Archiwum wydarzeń

14
Czerwiec 2012

inter-AKCJE 2012 II spotkania interaktywne

Druga edycja konferencji już 14 czerwca - ZAPRASZAMY! Rynek mobilny dynamicznie się rozwija - coraz częściej za pomocą telefonu płacimy, kupujemy, czytamy książki czy nawet sprawdzamy rozkład jazdy. Jeżeli interesuje Cię wykorzystanie mobilnych technik nie tylko w życiu codziennym, ale również w biznesie- zapraszamy na II spotkania interaktywne inter- AKCJE 2012. inter-AKCJE to konferencja w całości poświęcona sprawom dotyczącym pracy w agencji interaktywnej. Jej celem ... czytaj więcej  >

14
Czerwiec 2012

inter-AKCJE II spotkania interaktywne - edycja mobilna

Rynek mobilny dynamicznie się rozwija - coraz częściej za pomocą telefonu płacimy, kupujemy, czytamy książki czy nawet sprawdzamy rozkład jazdy. Jeżeli interesuje Cię wykorzystanie mobilnych technik nie tylko w życiu codziennym, ale również w biznesie - zapraszamy na II spotkania interaktywne inter-AKCJE 2012! inter-AKCJE to konferencja w całości poświęcona sprawom dotyczącym pracy w agencji interaktywnej. Jej celem jest ukazanie różnych ścieżek rozwoju oraz możliwo... czytaj więcej  >

31
Maj 2012

East-Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations.

Zakład Historii Najnowszej Powszechnej Wydziału Historycznego UG otrzymał grant z Funduszu Wyszehradzkiego na realizację projektu pt.: "East-Central Europe in Exile: Patterns of Transatlantic Migrations". W ramach projektu w dniach 31 maja - 3 czerwca 2012 r. odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim międzynarodowa konferencja naukowa, a także warsztaty dla studentów, pokazy filmów dokumentalnych, spotkania z twórcami Muzeum Emigracji w Gdyni. Więcej informacji na stronie internetow... czytaj więcej  >

31
Maj 2012

4 Konferencja Naukowo-Techniczna - Diagnostyka Materiałów i Urządzeń Technicznych

Celem głównym konferencji jest wymiana informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi a kadrą inżynierów z przemysłu, w  zakresie nowych i nowoczesnych metod diagnostycznych umożliwiających ocenę stanu materiałów i urządzeń technicznych w stanie wyjściowym oraz w trakcie  ich eksploatacji. Przedstawiciele przemysłu będą mogli zapoznać się z aktualnymi wynikami badań oraz rozwiązaniami technicznymi proponowanymi do wdrożenia przez ośrodki naukowe. Konferencja ta będzie także... czytaj więcej  >

31
Maj 2012

Geodezyjna Konferencja Naukowo-Dydaktyczna EUROmatyka2012

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń z szeroko rozumianej dziedziny geodezji, zarówno w jej aspekcie naukowym, dydaktycznym jak i praktycznym. W szczególności spodziewamy się wystąpień i dyskusji w następującej tematyce: nowoczesne techniki pomiarowe, zastosowania inżynierskie geodezji, mapa i opracowania przestrzenne, zagadnienia prawne i wdrażanie przepisów geodezyjnych, wymiana doświadczeń dydaktycznych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencj... czytaj więcej  >

31
Maj 2012

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna INFRAEKO 2012

Celem konferencji jest prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego, które dotyczą: odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych, ochrony przeciwpowodziowej, nowoczesnych urządzeń i uzbrojenia systemów komunalnych, rozwoju zrównoważonego... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

XXXVI MIĘDZYNARODOWA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA

Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa, organizowana na Wydziale Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ma charakter cykliczny i w roku 2012 jest XXXVI Sesją. Tematyką tegorocznej Konferencji są: Modelowanie i automatyzacja procesów produkcyjnych, Informatyka w przemyśle metalurgicznym i zarządzaniu produkcją, Przeróbka plastyczna metali, Odlewnictwo, Ochrona środowiska i technika cieplna, Metalurgia ekstrakcyjna i recykling metali, Inżynieria mat... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

Międzynarodowa konferencja naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej"

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej zaprasza do uczestnictwa w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej organizowanej w dniach 30.05 - 01.06.2012 r. z okazji tradycyjnie obchodzonego od wielu lat Dnia Hutnika. Celem konferencji jest prezentacja wyników prac doświadczalnych i teoretycznych związanych z metalurgią i inżynierią materiałową. Do... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

IX Konferencja Naukowa - Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia: wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska, modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne, odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, membrany w technologii oczyszczania ścieków i uzdatn... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY EKONOMICZNE

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń badawczych, prezentacja poglądów oraz dyskusja nad współczesnymi problemami ekonomicznymi. Zakres konferencji obejmować będzie następujące obszary tematyczne: państwo a rynek - kooperacja czy konkurencja? globalizacja i jej wpływ na kształt stosunków społeczno-ekonomicznych, współczesne nurty teorii ekonomii a wyzwania gospodarki, etyczny fundament procesu gospodarowania. Więcej informacji na stronie internetowej konfer... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

IV Konferencja SOLINA 2012 Architektura - Budownictwo - Inżynieria - Technika.

Tematyka konferencji: Współczesne kierunki projektowania architektonicznego. Architektura słoneczna, budownictwo pasywne. Nowoczesne materiały i technologie budowlane. Architektura i budownictwo obiektów zabytkowych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Certyfikacja i audyt energetyczny w budownictwie. Fotowoltaika; zagadnienia techniczne i zastosowanie. Innowacyjne technologie dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Problemy komfortu i wpływu sztucznego śr... czytaj więcej  >

30
Maj 2012

"Polska i Świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych"

Głównym celem konferencji będzie stworzenie forum dyskusyjnego, w ramach którego przedyskutowane zostaną społeczne oraz ekonomiczne determinanty funkcjonowania polskiej i światowej gospodarki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna OIL-GAS AGH 2012 - Gaz ziemny ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce

Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, Wiertnictwo i geoinżynieria, Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, Transport i dystrybucja gazu ziemnego, Zagadnienia ekologii oraz nowe technologie pozyskania energii. Zagadnienia paneli dyskusyjnych: Gaz niekonwencjonalny – wyzwania technologiczne i ekologiczne dla Polski i Europy, Wyzwania energetyczne dla Polski w latach 2020-2040 Więcej informacji na stron... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

VIII Krajowa Konferencja „Bazy Danych: Aplikacje i Systemy (BDAS`12)”.

Zapraszamy do przedstawiania propozycji referatów dotyczących szeroko rozumianej tematyki baz danych. W szczególności przewidujemy ukierunkowanie tematyki Konferencji na następujące zagadnienia: Architektura baz danych. Projektowanie, modele formalne i użytkowanie baz danych. Algorytmy, analiza danych i bazy wiedzy. Zastosowania baz danych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie” OIL-GAS AGH 2012.

Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia stanowić będą doskonałą okazję do zaprezentowania aktualnych zagadnień naukowych i technicznych związanych z badaniami dotyczącymi rozpoznania i udostępnienia gazu ze złóż niekonwencjonalnych. Zagadnienia specjalnych sesji tematycznych: 1. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów. 2. Wiertnictwo i geoinżynieria. 3. Eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 4. Transport i dystrybucja gazu ziemnego. 5. Zagadni... czytaj więcej  >

29
Maj 2012

Autobiografia – biografia – narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej.

Planowana konferencja jest drugą odsłoną cyklicznego przedsięwzięcia o charakterze transdyscyplinarnym, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń badaczy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Jednym z głównych celów, jakie przyświecają organizatorom, jest tworzenie platformy służącej wymianie myśli z zakresu biograficznych aspektów uprawiania nauki. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XX Krajowa Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości

Konferencja poświęcona będzie problematyce związanej m. in. z następującymi grupami tematycznymi: 1. Zastosowanie metod statystycznych i algorytmów numerycznych do badań rynku i wyceny nieruchomości. 2. Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami. 3. Wartość, ocena inwestycji i funkcjonowanie nieruchomości. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

Wspomaganie rozwoju człowieka: Teoria i praktyka.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń uczestników w następujących obszarach: zaburzeń rozwoju w okresie dzieciństwa i adolescencji, psychologicznych, biologicznych i środowiskowych uwarunkowań prawidłowego i zaburzonego rozwoju, rewalidacji, resocjalizacji oraz rehabilitacji człowieka w kontekście zmian w cyklu życia, seksualności człowieka w ciągu całego życia, zmian w zakresie funkcjonowania człowieka w różnych okresach życia ze szczególnym uwzg... czytaj więcej  >

28
Maj 2012

XII Konferencja z Probabilistyki

Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą probabilistykę i jej zastosowania. Jej celem jest prezentacja wyników naukowych otrzymanych ostatnio przez osoby pracujące twórczo w dziedzinie probabilistyki, jak również integracja probabilistów polskich pracujących zarówno w Polsce jak i za granicą. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Nienormatywne praktyki rodzinne.

Miło nam poinformować, że 25-26 maja 2012 roku odbędzie się ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa, poświęcona nienormatywnym praktykom rodzinnym. Chcemy pokazać różnorodność polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów nad nienormatywnymi konstelacjami rodzinnymi. Mamy poczucie, że są one często marginalizowane w dominującym dyskursie publicznym i naukowym, który koncentruje się na tradycyjnej rodzinie nuklearnej. Więcej informacji na stronie i... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

Inżynieria Biomedyczna w Stomatologii

Tematyka Konferencji: Inzynieria biomateriałów stomatologicznych. Nowoczesne techniki w protetyce stomatologicznej. Fizykodiagnostyka i fizjoterapia w stomatologii. Nowoczesne procedury terapeutyczne w leczeniu zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

„Matematyka i informatyka na usługach ekonomii”

Problematyka konferencji obejmuje cztery obszary badawcze: Ekonometria. Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych. Badania operacyjne. Optymalizacja decyzji w teorii i praktyce. Ekonomia matematyczna. Teoria i zastosowania. Informatyka. Zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

25
Maj 2012

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne "Ekologia miasta"

XIII Toruńskie Seminarium Ekologiczne poświęcone zostanie analizie miasta jako ekosystemu posiadającego strukturę, bioróżnorodność, procesy i funkcje użyteczne. Wiedza przyrodnicza może wnieść poważny wkład w rozwój idei tworzenia miast zrównoważonych, będących atrakcyjnym miejscem życia mieszkańców, także z uwagi na czyste środowisko i rodzaj współistnienia z przyrodą. Ekologia miasta może i powinna towarzyszyć wysiłkom w rozwijaniu dróg osiągania celów zielone... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

3. Ogólnopolska konferencja Inżynieria biomedyczna – edukacja

OKIBEdu to cykliczna konferencja edukacyjno-szkoleniowa poświęcona wymianie doświadczeń między ośrodkami kształcącymi w zakresie inżynierii biomedycznej, studentami i absolwentami tych ośrodków oraz przedstawicielami przemysłu zatrudniającego specjalistów tej branży. Tematyka konferencji obejmuje obszary, w których mogą podzielić się swoimi doświadczeniami wykładowcy, studenci, absolwenci i pracodawcy: Problemy dydaktyki i organizacji procesu kształcenia. Innowacje w... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Trwałość budowli i ochrona przed korozją"

Konferencja jest adresowana do producentów, projektantów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych na działanie środowiska oraz ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

24
Maj 2012

Problemy Gospodarki Światowej

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedostrzeganych lub nieistniejących. Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i... czytaj więcej  >

23
Maj 2012

VII Seminarium Poświęcone Problematyce Badawczej i Dydaktycznej Katedr i Zakładów Szkół Wyższych i Instytutów Naukowo-Badawczych o Profilu Lotniczym.

Cel i tematyka seminarium: wymiana informacji i poglądów na temat prac naukowych i badawczych realizowanych w dziedzinie lotnictwa, kształtowanie procesu dydaktycznego w zakresie studiów o profilu lotniczym, integracja środowiska naukowego z branży lotniczej. Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.... czytaj więcej  >

22
Maj 2012

Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego

Głównym celem Konferencji pozostaje poszerzenie i aktualizacja wiedzy oraz zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat, szeroko rozumianych, procesów komunikowania zachodzących na poziomie samorządu terytorialnego w Polsce i w Europie. Konferencja adresowana jest, przede wszystkim, do doktorantów oraz młodych pracowników nauki. Organizatorzy zapraszają oczywiście również znawców tematyki podnoszonej w trakcie Konferencji o powszechnie uznanym dorobku – badaczy oraz prak... czytaj więcej  >

21
Maj 2012

Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zachodzące przemiany w otoczeniu organizacji wymuszają zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tworzenie nowych koncepcji. Celem obrad będzie wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących współczesnego  zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach jego działalności w zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. Proponujemy następującą tematykę konferencji: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach przemian w globalnej gospodarce. Koncepcje zarządzania we wsp... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję