XII INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM KKK PTG

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2010-09-29 - 2010-09-30

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Zakład Ochrony Środowiska INoZ

Opis wydarzenia

IDEA SEMINARIUM: Krajobraz kulturowy jest najcenniejszą formą dziedzictwa kulturowego, kształtowaną przez wieki. Jest on szczególnym wyrazem tożsamości kulturowej, zapisem dziejów kolejnych pokoleń zamieszkujących dany obszar, odbiciem długotrwałych relacji między ludźmi i ich środowiskiem życia, lokalnej tradycji budowlanej i kultury użytkowania przestrzeni. Krajobraz to źródło znaczeń, symboli i skojarzeń odnoszących się do tego co spostrzeżone. Charakterystyczne elementy krajobrazu, które często mają znaczenie symboliczne budzą emocjonalną więź z krajobrazem, poczucie swojskości i zakorzenienia. Wobec narastających zagrożeń oraz nowych inicjatyw na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego konieczne jest zwrócenie uwagi na niematerialne wartości krajobrazów kulturowych i podjęcie dyskusji nad możliwościami ich skutecznej ochrony. Proponowana tematyka: Sacrum w krajobrazie Percepcja krajobrazu. Dźwięk w krajobrazie. Więzi społeczne w rewitalizacji krajobrazu. Krajobrazy pamięci. Historia mówiona jako metoda badań krajobrazu kulturowego. Krajobrazy efemeryczne. Krajobrazy pól bitewnych. Toponimy jako źródło informacji o historii krajobrazu. „Genius loci” w promocji turystycznej. W ramach seminarium zaplanowano sesje referatowe, posterowe oraz warsztaty terenowe. Zapraszamy do udziału zarówno przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, jak i praktyków. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych materiałów. Wybrane referaty zostaną opublikowane w wydawnictwie „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG” Seminarium wpisuje się w jubileusze: 10 lat od organizacji I Seminarium Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 20 lat od utworzenia Zakładu Ochrony Środowiska INoZ UMCS, 35 lat od utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łęczyńskiej 65 lat od utworzenia Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Opłaty za uczestnictwo:

300 zł opłaty konferencyjnej oraz koszt noclegów

Strona internetowa:

http://www.krajobraz-kulturowy.pl/seminaria-krajobrazowe

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję