Archiwum wydarzeń

17
Lipiec 2010

V Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie o puchar Wójta Gminy Czernica

W trakcie imprezy odbędą się szosowe wyścigi kolarskie w dwóch grupach wiekowych dzieci 0-8 i 9-15 (nagrody za zwycięstwo i za uczestnictwo) wyścig hobbystów 16 - 100 oraz wyścig zawodowych kolarzy. Po zakończeniu wyścigów ok. godz. 20.30 Wspólna zabawa i grillowanie do rana. W niedzielę cykl konkurencji sportowych, biesiada oraz dyskoteka dla młodszych i tych najstarszych.... czytaj więcej  >

27
Czerwiec 2010

7th International Workshop on Silicon-based Polymers

We are pleased to announce that the 7th International Workshop on Silicon-based Polymers will be held in Lodz, Poland between the 27th and 30th of June 2010. This follows the series of highly successful events which took place in Ishikawa (Japan), Canterbury (UK), Troy (USA), Honolulu (Hawaii), Montpellier (France) and Pusan (Korea). Workshops on Silicon-containing Polymers are designed to highlight advanced research and technological innovations by bringing together scientists and engineers ... czytaj więcej  >

27
Czerwiec 2010

Arabia - spotkanie integracyjne

Arabia - Stowarzyszenie Kultury Arabskiej - powstało z myślą o nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu przyjaźni polsko - arabskiej. A wszystko za sprawą ludzi, których życiem i pasją są obie kultury. Członkiem naszego Stowarzyszenia może zostać każdy, kto interesuje się kulturą arabską, kto chciałby znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania związane z tą kulturą, kto chciałby swą osobą przyczynić się polepszania stosunków między Polską a krajami Arabskimi. Jeżeli je... czytaj więcej  >

27
Czerwiec 2010

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”

Zasadniczym celem konferencji będzie wymiana poglądów związanych z globalizacją i ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Spotkanie podzielone zostanie na cztery sesje naukowe: Sesja I Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska Sesja II Zagadnienia technologii i inżynierii ochrony środowiska Sesja III Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego Sesja IV Administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska Obrady konferencyjn... czytaj więcej  >

26
Czerwiec 2010

Warsztaty "Stymulacja rozwoju funkcji ręki podczas zajęć hipoterapii"

Warsztaty prowadzą doświadczone hipoterapeutki mgr Barbara Gąsiorowska pedagog i mgr Martyna Witkowska rehabilitantka.... czytaj więcej  >

26
Czerwiec 2010

Sympozjum - Oblicza Współczesnej Interny 2010

SYMPOZJA NAUKOWE OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ INTERNY 2010 Choroby Cywilizacyjne - standardy postępowania, najnowsze doniesienia Pod patronatem naukowym: Prof. dr hab. med. Piotra Kuny Kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Patronat medialny: Czasopismo Lekarz Komitet Naukowy Sympozjum: Prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski Dr med... czytaj więcej  >

26
Czerwiec 2010

II Letnia Szkoła Filozofii Procesu

Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach-Panewnikach ma zaszczyt zaprosić obecnych lub byłych studentów filozofii na II Letnią Szkołę Filozofii Procesu. Letnia Szkoła to tygodniowe warsztaty poświęcone filozofii procesu, a w szczególnoci programowi filozoficznemu A.N. Whiteheada, odbywające się na terenie Klasztoru Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. W trakcie spędzonego w Panewnikach tygodnia uczestnicy mają mo... czytaj więcej  >

26
Czerwiec 2010

Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych

Konferencja podsumowująca realizację dwuletniego projektu "Nowatorskie metody kształcenia specjalistów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie: 1. Europejski Fundusz Społeczny w województwie pomorskim 2. Edukacja a potrzeby rynku pracy 3. Podsumowanie rezultatów Projektu 4. Perspektywy zdalnego nauczania... czytaj więcej  >

25
Czerwiec 2010

Sympozjum - Pulmonologia i Alergologia - Nowe Spojrzenie 2010

SYMPOZJA NAUKOWE PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA 2010 NOWE SPOJRZENIE – standardy postępowania, najnowsze doniesienia Pod patronatem naukowym: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Patronat medialny: Czasopismo „Współczesna Alergologia info” Komitet Naukowy Sympozjum: Dr med. Adam Barczyk Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal Prof. dr hab. med. Renata Jankowska Prof. dr hab. med. Piotr Kuna Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk Prof. dr hab. m... czytaj więcej  >

24
Czerwiec 2010
22
Czerwiec 2010

Rolnictwo zrównoważone a wielkoprzemysłowa produkcja zwierzęca w kontekście przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego / Sustainable Agriculture and Industrial Livestock Production in the Context of prevention of the Baltic Sea Eutrophication

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Baltic Green Belt” (www.balticgreenbelt. uni-kiel.de, www.balticgreenbelt.org.pl), który obejmuje swym zasięgiem wszystkie kraje regionu Morza Bałtyckiego. Celem działań podjętych w projekcie jest polepszenie warunków ekologicznych terenów nadmorskich, z uwzględnieniem promocji społecznych i ekonomicznych aspektów rozwoju zrównoważonego wybrzeży, jako gwaranta dynamicznego rozwoju gospodarczego. Projekt przyczynić się ma do impl... czytaj więcej  >

22
Czerwiec 2010

R E A C H. Obowiązki dalszych użytkowników i dystrybutorów

Prowadzący: dr Andrzej Kalski – Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Biurze ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, ekspert z dziedziny prawodawstwa chemicznego, klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych oraz zarządzania chemikaliami. Uczestnik spotkań grupy roboczej Komisji Europejskiej ds. ograniczeń oraz grupy roboczej Rady UE ds. harmonizacji technicznej. Uczestnicy szkolenia zdobędą: Wiedzę niezbędną do sporządzania raportu bezpiecz... czytaj więcej  >

21
Czerwiec 2010

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Konferencja MiS-6 jest szóstym z cyklu spotkań specjalistów zajmujących się problemami badawczymi z różnych dziedzin nauki i techniki. Celem konferencji jest prezentacja prac uczestników połączona z dyskusją z zakresu modelowania i symulacji komputerowej zagadnień z takich dziedzin jak technika (w tym elektrotechnika), informatyka, mechanika, ekologia i medycyna. Konferencja ta jest jednocześnie miejscem do kreowania kierunków przyszłych badań odpowiadających zainteresowaniom uc... czytaj więcej  >

19
Czerwiec 2010

Sympozjum pt. Pulmonologia i Alergologia - Nowe Spojrzenie 2010

SYMPOZJA NAUKOWE PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA 2010 NOWE SPOJRZENIE – standardy postępowania, najnowsze doniesienia Pod patronatem naukowym: Polskiego Towarzystwa Alergologicznego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Patronat medialny: Czasopismo „Współczesna Alergologia info” Komitet Naukowy Sympozjum: Prof. dr hab. med. Andrzej M. Fal Prof. dr hab. med. Ewa Jassem Prof. dr hab. med. Piotr Kuna Dr med. Marcin Kurzyna Prof. dr hab. med. Jan Kuś Prof. dr hab. med. Paweł ... czytaj więcej  >

18
Czerwiec 2010

Sympozjum - Oblicza Współczesnej Interny 2010

Organizator: II Katedra Chorób Wewnętrznych UM, Łódź i KIMZE Pod patronatem naukowym: Prof. dr hab. med. Piotra Kuny, Kierownika II Katedry Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz: Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Polskiego Towarzystwa Badania Bólu Patronat medialny: Czasopismo Lekarz Uczestnicy otrzymają Certyfikaty potwierdzające udział w sympozjum oraz 5 punktów edukacyjnych. Godziny spotkania: 13-19.50 Po... czytaj więcej  >

12
Czerwiec 2010
12
Czerwiec 2010

Ustrój starożytnego Rzymu a współczesne dylematy władzy

Szerokie spektrum rozważań obejmuje prawo rzymskie publiczne, historię starożytnego Rzymu, oraz historię społeczną starożytnego Rzymu.... czytaj więcej  >

12
Czerwiec 2010

From Neurobiology to Medical Practice, From Basic Sciences to Patient

Konferencja ma charakter cykliczny: dwie poprzednie odbyły się w latach 2008 i 2009, obie we Wrocławiu. Tegoroczna będzie poświęcona neurobiologii i jej wykorzystaniu do nauk medycznych, a ściślej do neurologii i psychiatrii. Wśród wykładowców znajdą się: chemicy, biofizycy, biochemicy, lekarze (psychiatrzy, neuropatolodzy) oraz neurobiolodzy z trzech państw: Polski, Niemiec, Włoch. Planowana jest także sesja posterowa.... czytaj więcej  >

11
Czerwiec 2010

Szkolenie

Specjalistyczne szkolenie dogoterapii społecznej, przeznaczone zwłaszcza dla tych, którzy ukończyli kurs "Podstawy dogoterapii" Fundacji "Pies dla Stasia". Obejmuje opis rodziny dysfunkcyjnej, zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci, instruktaż zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z udziałem psów, warsztaty umiejętności wychowawczych oraz wskazówki dotyczące zajęć edukacyjno-terapeutycznych z udziałem psów. Szkoleniu towarzyszy obszerny skrypt zawierający poszerzoną te... czytaj więcej  >

11
Czerwiec 2010

III Ogólnopolska Konferencja "Profilaktyka Krzywdzenia Małych Dzieci"

Zagraniczni oraz krajowi eksperci przedstawią działania mające na celu ochronę najmłodszych dzieci (0-3 lata) przed przemocą. Na spotkaniu omówione będą m.in. Standardy Tworzenia Lokalnego Systemu Profilaktyki Krzywdzenia Małych Dzieci. W czasie sesji plenarnej poruszony zostanie ogólnie temat wpływu krzywdzenia na wczesny rozwój dziecka. Następnie odbędą się trzy równoległe sesje skierowane do poszczególnych profesjonalistów mających w swojej pracy zawodowej kontakt z d... czytaj więcej  >

09
Czerwiec 2010

VIII KONFERENCJA NAUKOWA "MEMBRANY I PROCESY MEMBRANOWE W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Celem konferencji jest dokonanie przeglądu osiągnięć w zakresie wykorzystania procesów membranowych w ochronie środowiska i innych dziedzinach techniki. Przedmiotem obrad będą następujące zagadnienia: - wytwarzanie i charakteryzowanie membran pod kątem zastosowań w ochronie środowiska, - modelowanie procesów membranowych i inne zagadnienia inżynieryjne, - odsalanie wód i ścieków z wykorzystaniem technik membranowych, - membrany w technologii oczyszczania ścieków i uz... czytaj więcej  >

08
Czerwiec 2010

Materiały Polimerowe "Pomerania-Plast 2010"

Konferencja Materiały Polimerowe "Pomerania-Plast 2010" jest kontynuacją konferencji: Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2001, 2004 oraz 2007 Program naukowy Tematyka konferencji obejmuje poniższe zagadnienia: I. KOMPOZYTY I KOMPOZYCJE POLIMEROWE - kompozyty i nanokompozyty polimerowe - nowe materiały polimerowe (termoplastyczne, elastomerowe, chemo- i termoreaktywne) - materiały powłokowe i kleje - modyfikatory i środki pomocnicze II. POLIMERY A ŚRODOWISKO - poli... czytaj więcej  >

06
Czerwiec 2010

XII Ogólnopolskim Seminarium MIESZANIE

XII Ogólnopolskim Seminarium MIESZANIE to cykliczna konferencja naukowa skupiającąca naukowców i inżynierów badających zarówno procesy mieszania jak i wykorzystujących procesy mieszania w praktyce przemysłowej.... czytaj więcej  >

30
Maj 2010

Orawa Dzieciom Afryki

Jedno miejsce, dwie kultury. W Jabłonce na Orawie po raz dziewiąty spotkają się dwie odległe tradycje: afrykańska i góralska. Wszystko za sprawą Orawy dzieciom Afryki, festynu który odbędzie się w ostatnią niedzielę maja (30.05.2010). Orawa dzieciom Afryki to wydarzenie, które każdego roku przyciąga rodziny z całego Podhala. W czasie tegorocznej edycji na scenie zagości zespół New Life’M, w którym grają znani, polscy muzycy, jak Marcin Pospieszalski, Joachim Mencel, Ro... czytaj więcej  >

29
Maj 2010

Konferencja - szkolenie Bydgoskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Fenyloketonurię

Celem zadania jest poprawa jakości życia beneficjentów projektu: dzieci i młodzieży chorych na fenyloketonurię poprzez: 1. Usystematyzowanie wiedzy na temat fenyloketonurii, rozwianie wątpliwości na jej temat, uzyskanie przez chorych i ich opiekunów odpowiedzi na nurtujące pytania, co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości ich życia i ułatwi normalne funkcjonowanie w codziennym życiu; 2 Przekazanie nowości i osiągnięć medycyny w zakresie prowadzonych badań dotycząc... czytaj więcej  >

29
Maj 2010
29
Maj 2010

Sympozjum Diabetologiczne pt. "Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, korporacje medyczne i służba zdrowia w walce z powikłaniami cukrzycowymi

Siedem ciekawych wykładów o różnorodnej tematyce dotyczącej cukrzycy i jej powikłań oraz wystawa diabetologiczna. Uroczysta gala z okazji XXV-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Hajnówce.... czytaj więcej  >

29
Maj 2010
28
Maj 2010

Szkolenie dla mediatorów

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu poszerzającym tematykę mediacji: „Od walki o swoje do uczciwego porozumienia dla obu stron.” W mediacji głównie chodzi o to, aby pomóc stronom odejść od ich wcześniej przyjętych stanowisk, by stały się bardziej świadome swoich potrzeb i zrozumiały potrzeby drugiej strony, by były gotowe do poszukiwania większej liczby rozwiązań niż te dwa, z którymi pojawiają się na początku mediacji. Celem proponowanego warsztatu jest r... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję