Regulamin newslettera

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez CONREGO.
 2. Usługa bezpłatnego Newslettera świadczona jest przez firmę CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000717933, kapitał zakładowy: 465.921,50 PLN, NIP: PL5993215859, REGON: 369440687 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), posiadanie standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

§ 2. Przedmiot usługi

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów/Użytkowników o nowościach w ofercie CONREGO Sp. z o.o. Sp. k., wydarzeniach i aktualizacjach Aplikacji CONREGO poprzez wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (email).
 2. Newsletter zawiera informacje handlową, którą jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku CONREGO.

§ 3. Warunki korzystania

 1. Usługa Newsletter jest bezpłatna. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej https://informator-konferencyjny.pl.
  1) podanie imienia i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  2) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  4) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  5) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez CONREGO wiadomości elektronicznej o tytule „NEWSLETTER”. Kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 2. CONREGO Sp. z o.o. Sp. k. nie będzie udostępniała powierzonych adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Unsubscribe" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, jest CONREGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Ignacego Paderewskiego 40/6, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000717933, kapitał zakładowy: 465.921,50 PLN, NIP: PL5993215859, REGON: 369440687.
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych , z którym Użytkownik może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw, pisząc na adres: dpo@conrego.com
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzamy w związku z korzystania z usługi Newsletter. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody w zakresie udziału w usłudze Newsletter jest dobrowolne. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest udzielona zgoda art. 6 pkt.1 lit a RODO a samo przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W oparciu o dane osobowe nie będziemy podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link „Unsubscribe” znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności i Polityką plików cookies.
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję