UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE: ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA, TERAPIA, REHABILITACJA

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-05-12 - 2020-05-13

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
Ulica i numer: ul. Projektowa 4
Miasto i kod: Lublin 20-209

Organizator

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji

Opis wydarzenia

WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

WYDZIAŁ NAUK O CZŁOWIEKU

PSYCHOLOGIA

 

serdecznie zaprasza do udziału

w XI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu

„Problemy współczesnej profilaktyki”

na temat:

 

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE:

ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA, TERAPIA, REHABILITACJA

 

Lublin, dn. 12-13 maj 2020

 

Celem tegorocznej – XI konferencji z cyklu „Problemy współczesnej profilaktyki” - jest wymiana doświadczeń i poglądów badaczy oraz praktyków zajmujących się działaniami w obszarze zapobiegania uzależnieniom behawioralnym oraz leczenia i rehabilitacji osób doświadczających takich zaburzeń.

 

Ostatnie kilkadziesiąt lat to gwałtowne przyspieszenie zmian kulturowych i obyczajowych w różnych obszarach życia społecznego. Szczególnie destrukcyjne dokonują się w sferze wartości, skutkiem czego coraz częściej obserwujemy prymat potrzeb nad wartościami. Koncentracja na zaspokajaniu potrzeb prowadzi nie tylko do kształtowania konsumpcyjnego stylu życia, ale coraz częściej skutkuje niekontrolowanym powtarzaniem określonych czynności, czyli uzależnieniem behawioralnym. Gama tego rodzaju uzależnień jest coraz bogatsza i lista ta wcale nie jest zamknięta. Obserwujemy więc między innymi takie zjawiska, jak:

 • problemowe uprawianie hazardu (również e-hazardu)
 • problemowe korzystanie z internetu (siecioholizm)
 • problemowe korzystanie z gier on-line
 • problemowe uprawianie seksu/pornografii (również e-sexu) (seksoholizm)
 • problemowe kupowanie różnorodnych dóbr (zakupoholizm)
 • problemowe zaangażowanie w pracę zawodową (pracoholizm)
 • problemowe uprawianie ćwiczeń fizycznych (bigoreksja)
 • problemowe odżywianie się zdrową żywnością (ortoreksja)
 • problemowe opalanie się (tanoreksja)
 • problemowe używanie telefonu (fonoholizm)
 • problemowe korzystanie z medycyny estetycznej

 

W tym kontekście organizowana konferencja ma na celu podjęcie dyskusji na temat aktualnego miejsca i roli profilaktyki uzależnień behawioralnych w całokształcie życia człowieka, dokonanie analizy zagrożeń i nadziei związanych z dokonującymi się zmianami w koncepcjach działań profilaktycznych, wymianę doświadczeń z prac badawczych nad skutecznością programów profilaktycznych oraz prezentację dobrych praktyk w tym zakresie.

Szczegółowej analizie chcemy więc poddać miejsce i rolę profilaktyki uzależnień behawioralnych w kształtowaniu jakości życia jednostki, grupy społecznej i całego społeczeństwa (historia, teraźniejszość, perspektywy).

 

Tradycyjnie już konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy badaczy i praktyków z zakresu psychologii, pedagogiki, nauk o zdrowiu, socjologii, duszpasterstwa, filozofii, prawa, medycyny itd.

 

 

W ramach Konferencji zrealizowane zostaną:

 • Sesje plenarne z referatami
 • Sesje tematyczne z doniesieniami z badań
 • Sesja plakatowa
 • Sesja warsztatowa
 • Sesja studenckich kół naukowych
 • Panel ekspertów (teoretycy i praktycy)

 

Pełne teksty wszystkich streszczeń i wybranych wystąpień zamieszczone zostaną na stronie Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku WSEI. Pozytywnie zrecenzowane prace opublikowane zostaną w monografii naukowej.

 

Prosimy o zgłoszenia udziału w Konferencji drogą elektroniczną lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i wysłanie jej na adres: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, z dopiskiem na kopercie: Konferencja UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE: ETIOLOGIA, PROFILAKTYKA, TERAPIA, REHABILITACJA

. Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do 15 kwietnia 2020 roku.

 

Opłata konferencyjna w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • udział czynny: wpłata do 15.02.2020 - 250 zł
 • udział czynny: wpłata do 15.03.2020 - 300 zł
 • udział czynny: wpłata do 15.04.2020 - 350 zł
 • udział bierny - 200 zł
 • absolwenci WSEI: udział czynny: 200 zł
 • absolwenci WSEI: udział bierny: 100 zł
 • zgłoszenie artykułu do druku w monografii pokonferencyjnej (bez udziału w konferencji) – 500 zł

 

 

Uczestnikom zapewniamy – w ramach opłaty konferencyjnej – udział w wykładach i warsztatach; otrzymanie: materiałów konferencyjnych, wydanej po konferencji monografii naukowej oraz wyżywienie (bufet kawowy, obiad).

 

         Opłatę konferencyjną należy przekazać na konto:

Bank BRE o/Lublin 06 1140 1094 0000 2027 6900 1026

 

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

 • dr hab. Zbigniew B. Gaś (WSEI w Lublinie) – przewodniczący
 • prof. dr Marek Dziewiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Petro Husak (Wołyński Uniwersytet Narodowy w Łucku)
 • dr hab. Mirosław Jarosz (WSEI w Lublinie)
 • dr hab. Mariusz Jędrzejko (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
 • dr hab. Wiesław Kowalski (WSEI)
 • dr hab. Anton Lisnik (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku)
 • dr hab. Lidia Łysiuk (WSEI w Lublinie)
 • dr hab. Maria Luisa de Natale (Uniwersytet Katolicki w Mediolanie)
 • dr hab. Iwona Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Barbara Pilecka (Akademia Ignatianum w Krakowie)
 • dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Mieczysław Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie)
 • dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Józef Stachyra (UMCS w Lublinie)
 • dr hab. Stanisława Steuden (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
 • dr hab. Dorota Turska (UMCS w Lublinie)
 • dr hab. Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • dr hab. Stanislav Vojtko (Instytut Rodziny w Bratysławie)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Dr Monika Baryła-Matejczuk - przewodniczący
 • Dr Marcin Stencel - z-ca przewodniczącego
 • Dr Marta Pawelec - członek
 • dr Jacek Łukasiewicz - członek
 • Mgr Małgorzata Gonet – sekretarz

 

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Opłaty za uczestnictwo:

250 zł - 500 zł

Strona internetowa:

https://www.wsei.lublin.pl/wydarzenia/xi-ogolnopolska-konferencja-naukowa-z-cyklu-problemy-wspolczesnej-profilaktyki/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję