IX Międzynarodowe Forum Etyczne

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2016-06-22 - 2016-06-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Ulica i numer: ul. Podchorążych 2
Miasto i kod: Kraków, 30-084

Organizator

Polskie Towarzystwo Etyczne, Instytut Filozofii i Socjologii UP Kraków

Opis wydarzenia

  IX Międzynarodowe Forum Etyczne

Etyka i odpowiedzialność

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Instytut Filozofii i Socjologii

Polskie Towarzystwo Etyczne

22-24 czerwca 2016

PROGRAM

22.06.2016 środa  ( Sala Senacka, parter, ul. Podchorążych 2 )

  9.00 –  10.00  Rejestracja uczestników (Hol przed Salą Senacką, parter, ul. Podchorążych 2 )

10.00 –  10.10  Uroczyste otwarcie Forum

10.10 – 14.00 Sesja plenarna Przewodniczący – Dr hab. prof. UP Leszek Pyra

10.10 – 10.30 Prof. dr hab. Zdzisława Piątek, Zadomowienie człowieka we wszechświecie czyli nowy wymiar etyki odpowiedzialności globalnej

10.30 – 10.50 Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Ewolucyjna geneza moralności

10.50 – 11.10 Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz, Teodycea i odpowiedzialność. Między trybunałem odpowiedzialności a odpowiedzią na słabość

11.10 – 11.30  Ph.D. John Huss, Moral Responsibility and Moral Motivation

 

11.30 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, Odpowiedzialność za własne imię. Casus Sławomira Mrożka

12.20 – 12.40 Prof. Ph.D. Roman Kralik,  The Courage to be as Responsibility of Human Being in the World 

12.40 – 13.00 Dr hab. Piotr Bartula, Konieczność i odpowiedzialność. Wywiad z Makbetem

13.00 – 13.20 Dr hab. Jan Kłos, Odpowiedzialność i okoliczności. Uwagi w kontekście myśli Johna H. Newmana

 

13.20 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

 

15.00 – 19.00  Sesja plenarna , Przewodniczący: Dr hab. prof. UP Janusz Majcherek

15.00 – 15.20 Dr hab. prof. UP Leszek Pyra, Odpowiedzialność za przyrodę. Krytyka L. White’a  a Encyklika Laudato Si’ Papieża Franciszka

15.20 – 15.40 Dr hab. prof. UW  Marek Magdziak, Odpowiedzialność jako postawa wobec wartości

15.40 – 16.00 Dr hab. Jacek Breczko, Odpowiedzialność w sensie metafizycznym

16.00 – 16.20 Dr hab. Grzegorz Francuz, Współczesna neuronauka a odpowiedzialność ludzkich podmiotów

 

16.20 – 17.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

17.00 – 17.20 Ks. dr Korneliusz Policki, O kilku zagadnieniach dotyczących struktury odpowiedzialności według Józefa Marii Bocheńskiego

17.20 – 17.40 Dr Dariusz Żuk-Olszewski, Odpowiedzialność za drugiego człowieka w heroicznym czynie św. Maksymiliana Kolbego. Przesłanie etyczne dla postnowoczesnego chrześcijaństwa

17.40 – 18.00 Ks. dr Józef Kożuchowski, Odpowiedzialność a przyszłość w myśli  Diettera  Birnbachera

 

18.00 – 19.00 Dyskusja

 

23.06.2016 czwartek

SEKCJA I ( sala 337, piętro III, ul. Podchorążych 2)

Sesja 10.00 – 14.00  Przewodnicząca: Prof. dr hab. Zdzisława Piątek

10.00 – 10.20 Dr hab. prof. UP Paweł Sajdek, Odpowiedzialność za życie w świetle doktryny ahimsy

10.20 – 10.40 Dr Piotr Domeracki, Myśleć globalnie – działać lokalnie – istnieć sieciowo. Krytyka idei odpowiedzialności globalnej w perspektywie etycznej i  edukacyjnej

10.40 – 11.00 Dr Jakub Synowiec, Odpowiedzialność za innych w etyce Petera Singera

11.00 – 11.20 Mgr Dariusz Gzyra, Czy jednostki są odpowiedzialne za masową eksploatację zwierząt?

11.20 – 11.40 Mgr Justyna Więcławek, Etyczne minimum doświadczeń na zwierzętach oraz odpowiedzialność za jego niezachowanie

 

11.40 – 12.00 Dyskusja i  przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Doc. Ph.D. Jarmila Jurova, On Dworkin’s Concept of Moral Responsibility

12.20 – 12.40 Ph.D. Maria Klobusicka, Freedom - Love - Responsibility

12.40 – 13.00 Dr Iwona Stachowska, Etyczna odpowiedzialność w kontekście postulatu samoograniczenia

13.00 – 13.20 Ks. dr Andrzej Sołtys, Odpowiedzialność moralna w świetle etyki prawa naturalnego

 

13.20 - 14.00 Dyskusja

14.00 - 15.00 Obiad

 

Sesja 15.00 – 19.00  Przewodniczący: Dr hab. prof. UP Paweł Kłoczowski

15.00 – 15.20 Dr hab. prof. UP Zbigniew Rudnicki, Etyka odpowiedzialności w stosunkach międzynarodowych

15.20 – 15.40 Dr hab. Jacek Sieradzan, Wszyscy jesteśmy uchodźcami. Wszyscy jesteśmy buddami. Filozofia buddyjska i paleogenetyka a odpowiedzialność za los uchodźców

15.40 – 16.00 Dr hab. Danuta Kabat-Rudnicka, Etyka międzynarodowa a  odpowiedzialność za ochronę

16.00 – 16.20 Dr Małgorzata Jantos, Odpowiedzialność państwa. Czy państwo daje gwarancję bezpieczeństwa?

 

16.20 – 17.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

17.00 – 17.20 Dr hab. prof. UP Łukasz Zweiffel, Polityka  a odpowiedzialność

17.20 – 17.40 Dr Iwona Krzyżanowska – Skowronek , Etyka odpowiedzialności w stosunkach międzynarodowych

17.40 – 18.00 Dr Agata Czarnecka, Odpowiedzialność prawników wobec obywateli

 

18.00 – 19.00 Dyskusja

 

23.06.2016 czwartek

SEKCJA II (sala 345, piętro III, ul. Podchorążych 2)

Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: Dr hab. prof. UP Łukasz Zweiffel

10.00 – 10.20 Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński, Purytańska etyka odpowiedzialności

10.20 – 10.40 Dr hab. Joanna Mysona Byrska, Odpowiedzialność w świecie pracy prekariuszy

10.40 – 11.00 Dr Anna Karnat-Napieracz, Odpowiedzialność w ponowoczesności

11.00 – 11.20 Dr hab. Przemysław Kaczmarek, Działanie w instytucji jako ucieczka prawników od odpowiedzialności

 

11.20 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Dr Halina Šimo, Kategoria odpowiedzialności a systemy etyczne

12.20 – 12.40 Ph.D. Andrej Gogora, Morality and Responsibility of Philosophical Concepts

12.40 – 13.00 Dr Wacław Branicki, Fenomen odpowiedzialności w przestrzeniach internetu

13.00 – 13.20 Ks. mgr Piotr Przybył, Pokora a odpowiedzialność naukowca

 

13.20 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

 

Sesja 15.00 – 19.00   Przewodnicząca: Dr hab. Joanna Mysona Byrska,  

15.00 – 15.20 Dr Magdalena Baran, Odpowiedzialność jako narzędzie wojny

15.20 – 15.40 Dr Antonina Sebesta, Odpowiedzialność jako podstawowa wartość etyk zawodowych

15.40 – 16.00 Dr Małgorzata Steć, Samowiedza i odpowiedzialność ucznia czyli dlaczego etyka w szkole jest tak kontrowersyjna

16.00 – 16.20 Ph.D. Tibor Máhrik, Engagement in Public Affair from the Christian Ethical Perspective

 

16.20 – 17.00 Dyskusja

 

17.00 – 17.20 Dr Marek Olejniczak, Odpowiedzialność lekarza jako cnota i obowiązek

17.20 – 17.40 Dr Tatiana Krawczyńska – Zaucha, Odpowiedzialność coacha

17.40 – 18.00 Mgr Magdalena Żołud, Problem odpowiedzialności twórców i odtwórców sztuki masowej

 

18.00 – 19.00 Dyskusja

 

24.06.2016, piątek

SEKCJA III (sala 345, piętro III, ul. Podchorążych 2)

Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: Dr hab. prof. UP Piotr Stawiński

10,00 – 10.20 Dr hab. prof. UP Dorota Probucka, O odpowiedzialności za cudze winy. Teoria Berta Hellingera

10.20 – 10.40 Dr Magdalena Kozak, Heroizm absolutnej odpowiedzialności w etyce  Emmanuela Levinasa

10.40 – 11.00 Dr Inga Mizdrak, Wola życia a odpowiedzialność w ujęciu Etty Hillesum i Victora Frankla

11.00 – 11.20 Dr Bożena Listkowska, Odpowiedzialność jako źródło poczucia sensu życia w filozofii Abrahama J. Heschela

 

11.20 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Doc. Ph.D. Peter Kondrla, Metaphysics of Moral Responsibility

12.20 – 12.40 Mgr Aleksandra Węgrecka, Odpowiedzialność w świetle koncepcji człowieka autorstwa Barbary Skargi

12.40 – 13.00 Mgr Lucyna Majewska, Odpowiedzialność intelektualna jako wartość i podstawa samokontroli w etyce Andrzeja Grzegorczyka

 

13.00 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

 

SEKCJA IV (sala 346, piętro III, ul. Podchorążych 2)

Sesja 10.00 – 14.00 Przewodnicząca: Dr hab. prof. UP Katarzyna Gurczyńska-Sady

10.00 – 10.20 Dr hab. prof. UZ Joanna Dudek, Etos wychowania jako odpowiedzialny system zasad kierujących kolizjami

10.20 – 10.40 Dr Piotr Machura, Odpowiedzialność a dobro

10.40 – 11.00 Ph.D. Ciprian Turcan, Hans Jonas's Ethics of Responsibility

11.00 – 11.20 Dr Maciej Smolak, O warunkach odpowiedzialnego działania w ujęciu Arystotelesa

11.20 – 11.40 Mgr Agnieszka Janas, Odpowiedzialność za pracę w ujęciu Richarda Sennetha

 

11.40 – 12.00 Dyskusja i przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Ph.D. Marek Debnar, Responsibility and Freedom in Central European Tradition

12.20 – 12.40 Mgr Marcin Murzyn, Odpowiedzialność w świetle refleksji socjalistów utopijnych i socjalistów naukowych

12.40 – 13.00 Mgr Michał Piekarz, Odpowiedzialność a racjonalność w etyce Richarda Brandta

 

13.00 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

 

SEKCJA IV  (sala 347, piętro III, ul. Podchorążych 2 )

Sesja 10.00 – 14.00 Przewodniczący: Dr hab. prof. UP Paweł Sajdek

10.00 – 10.20  Dr hab. Marcin Jaranowski, Biorę całą odpowiedzialność za siebie. Moralna rozwaga w ujęciu sytuacyjnym

10.20 – 10.40 Dr Michał Warchala, Wartości i decyzje. Wokół problemu odpowiedzialności w teorii Maxa Webera

10.40 – 11.00 Dr Anna Musioł, Paula Natorpa projekt filozoficznego kształtowania człowieka w perspektywie wolnej woli i odpowiedzialności

11.00 – 11.20 Dr Magdalena Mruszczyk, Odpowiedzialność w kontekście ontopojezy życia Anny Teresy Tymienieckiej

11.20 – 11.40, Mgr Weronika Wojtanowska, Moral Responsibility in the Light of Moral Luck Dilemma

 

11.40 – 12.00 Dyskusja i  przerwa na kawę

 

12.00 – 12.20 Mgr Marta Krupska, Koncepcja odpowiedzialności w antropologii filozoficznej i myśli etycznej Gabriela Marcela

12.20 – 12.40 Mgr Magdalena Świerczek, Problem odpowiedzialności w twórczości Stanisława Lema

12.40 – 13.00 Mgr Łukasz Kołodziejczyk, Odpowiedzialna ochrona życia ludzkiego w świetle sporu o status zarodka

 

13.00 – 14.00 Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad

 

Zakończenie IX Międzynarodowego Forum Etycznego

 

Opłaty za uczestnictwo:

350

Strona internetowa:

www.towarzystwoetyczne.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję