Archiwum wydarzeń

22
Czerwiec 2022

V Międzynarodowy Kongres PTUG 2022

Data: 22-24 czerwcaMiejsce: Wrocław, Haston City HotelOrganizator: Polskie Towarzystwo UroginekologiczneRejestracja: https://2022.ptug.pl/rejestracjaTematem przewodnim Kongresu będą problemy uroginekologiczne związane z nietrzymaniem moczu i obniżeniem narządów miednicy. Problemy te dotyczą co trzeciej kobiety w Polsce, a jego uczestnicy czyli lekarze, fizjoterapeuci i położne w zintegrowanym gronie wymienią się swoją wiedzą i doświadczeniami oraz wezmą udział w wielu warsztatac... czytaj więcej  >

21
Czerwiec 2022

XX Międzynarodowa Konferencja „INŻYNIERIA Bezwykopowa”

Międzynarodowa Konferencja, Wystawa i Pokazy Technologii „INŻYNIERIA Bezwykopowa” to największe w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie branżowe osób zainteresowanych technologiami bezwykopowymi: przez kilkanaście lat uczestniczyły w niej łącznie tysiące osób, zarówno z Polski, jak i z zagranicy.... czytaj więcej  >

20
Czerwiec 2022

EXPLORING THEATRE WITHIN LANDSCAPE - virtual working session

As an archeologist Christopher Tilley reminds us, „A landscape has ontological import because it is lived in and through, mediated, worked on and altered”. The scholar contends that landscapes are experienced in practice while performing various daily activities. The landscape is an intrinsic component of the theatre and everyday life of Wacław and Erdmute Sobaszek – artists and runners of the Węgajty Theatre. At the beginning of the 1980s they arrived in a small rural settlement of Wę... czytaj więcej  >

14
Czerwiec 2022

Webinarium: Społeczna percepcja uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego - prezentacja wyników badań opinii publicznej.

Zapraszamy na kolejne webinarium, tym razem dotyczące „Społecznej percepcji uchodźców z Ukrainy oraz działań podejmowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego”. W trakcie webinarium zostaną zaprezentowane najnowsze wyniki badania opinii publicznej, które zostało zrealizowane przez Katedrę Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w dniach od 30 kwietnia do 23 maja 2022 roku.   Zakres problemowy... czytaj więcej  >

11
Czerwiec 2022

II OKN Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie

Szanowni Państwo!Center For American Studies oraz Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Nowe technologie a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie". KIEDY?Konferencja odbędzie się w sobotę 11 czerwca 2022 o godzinie 9.00 w formie online na platformie Microsoft Teams. (Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczb... czytaj więcej  >

10
Czerwiec 2022

Szkolenie Negotiation Skills and Techniques z profesorem prawa i adwokatem z USA

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Negotiation Skills and Techniques”. Według prowadzącego, profesora Christophera Kelley’ego, “Każdy negocjuje. Negocjujemy by poprawić życie swoje i innych. Negocjujemy w życiu prywatnym i zawodowym. Nie każdy jednak negocjuje skutecznie. Brak odpowiedniej wiedzy oraz nieumiejętne negocjowanie naraża Cię na szereg zawodowych klęsk i niepowodzeń. Żaden profesjonalista – prawnik, manager czy przed... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

Międzynarodowa Konferencja Zieleń Miejska Katowice 2022

Konferencja jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie problematyką związaną z utrzymaniem terenów zieleni w mieście. Twórzmy zieleń miejską na miarę XXI wieku! Przestrzeń publiczna pozwala na kreowanie „miasta ogrodów”, integralnych, urządzonych terenów zielonych, ogrodów horyzontalnych, dachowych, także jako uzupełnienie wszelkiego rodzaju inwestycji. Na naszej konferencji poruszana jest różnorodna tematyka, zorientowana na szerokie, multidyscyplinarne spojrzenie na zi... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

XXXIII Konferencja „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” wraz z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”

Szanowni Państwo!Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXIII Konferencji „Postępy w Anestezjologii i Intensywnej Terapii” połączonej z IV Polskim Kongresem „Pokonać sepsę”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2022 roku w Centrum Konferencyjnym Hotelu Ibis Styles Centrum Wrocław. Obrady poświęcone będą głównie zagadnieniom określanym jako innowacje w anestezjologii i intensywnej terapii.Ponadto dyskutować będziemy o sepsie i jej konsekwencjach. Sepsa jest najg... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2022

Architektura informacji z perspektywy UX

III edycja konferencji z cyklu "Architektura informacji jako dyscyplina akademicka" (AIDA) Konferencja adresowana jest do przedstawicieli instytutów i ośrodków prowadzących kierunki, specjalności oraz przedmioty z zakresu architektury informacji (AI), użyteczności, grafiki informacyjnej oraz projektowania informacji uwzględniającego User Expierience (UX). Do udziału w spotkaniu serdecznie zachęcamy także praktyków: przedstawicieli firm projektujących serwisy i systemy informacyjn... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2022

Citizen-centric eGovernment in the European Union

The theme of the conference is the analysis of the implementation and functioning of e-government in Poland and in Europe, with a particular emphasis on the impact of digitalisationon public administration activities for citizens. The digital transformation of administration isseen as a response to the need to adapt public administration activities to the changing needs ofthe society.The ambition of the Organising Committee is to stimulate and initiate a scientific debateinvolving academics and ... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2022

XIII KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ przy współpracy Instytutu Transportu Samochodowego i Centrum Certyfikacji Jakości serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w  XIII KONFERENCJI NAUKOWEJ LOGISTYKI STOSOWANEJ.   Celem konferencji jest popularyzacja osiągnięć naukowych, wymiana doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa, logistyki wojskowej i cywilnej oraz integracja środowiska logistycznego. Szczegółowa tematyka konfer... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2022

Webinarium - Potencjał materiałowy i energetyczny odpadów komunalnych na podstawie badań IETU

Prowadzący: Mariusz Kalisz – IETU Na seminarium zostaną przedstawione wnioski z wieloletnich badań odpadów komunalnych prowadzonych przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Badania tego rodzaju wykonywane są przez IETU zarówno dla organów administracji samorządowej jak i bezpośrednio dla operatorów instalacji przetwarzających odpady. Badane są odpady komunalne zmieszane, jak i frakcje zbierane selektywnie. W zależności od przyjętego zakresu analitycznego, badania teg... czytaj więcej  >

07
Czerwiec 2022

Historia mówiona pogranicza (Oral History of the Borderlands)

CALL FOR PAPERSPogranicze – zarówno w rozumieniu geograficznym i administracyjnym, jak i społeczno-kulturowym – jest szczególnego rodzaju obszarem doświadczania kontaktu z innym, odrębnym, obcym; przestrzenią koegzystencji, współpracy, ale i konfliktu. Pogranicze wskazuje na istnienie granicy – realnej bądź wyobrażonej, jednak zawsze wpływającej na tych, którzy żyją w jej pobliżu, bez względu na to, czy na co dzień granicę tę dostrzegają. Celem konferencji jest próba... czytaj więcej  >

06
Czerwiec 2022

XIII Ogólnopolska Konferencja "Promieniowanie Jonizujące w Medycynie" PJOMED 2022

TEMATYKA KONFERENCJI: Konferencja PJOMED 2022 obejmować będzie między innymi następujące zagadnienia:- etyka w narażeniu medycznym;- audyty kliniczne;- ekspozycja niezamierzona i narażenie przypadkowe;- dozymetria indywidualna pacjenta w medycynie nuklearnej;- badania przesiewowe – mammografia;- narażenie populacji Polski pochodzące od ekspozycji medycznej;- kontrola jakości urządzeń radiologicznych;- założenia projektu IAEA POL9027: „Kultura bezpiecznego stosowania promieniowa... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics"

The Center For European Studies and the Center for American Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are pleased to invite you to take part in the III International Academic Conference titled "Ethical Problems in Law & Politics". ... czytaj więcej  >

04
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” VI edycji

Fundacja Promovendi zaprasza studentów, doktorantów, pracowników naukowych, przedstawicieli przemysłu oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału wOgólnopolskiej Konferencji Naukowej Nauka Okiem Młodego Naukowca VI edycjaktóra odbędzie się dnia 04 czerwca 2022 r. i jest inicjatywą mającą na celu stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę wiedzy i doświadczeń z poszczególnych dziedzin.W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z realnym zagrożeniem zarażenia wirus... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Ogólnopolska Konferencja Kół Medialnych

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu naszego Koła, postawiliśmy sobie za cel stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat funkcjonowania studencko-doktoranckich medialnych kół naukowych, działających w różnych akademickich jednostkach w Polsce. Z uwagi na studencki charakter Lublina i prężnie rozwijające się kierunki związane z mediami na naszej Alma Mater, wspólnie z innymi organizacjami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętymi mediami, chcielibyśmy stworzyć miejsce do ... czytaj więcej  >

03
Czerwiec 2022

Academic Research Made Easy - kurs z naukowcem ze Stanów Zjednoczonych

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z prowadzenia badań naukowych w języku angielskim z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): "Academic Research Made Easy". Powszechnie wiadomo, że nie ma jednego rodzaju badań naukowych, który pasowałby do wszystkich celów naukowych, a nadto... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

V Ogólnopolskie Forum Doktorantów

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów wraz ze Szkołą Doktorską UJK w Kielcach z ogromną radością serdecznie zaprasza wszystkich doktorantów do bezpłatnego udziału w V Ogólnopolskim Forum Doktorantów pod patronatem JM Rektora UJK, które odbędzie się w dniach 2-3 czerwiec 2022 r. w Kielcach.    Obrady będą prowadzone w następujących sekcjach: nauk humanistycznych (dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo) nauk społecznych (dyscypliny: nauki o polityce i adm... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2022

Platonizm w metafizyce/ontologii. Źródła, dzieje, aktualność, krytyka

Konferencja ma na celu pokazanie historycznej i aktualnej ważności platonizmu w obrębie metafizyki i ontologii, jego różne odczytania, jak również krytykę i polemiki. Chcemy przyjrzeć się źródłom (przedplatońskim oraz filozofii samego Platona) platonizmu, jego historycznym postaciom i interpretacjom oraz aktualności i krytyce na gruncie metafizyki i ontologii, ale też filozofii matematyki i filozofii przyrody. Chcemy by konferencja była spotkaniem i wymianą myśli. Nad kwestią... czytaj więcej  >

01
Czerwiec 2022

I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Ekonomia i finanse XXI wieku"

"Ekonomia i finanse XXI wieku" to konferencja naukowa kierowana do studentów polskich szkół wyższych. Jej ideą jest umożliwienie postawienia pierwszych kroków na ścieżce kariery akademickiej młodym adeptom nauki.Wydarzenie odbędzie się w formie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.Terminy:do 15.05.2022 - przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencjido 27.05.2022 - przekazanie uczestnikom informacji o zakwalifikowaniu ich do udziału w konferencji01.06.2022 - I OSKN... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

Religion and the Mind

The goal of the conference is to gather those interested in studies concerning the broad topic of relations between religion and the mind. We invite undergraduate, graduate, and post-graduate students, as well as more experienced researchers from various disciplines, such as the study of religions, anthropology, psychology, philosophy, cognitive science, neurobiology, and many more.The event will be hybrid (onsite with online streaming and participantion) and held in English.Call for Papers in P... czytaj więcej  >

28
Maj 2022

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Szanowni Państwo! Center For European Studies i Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie".... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Business Organizations, Venture Capital Financings, and M&As z prawnikiem Apple, Google i Tesli

Center For American Studies zaprasza na certyfikowane szkolenie weekendowe pt. “Business Organizations, Venture Capital Financings, and Mergers & Acquisitions”, które poprowadzi profesor prawa i adwokat, Eric Alden. Profesor Alden był partnerem zarządzającym w światowej klasy kancelarii w Dolinie Krzemowej – Wilson, Sonsini, Goodrich & Rosati – w ramach której wprowadził na amerykańską giełdę takie spółki jak Apple, Netscape, Google, Twitter czy Tesla, stanowiące łącznie ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

The Economy in Virtual Economy. Challenges in the sphere of finance-security-management-legal regulations.

Plan now to join your industry colleagues for WSFiP Conference 2022. Our theme of the economy in a virtual reality - challenges in the sphere of finance, security, management and legal regulations will have us focused on the industry’s problems that must be faced in the modern virtualized world. This years event will continue to be the largest and most highly regarded event for the world economies. Especially during the global crisis caused by the SARS-CoV2 pandemic. The schedule will offer a ... czytaj więcej  >

27
Maj 2022

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. NOWE TENDENCJE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE

Obecnie zjawiska społeczne coraz częściej rozpatrywane są w sposób wielowymiarowy i interdyscyplinarny. Ponadto zauważa się odejście od tendencji do tworzenia teorii obejmujących całokształt życia psychicznego człowieka na rzecz prowadzenia intensywnych badań empirycznych i konstruowania koncepcji o mniejszym zasięgu. Wobec powyższych faktów rodzi się potrzeba integracji wiedzy naukowej i syntezy poglądów. Celem konferencji jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i dyskus... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022

Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. Udział w konferencji potwierdziło ponad dwudziestu zaproszonych renomowanych wykładowców z uczelni i firm europejskich i amerykańskich, z Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Ukra... czytaj więcej  >

26
Maj 2022

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu OSOBA, pt. Akceptacja, Partycypacja, Solidarność społeczna ‒ interdyscyplinarne wyzwania w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich

Konferencja jest przywołaniem spotkań naukowych, zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W tym to też czasie w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie rozpoczęliśmy organizację międzynarodowych konferencji z cyklu OSOBA, podczas których wielokrotnie rozważaliśmy przewodnią myśl patronki Uczelni i twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce – Profesor Marii Grzegorzewskiej, dotyczą... czytaj więcej  >

25
Maj 2022

IV Konferencja Naukowa Dylematy współczesnej obronności i bezpieczeństwa Bezpieczeństwo Europy Środkowej i Wschodniej

Celem konferencji jest integracja środowiska naukowego w dążeniu do wypracowania wspólnych poglądów na bieżące zagrożenia dla suwerenności i funkcjonalności państwa, a zarazem potencjalnych i realnych możliwości przeciwdziałania im. Dążenia te ukierunkowane są na budowanie pożądanego stanu bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Europy Środkowej. Podejmowana problematyka rozpatrywana będzie interdyscyplinarnie, w oparciu o prezentację wyników ... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję