Archiwum wydarzeń

14
Grudzień 2011

Iluminacja oraz oświetlenie terenów zieleni oraz małej architektury - zasady projektowania i osiągane efekty

Zjawisko iluminacji w ostatnich latach stało się bardzo powszechne. To najefektywniejsze narzędzie do kształtowania otoczenia w którym żyjemy. Dobrze zaprojektowane i wykonane oświetlenie znacznie zwiększa atrakcyjność przestrzeni publicznej jak i prywatnej. Główne powody dla których instalujemy oświetlenie to: • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa; • podkreślenie szlaków komunikacyjnych, podpowiedź w jaki sposób przebiegają; • rozjaśnienie, oswojenie ciemnej przestr... czytaj więcej  >

12
Grudzień 2011

The International Masaryk Conference for Ph.D. students and Young Researchers

Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na Drugą Międzynarodową Konferencję dla doktorantów oraz młodych pracowników nauki organizowaną przez Stowarzyszenie MAGNANIMITAS w Czechach. Celem konferencji jest zacieśnienie współpracy pomiędzy młodymi pracownikami naukowymi reprezentującymi uniwersytety z europejskich państw, jak również reprezentujących akademickie instytucje i przedsiębiorstwa. Konferencja będzie podzielona na osiem sekcji. Przedmiotem dyskusji będą n... czytaj więcej  >

09
Grudzień 2011

European Pedagogy Forum

International scientific conference European Pedagogy Forum 2011 is here for all pedagogy and psychology workers – representatives of academic departments, assistants, PhD students and professional institution. International conference follows OPENACCESS projects supported by ECONFERENCE project. Our aim is to link academic and professional sphere, to share knowledge and contacts. www.epf.econference.cz Conferecne Aim Presentation of scientific and academics results. Paper of pedagog... czytaj więcej  >

09
Grudzień 2011

INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORÓW I DOKTORANTÓW

INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DOKTORÓW I DOKTORANTÓW INSTYTUCJA RODZINY WCZORAJ I DZIŚ Warszawa, 9 grudnia 2011 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Organizatorzy Sekcja Doktorancka Koła Naukowego Myśli Politycznej i Prawnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kmpip@uksw.edu.pl Rodzina jest najtrwalszym elementem życia społecznego i podstawową komórką społeczeństwa, która podlega nieu... czytaj więcej  >

28
Listopad 2011

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ – pomagamy dzieciom mądrze

apraszamy Państwa na I Konferencję Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska pod patronatem Fundacji Rosa i we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Kołem Naukowym DPR Edukacja Krytyczna, pod tytułem: „PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ - pomagamy dzieciom mądrze". W programie znalazły się wykłady i warsztaty prowadzone przez specjalistów z dziedziny neuropsychologii oraz naukowców z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas Konferencji zapr... czytaj więcej  >

24
Listopad 2011

Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej

Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej "Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej", w której tematem wiodącym będzie "Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym". Poprzednia Konferencja z tego cyklu zgromadziła około 150 uczestników. Jednakże z uwagi na duże zainteresowanie prezentacji zagadnień związanych z dysfunkcją narządu ruchu, przewidziana bę... czytaj więcej  >

23
Listopad 2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. "Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Współczesne standardy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” poświęcona jest promowaniu standardów bezpieczeństwa we wszystkich gałęziach gospodarki. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.11.2011 r. w Hotelu ANDEL’S w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 17. Celem organizowanej Konferencji jest zaprezentowanie dorobku badawczego z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście obowiązujących standardów. Podc... czytaj więcej  >

23
Listopad 2011

Wyzwania HR

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania HR”, która odbędzie się 23 listopada 2011 r. w Poznaniu. Jest to największa konferencja branżowa w Wielkopolsce, która adresowana jest do specjalistów, praktyków HR oraz ekspertów i decydentów kształtujących politykę personalną. Cele konferencji: • Dokonanie przeglądu nowych trendów w rekrutacji zarówno z perspektywy rekruterów, jak również decydentów HR (dwa równoległe moduły szkoleniowe). • Promowanie dobryc... czytaj więcej  >

22
Listopad 2011

Asia - Europe. Partnership or Rivalry?

Trzecia konferencja z cyklu Azja-Pacyfik podejmująca tematykę procesów gospodarczych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w tym niezwykle interesującym regionie. Temat tegorocznej konferencji - Asia - Europe. Partnership or Rivalry? - jest zachętą do dyskusji nad wielopłaszczyznową współpracą gospodarczą i społeczną między Europą a Azją.... czytaj więcej  >

19
Listopad 2011

Festiwal dla Kobiet „WOMEN DAY”

Festiwal dla Kobiet „WOMEN DAY” Hala „GRYFIA” , ul. Szczecińska 99, SŁUPSK 19-20 Listopad 2011r. w godz. 10:00-18:00 Zapraszamy do uczestnictwa w Festiwalu dla Kobiet „WOMAN DAY”. W trakcie trwania imprezy promować będziemy działy bliskie Kobiecie: ZDROWIE I URODA MODA KOBIETA W BIZNESIE GOTOWANIE CZAS WOLNY - HOBBY DOM I OGRÓD JESTEM MAMĄ Szczegółowy opis sektorów festiwalowych znajduje się na stronie www.womenday.pl w zakładce „Sektory Targowe”. P... czytaj więcej  >

16
Listopad 2011

Konferencja "Oszczędności energetyczne w instalacjach sprężonego powietrza"

Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć, wymiana doświadczeń firm korzystających w swojej pracy ze sprężonego powietrza.... czytaj więcej  >

02
Listopad 2011

Program Startup Business Project

Business Startup Project – wymarzony start na wyciągnięcie ręki. Startup to słowo o stosunkowo krótkiej tradycji w naszej strefie ekonomicznej, jednak dynamicznie zyskujące na popularności, zwłaszcza w kręgach studentów i świeżo upieczonych absolwentów szkół wyższych. Dzieje się tak za sprawą promocji „zdrowego” podejścia do tematu rozwoju gospodarczego, opierającego się w głównej mierze na wykorzystaniu ogromnej kreatywności ludzi młodych, tak dobrze zdających ... czytaj więcej  >

25
Październik 2011

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Wychowanie – Profilaktyka – Terapia. Szanse i zagrożenia”

Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie proces szeroko pojętego wychowania, działań profilaktycznych a także terapii. Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń, prezentacja wyników badań oraz podjęcie dyskusji w obrębie kontrowersyjnych kwestii. Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów oraz absolwentów uczelni z całej Polski. Zaproszenie kierowane jest także do nauczycieli i wychowawców, przedstawicieli władz oświatowych, orga... czytaj więcej  >

24
Październik 2011

III Konferencja Naukowa "Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw"

Konferencja naukowa z cyklu "Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami". Obecna edycja jest skierowana na Kulturę organizacji, modele biznesu i strategie. Cele konferencji: * Utrzymanie forum wymiany praktycznej i teoretycznej wiedzy ekonomicznej. * Organizacja wymiany wyników badań w obszarach zarządzania przedsiębiorstwami. * Budowanie partnerskich relacji między uczelniami. * Konsolidacja środowisk naukowych. Rada Programowa: Przewodniczący Rady Prof. zw. dr hab.... czytaj więcej  >

17
Październik 2011

Future4Build

Future 4 Build to międzynarodowa konferencja oraz impreza targowa dedykowana tematyce rozwoju budownictwa zrównoważonego. Konferencja będzie miejscem spotkania branży oraz platformą wymiany informacji i wiedzy profesjonalistów w obszarze budownictwa zrównoważonego. Celem konferencji jest wskazanie inspiracji i rozwiązań prowadzących do zwiększenia stopy zwrotu z inwestycji w projekty zrównoważonego budownictwa. Poruszone zostanie pełne spektrum tematów – ekonomiczne, środowis... czytaj więcej  >

14
Październik 2011

XIV seminarium krajobrazowe

XIV seminarium krajobrazowe na temat: "Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego" 14-15 października 2011 r., Warszawa Proponowana tematyka: Metody interpretacji źródeł kartograficznych w badaniach zmienności krajobrazów kulturowych. Dobór materiałów wyjściowych i ich przetwarzanie. Ewolucji krajobrazów kulturowych w różnych regionach Polski - próby rekonstrukcji kartograficznej. Ewolucja i obecny stan krajobrazów kulturowych jako wskaźnik... czytaj więcej  >

09
Październik 2011

XXXV Konferencja Naukowo - Techniczna „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” oraz 13th GERMAN – LITHUANIAN – POLISH COLLOQUIUM Białystok - Augustów - Wilno

Konferencja organizowana w 2011 roku przez Zakład Inżynierii Procesów Budowlanych WBiIŚ PB oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku włącza się swym charakterem i tematyką w tradycję corocznych konferencji Jednostek Jednoimiennych, zapoczątkowanych w latach 80-tych przez Profesora Aleksandra Dyżewskiego. Jednocześnie wpisuje się w harmonogram obchodów Jubileuszu 60-lecia Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostoc... czytaj więcej  >

27
Wrzesień 2011

XIII seminarium krajobrazowe

XIII seminarium krajobrazowe na temat: "Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie" 27-28 września 2011 r., Opole Proponowana tematyka: Próba wypracowania skutecznych metod powstrzymania rosnącej presji infrastruktury komunikacyjnej na krajobraz. Przegląd metod i przykładów projektowania ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem walorów widokowych krajobrazu oraz walorów przyrodniczych środowiska. Oceny realności zapisów rozwoju zrównoważonego i skuteczności w rozwiąza... czytaj więcej  >

14
Wrzesień 2011

Wyzwania HR

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wyzwania HR”, która odbędzie się 14 września 2011 r. we Wrocławiu. Jest to największa konferencja branżowa na Dolnym Śląsku, która adresowana jest do specjalistów, praktyków HR oraz ekspertów i decydentów kształtujących politykę personalną. Cele konferencji: • Dokonanie przeglądu nowych trendów w rekrutacji zarówno z perspektywy rekruterów, jak również decydentów HR (dwa równoległe moduły szkoleniowe). • Promowanie d... czytaj więcej  >

12
Wrzesień 2011

III Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy”

Katedra Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie pt. „Dylematy współczesnego rynku pracy”. Rada Naukowo-Programowa: Przewodnicząca - Prof. dr hab. Dorota Kotlorz Członkowie: Prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Prof. dr hab. Jan Bednarczyk Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Prof.... czytaj więcej  >

09
Wrzesień 2011

Seminarium "Muzeum Otwarte na Edukację"

Muzeum Wsi Kieleckiej serdecznie zaprasza na seminarium "Muzeum Otwarte na Edukację", które odbędzie się w dniach 9-11 września 2011 r. w Parku Etnograficznym w Tokarni. Celem seminarium jest wypracowanie twórczych i innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Uczestnicy seminarium zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu edukacji, przydatną w codziennej pracy w skansenie. W ramach przedsięwzięcia powstał portal internetowy, który będzie bazą informacji, dobrych pomysłów a także forum w... czytaj więcej  >

07
Wrzesień 2011

VI Sympozjum Analizy Nieliniowej

W 1991 roku grupa toruńskich matematyków utworzyła Centrum Badań Nieliniowych im. Juliusza Schaudera przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do najważniejszych zadań Centrum zaliczyć należy: wspieranie badań matematycznych w zakresie Analizy Nieliniowej i Teorii Punktów Stałych, wydawanie międzynarodowych czasopism Topological Methods in Nonlinear Analysis i Lecture Notes Series, a także popularyzacja matematyki (w szczególności wśród młodzieży). W ramach swej aktywn... czytaj więcej  >

10
Lipiec 2011

Dni Kultury Arabskiej

Jeżeli Twe zainteresowania związane są ze zgłębianiem tajemnic Orientu, jeśli interesuje Cię specyficzny świat kultury arabskiej, jeżeli zachwycają Cię zwyczaje, sztuka, język krajów arabskich, to z pewnością Dni Kultury Arabskiej organizowane przez nasze Stowarzyszenie dają możliwość nie tylko merytorycznego poznania tejże kultury , stwarzają również okazję przyjrzenia się jej z bliska, poczucia jej zapachu i smaku poprzez uczestnictwo w przygotowanym przez nas programi... czytaj więcej  >

14
Czerwiec 2011

Wyzwania HR

Zapraszamy do udziału w VII konferencji z cyklu „Wyzwania HR”, która odbędzie się 14 czerwca 2011 r. w Sopocie. Jest to największa konferencja branżowa na Pomorzu, która adresowana jest do specjalistów, praktyków HR oraz ekspertów i decydentów kształtujących politykę personalną. Cele konferencji: • Dokonanie przeglądu nowych trendów w rekrutacji zarówno z perspektywy rekruterów, jak również decydentów HR (dwa równoległe moduły szkoleniowe). • Promowanie d... czytaj więcej  >

02
Czerwiec 2011

BioInformatics in Torun - BIT11

Już po raz 6 odbędzie się konferencja bioinformatyczna BIT11 – Bioinformatics in Toruń 2011″ w dniach 2-4 czerwca 2011. Konferencja współorganizowana jest przez Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Grupę Teoretycznej Biofizyki Molekularnej – TMBG http://tmbg.fizyka.umk.pl/ Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://bit.edu.pl. Zapraszamy wszystkich chętnych ... czytaj więcej  >

16
Maj 2011

Bezpłatne seminarium na temat użyteczności stron internetowych

uż 16 maja w Teatrze Kamienica w Warszawie odbędzie się bezpłatne seminarium poświęcone tematyce e-biznesu oraz użyteczności stron internetowych. W wydarzeniu wezmą udział najlepsi polscy i zagraniczni eksperci od usability. Na uczestników czekają ciekawe prelekcje podczas których praktycy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z budowaniem użytecznych serwisów WWW. Celem seminarium jest wspieranie rozwoju e-biznesu oraz użyteczności stron internetowych. Progra... czytaj więcej  >

11
Maj 2011

OPTO Meeting for Young Researchers

Międzynarodowa konferencja studencka OPTO Meeting for Young Researchers organizowana jest przez doktorantów dla doktorantów oraz studentów. W trakcie 3 dniowego spotkania uczestnicy będą mieli szanse zaprezentowania wyników swojej pracy naukowej, a także zapoznania się z pracami innych młodych naukowców. Dodatkowo, będzie możliwe wysłuchanie referatów zaproszonych gości, których wystąpienia na pewno będą dobrą lekcją fizyki na światowym poziomie.... czytaj więcej  >

09
Maj 2011

EXPO HRM&D

Już w poniedziałek i wtorek - 9 - 10 maja - w Hotelu Marriott w Warszawie ekskluzywne Expo HRM&D, towarzyszące największemu i najbardziej prestiżowemu wydarzeniu branży HR – 40th IFTDO World Conference & Expo - światowej edycji XIII Kongresu Kadry. Dla wszystkich praktyków z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi jest to niepowtarzalna okazja do: udziału w 30 merytorycznych wystąpieniach ekspertów branży HR, spotkania z profesjonalistami branży HR - przedstawici... czytaj więcej  >

16
Kwiecień 2011

Oblicza Współczesnej Interny 2011

Zapraszamy do udziału w spotkaniach z cyklu „Oblicza Współczesnej Interny 2011” Spotkania odbędą się: 16.04 Kraków 14.05 Lublin 04.06 Łódź 11.06 Wrocław 10.09 Rzeszów 17.09 Katowice 24.09 Gdańsk Więcej informacji na stronie www.kimzesympozja.pl Zapraszamy Zespół KIMZE... czytaj więcej  >

15
Kwiecień 2011

I MIEDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU RADOMSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W RADOMIU Zapraszają do wzięcia udziału w I MIEDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ HUMANISTYCZNY WYMIAR FIZJOTERAPII, REHABILITACJI, PIELĘGNIARSTWA, ZDROWIA PUBLICZNEGO która odbędzie się w dniu 15 KWIETNIA (Piątek) 2011 roku Na Wydziale Nauk o Zdrowiu Radomskiej Szkoły Wyższej ul. 1905 roku 26/28, 26-600 RADOM... czytaj więcej  >

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję