Relacje państwo-wspólnoty religijne we współczesnym świecie. Uwarunkowania—modele—doświadczenia—wyzwania

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-04-29 - 2020-04-30

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Ulica i numer: pl. Litewski 3
Miasto i kod: 20-080 Lublin

Organizator

Katedra Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Opis wydarzenia

Współczesne relacje pomiędzy państwem a wspólnotami wyznaniowymi utrwalone przez prawo mają charakter złożony i wielowymiarowy. Biorąc pod uwagę różnorodność systemów politycznych poszczególnych państw, a także role i funkcje wypełniane w nich przez wspólnoty wyznaniowe, otrzymujemy skomplikowany obraz przyjmowanych modeli relacji państwo-wspólnoty wyznaniowe.

Celem konferencji jest analiza relacji pomiędzy różnymi formami współczesnych państw

i wspólnotami religijnymi, które reprezentują bogactwo i różnorodność systemów religijnych.

 

Zgodnie z założeniem przyjętym przez organizatorów, prezentacja wyników badań będzie

odbywać się w czterech blokach tematycznych:

¨ Uwarunkowania relacji państwo-wspólnoty religijne

¨ Modele relacji państwo-wspólnoty religijne

¨ Doświadczenia relacji państwo-wspólnoty religijne

¨ Wyzwania relacji państwo-wspólnoty religijne.

 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 r. W karcie  zgłoszenia należy wybrać jeden z czterech bloków tematycznych; wystąpienie nie może tematycznie wykraczać poza wybrany blok ani obejmować zagadnień poruszanych w innych blokach. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres:

 

dorota.maj@poczta.umcs.lublin.pl

 

Opłata konferencyjna wynosi 450 zł i obejmuje:

¨ publikację artykułu w redagowanej monografii naukowej (wydanej przez Wydawnictwo UMCS) lub czasopiśmie naukowym (20 p) - po uzyskaniu pozytywnych recenzji,

¨ materiały konferencyjne,

¨ przekąski i napoje w trakcie obrad,

¨ uroczystą kolację w pierwszym dniu obrad,

¨ jeden nocleg,

¨ wycieczkę po zamojskich winnicach.

 

Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 29 lutego 2020 r. na konto:

73 1140 1094 0000 2905 1600 1137 z dopiskiem „Relacje państwo-wspólnoty religijne”

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

20-031 Lublin

NIP: 712-010-36-92

 

Monografia naukowa, w której ukażą się artykuły pokonferencyjne, zostanie opublikowana w ramach serii wydawniczej „Systemy religijne współczesnego świata”. Dotychczas w ramach serii ukazały się  następujące publikacje Katedry Ruchów Politycznych i Badań Etnicznych:

¨ Politologia religii, red. M. Marczewska-Rytko, D. Maj, Lublin 2018.

¨ D. Maj, Konferencja Kościołów Europejskich wobec integracji europejskiej, Lublin 2016.

¨ Czynnik religijny w polityce wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Wybrane problemy, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2016.

¨ M. Pomarański, Współczesny amerykański fundamentalizm protestancki, Lublin 2013.

¨ Myśl społeczna wielkich religii świata, red. M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski, Lublin 2013.

¨ M. Marczewska-Rytko, Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

¨ Religion in a changing Europe: between pluralism and fundamentalism: selected problems, red. M. Marczewska-Rytko, Lublin 2003.

¨ M. Marczewska-Rytko, Religie niechrześcijańskie w Polsce, Lublin 1997.

 

Opłaty za uczestnictwo:

450

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję