2011 Wstęp Wolny! Czas szybkich zmian, w którym obecnie żyjemy to dla większości niepewność i zagrożenie. Jednak dla nas powinien stanowić okres możliwości i szans. Ważne jest, aby nie dać się sparaliżować strachem i złapać nowy wiatr w żagle. Podczas konferencji „Czas Królów. Przebudzenie na rynku gospodarczym” wykładowcy podzielą się swoimi doświadczenia... czytaj więcej  >

25
Marzec 2011

Konferencja Językowa 2011, "Neofilologie XXI wieku”

Zaproszenie na Konferencję Językową 2011 "Neofilologie XXI wieku” Tarnów, 25-26 marca 2011 roku Zakłady Filologii Angielskiej, Germańskiej i Romańskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie mają przyjemność zaprosić nauczycieli języków obcych na drugą międzynarodową konferencję poświęconą problematyce nauczania i uczenia się języków obcych. Referaty wygłoszone na konferencji mogą dotyczyć różnych dziedzin nauczania język... czytaj więcej  >

02
Marzec 2011

Konferencja "Japońskie Technologie Środowiskowe"

Konferencja „Japońskie Technologie Środowiskowe” 2~3 marca 2011 Japońska agencja rządowa NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) przy wsparciu Ambasady Japonii organizuje w Warszawie, w dniach 2-3 marca (środa i czwartek) 2011 konferencję, której celem jest przedstawienie najlepszych japońskich technologii związanych z energią i środowiskiem. Współorganizatorem konferencji jest JAAP (JICA Alumni Association in Poland) - stowarzyszenie zrzeszające p... czytaj więcej  >

20
Grudzień 2010

Konferencja podsumowująca działania związane z budową społeczeństwa informacyjnego

Konferencja zamykająca cykl spotkań poświęconych e-gospodarce, e-administracji oraz promocji społeczeństwa informacyjnego. Konferencja realizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Specjalnie wybrani prelegenci opowiedzą o praktycznych rozwiązaniach zastosowanych w Wielkopolsce oraz takich, które możecie Państwo wprowadzić w życie we własnych przedsiębiorstwach i organizacjach. I Wystąpienie Szanse dla rozwoju sektora MSP w związk... czytaj więcej  >

03
Grudzień 2010

Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej.

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej. Tematem wiodącym będą współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej. Konferencja przeznaczona jest dla fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji oraz studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze informacje z zakresu współczesnej fizjoterapii i terapii manualnej oparte na przesłankach neurofizjologicznych, zgodnie z badaniami opartymi na Evidence Based ... czytaj więcej  >

25
Listopad 2010

Przeszłość we współczesnej narracji kulturowe

Planowana konferencja odnosi się w swym założeniu do kluczowego problemu współczesności, jakim jest percepcja tradycji i reinterpretacja naszych wyobrażeń o przeszłości i mitów historycznych w warunkach cywilizacji multimedialnej posługującej się zróżnicowanymi nośnikami przekazu. Przedmiotem analizy będzie zarówno tekst w klasycznym rozumieniu tego słowa (literatura piękna, literatura faktu, literatura naukowa) jak i fotografia, film, TV oraz Internet. Istnieje potrzeba w w... czytaj więcej  >

25
Listopad 2010

Konferencja "Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych"

Centrum Studiów nad Terroryzmem WSIiZ i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. „Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych”, która odbędzie się 25 listopada 2010 r. od godziny 9.00 w siedzibie CSnPSP w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 300.... czytaj więcej  >

24
Listopad 2010

Ogólnopolska konferencja „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna”

Organizatorzy konferencji mają zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej „Trudności i zaburzenia w uczeniu się – perspektywa interdyscyplinarna”. Obrady będą poświęcone teoretycznym i praktycznym zagadnieniom związanym ze specyficznymi zaburzeniami uczenia u dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. dysleksją, dyskalkulią, ADHD, czy zaburzeniami rozwoju językowego. Przewidujemy obrady plenarne, sesję plakatową oraz warsztaty dla praktyków... czytaj więcej  >

24
Listopad 2010

Sympozjum bioetyczne "Granice Eksperymentów Biomedycznych a Godność Osoby"

Sympozjum wpisuje się w aktualną debatę bioetyczną w Polsce, poszerza jej zakres, wychodząc poza gorący temat in vitro. Współorganizatorami są Wydział Teologiczny i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Okazją do zorganizowania sympozjum jest rocznica nadania doktoratu honoris causa UMK Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Wydarzeniu patronują Rektor UMK oraz Prezydent Miasta Torunia PROGRAM Środa, 24 listopada 2010 r. ... czytaj więcej  >

23
Listopad 2010

Horyzonty Dyplomacji w dobie globalizacji

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji ma zaszczyt zaprosić Państwa na II konferencję w ramach cyklu "Horyzonty Dyplomacji w dobie globalizacji." Konferencja na temat: "Przywileje i immunitety dyplomatyczne w erze przemian cywilizacyjnych. Tradycje i współczesność. " Zapraszamy 23 listopada 2010r.... czytaj więcej  >

22
Listopad 2010

Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI: 1. Trendy w zakresie powstawania nowych dużych i średnich aglomeracji 2. Specyficzne cechy dużych i średnich aglomeracji 3. Specyficzne zagrożenia dla rozwoju tych aglomeracji (obywateli, organizacji, środowiska itd.) 4. Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji (w ujęciu kompleksowym i problemowym) 5. Pożądane kierunki zmian w zakresie bezpieczeństwa dużych i średnich aglomeracji... czytaj więcej  >

20
Listopad 2010

Edukacja rozwojowa w szkole

Konferencja Edukacja Rozwojowa w szkole jest organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Rozwojowej. W konferencji wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, szkół, instytucji oświatowych i środowiska uniwersyteckiego. TEG cieszy się od kilku lat niesłabnąca popularnością wśród środowisk młodych ludzi chcących posiadać wpływ na dzisiejszą rzeczywistość. Zagadnienia, które będą poruszane podczas tej imprezy są znaczące, wciąż aktualne i dotyczą każdego cz... czytaj więcej  >

19
Listopad 2010

IV INTERCULTURAL MANAGEMENT CONGRESS

Po raz czwarty Clark University i SWSPiZ w Łodzi przy współudziale Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie mają przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję "Zarządzanie Międzykulturowe", która odbędzie się w fabrycznym mieście Łodzi w dniu 19 listopada 2010 i historycznej stolicy Polski - Krakowie w dniu 20 listopada 2010 roku. Oferujemy Państwu wspaniałą możliwość refleksji nad wpływem kultury na zarządzanie i marketing w mi... czytaj więcej  >

19
Listopad 2010

Zasobooszczędne Technologie budowlane

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą z Drezdna oraz Parlamentem Hanzeatyckim organizuje Forum Biznesu dla przedstawicieli rzemiosła oraz innych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w celu - nawiązania międzynarodowych kontaktów gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami oraz - przekazania informacji o nowoczesnych zasobooszczędnych technologiach oraz innowacyjnych procesach w budownictwie. Grupą docelową są przedsiębiorstwa i biu... czytaj więcej  >

19
Listopad 2010

Grunwald i Konstancja. Geneza współczesnej doktryny wojny sprawiedliwej

Problematyka wojny, a szczególnie idea wojny sprawiedliwej należy do grupy najważniejszych problemów współczesnego świata. W ciągu ostatnich kilku stuleci zaistniało wiele koncepcji tłumaczących i oceniających te zjawiska. Pierwsze z nich wypracowało późne średniowiecze w związku z wielkimi konfliktami zbrojnymi tej epoki. W procesie tym znaczący udział miała polska myśl polityczno-prawna prezentująca swoje osiągnięcia na kolejnych soborach w I połowie XV wieku. Wykorzys... czytaj więcej  >

16
Listopad 2010

Przestrzenie manipulacji społecznej

Celem konferencji jest możliwie najszersze, interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko manipulacji społecznej w ujęciu teoretycznym, empirycznym i praktycznym, konfrontacja różnych punktów widzenia w naukach humanistycznych i społecznych. Spotkanie będzie okazją do integracji środowisk krajowych i zagranicznych zajmujących się problematyką manipulacji. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem wpływu społecznego Oprócz wykładów plenarnych przewidujemy wystąpienia ... czytaj więcej  >

15
Listopad 2010

Międzynarodowa Konferencaja Naukowa „Droga w języku i kulturze”

PROGRAM: http://droga.umcs.lublin.pl/?page_id=26 W konferencji biorą udział najznamienitsi polscy i słowiańscy badacze figury drogi i podróżowania w kulturze. Konferencja obfituje w referaty poświęcone różnym dziedzinom kultury: literaturze, kulturze tradycyjnej, filmowi, nowym mediom, filozofii, historii, tekstom folkloru, sztuce itd. Referaty te układają się w następujące grupy: 1. Ujęcie lingwistyczne – charakteryzujące drogę z punktu widzenia etymologii, semantyki, le... czytaj więcej  >

12
Listopad 2010

TEG Kraków

TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2011 W dniach 22-26 listopada br. odbędzie się krakowska edycja Tygodnia Edukacji Globalnej, której tematem przewodnim będą „Media dla Globalnego Rozwoju”. Organizatorem głównym jest SWM Młodzi Światu. Tydzień Edukacji Globalnej to coroczna międzynarodowa akcja, która ma na celu zwrócenie uwagi Europejczyków na problemy i kulturę krajów rozwijających się oraz na edukację globalną stanowiącą narzędzie, aby to osiągnąć. W większości k... czytaj więcej  >

05
Listopad 2010

Kreatywna Ewangelizacja

eminarium z David'em Pierce'm, liderem zespołu „No Longer Music” „Kreatywna ewangelizacja” Data konferencji: 5 i 6 listopada 2010 Miejsce Konferencji: Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej ul. Podwale Grodzkie 2G w Gdańsku Plan Konferencji: 5 listopada (piątek) 17:30 Rejestracja 18:00 Uwielbienie 18:45 Seminarium „Kreatywna ewangelizacja cz.1” 20:00 Zakończenie 6 listopada (sobota) 10:30 Rejestracja 11:00 Uwielbienie 11:45 Seminarium „Kreatywna ... czytaj więcej  >

04
Listopad 2010

I Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych „Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?”

Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. zapraszają na I Krakowską Konferencję Bibliotek Akademickich „Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność?”. Zdecydowaliśmy się wyjść naprzeciw aktualnym dylematom, z którymi borykają się biblioteki naukowe. Chcemy przyjrzeć się nowym technologiom dynamicznie rozwijającym się na tle tradycyjnych metod udostępniania zbiorów i kontaktów z użytkownikiem w bibliotece. Konfe... czytaj więcej  >

03
Listopad 2010

IV Konferencja Naukowa

Honorowy Patronat nad Konferencją obejmie JM Rektor SGGW Tematy sesji * Biochemiczne i molekularne działanie składników pokarmowych * Dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych * Dietoterapia chorób przewlekłych * Żywienie kliniczne * Sposób żywienia i stan odżywienia wybranych grup ludności Oferujemy: Spotkanie integracyjne, Uroczysta kolacja, Prezentacje Sponsorów z zakresu produkcji żywności funkcjonalnej, ekologicznej oraz sprzętu laboratoryjnego i diagnost... czytaj więcej  >

27
Październik 2010

III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010

III Geo-sympozjum Młodych Badaczy Silesia 2010 Współczesne trendy w naukach o Ziemi 27 - 29. 10. 2010 Konferencja jest przeznaczona dla młodych naukowców, studentów ostatniego roku studiów licencjackich i magisterskich, uczestników studiów doktoranckich oraz "świeżo upieczonych" doktorów ze wszystkich wyższych uczelni w kraju. Jej interdyscyplinarny charakter stworzy właściwą płaszczyznę do prezentacji wyników badań, prowadzonych zarówno w zakresie geologii, geofizyk... czytaj więcej  >

27
Październik 2010

Radość słowa

Konferencja, organizowana przez młodych naukowców (pod patronatem ich promotorów) Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, skierowana jest do doktorantów i doktorów zajmujących się biblistyką, teologią biblijną, językoznawstwem, translatoryką tekstów biblijnych oraz zagadnieniami inkulturacji i ekskulturacji Biblii.... czytaj więcej  >

27
Październik 2010

Podnoszenie jakości kształcenia jako źródło reformy instytucjonalnej,

W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy realizowany jest projekt Internacjonalizacja oraz podnoszenie kultury jakości kształcenia jako źródła reformy instytucjonalnej. Jednym z celów przedsięwzięcia jest stworzenie strategii w zakresie jakości kształcenia i standardów nauczania. W ramach projektu powołano Zakład Ewaluacji Jakości Kształcenia, którego członkowie przeprowadzili badania ewaluacyjne wśród studentów i absolwentów KPSW. Podjęto również dyskusję i w... czytaj więcej  >

26
Październik 2010

Dziecko trudne w placówce opiekuńczo-wychowawczej SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla kadry i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych pt. "Dziecko trudne w placówce opiekuńczo-wychowawczej". Miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny, 26-28.10.2010 Ośrodek Konferencyjny EXPLORIS - Spichlerz pod Żurawiem (http://exploris.pl/x.php/1,900/Mapa-dojazdu.html) Prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski z zespołem W programie między innymi: 1. Agresja, przemoc a przymus w domu dziecka 2. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w d... czytaj więcej  >

23
Październik 2010

Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD

Międzynarodowe (początkowo – Ogólnopolskie) Warsztaty Doktoranckie OWD są organizowane corocznie od 1999r. Od samego początku objęte są patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki z całej Polski. W 2002r. zostały dodatkowo objęte patronatem prestiżowego międzynarodowego stowarzyszenia Institution of Engineering and Technology IET w Londynie (dawniej IEE), które jest również fundatorem nagrody IET Best Paper Award (w wysokości 200 funt... czytaj więcej  >

23
Październik 2010

SYMPOZJA NAUKOWE PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA 2010

SYMPOZJA NAUKOWE PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA 2010 NOWE SPOJRZENIE – standardy postępowania, najnowsze doniesienia Pod patronatem naukowym: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Patronat medialny: Czasopismo „Współczesna Alergologia info” Komitet Naukowy Sympozjum: Prof. dr hab. med. Adam Antczak Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal Prof. dr hab. med. Jan Kuś Prof. dr hab. med. Piotr Kuna Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk Prof. dr hab... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję