Archiwum wydarzeń

09
Kwiecień 2022

OKN Aktywizacja i sprawczość młodych ludzi

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową „Aktywizacja i sprawczość młodych ludzi”, która odbędzie się 9 kwietnia z wykorzystaniem platformy MS Teams. Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu Studencki Nobel. PROPONOWANA TEMATYKA: Uwarunkowania aktywizacji i sprawczości młodych ludzi- Współpraca międzypokoleniowa- Rynek pracy - szanse i zagrożenia- Współczesne wyzwania stojące przed ... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Konferencja naukowa nt. ŻYCIE W WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI – ASPEKTY EKONOMICZNE, PEDAGOGICZNE , PSYCHOLOGICZNE I PRAWNE

CELE KONFERENCJI Organizacja forum wymiany poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych dotyczących funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Dyskusja nad aspektami ekonomicznymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i prawnymi funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości. Nadanie debacie charakteru międzynarodowego, aby umożliwić prezentację dorobku specjalistów z obszaru ekonomii, informatyki, pedagogiki, psychologii i prawa, którzy zajmują się tematyką funkcjonowania wirtu... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

ХІІІ MIĘDZYNARODOWA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA «NAUKOWE POSZUKIWANIA: AKTUALNE BADANIA, TEORIA I PRAKTYKA» (Kijów, certyfikat, publikacja artykułu)

Konferencja odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 roku w trybie zdalnego uczestnictwa (z zastosowaniem komunikacji wideo ZOOM). Materiały konferencji zostaną opublikowane w tytule naukowym «Humanistyczne korpus» – książka naukowych artykułów, który jest wysyłany autorom i udostępniany na stronie internetowej https://ffs.npu.edu.ua/ (rubryka «Tytuły»). Książka dostaje Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ISBN. Uczestnicy dostają książkę, imienne certyfikaty... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Integracyjna Medycyna Bólu”

Szanowni Państwo! Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowo- Szkoleniowej „Integracyjna Medycyna Bólu”, która odbędzie się w dniach 8-9.04.2022 r. we Wrocławiu. Konferencja ma na celu przegląd aktualnej wiedzy na temat diagnostyki i leczenia różnych postaci bólu w ujęciu integracyjnym i interdyscyplinarnym. Posłużyć ma rozszerzeniu działalności naukowo-szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i wdrożeniu dobrych praktyk w zakresie edukacji i organizacji medycyny ... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

II Konferencja Naukowa "Digital Ninjas" Media społecznościowe i ich wpływ na zachowania konsumenckie

Koło Naukowe Akademia Social Ninja UJ wraz z Instytutem Przedsiębiorczości UJ zapraszają na II Ogólnopolską Konferencję Naukową „Digital Ninjas”.... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

VI Międzyanrodowa Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim"

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów oraz młodych pracowników naukowych zainteresowanych problematyką ukraińską, w szczególności ukraińsko-polską. Tytuł konferencji wskazuje na uniwersalne ujęcie problematyki ukrainistycznej, co pozwala na stworzenie szerokiej platformy porozumienia i wymiany doświadczeń zarówno przez młodych filologów, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych z obszaru nauk humanistycznych oraz społecznych, którzy wykazują zainteres... czytaj więcej  >

08
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Blaski i cienie

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Blaski i cienie", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 8 kwietnia 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak: blaski i cienie w:- w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- w pedagogice, psychologii- w ekonomii- w prawieKoszt udziału c... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Homo viator. Podróże po „wiedzę bezcenną” w perspektywie historycznej i w ujęciu współczesnym

„Świat jest jak książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają jedynie pierwszą stronę” św. Augustyn   Topos homo viator sięga początków ludzkości. Wedle Norwida pielgrzymowanie, bycie w drodze to immanentna cecha człowieczeństwa, wędrówka jest celem sama w sobie, oznacza życie. To wędrówka często niełatwa, ale trzeba „zaufać drodze wąskiej”, jak radził ks. Twardowski. Wędrówka w sensie fizycznym, geograficznym, czasowym, ale i duchowym, symbolicznym. Bycie „... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kryzys jako źródło problemów społecznych Formy pomocy, wsparcia, poradnictwa, pracy socjalnej

Życie człowieka charakteryzować można jako ciąg następujących po sobie wydarzeń. Niektóre z nich mają charakter uniwersalny dla danego etapu biograficznego. Inne jednak o charakterze nienormatywnym niezwykle wyraźnie zapisują się w indywidualnej historii, są przyczyną zahamowania dotychczasowej aktywności, prowokują do nowych zachowań, a pamięć utrwala je w postaci znaczących punktów – momentów zwrotnych, od których jednostka zaczyna odliczać „nową erę" życia. Prz... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'22

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7-8 kwietnia 2022 r. odbędzie się czternasta Konferencja Użytkowników Komputerów Dużej Mocy – KU KDM'22.  Wydarzenie jest organizowane w wygodnej dla uczestników formie wideokonferencji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zachęcamy do zgłaszania referatów na temat obliczeń prowadzonych z wykorzystaniem komputerów dużej mocy i oprogramowania udostępnianego w Cyfronecie, w tym obliczeń realizowanych na infrastrukturze PLGrid. Referaty będ... czytaj więcej  >

07
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel wobec uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych w szkole i w jej otoczeniu – możliwości, wyzwania i dylematy

Obrady konferencyjne planujemy prowadzić wokół wymienionych poniżej obszarów tematycznych: Osobowość i kompetencje współczesnego nauczyciela. Ewolucja profesji nauczycielskiej oraz funkcji zawodowych nauczyciela. Istota oraz przejawy nauczycielskiego profesjonalizmu. Twórczy nauczyciel kreatorem twórczego rozwoju ucznia. Rola nauczyciela w kreowaniu kariery szkolnej i zawodowej ucznia. Nauczyciel szkolnej przestrzeni uczenia się opartej na dialogu edukacyjnym. S... czytaj więcej  >

02
Kwiecień 2022

LGBTQI+ Academy - szkolenie z ekspertami z USA

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej w skali kraju anglojęzycznej LGBTQI+ Academy. LGBTQI+ Academy to intensywny dwu weekendowy program dla aktywistów, psychologów oraz prawników. LGBTQI+ Academy ma na celu popularyzować i uczyć praktycznych umiejętności mających na celu rozwój ruchu LGBTQI+. Uczestnicy Akademii – przyszli Liderzy LGBTQI+ – wezmą udział w dwóch weekendach szkoleniowych, z których każdy będzie poświęcony k... czytaj więcej  >

02
Kwiecień 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Autorytet – wpływ na społeczeństwo

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Autorytet – wpływ na społeczeństwo”. Konferencja odbędzie się dnia 02.04.2022 r. w godzinach 10:00-15:00 Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik może ... czytaj więcej  >

01
Kwiecień 2022

Client & Witness Questioning – szkolenie z arbitrem i profesorem prawa z USA

Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym weekendowym szkoleniu z amerykańskim arbitrem, adwokatem i profesorem prawa, pt. ​​„Client & Witness Questioning for Lawyers & Tax Advisors”. Celem szkolenia jest wyposażenie prawników i doradców podatkowych w dwie praktyczne umiejętności: 1) przeprowa... czytaj więcej  >

29
Marzec 2022

OKN: Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność

Koło Naukowe Historii Prawa, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ma zaszczyt zaprosić Państwa na Konferencję Naukową: „Status prawny cudzoziemca – historia i współczesność”.Konferencja odbędzie się 29 marca 2022r. (wtorek). Imigracje ludności są nieodłączną częścią funkcjonowania państwa. Dlatego też prawa cudzoziemców na przestrzeni wieków wielokrotnie ulegały zmianom. Kultury prawne na całym Świecie wyt... czytaj więcej  >

26
Marzec 2022

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”

Szanowni Państwo, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Instytut Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii mają zaszczyt zaprosić na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach”, która odbędzie się 26 marca 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams. W dynamicznej rzeczywistości, w której obecnie funkcjonujemy, nadaliśmy jej podtytuł „Nauka w służbie praktyki”, co pozwala zaakcentować nierozerwalną więź między ... czytaj więcej  >

26
Marzec 2022

"Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne"

Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Ludzie w czasie konfliktów zbrojnych – kiedyś i dziś. Problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne".... czytaj więcej  >

22
Marzec 2022

Miejska zielona akupunktura – sposób na wzmocnienie zielonej infrastruktury w miastach Doświadczenia projektu SALUTE4CE Webinarium podsumowujące projekt

Projekt SALUTE4CE wychodzi naprzeciw europejskim miastom, które z uwagi na swój układ funkcjonalno-przestrzenny, mają problem ze znalezieniem dużych obszarów pod tereny zielone. W projekcie SALUTE4CE przygotowano koncepcję tzw. MIEJSKIEJ ZIELONEJ AKUPUNKTURY, czyli punktowego wprowadzania zieleni do tkanki miejskiej. Działanie to pozwala uzyskać efekt poprawy walorów estetycznych, jakości życia, adaptacji do zmian klimatu -przez poprawę komfortu termicznego - a także wzmocnienia us... czytaj więcej  >

20
Marzec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Autorytet – wpływ na społeczeństwo

Conferences of Knowledge zaprasza studentów, doktorantów, przedstawicieli kół naukowych, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w interdyscyplinarnej, ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Autorytet – wpływ na społeczeństwo”.     Konferencja odbędzie się dnia 20.03.2022 r. w godzinach 10:00-15:00 Z uwagi na istniejące ryzyko zarażenia wirusem COVID-19 Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej poprzez aplikację MS Teams. Uczestnik moż... czytaj więcej  >

19
Marzec 2022

Konferencja Boiling Frogs Software Craftsmanship

Języki programowania i frameworki stają się dla niektórych tematem “wojen technologicznych”. Według nas język lub framework to tylko narzędzie. Można je wykorzystać na wiele sposobów i niezależnie od tego czy programujesz w Javie czy np. w PHP, istnieje pewien uniwersalny zakres wiedzy i umiejętności, które są zawsze aktualne i odróżniają dobrego programistę od przeciętnego.Wymiana doświadczeń związanych z używaniem różnych narzędzi i paradygmatów może zainspirow... czytaj więcej  >

18
Marzec 2022

Presenting at Conferences & Publishing Research - kurs z naukowcem z USA

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z występowania na konferencjach oraz publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): "Presenting at Conferences & Publishing Research Made Easy". Każdy naukowiec musi opanować dwie umie... czytaj więcej  >

18
Marzec 2022

Presenting at Conferences & Publishing Research - kurs z naukowcem z USA

Center For American Studies działające we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w intensywnym i w pełni synchronicznym weekendowym kursie z występowania na konferencjach oraz publikowania artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach z amerykańskim naukowcem (absolwentem prestiżowego George Mason University): "Presenting at Conferences & Publishing Research Made Easy". Każdy naukowiec musi opanować dwie umie... czytaj więcej  >

18
Marzec 2022

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Online Niezupełność, połowiczność, kadłubowość

Centrum Usług, Edukacji, Terapii i Zdrowia (CUETiZ) ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową: "Niezupełność, połowiczność, kadłubowość", która odbędzie się w trybie online - na platformie Discord - w dniu 18 marca 2022 r. (od godziny 17:00)W ramach namysłu nad tematami konferencji proponujemy np. takie tematy jak niezupełność, połowiczność, kadłubowość w:- w literaturze, filmie- w organizacji i zarządzaniu- w sztukach pięknych- w filozofii- ... czytaj więcej  >

17
Marzec 2022

Survey of American Theories of Legal Interpretation – BEZPŁATNE SZKOLENIE z badaczem prawa z USA

Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i The American Law Society ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w darmowym szkoleniu (webinarium) z Panem J. Patrickiem Higginsem (interdyscyplinarnym badaczem prawa z USA) pod tytułem “Survey of American Theories of Legal Interpretation”. ... czytaj więcej  >

17
Marzec 2022

Webinarium - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta Katowice (SECAP)

Miasto Katowice przystąpiło do Porozumienia Burmistrzów – inicjatywy, której celem jest integracja przedstawicieli władz samorządowych chcących dobrowolnie podjąć zobowiązanie realizacji celów Unii Europejskiej w zakresie klimatu i energii. Podpisanie Porozumienia jest równoznaczne z koniecznością opracowania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla miasta (SECAP), określającego podstawowe działania możliwe do realizacji. SECAP zawiera bazową inwentar... czytaj więcej  >

12
Marzec 2022

Prawa człowieka na świecie – Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Szanowni Państwo!Center For American Studies i Center For European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza Państwa do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Prawa człowieka na świecie. Aspekty społeczne, polityczne, historyczne i formalnoprawne". ... czytaj więcej  >

11
Marzec 2022

Corporate Legal English z adwokatką z USA znaną ze spraw dot. dzieł Van Gogha

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić do udziału w certyfikowanym weekendowym szkoleniu "Advanced Company & Corporate Legal English (In the Context of Doing Business in the United States)" z Prof. Jennifer Kreder (absolwentką Georgetown Law). Podczas szkolenia nauczysz się zaawansowanego języka prawniczego wymaganego od prawników, managerów i doradców podatkowych działających w międzynarodowym środowisku biznesowym. Aby wyposażyć uczestników w namacalną, praktyczn... czytaj więcej  >

11
Marzec 2022

Corporate Legal English z adwokatką z USA znaną ze spraw dot. dzieł Van Gogha

Center For American Studies ma przyjemność zaprosić do udziału w certyfikowanym weekendowym szkoleniu "Advanced Company & Corporate Legal English (In the Context of Doing Business in the United States)" z Prof. Jennifer Kreder (absolwentką Georgetown Law). Podczas szkolenia nauczysz się zaawansowanego języka prawniczego wymaganego od prawników, managerów i doradców podatkowych działających w międzynarodowym środowisku biznesowym. Aby wyposażyć uczestników w namacalną, praktycz... czytaj więcej  >

05
Marzec 2022

The COVID-19 Pandemic: Legal, Political & Socio-Economic Dimensions

Ladies and Gentlemen,The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznań are honored to invite you to take part in the II International Conference titled "The COVID-19 Pandemic: Legal, Political & Socio-Economic Dimensions". WHEN?The conference will be held on Saturday March 5, 2022 from 9.00 a.m. to 8.00 p.m. online on the Microsoft Teams platform. (The exact length of the confere... czytaj więcej  >

04
Marzec 2022

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Center For American Studies we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt. "Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej". Wzorowana na zajęciach "Trial Practice" znanych z najbardziej prestiżowych amerykańskich wydziałów prawa, Akademia jest jedynym w swoim rodzaju wysoce kompleksowym szkoleniem dostępnym w Polsce, dostosowanym do realiów prawa polskiego.... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję