Archiwum wydarzeń

06
Czerwiec 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” IV edycji

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w IV edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka Okiem Młodego Naukowca”, która odbędzie się dnia 6 czerwca 2020 r. w Łodzi i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jednakże, ze względów ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2020

Międzynarodowa Konferencja pt. „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych"

XX i pierwsze dekady XXI wieku to okres intensywnego rozwoju zarówno wielkich miast, jak i turystyki,  ale też rosnącej świadomość wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi cała ludzkość. Wielkie miasta są w centrum opisanych zjawisk. Zamieszkuje je coraz większa liczba ludzi, są miejscami, w których koncentruje się aktywność gospodarcza, kulturalna, naukowa, są także magnesem przyciągającym rosnącą liczbę podróży turystycznych. Nakładan... czytaj więcej  >

30
Maj 2020

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rozmiar w Umyśle"

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania przy Instytucie Psychologii UAM serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką zaburzeń odżywiania oraz obrazu ciała i cielesności na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Rozmiar w umyśle”.  Tematyka której dotyczy konferencja, wciąż nie jest wystarczająco często poruszana w naukach społecznych, pomimo że zaburzenia odżywiania i obrazu ciała to problemy powszechne, jeśli nie dominujące, w naszej kulturze. Panuje niedostatek ... czytaj więcej  >

28
Maj 2020

XX Kongres Medycyny Rodzinnej

JUBILEUSZOWY XX KONGRES MEDYCYNY RODZINNEJ WARSZAWA, 28-31 maja 2020W maju zapraszamy do Warszawy na XX Kongres Medycyny Rodzinnej! -POSTĘPY W MEDYCYNIE RODZINNEJ 2020 czyli wszystko... CO LEKARZ RODZINNY WIEDZIEĆ POWINIEN W trakcie trwania kongresu, podczas sesji wykładowych, przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia z zakresu: neurologii, diabetologii, psychiatrii, gastroenterologii, pediatrii oraz profilaktyki.PONADTO... ...poruszone zostaną zagadnienia z dziedzin takich jak kardio... czytaj więcej  >

28
Maj 2020

XX Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej

WARSZAWA STOLICĄ MEDYCYNY RODZINNEJStowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, już po raz dwudziesty, organizuje doroczny kongres dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.W roku 2020 stolicą medycyny rodzinnej stanie się Warszawa, do której już dziś mamy przyjemność Państwa zaprosić. XX Kongres Medycyny Rodzinnej w ramach, którego się spotykamy odbędzie się w dniach 28-31 maja 2020 roku.NOWOŚCI JUBILEUSZOWEGO XX KONGRESU MEDYCYNY RODZINNEJPOSTĘP... czytaj więcej  >

28
Maj 2020

EconPR 2020: Informacja w dobie globalizacji

To już trzecia edycja konferencji econPR. Tegoroczna będzie jednak wyjątkowa, ponieważ spotkamy się online.- Jeżeli chcesz wziąć udział i wystąpić, zgłoś się na: http://sknpryzmat.ue.poznan.pl- Ze względu na formę konferencji udział jest bezpłatny!- Twój abstrakt nie może być dłuższy niż 1500 znaków (ze spacjami).- Zgłoszenia przyjmujemy do 18 maja.- Przewidujemy wydanie materiałów pokonferencyjnych.Masz pytania? Napisz do nas!pryzmat@skn.ue.poznan.pl... czytaj więcej  >

20
Maj 2020

The Popcultural Life of Science: Stories of Wonder, Stories of Facts

I International H/Story SeminarThe Popcultural Life of Science: Stories of Wonder, Stories of FactsUniversity of Silesia in Katowice20.05.2020For decades, we have been fed scientific and popcultural stories of the “we use only 10% of our brain capacity” sort. Recently, a set of new truths has been granted to us. For instance, in his 2014 popscience book Hirnrissig [Harebrained], the neurobiologist Henning Beck debunks 20 of the most widespread neuromyths, including the ubiquitous mis... czytaj więcej  >

14
Maj 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2020 Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne determinanty długości życia

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów na temat ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych uwarunkowań długości życia. Ponadto, założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, władz lokalnych i regionalnych  oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania zdrowego stylu życia. W trakcie konferencji zostaną przedstawione także różne aspekty życia osób z niepełnosprawnościami w kontekście jego jakości... czytaj więcej  >

12
Maj 2020

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE: ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA, TERAPIA, REHABILITACJA

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE WYDZIAŁ NAUK O CZŁOWIEKU PSYCHOLOGIA   serdecznie zaprasza do udziału w XI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” na temat:   UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE: ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA, TERAPIA, REHABILITACJA   Lublin, dn. 12-13 maj 2020   Celem tegorocznej – XI konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” - jest wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmując... czytaj więcej  >

29
Kwiecień 2020

Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania

Współczesne relacje pomiędzy państwem a wspólnotami wyznaniowymi utrwalone przez prawo mają charakter złożony i wielowymiarowy. Biorąc pod uwagę różnorodność systemów politycznych poszczególnych państw, a także role i funkcje wypełniane w nich przez wspólnoty wyznaniowe, otrzymujemy skomplikowany obraz przyjmowanych modeli relacji państwo-wspólnoty wyznaniowe. Celem konferencji jest analiza relacji pomiędzy różnymi formami współczesnych państwi wspólnotami religijnym... czytaj więcej  >

28
Kwiecień 2020

Konferencja Dziecko w Hotelu

I edycja konferencji Dziecko w Hotelu odbędzie 28 kwietnia 2020 roku w Hotelu Bacówka Radawa & SPA**** – obiekcie znanym z otwartego nastawienia na rodziny z dziećmi. Celem organizatorów jest promowanie prorodzinnych rozwiązań oraz integracja środowiska hotelarskiego. Uczestnicy wydarzenia będą mieć okazję do zdobycia wiedzy, nawiązania kontaktów oraz podejrzenia rozwiązań wprowadzonych w Bacówce z myślą o najmłodszych gościach.... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2020

VI Ogólnopolska Konferencja Genetyczna "Genomica"

Ogólnopolska Konferencja Genetyczna „Genomica”  to inicjatywa studentów Koła Naukowego Studentów Biotechnologii „Mygen” działającego na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, we współpracy z Kołem Naukowym Genetyki Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt ten powstał z chęci zorganizowania sympozjum stricte genetycznego zrzeszającego młodych ludzi z całego kraju, których wspólną pasj... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2020

Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych IGK 2020

Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych 2020 odbędzie się 24-26 kwietnia 2020 w Siedlcach, jej celem jest prezentacja osiągnięć polskich entuzjastów projektowania i programowania gier.   Organizatorzy zapraszają zarówno hobbystów, naukowców jak też twórców komercyjnych. Będzie to powrót konferencji, której celem jest integracja środowiska naukowego informatyków, wymiana doświadczeń oraz popular... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2020

Wielojęzyczność z różnych perspektyw językoznawstwa stosowanego

Tematem nadrzędnym konferencji jest wielojęzyczność w rozmaitych ujęciach językoznawstwa stosowanego. Zachęcamy do prezentacji uprzednio niepublikowanych referatów zawierających rozważania teoretyczne lub rezultaty badań empirycznych, zajmujących się wielojęzycznością z rozmaitych perspektyw tej interdyscyplinarnej dyscypliny badawczej, w odniesieniu do języków ojczystych i nieojczystych, języków nabywanych i używanych przez dzieci, młodzież i doros... czytaj więcej  >

20
Kwiecień 2020

Kongres Polskich Humanistów

Pierwszy Kongres Humanistów Polskich odbędzie się w Uniwersytecie Łódzkim w terminie od 20 do 23 kwietnia w roku 2020.Kongres to spotkanie polskich uczonych reprezentujących wszystkie dyscypliny i specjalności humanistyczne. Pragniemy, by to spotkanie było szeroko otwartym forum rozmów, dyskusji, wymiany myśli i różnorodnych stanowisk nawiązujących ze sobą dialog, jak i prowokujących do sporów i konfrontujących odmienne stanowiska, i by odbywało się cyklicznie co 2 lata. Jedn... czytaj więcej  >

17
Kwiecień 2020

Interdyscyplinarna Akademicka Konferencja Ochrony Środowiska

Projekt ten został stworzony by umożliwić młodym naukowcom wymianę doświadczeń i ułatwić przepływ wiedzy. Pragniemy stworzyć otwarte na każdy punkt widzenia forum studentów i doktorantów z każdej dziedziny nauki i techniki. Konferencja ma na celu propagowanie technologii mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska jak np.: polimery biodegradowalne, nowoczesne technologie oczyszczania ścieków, odnawialne źródła energii czy idea domów pasyw... czytaj więcej  >

17
Kwiecień 2020

I Ogólnopolska Międzydziedzinowa Konferencja Naukowa "Polihistor” KONFERENCJA ZDALNA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Międzydziedzinowej Konferencji Naukowej „Polihistor”! ”Polihistor to osoba posiadająca rozległą wiedzę z różnych dziedzin nauki” (Encyklopedia PWN) W trudnych czasach, kiedy nie możemy spotkać się na uniwersytecie, grupa doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wyszła z inicjatywą stworzenia forum wymiany myśli i doświadczeń. W związku z tym nawiązała się współpraca z Centrum Edukacji Zdalnej w Katow... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2020

XV Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna

Szanowni Studenci i Doktoranci,mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Was, sympatyków antropologii, nauk medycznych i pokrewnych dyscyplin, na kolejną edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Antropologicznej, której hasło przewodnie tym razem brzmi: Rozum mistrzem wszechwiedzy, czas mistrzem rozumu. Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna (OSKA) jest wydarzeniem o wieloletniej tradycji, cieszącym coraz to większą popularnością wśród młodych naukowców. Konferenc... czytaj więcej  >

27
Marzec 2020

Konferencja naukowa nt. Bezpieczne miasto - zagrozenia i wyzwania ,,human security"

Celem Konferencji jest: Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wobec nasilających się zagadnień związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców dużego miasta. Dyskusja nad podejmowaniem wielopłaszczyznowych działań profilaktycznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w dużych aglomeracjach miejskich. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego w celu prezentacji dorobku specjalistów w dziedzinie bezpieczeńs... czytaj więcej  >

27
Marzec 2020

7. Pszczelarska Konferencja Młodych Naukowców

W imieniu Górnołużyckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy w Zgorzelcu OPP,  Stowarzyszenia Natura i Człowiek oraz Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w 7. Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 27-29 marca 2020 r. w Szklarskiej Porębie. Cel konferencji: wymiana wiedzy, doświadczeń i integracja środowiska młodych nauko... czytaj więcej  >

25
Marzec 2020

Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020”

Międzynarodowy Kongres Młodych Chemików „YoungChem2020”Tegoroczny kongres „YoungChem2020” będzie już siedemnastą edycją wydarzenia, które uważane jest za jedną z najlepszych europejskich konferencji młodych chemików. Jak co roku wydarzenie organizują studenci Politechniki Warszawskiej, członkowie Chemicznego Koła Naukowego "Flogiston".W kongresie uczestniczą zarówno studenci, jak też doktoranci, a nawet „młodzi” dokto... czytaj więcej  >

25
Marzec 2020

OSINT – BIAŁY WYWIAD

Zapraszamy na szkolenie OSINT - zdobywanie informacji metodami białego wywiadu, 25-26 marca w Warszawie Dzięki Infobrokerskiej nauczysz się:-hakować GOOGLE -jak weryfikować firmy -poznasz nowe źródła -odkryjesz deep web -rozpoczniesz monitoring Nasze szkolenie to intensywny dwudniowy trening z zakresu OSINT. Co dostaniesz? -materiały szkoleniowe-możliwość konsultacji z trenerem-certyfikat i zaświadczenie Dla kogo? Przedsiębiorców Marketingowców Specjalistów bezpieczeństw... czytaj więcej  >

24
Marzec 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Applications of Mathematics in Automotive AMA 2020

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Applications of Mathematics in Automotive AMA 2020 skierowana jest do przedstawicieli nauki i biznesu związanych z branżą Automotive. Konferencja będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi, badawczymi i technicznych w dziedzinie motoryzacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień jak: e-mobilność, pojazdy autonomiczne, programowanie i sterowanie pracy silników, eksploatacja pojazdów, sterow... czytaj więcej  >

24
Marzec 2020

Agile Corporate

Agile Corporate to konferencja dla wszystkich zainteresowanych zwinną organizacją. Agile umiejętnie wdrożony potrafi zmienić organizację na lepszą; usprawnić funkcjonowanie i uprzyjemnić atmosferę pracy. Uczestnicy tej konferencji poznają drogę do sukcesu we wdrażaniu agile. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki, które pozwolą uniknąć pułapek związanych z transformacją. Uczestnicy poznają przykłady osób, k†ore przeszły już faz... czytaj więcej  >

21
Marzec 2020

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odnawialne Źródła Energii 2020”

Fundacja Promovendi wraz z Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia zaprasza studentów, doktorantów, kadrę akademicką, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Odnawialne Źródła Energii 2020”która odbędzie się dnia 21.03.2020 r. w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii działającym przy Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Konstantynowie Łódzkim.Konferencja ma charakter... czytaj więcej  >

17
Marzec 2020

Konferencja WELLBEING W PRAKTYCE - IV edycja

KONFERENCJA WELLBEING W PRAKTYCE poświęcona jest tematyce dobrostanu pracowników oraz budowaniu marki dobrego, świadomego pracodawcy. Celem konferencji jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych z dobrostanem człowieka w organizacji. Będziemy mówić o wellbeingu na poziomie strategicznym, w przywództwie, na poziomie operacyjnym, jak budować wellbeingową kulturę organizacyjną, jak tworzyć skuteczne i angażuj... czytaj więcej  >

17
Marzec 2020

Wellbeing w Praktyce

Konferencja Wellbeing w Praktyce Czym jest wellbeing? Lwia część biznesu już wie. Jak go wdrożyć do organizacji? Których narzędzi użyć, aby wzmocnić jego działanie? W jaki sposób poznać oczekiwania pracowników? Każde kolejne pytanie sprawia, że grono specjalistów gotowych udzielić odpowiedzi się zawęża. Wniosek jest jeden – biznes potrzebuje poznać wellbing od jego praktycznej strony. Właśnie dlatego Wellbeing Institute organizuje konferencję Wellbeing w Praktyce. m... czytaj więcej  >

05
Marzec 2020

Konferencja Rak jelita grubego. Ewolucja standardów i nowe możliwości diagnostyki i leczenia.

Szanowni Państwo, diagnostyka i leczenie nowotworów jelita grubego są przedmiotem zainteresowania lekarzy wielu specjalności. Oczywiście chirurdzy, onkolodzy kliniczni i radioterapeuci są grupą najczęściej zaangażowaną w leczenie chorych. Jednak bez endoskopii, diagnostyki obrazowej i wielu innych dziedzin medycyny trudno sobie wyobrazić nowoczesne postępowanie w nowotworach, a w szczególności – raku jelita grubego. Współcześnie medycyna jest podzielona na coraz mniejsze czą... czytaj więcej  >

04
Marzec 2020

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU pod hasłem "KULTURA SŁOWA"

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJUpod hasłem "KULTURA SŁOWA"04-06.03.2020 r. - Pałac i Folwark GalinyGaliny 110, 11-200 GalinyKonferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii w... czytaj więcej  >

29
Luty 2020

Konferencja “Farmaceuta na rynku pracy”

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakie są możliwości pracy po ukończeniu studiów farmaceutycznych? Może słyszałeś już kilka informacji na ten temat, ale nadal nie bardzo orientujesz się w szczegółach? Jeśli chociaż na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, konferencja “Farmaceuta na rynku pracy” jest idealną propozycją dla Ciebie!Wydarzenie odbędzie się 29 lutego 2020 roku (sobota) w Centrum Dydaktyczno – Kongresowym Wydziału Lekarskiego przy ul. św. Łazar... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję