Archiwum wydarzeń

14
Maj 2015

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w niezwykłym wydarzeniu 2015 roku. To jedyna taka konferencja w Polsce ZARZĄDZANIE CHEMIKALIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE. Po raz pierwszy, w trakcie trwającego 2 dni spotkania kompleksowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące praktycznego zarządzania chemikaliami w przedsiębiorstwie. Od zamówień, poprzez transport i magazynowanie, na stosowaniu skończywszy.Najlepsi specjaliści w Polsce w jednym miejscu spotkają się aby odpowiedzieć na najcz... czytaj więcej  >

12
Maj 2015

9. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu

Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu rozpoczyna rekrutację na 9. Międzynarodową Konferencję Fundraisingu. Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 maja 2015 w Warszawie. Na konferencje obowiązują zapisy.9. Międzynarodowa Konferencja Fundraisingu to spotkanie integrująca fundraiserów i entuzjastów fundraisingu z całej Polski i zagranicy, dające wiedzę i doświadczenie oraz możliwości międzynarodowego networkingu.W tym roku w centrum stawiamy Darczyńcę – główną postać, z kt... czytaj więcej  >

11
Maj 2015

Mechatronics: Ideas for Industrial Applications

Mechatronics is the combination of mechanical engineering, electronic engineering, computer engineering, software engineering, control engineering, and systems design engineering in order to design and manufacture useful products. Mechatronics is one of the fastest growing areas of engineering. The Organising and Scientific Committees have a great pleasure to invite you to The International Conference ”Mechatronics: Ideas for Industrial Applications” which is about to take place in Gdańsk ... czytaj więcej  >

29
Kwiecień 2015

Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych - REVITARE 2015

REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.Konkurs REVITARE przeznaczony jest dla młodych ludzi zainteresowanych rewitalizacją terenów zdegradowanych. Konkurs kierowany jest do studentów i absolwentów z lat 2011-2014, pracowników naukowych do 35 roku życia (do 2 lat po obronie pracy doktorskiej). Tematyka... czytaj więcej  >

24
Kwiecień 2015

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza - komercjalizacja know-how”

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza - komercjalizacja know-how” 24 kwietnia 2015 r. godz. 10 Hotel Tumski, Płock Motywem przewodnim drugiej konferencji z cyklu „Innowacje dla Mazowsza” będzie zagadnienie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji wiedzy, czyli w jakim zakresie aktywność uczelni wyższych i naukowców może być wykorzystana w budowaniu innowacyjności i konkurencyjności Mazowsza. Konferencja będzie także okazją do zaprezentowania rezultatów projektu... czytaj więcej  >

18
Kwiecień 2015

Borderline - Spacer po linie

BORDERLINE – SPACER PO LINIEJako Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii SKN Dialog działające na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, po ogromnym sukcesie konferencji „Narcyzm – fenomen naszych czasów" zdecydowaliśmy się zorganizować kolejną z cyklu zaburzeń osobowości, ogólnopolską konferencję poświęconą osobowości z pogranicza - "Borderline - Spacer po linie". Konferencja odbędzie się 18 kwietnia w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, p... czytaj więcej  >

31
Marzec 2015

Konferencja „Innowacje dla Mazowsza - jak efektywnie wdrażać innowacje w naszym regionie?”

O tym, jak w ostatnich latach zmienił się krajobraz wspierania i tworzenia innowacji na Mazowszu, jakie są najważniejsze problemy monitoringu i ewaluacji regionalnych strategii innowacji oraz roli instytucji wspierających innowacyjność w regionie, a ponadto: Jak pozyskać środki na innowacyjny biznes? W co najczęściej inwestują fundusze Seed Capital? Jakie znaczenie dla Mazowsza mają inteligentne specjalizacje regionu? Jaką rolę w stymulowaniu innowacji w regionie odgrywaj... czytaj więcej  >

19
Marzec 2015

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Tematyka firm rodzinnych nabiera coraz większego rozpędu w polskiej gospodarce: prowadzone są badania, powstają kolejne raporty i artykuły dotyczące ich strategii, wartości, czy procesu sukcesji. Firmy rodzinne dużo lepiej radzą sobie w kryzysie, jednak mimo to 70% z nich może nie przetrwać transferu do II pokolenia. Naprzeciw potrzebom właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych wychodzi II Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych „Nowe Horyzonty – Firmy Rodzinne wobec zmian” wy... czytaj więcej  >

11
Marzec 2015

Konferencja „Polityka surowcowa Polski

W imieniu Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza Słomki zapraszamy do udziałuw konferencji pt. „Polityka surowcowa Polski”, która odbędzie się 11 marca 2015 r. w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.Celem konferencji jest prezentacja wyników opracowanego pod redakcją prof. dr. hab. Jerzego Hausnera raportu pt. „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” oraz dyskusja dotycząca przedstawionych w nim kluczowych zaga... czytaj więcej  >

26
Luty 2015

Otwarte Seminarium IETU: Adaptacja miast polskich do skutków zmian klimatu

Osoba prowadząca: dr inż. arch. Justyna Gorgoń, Zespół GIS Tematyka: W trakcie Seminarium przedstawione zostaną ocena wrażliwości miast na możliwe zagrożenia klimatyczne oraz kierunki adaptacji miast do tych zagrożeń. Obszary zurbanizowane, a w szczególności miasta, stanowią specyficzną jednostkę terytorialną charakteryzującą się dużą koncentracją ludności oraz zabudowy o wysokiej intensywności. Obszary miejskie łączą w swej przestrzennej strukturze środowisko pr... czytaj więcej  >

02
Luty 2015

Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym Kongresie Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Jest on zwieńczeniem kilkuletniej pracy instytucji publicznych i partnerów społecznych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Projekt obejmował badania, wypracowanie modelowych rozwiązań systemowych we współpracy z różnymi środowiskami oraz upowszechnienie problematyki poradnictwa prawnego wśró... czytaj więcej  >

10
Grudzień 2014

VII edycja konferencji Warsaw Economic Hub

Warsaw Economic Hub (WEH) to coroczne międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu CEE, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski, pełniącej rolę międzynarodowego interaktywnego centrum biznesowo-gospodarczego. Temat przewodni tegorocznego spotkania to "Wyzwania dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu zmieniającej się sytuacji międzynarodowej: rok 2015 i lata kolejne". Jak co roku, odbędą się dwie sesje plenarne skupiające się na zagadn... czytaj więcej  >

05
Grudzień 2014

RhinoForum 2014

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką i programem konferencji na stronie internetowej wydarzenia.... czytaj więcej  >

25
Listopad 2014

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "PRODUKT I OPAKOWANIE - WSPÓŁCZESNE WYZWANIA" - P&P2014

Tematem tegorocznej konferencji są współczesne wyzwania związane z produktami i opakowaniami. Aspekty poruszane na konferencji będą dotyczyły między innymi projektowania współczesnych produktów i opakowań, wymagań prawnych związanych z gospodarowaniem opakowaniami, a także udziału produktu i opakowania w wieloaspektowym wymiarze logistycznym. Nadchodząca konferencja planowana jest na dwa dni – 25 oraz 26 listopada 2014 r. W pierwszym dniu konferencji, chcielibyśmy zaprosić... czytaj więcej  >

25
Wrzesień 2014

Phrasenstrukturen und -interpretationen im Gebrauch

Phrase, lat. phrásis ‚Redeweise‘, ‚Ausdruck‘, wird als ‚abgegriffene, nichtssagende Aussage, Redensart‘ aufgefasst. Es gibt leere, hohle, dumme, alberne, belanglose Phrasen, die man dreschen kann. Aber Phrase hat auch andere relevante Dimensionen, die Mittelpunkt sprachwissenschaftlicher Interessen und Analysen sind. Diese zu entdecken und wissenschaftlich zu eruieren ist die Aufgabe, die wir uns im Rahmen der Tagung gestellt haben. Wir haben vor, alle möglichen Assoziationen ge... czytaj więcej  >

15
Maj 2014

Logistyka dla Przemysłu

Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w pierwszej edycji konferencji Logistyka dla Przemysłu, która jednocześnie otwiera cykl warsztatów przeznaczonych dla branży transportu, spedycji i logistyki. Premierowa edycja konferencji poświęcona zostanie tematyce współdzielenia łańcucha dostaw, likwidacji wąskich gardeł oraz unifikacji rozwiązań informatycznych. Dodatkowo omawianym obszarem będzie tematyka bezpieczeństwa w odniesieniu do wszystkich zagadnie... czytaj więcej  >

10
Styczeń 2014

Uniwersytet wczoraj i dziś

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich, Samorząd Doktorantów UMCS i Sekcja Historyczna Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS mają przyjemność zaprosić na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. UNIWERSYTET WCZORAJ I DZIŚ Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 stycznia 2014 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Skierowana jest do doktorantów kierunków humanistycznych oraz adeptów innych dziedzin i naukowców starszych stopniem, zai... czytaj więcej  >

05
Grudzień 2013

X Kongres Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego Interdyscyplinarność w psychogeriatrii

Katedra Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w dniach 5-6 grudnia 2013 roku organizuje konferencję naukową na temat "Interdyscyplinarność w psychogeriatrii". Zaproszeni wykładowcy to m.in. profesor Michael Davidson, oraz profesor Shlomo Noy. Tematem przewodnim konferencji jest "Interdysyplinarne podejście do problematyki wieku podeszłego". Wstepny program przewiduje sesje tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak: I Sesja: Zespół metaboliczny II Sesja: Demogra... czytaj więcej  >

04
Grudzień 2013

Międzynarodowa konferencja "KAPITAŁ INTELEKTUALNY I INNOWACJE W EDUKACJI"

Akademia Finansów i Biznesu Vistula zaprasza badaczy i praktyków zarządzania w edukacji oraz zarządzania kapitałem intelektualnym do zgłaszania referatów i do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.  KAPITAŁ INTELEKTUALNY I INNOWACJE W EDUKACJI Konferencja odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2013 r. w Warszawie. Tematyka zgłaszanych referatów powinna się koncentrować wokół takich zagadnień jak: Kształtowanie kreatywności u uczniów, studentów i p... czytaj więcej  >

28
Listopad 2013

IX Kongres Ekonomistów Polskich

Jest to prestiżowe wydarzenie o charakterze ogólnopolskim. Każda edycja Kongresu gromadzi wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityków, przedsiębiorców. Uczestnicy IX Kongresu Ekonomistów Polskich dyskutować będą nad istotą i przyczynami przemian w gospodarce światowej, krajowej i regionalnej. Pod szczególną uwagę zostaną wzięte stojące przed gospodarkami wyzwania globalne, w kontekście diagnoz prognostycznych. Kongres dotyczyć będzie również nowych nurtów w dziedz... czytaj więcej  >

22
Listopad 2013

Farma Inwencji

Idea: niekonwencjonalne forum i platforma inspiracji, wymiany idei, poglądów. Warsztaty, wykłady, prelekcje, seminaria prowadzone przez najlepszych polskich ekspertów oraz zagranicznych gości - wszystko wokół tematów głównych: inwencji, innowacji i kreatywnego myślenia. Cel: Pobudzanie i rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Poznawanie wykorzystywanie własnego potencjału kreatywnego, ćwiczenie umiejętności myślenia koncepcyjnego, poszukiwanie innowacyjnych i o... czytaj więcej  >

21
Listopad 2013

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I DYSTRYBUCJĄ

CEL SZKOLENIA: szkolenie warsztatowe, podczas którego zostaną omówione takie tematy jak: zarządzanie poziomem logistycznej obsługi Klienta, planowanie potrzeb dystrybucji, zarządzanie zapasem, zarządzanie magazynem, wskaźniki kosztowe i operacyjne w logistyce dystrybucji. Warsztat skierowany jest do szefów działu logistyki/zakupów, specjalistów ds. planowania,  managerów działu obsługi klienta oraz dyrektorów/kierowników produkcji. Więcej informacji na: www.lean.info.pl/pl/ak... czytaj więcej  >

20
Listopad 2013

5 Forum Marketingu Zintegrowanego

2 dni Wydarzenia, 3 Sesje warsztatowe, 15 Case study, 34 Prelegentów... JUBILEUSZOWA edycja Forum Marketingu Zintegrowanego, w tym roku będzie oparta na omówieniu mocnych, inspirujących case studies kampanii realizowanych dla wiodących marek. Przyjrzymy się, które kanały dotarcia do klienta angażują dzisiaj największą część budżetu i jaki to ma realny wpływ na rynek. Zaprosiliśmy ekspertów reprezentujący m.in. marki: Dunlop, Nju Mobile, Sony Music, RWE, PZ... czytaj więcej  >

20
Listopad 2013

5 Forum Marketingu Zintegrowanego

2 dni Wydarzenia, 3 Sesje warsztatowe, 15 Case study, 34 Prelegentów... JUBILEUSZOWA edycja Forum Marketingu Zintegrowanego, w tym roku będzie oparta na omówieniu mocnych, inspirujących case studies kampanii realizowanych dla wiodących marek. Przyjrzymy się, które kanały dotarcia do klienta angażują dzisiaj największą część budżetu i jaki to ma realny wpływ na rynek. Zaprosiliśmy ekspertów reprezentujący m.in. marki: Dunlop, Nju Mobile, Sony Music, RWE, PZU, Jack Daniel... czytaj więcej  >

15
Listopad 2013

VI Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego „Kardiologia Prewencyjna 2013 – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy".

Konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2013" to spotkanie multidyscyplinarne, na które zapraszamy nie tylko kardiologów, ale także internistów i lekarzy rodzinnych. Wykładowcami będą najlepsi polscy eksperci. W czasie tegorocznej Konferencji omówione zostaną najnowsze doniesienia z zakresu szeroko rozumianej kardiologii prewencyjnej. W programie Konferencji znajdą się też prezentacje najnowszych wyników dużych polskich projektów badawczych i innych doniesień naukowych z krajo... czytaj więcej  >

14
Listopad 2013

Marketing Progress: skuteczny event management

Jak organizować skuteczne projekty eventowe? W jaki sposób dobierać nowoczesne technologie, aby realizowały założone cele? Jak łączyć umiejętną sprzedaż i działania finansowe, aby odnieść eventowy sukces? To tylko niektóre z pytań, na jakie odpowiedź poznamy podczas konferencji eksperckiej Marketing Progress: skuteczny event management, która odbędzie się od 14 do 15 listopada we Wrocławiu Podczas dwudniowego spotkania dla specjalistów od eventów, public relations... czytaj więcej  >

07
Listopad 2013

EFEKTYWNY PARK MASZYNOWY, czyli produkcja bez kosztów przestojów i opóźnień w wysyłkach do klientów

Zapraszamy do udziału w  bezpłatnym seminarium biznesowym, którego partnerem jest firma Viktel Sp. z o.o. - dostawca systemów komunikacyjnych i dyspozytorskich dla procesów produkcyjnych. Celem seminarium jest pokazanie  rozwiązań i narzędzi takich jak: TPM, czyli obsługa autonomiczna i obsługa prewencyjna, metodologia skracania przezbrojeń, wskaźnik efektywności maszyn OEE, Kaizen,  dzięki którym przy współpracy działów produkcji oraz utrzymania ruchu proces produkcyjny ... czytaj więcej  >

05
Listopad 2013

Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida

W 130 rocznicę zgonu autora Vade-mecum chcemy, aby jego spuścizna stała się obiektem namysłu badaczy z całego świata reprezentujących różne dziedziny humanistyki w tym m.in. filologów,  kulturoznawców, historyków sztuki, historyków, socjologów, filozofów i teologów. Proponujemy następujące kręgi problemowe: Kulturowe źródła twórczości Norwida. Metafizyczne i teoriopoznawcze inspiracje oraz wątki  myśli Norwida. Norwid wobec dziedzictwa cywilizacyjnego. N... czytaj więcej  >

04
Listopad 2013

Cracow Grid Workshop 2013

Zapraszamy na CGW’13, trzynaste już Krakowskie Warsztaty Gridowe, organizowane przez ACK Cyfronet AGH, wspólnie z Katedrą Informatyki AGH oraz Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, poświęcone różnorodnej tematyce związanej z obliczeniami dużej skali, symulacjami, nowymi technologiami (grid, cloude, itp.). Warsztaty odbywają się w ramach naszej działalności w Środkowo-Europejskim Konsorcjum Gridowym, którego Polska jest aktywnym członkiem, a także w... czytaj więcej  >

28
Październik 2013

LEAN BEYOND MANUFACTURING

Pierwsza w Polsce konferencja w całości poświęcona procesom pozaprodukcyjnym i usługowym.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję