Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2020-02-26 - 2020-02-27

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Opis wydarzenia

Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone.  Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą  przebiegać  przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka  czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc  jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. Zmiany wywołane przebudową stosunków ekonomicznych, społecznych, politycznych sprawiły, że społeczeństwa te są par excellence społeczeństwami ryzyka. Następuje w nich multiplikacja ryzyka ekonomicznego, osobistego, technologicznego, społecznego, zdrowotnego, ekologicznego. Odpowiedzią społeczeństw mającą minimalizować zagrożenia jest kontestacja sił politycznych postrzeganych jako sprawców ryzyka, poparcie partii politycznych, które mogą zminimalizować owe ryzyka, eskapizm polegający na wycofaniu się w sferę prywatną lub emigracja, co jest widoczne szczególnie na Ukrainie. Zarówno w  dyskursach akademickich, lecz także w debatach publicznych, coraz częściej pojęcie „konsolidacji” ustępuje miejsca „dekonsolidacji”, a demokracja liberalna konfrontowana jest z jej nieliberalną wersją. Historia  jeszcze się nie skończyła i dzisiaj,  analizując zmiany zachodzące w obu krajach, trudno jest przewidzieć, jaki będą miały kierunek, jaki przybiorą kształt oraz jakie wywołają konsekwencje dla Europy Środkowo-Wschodniej. Warto też podkreślić, że współcześnie oba państwa łączy o wiele więcej niż w przeszłości. Polska stała się beneficjentem kryzysu społecznego na Ukrainie. Masowa emigracja edukacyjna i zarobkowa z Ukrainy do Polski stawia oba państwa przed poważnymi wyzwaniami natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej, etycznej i politycznej.

Organizowana konferencja ma na celu zdiagnozowanie i opis współczesnych wyzwań, problemów, napięć, jakie występują wśród obywateli Polski i Ukrainy.  W zakresie poruszanych problemów znajdują się:

         Migracja

         Rynek pracy

         Edukacja

         Nierówności społeczne

         Konflikty społeczne

         Kondycja moralna

         Religijność

         Trauma (post)transformacyjna i wojenna

         Demografia i struktura ludności

         Media i komunikowanie masowe

         Integracja społeczna imigrantów

         Kobiety w społeczeństwie obywatelskim

         Kondycja społeczeństwa obywatelskiego

         Kryzys przywództwa i politycznej reprezentacji

         Tożsamość narodowa na styku kultur, w tym: etnocentryzm, nacjonalizm, ksenofobia

         Konsolidacja i dekonsolidacja demokracji

         Radykalizacja poglądów

         Populizm i demagogia

Opłaty za uczestnictwo:

OPŁATA KONFERENCYJNA – 350 zł; DLA DOKTORANTÓW – 150 zł

Strona internetowa:

https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję