Edukacja a współczesne wyzwania wielokulturowego świata– perspektywa interdyscyplinarna

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2021-01-21 - 2021-01-22

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Ulica i numer: Szczęśliwicka 40
Miasto i kod: Warszawa

Organizator

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zakład Podstaw Pedagogiki/Instytut Pedagogiki/Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka

Opis wydarzenia

KOMUNIKAT KONFERENCYJNY

4 LISTOPADA 2020 ROKU

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i na świecie konferencja w odbędzie się w trybie hybrydowym zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Opłata obejmuje prezentację podczas konferencji, publikację (po uzyskania pozytywnej recenzji) dostęp do sesji konferencyjnych na żywo i materiałów; oraz gotowy do druku elektroniczny certyfikat czynnego uczestnictwa w konferencji.

Z uwagi na sytuację proponujemy różne sposoby uczestniczenia w konferencji. W przypadku wyboru opcji 1,3-5 zachęcamy istnieje możliwość złożenia artykułu do publikacji w języku angielskim.

  1. Badania własne - raport

Prześlij 5-8 minutowy film przedstawiający Twoje badanie lub część badań, na których chciałbyś się skupić, np. metodologia, podstawy teoretyczne, interpretacja danych itd. Jeśli używasz telefonu do nagrywania, zrób to w pozycji poziomej. Po dokonaniu klasyfikacji tematycznej przesłanego materiału, umieścimy go w kanale konferencji.

  1. Prezentacja referatu

Prześlij tytuł referatu, streszczenie 150–250 słów i słowa kluczowe w celu ułatwienia zaklasyfikowania teksty do grupy tematycznej, oraz artykuł w formie plik .doc lub .rtf. Plik powinien zawierać imię i nazwisko autorki/autora/autorów, afiliację, adres e-mail, numer ORCID. Artykuł powinien mieć 11-12 stron, sformatowany w stylu APA7, wraz z listą piśmiennictwa w porządku alfabetycznym. Tekst główny należy przygotować czcionką 12 Times New Roman, interlinia - 1,5, przypisy - w nawiasach. Przy pracach cytowanych w językach innych niż angielski należy zamieścić tłumaczenie na język angielski [w nawiasach kwadratowych].

Referat zostanie zaprezentowany podczas konferencji w sekcji Referaty. Złożony artykuł, po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostanie opublikowany w International Journal of Pedagogy, Innovation and New Technologies (www.ijpint.com) [pismo ma 20p. na liście MNiSW, indeksację w Erih+, CEJSH, Index Copernicus, POL-index, EBSCO], lub w recenzowanej monografii opublikowanej przez akredytowane wydawnictwo akademickie w 2021 r.

Referaty i artykuły powinny być w języku angielskim.

  1. Plakat

Prześlij plakat w formacie PDF. Plakat powinien być opatrzony tytułem. Główne punkty powinny być zaprezentowane w spójny sposób. Należy pamiętać, że w tej formie komunikacji może nie być możliwości omówienia lub wyjaśnienia jego treści.

Plakat należy przygotować w języku angielskim.

  1. Galeria zdjęć

Alternatywą dla plakatu może być prezentacja zdjęć. W tym celu należy wybrać do 10 zdjęć, każdemu ze zdjęć nadać tytuł, nadać też tytuł całości wybranych zdjęć. Każde zdjęcie powinno mieć tytuł spójny z tematem prezentacji.


Opisy należy sporządzić w języku angielskim.

  1. Prezentacja na żywo

W godzinach 14.00-17.00 czasu środkowoeuropejskiego (warszawskiego) odbędą się sesje na żywo, podczas których będzie można zaprezentować 15-minutową prezentację online, po której odbędzie się dyskusja. Twoje połączenie internetowe będzie musiało zostać przetestowane przed konferencją. Jeśli Twoje połączenie internetowe jest niestabilne, możesz zamiast tego wybrać opcję wideo, ponieważ wówczas masz pełną kontrolę nad transmisją.

Artykuły, filmy, plakaty i galerie zdjęć należy przesyłać do 31 grudnia 2020 na adres e-mail:

  1. Marcin Szostakowski: mszostakowski@aps.edu.pl
  2. Dagmara Kostrzewska: dkD4@aps.edu.pl

Opłatę konferencyjną należy kierować na konto:

PL 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

W tytule opłaty należy zamieścić nazwisko osoby uczestniczącej i tytuł konferencji.

Termin wnoszenia opłaty konferencyjnej upływa 5 stycznia 2021 roku.

Wszelkie informacje o konferencji są dostępne na stronie uczelni:

https://konferencje.aps.edu.pl/edukacjawobecwyzwan/

oraz

http://www.aps.edu.pl/uczelnia/katedra-unesco/konferencje-seminaria-wydarzenia/

Znajdziecie nas również na Facebooku.

https://www.facebook.com/events/416018169391254/?acontext=%7B%22event_action_h istory%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22 create_dialog%22%7D]%7D

Opłaty za uczestnictwo:

100

Strona internetowa:

https://konferencje.aps.edu.pl/admin.php?user=mszostakowski@aps.edu.pl&token=sd7whz5fXHpjmscaNm8SarbLh8yg6DxM&kid=edukacjawobecwyzwan

Edukacja a współczesne wyzwania wielokulturowego świata– perspektywa interdyscyplinarna
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję