Archiwum wydarzeń

23
Kwiecień 2022

OKN Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne

Szanowni Państwo! Center For American Studies i Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Współczesne problemy i wyzwania Europy. Aspekty prawne, polityczne, ekonomiczne i społeczne".   KIEDY? Konferencja odbędzie się w sobotę 23 kwietnia 2022 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (W razie dużej liczby zgłoszeń... czytaj więcej  >

23
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Fake newsy – jakie mają oddziaływanie na ludzi i ich zachowanie?

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Fake newsy - jakie mają oddziaływanie na ludzi i ich zachowanie?”.     Konferencja odbędzie się dnia 23.04.2022 r. w godzinach 10:00-14:00 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może zaprezentować swój referat ... czytaj więcej  >

22
Kwiecień 2022

DREAM SILESIA 2022

W imieniu Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w kolejnej edycji Multikonferencji Design Research Education in Architecture DREAM Silesia 2022, która jest organizowana przez Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.  Ujęte w nazwie Multikonferencji pojęcia czyli PROJEKTOWANIE, BADANIA I EDUKACJA W ARCHITEKTURZE odzwierciedlają jej szeroką tematykę, która w nowej odsłonie będzie rozwijana w ramach sześciu konferencji:... czytaj więcej  >

22
Kwiecień 2022

Akademia Zaawansowanej Psychologii Sądowej

Zapraszamy do udziału w Akademii Zaawansowanej Psychologii Sądowej! Jako uczestnik Akademii poznasz standardy metodologiczne diagnozy psychologicznej warunkujące wydawanie poprawnych formalnie i merytorycznie opinii sądowo-psychologicznych oraz nauczysz się rozwiązywać praktyczne problemy związane z opiniowaniem w wybranych kategoriach spraw karnych i cywilnych. Pierwsza część Akademii obejmuje syntetyczny wykład problemów dotyczących diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sp... czytaj więcej  >

22
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Zbliżenie, pobratymstwo, więź

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Zbliżenie, pobratymstwo, więź", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 22 kwietnia 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak zbliżenie, pobratymstwo, więź w:  - w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psychologii-... czytaj więcej  >

21
Kwiecień 2022

Webinarium IETU - Warstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych

Prelegent: dr Barbara Mendrek – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, ZabrzePrzedmiotem webinarium będą wyniki badań otrzymane w projekcie Narodowego Centrum Nauki „SONATA” pt. „Nanowarstwy polimerów gwieździstych o właściwościach antybakteryjnych” – nr UMO-2017/26/D/ST5/00062, w którym zespół zajmującym się mikrobiologią środowiska w IETU wykonał badania właściwości antybakteryjnych  otrzymanych materiałów. Głównym celem badań było zbadanie wp... czytaj więcej  >

19
Kwiecień 2022

[NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII] “Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III)

Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w naborze tekstów do recenzowanej, wieloautorskiej monografii naukowej pt. "Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna" (Tom III) ["American Legal, Political & Economic Thought" (Volume III)]. Monografia stanowi trzeci tom serii poświęconej tematyce amerykańskiej myśli politycznej, prawnej i ekonomicznej wydawanej przez zespół redakcyjny pod kierownictwem prof. UAM dr. hab... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2022

OKN "Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Szanowni Państwo! Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Uzależnienia a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".... czytaj więcej  >

15
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Przymus, ucisk, brutalność

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Przymus, ucisk, brutalność", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 15 kwietnia 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: przymus, ucisk, brutalność w:- w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psychologii- w ekonomi... czytaj więcej  >

09
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” VII edycja

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „e-Factory of Science” VII edycjaktóra odbędzie się dnia 09 kwietnia 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirus... czytaj więcej  >

09
Kwiecień 2022

OKN Aktywizacja i sprawczość młodych ludzi

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Aktywizacja i sprawczość młodych ludzi”, która odbędzie się 9 kwietnia z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Studencki Nobel. PROPONOWANA TEMATYKA: Uwarunkowania aktywizacji i sprawczości młodych ludzi- Współpraca międzypokoleniowa- Rynek pracy - szanse i zagrożenia- Współczesne wyzwania stojące przed ... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Konferencja naukowa nt. ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI – ASPEKTY EKONOMICZNE, PEDAGOGICZNE , PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

CELE KONFERENCJI Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtu... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

ХІІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Konferencja odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Integracyjna Medycyna Bólu”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Integracyjna Medycyna Bólu”, która odbędzie się w dniach 8-9.04.2022 r. we Wrocławiu. Konferencja ma na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia różnych postaci bólu w ujęciu integracyjnym i interdyscyplinarnym. Posłużyć ma rozszerzeniu działalności naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie edukacji i organizacji medycyny ... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

II Konferencja Naukowa "Digital Ninjas" Media społecznościowe i ich wpływ na zachowania konsumenckie

Koło Naukowe Akademia Social Ninja UJ wraz z Instytutem Przedsiębiorczości UJ zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Digital Ninjas”.... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

VI Międzyanrodowa Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim"

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych zainteresowanych problematyką ukraińską, w szczególności ukraińsko-polską. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie szerokiej platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez młodych filologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych oraz społecznych, którzy wykazują zainteres... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Blaski i cienie

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Blaski i cienie", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 8 kwietnia 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: blaski i cienie w:- w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psychologii- w ekonomii- w prawieKoszt udziału c... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo viator. Podróże po „wiedzę bezcenną” w perspektywie historycznej i w ujęciu współczesnym

„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę” św. Augustyn   Topos homo viator sięga początków ludzkości. Wedle Norwida pielgrzymowanie, bycie w drodze to immanentna cecha człowieczeństwa, wędrówka jest celem sama w sobie, oznacza życie. To wędrówka często niełatwa, ale trzeba „zaufać drodze wąskiej”, jak radził ks. Twardowski. Wędrówka w sensie fizycznym, geograficznym, czasowym, ale i duchowym, symbolicznym. Bycie „... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryzys jako źródło problemów społecznych Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej

Życie człowieka charakteryzować można jako ciąg następujących po sobie wydarzeń. Niektóre z nich mają charakter uniwersalny dla danego etapu biograficznego. Inne jednak o charakterze nienormatywnym niezwykle wyraźnie zapisują się w indywidualnej historii, są przyczyną zahamowania dotychczasowej aktywności, prowokują do nowych zachowań, a pamięć utrwala je w postaci znaczących punktów – momentów zwrotnych, od których jednostka zaczyna odliczać „nową erę" życia. Prz... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'22

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. odbędzie się czternasta Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'22.  Wydarzenie jest organizowane w wygodnej dla uczestników formie wideokonferencji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zachęcamy do zgłaszania referatów na temat obliczeń prowadzonych z wykorzystaniem komputerów dużej mocy i oprogramowania udostępnianego w Cyfronecie, w tym obliczeń realizowanych na infrastrukturze PLGrid. Referaty będ... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

Obrady konferencyjne planujemy prowadzić wokół wymienionych poniżej obszarów tematycznych: Osobowość i kompetencje współczesnego nauczyciela. Ewolucja profesji nauczycielskiej oraz funkcji zawodowych nauczyciela. Istota oraz przejawy nauczycielskiego profesjonalizmu. Twórczy nauczyciel kreatorem twórczego rozwoju ucznia. Rola nauczyciela w kreowaniu kariery szkolnej i zawodowej ucznia. Nauczyciel szkolnej przestrzeni uczenia się opartej na dialogu edukacyjnym. S... czytaj więcej  >

02
Kwiecień 2022

LGBTQI+ Academy - szkolenie z ekspertami z USA

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej w skali kraju anglojęzycznej LGBTQI+ Academy. LGBTQI+ Academy to intensywny dwu weekendowy program dla aktywistów, psychologów oraz prawników. LGBTQI+ Academy ma na celu popularyzować i uczyć praktycznych umiejętności mających na celu rozwój ruchu LGBTQI+. Uczestnicy Akademii – przyszli Liderzy LGBTQI+ – wezmą udział w dwóch weekendach szkoleniowych, z których każdy będzie poświęcony k... czytaj więcej  >

02
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Autorytet – wpływ na społeczeństwo

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Autorytet – wpływ na społeczeństwo”. Konferencja odbędzie się dnia 02.04.2022 r. w godzinach 10:00-15:00 Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może ... czytaj więcej  >

01
Kwiecień 2022

Client & Witness Questioning – szkolenie z arbitrem i profesorem prawa z USA

Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym szkoleniu z amerykańskim arbitrem, adwokatem i profesorem prawa, pt. ​​„Client & Witness Questioning for Lawyers & Tax Advisors”. Celem szkolenia jest wyposażenie prawników i doradców podatkowych w dwie praktyczne umiejętności: 1) przeprowa... czytaj więcej  >

29
Marzec 2022

OKN: Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność

Koło Naukowe Historii Prawa, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową: „Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność”.Konferencja odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek). Imigracje ludności są nieodłączną częścią funkcjonowania państwa. Dlatego też prawa cudzoziemców na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegały zmianom. Kultury prawne na całym Świecie wyt... czytaj więcej  >

26
Marzec 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”

Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”, która odbędzie się 26 marca 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams. W dynamicznej rzeczywistości, w której obecnie funkcjonujemy, nadaliśmy jej podtytuł „Nauka w służbie praktyki”, co pozwala zaakcentować nierozerwalną więź między ... czytaj więcej  >

26
Marzec 2022

"Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne"

Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".... czytaj więcej  >

22
Marzec 2022

Miejska zielona akupunktura – sposób na wzmocnienie zielonej infrastruktury w miastach Doświadczenia projektu SALUTE4CE Webinarium podsumowujące projekt

Projekt SALUTE4CE wychodzi naprzeciw europejskim miastom, które z uwagi na swój układ funkcjonalno-przestrzenny, mają problem ze znalezieniem dużych obszarów pod tereny zielone. W projekcie SALUTE4CE przygotowano koncepcję tzw. MIEJSKIEJ ZIELONEJ AKUPUNKTURY, czyli punktowego wprowadzania zieleni do tkanki miejskiej. Działanie to pozwala uzyskać efekt poprawy walorów estetycznych, jakości życia, adaptacji do zmian klimatu -przez poprawę komfortu termicznego - a także wzmocnienia us... czytaj więcej  >

20
Marzec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Autorytet – wpływ na społeczeństwo

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Autorytet – wpływ na społeczeństwo”.     Konferencja odbędzie się dnia 20.03.2022 r. w godzinach 10:00-15:00 Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik moż... czytaj więcej  >

19
Marzec 2022

Konferencja Boiling Frogs Software Craftsmanship

Języki programowania i frameworki stają się dla niektórych tematem “wojen technologicznych”. Według nas język lub framework to tylko narzędzie. Można je wykorzystać na wiele sposobów i niezależnie od tego czy programujesz w Javie czy np. w PHP, istnieje pewien uniwersalny zakres wiedzy i umiejętności, które są zawsze aktualne i odróżniają dobrego programistę od przeciętnego.Wymiana doświadczeń związanych z używaniem różnych narzędzi i paradygmatów może zainspirow... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję