Pochwała „twórczej zdrady”, czyli adaptacja jako niepokorna kreacja

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2018-09-21 - 2018-09-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Nauk Humanistycznych UKSW
Ulica i numer: Dewajtis 5
Miasto i kod: 01-815 Warszawa

Organizator

ZAKŁAD POETYKI INTERSEMIOTYCZNEJ I KOMPARATYSTYKI MEDIÓW INSTYTUT FILOLOGII KLASYCZNEJ I KULTUROZNAWSTWA UKSW

Opis wydarzenia

Adaptacja (pomimo bogatej literatury przedmiotu jej poświęconej) pozostaje zagadnieniem ważkim, niełatwym do opisania i zagmatwanym, a refleksja nad jej ramami wymaga uaktualniania. Wciąż ewoluują same sztuki adaptujące, na przestrzeni lat zmieniają się sposoby adaptowania, a inscenizatorzy czy ekranizatorzy w coraz bardziej zróżnicowany, indywidualny, a nawet ekscentryczny sposób „używają” innych dzieł. Co więcej, pole działań adaptacyjnych nieustannie się rozszerza: współcześnie adaptuje się nie tylko powieści i dramaty, ale również poematy, komiksy, gry komputerowe, obrazy; teatr i literatura nierzadko dziś adaptują dzieła filmowe...

Tytuł konferencji odwołuje się do terminu Roberta Escarpita, rozpropagowanego u nas przez filmoznawczynię Alicję Helman, organizatorki wydarzenia zachęcają jednak do szerszej debaty na temat adaptacji – debaty nieograniczającej się do medium filmowego ani do przeróbek tekstów literackich. Proponujemy przyjrzeć się współczesnym praktykom adaptacyjnym, kładąc szczególny nacisk na te działania artystyczne, które są wyrazem poszukiwania nowych jakości poprzez różne formy/strategie odchodzenia od pierwowzoru czy wchodzenia z nim w dialog – dialog idei, wartości, jakości estetycznych. Pytamy między innymi, czy należy – a jeśli tak, to w jaki sposób – przedefiniować pojęcie adaptacji, gdzie – i czy w ogóle – powinno się wytyczyć granicę „użycia” innego, wcześniej powstałego utworu? Zachęcamy do prześledzenia na konkretnych przykładach aktualnych sposobów „odświeżania” dzieł poprzedników, wprowadzania ich w nowe konteksty estetyczne, intelektualne i światopoglądowe. Interesują nas zarówno ujęcia teoretyczne, jak i case studies.


Opłata konferencyjna wynosi 260 złotych, obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku (bufet) i zestawu obiadowego oraz – w przypadku artykułów zaopiniowanych do druku – recenzowanej publikacji w monografii zbiorowej.


Pracownicy oraz doktoranci WNH UKSW oraz recenzenci współpracujący z internetowym czasopismem naukowym IFKiK „Załącznik Kulturoznawczy” są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.


Zgłoszenia prosimy przesłać w oddzielnym pliku najdalej do soboty 1 września na dwa adresy:


katarzyna.golos.uksw@gmail.com (sekretarz konferencji)


brygida.pawlowska@gmail.com


W zgłoszeniu podajemy:


– imię i nazwisko;


– stopień naukowy;


– afiliację;


– numer telefonu;


– adres mailowy;

– dane do faktury (nazwa i adres zakładu pracy, NIP), jeśli jej wystawienie jest oczekiwane (nieprzesłanie danych traktowane będzie jako rezygnacja z wystawienia faktury);


– kilkuzdaniowy abstrakt określający problematykę wystąpienia.


Informacje w sprawie akceptacji tematu wraz z numerem konta dedykowanego konferencji otrzymają Państwo najdalej do 3 września. Ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przewidziany został na czwartek 6 września.

Opłaty za uczestnictwo:

260 zł

Strona internetowa:

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję