II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja w kontekście Potrzeb – Możliwości – Rozwiązań"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-05-14 - 2012-05-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Pomorska, OSW \"Jantar\" Ustka
Ulica i numer: Boh. Westarplatte 64
Miasto i kod: Słupsk - Ustka

Organizator

Akademia Pomorska w Słupsku

Opis wydarzenia

Komunikat 1 Podstawowe informacje organizacyjne 1. Miejsce konferencji: 14.05.2012 r. - Słupsk, Akademia Pomorska, ul. Boh. Westerplatte 64, 15.05-16.05.2012 r. – Ustka, OSW Jantar***, ul. Wczasowa 14. 2. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji wraz z propozycją wystąpień (referat, komunikat) prosimy przesłać na adres biura konferencji w terminie do 28 lutego 2012 r. Wydział Edukacyjno-Filozoficzny Akademia Pomorska w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64 76-200 Słupsk (z dopiskiem „Konferencja – Edukacja”), lub pocztą elektroniczną na adres: byt13@wp.pl 3. Program konferencji przewiduje udział w obradach w formie referatów, komunikatów, dyskusji na sesjach plenarnych i w sekcjach problemowych. Ze względu na konieczność limitowania czasu konferencji, czas na poszczególne rodzaje wystąpień jest następujący: referaty – do 20 minut, komunikat – do 10 min, głos w dyskusji – do 7 minut. 4. Przewidujemy opublikowanie materiałów pokonferencyjnych w formie recenzowanych monografii w języku polskim. Egzemplarze autorskie zostaną rozesłane uczestnikom. Uwaga! Za zgłoszone referaty i komunikaty oraz za ich druk autorzy nie otrzymają honorarium. 5. Tekst wystąpienia w objętości nieprzekraczającej 15 znormalizowanych stron formatu A-4 w formie elektronicznej i wydruku w 2 egzemplarzach wraz z abstraktem w języku polskim i angielskim (zgodnie z podanymi wymogami) należy dostarczyć do sekretariatu konferencji najpóźniej w dniu rozpoczęcia konferencji. Wymagania edytorskie: Czcionka 12 pkt. Times New Roman, odstęp między wierszami 1,5, wyjustowany; przypisy dolne (system przecinkowy, według następującego wzoru: E. Trafiałek (red.), Nowe zagadnienia polityki społecznej, WSzZ, Tarnobrzeg 2006, s. 29); znak przypisu (odpowiedni numer) przed znakami interpunkcyjnymi (kropka, przecinek), poza cytatem i nawiasem. Tekst referatu zapisany w formacie Word for Windows 2003-2007. Tabele i wykresy prosimy umieszczać w jednym pliku wraz z tekstem. Stosowane skróty powinny być zgodne z obowiązującymi zasadami; wyróżnione wyrazy i zdania – pisane kursywą. Układ wydruku w następującej kolejności: dane autora (imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy, nazwa Instytutu lub Katedry, pełna nazwa Uczelni) – w lewym górnym rogu strony; tytuł referatu pogrubiony, wyśrodkowany; streszczenie (do 15 wierszy) w j. polskim i angielskim; tekst referatu; bibliografia – w porządku alfabetycznym (system przecinkowy). Wszystkie materiały przedstawione do druku będą przedmiotem recenzji. Rada Redakcyjna zastrzega sobie prawo do korekty językowej, graficznej i układu tekstu. Rozdział monografii uzyskuje 3 pkt na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową Dz. U. Nr 205, poz. 1489. 6. Opłata konferencyjna wynosi 570 zł i obejmuje: koszty organizacyjne m.in.: materiałów konferencyjnych, posiłki (14.V – obiad, uroczysta kolacja, 15.V – obiad, kolacja), poczęstunki podczas konferencji, wydanie i wysyłkę materiałów pokonferencyjnych, przewóz uczestników z hotelu na miejsce konferencji i z powrotem. Koszty dojazdu i noclegów uczestnik konferencji pokrywa sobie indywidualnie. 7. Organizatorzy konferencji rezerwują dla Państwa miejsca noclegowe w Ośrodku Wczasowo-Konferencyjnym Jantar*** w Ustce (SPA, basen, jacuzzi, fitness), zlokalizowanego w otoczeniu lasu sosnowego, bliskości morza – 250m i centrum miasta – 500m. Pokój 1 osobowy - 140 zł/doba Pokój 2 osobowy - 190 zł/doba Pokój 3 osobowy - 240 zł/doba. Cena pokoju zawiera śniadanie serwowane w formie bufetu szwedzkiego, dostęp do basenu, jacuzzi, Internet. Propozycję dotyczącą rezerwacji pokoju prosimy przesłać wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa w konferencji do dnia 28 lutego 2012 roku. Dalsze informacje zostaną podane w Komunikacie 2. Wszystkie pytania i uwagi należy kierować do sekretariatu konferencji: mgr Małgorzata Chrzanowska, e-mail: byt13@wp.pl Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji Sekretarz Konferencji Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego mgr Bożena Kołakowska prof. zw. dr hab. Irina Surina ADRES BIURA KONFERENCJI: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny Akademia Pomorska w Słupsku ul. Boh. Westerplatte 64 76-200 Słupsk tel.+48 (59) 84 05 923, +48 (59) 84 05 922 e-mail: byt13@wp.pl Akademia Pomorska w Słupsku Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

570 zł

Strona internetowa:

www.pedagogika.apsl.edu.pl/konferencje.php

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję