Od ulicy do demokracji po demokrację na ulicy, czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2013-04-17 - 2013-04-18

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Dom Wypoczynkowy „Polonez"
Ulica i numer: ul. Okoniowa 3
Miasto i kod: Pieczyska

Organizator

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy

Opis wydarzenia

Instytut Nauk Politycznych, Katedra Socjologii oraz Zakład Stylistyki i Pragmatyki Językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pragną serdecznie zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową pt. Od ulicy do demokracji po demokrację na ulicy, czyli przestrzeń publiczna jako teren politycznej kontestacji w dniach 17-18 kwietnia 2013 r. Formułując bardziej lub mniej uzasadnione roszczenia po adresem rządzących, „protest ulicy” sięga po swoje niezbywalne prawa do udziału we współrządzeniu. Jest zatem czynnikiem sprawczym, buforem chroniącym przed recydywą delegitymizacji władzy i alienacji elit przed brakiem rozstrzygnięć alternatywnych tak chętnie głoszonych przez rządzących. Ulica jako obszar konfrontacji politycznej stanowi całe spektrum zagadnień podnoszonych głównie wśród dziennikarzy, publicystów i komentatorów życia publicznego. Organizatorzy spotkania proponują wyjście poza publicystyczny ton dyskusji wskazując na konieczność pogłębionej refleksji nad fenomenem różnych form manifestacji politycznych ostatniego dwudziestolecia Rzeczypospolitej Polskiej. Celem debaty będzie próba refleksji badawczej nad wielowymiarowym aspektem wpływu manifestacji politycznych na jakość rządzenia ze szczególnym uwzględnieniem  kontekstu historycznego III RP oraz wpływu czynników zewnętrznych sytuujących kierunki zmian ustrojowych w konfliktach politycznych a także różnych formach ich kontestacji w innych krajach ( np. kolorowe rewolucje, ruch oburzonych Occupy Wall Street itp ). Proponowany projekt syntezy podjętej tematyki może służyć za przyczynek do interdyscyplinarnej analizy różnych form kontestacji społecznego niezadowolenia i ich oceny przez środki masowej komunikacji. Do udziału w dyskusji pragniemy zaprosić politologów, socjologów, historyków, medioznawców i językoznawców a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad problematyką konstruktywnych i destruktywnych przejawów „wpływu ulicy” na  jakość projektowanych zmian współczesnego ładu demokratycznego. Powyższe problemy stanowią przesłankę do polemik i dyskusji w następujących grupach panelowych:

  • Aktywność ulicy barometrem operatywności versus rytualności  ładu demokratycznego;
  • Globalizacja „z  ludzką twarzą” i jej  reperkusje;
  • Prekariat – nowa klasa społeczna bez perspektyw;
  • Rynek pracy jako tło roszczeń i demonstracji  oraz kontrdemonstracji ulicznych; Udział mediów w ocenie i interpretacji „nawoływań ulicy”;
  • Język ulicy – narzędziem perswazji publicznej a kreowanie stereotypu uczestnika i obserwatora   „protestów ulicznych”;
  • Językowo – kulturowa konstrukcja politycznej kontestacji;
  • Pomiędzy kontynuacją a zmianą – historyczne uwarunkowania oraz przesłanki manifestacji i konfliktów politycznych w III Rzeczypospolitej.

Opłaty za uczestnictwo:

370

Strona internetowa:

www.ukw.edu.pl

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję