VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa KULTURA POKOJU “Kultura granic”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-02-15 - 2024-02-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Pałac i Folwark Galiny, Galiny 110, 11-200 Bartoszyce
Ulica i numer: Galiny 110
Miasto i kod: 11-200 Bartoszyce

Organizator

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Opis wydarzenia

Konferencja KULTURA POKOJU skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Zachęcamy zarówno naukowców, wykładowców akademickich, nauczycieli, doktorantów, studentów, koła naukowe do wymiany poglądów, przygotowania wystąpień w formie referatów oraz publikacji artykułów w monografii wieloautorskiej.

Wyrażamy przekonanie, że VII edycja Konferencji KULTURA POKOJU będzie doskonałą okazją do spotkań, dyskusji, a także wymiany poglądów dotyczących poruszanych tematów, jak również będzie stanowiła istotny impuls dla pogłębienia współpracy i podniesienia poziomu innowacyjności prowadzonych badań.

Problematyka

Granice polityczne / geopolityczne

 • granice geograficzne a granice polityczne Europy i świata
 • granice jako gwarant bezpieczeństwa
 • bezpieczeństwo militarne w kontekście stanowienia granic
 • między wojną a pokojem
 • konflikt zbrojne i wojny
 • “czerwone linie”
 • dyplomacja i partnerstwo na rzecz pokoju
 • współpraca międzynarodowa i transgraniczna

 

Granice etyczne

 • etyczne granice bezpieczeństwa
 • zasady moralne w dobie wojen
 • aksjologiczny wymiar polityki obronnej
 • tradycje etyczne w myśli nad pokojem
 • normy i ich odchylenia we współczesnym świecie
 • etyka działań militarnych
 • filozofia bezpieczeństwa

 

Granice kulturowe

 • globalizm i multikultularyzm
 • bariery komunikacyjne i ich przekroczenia
 • komunikacja w dobie nowych technologii
 • komunikacja inter i intrapersonalna
 • różnice kulturowe i ich przekraczanie
 • inkulturacja i unifikacja
 • asymilacja, adaptacja
 • tożsamość narodowa i kulturowa
 • dialog międzyreligijny
 • przekraczanie granic w sztuce
 • etykieta (standardy, styl, zasady)

 

Granice społeczne

 • społeczne granice zewnętrzne i wewnętrzne
 • prakseologia na rzecz społecznego pokoju
 • bezpieczeństwo społeczne i jego wymiary
 • strefa komfortu i dyskomfortu społecznego
 • służby społeczne na rzecz porządku i pokoju
 • socjologiczne i psychologiczne ujęcie granic
 • granice obyczajowe, przyjęte standardy

 

Granice edukacyjne:

 • ograniczenia edukacyjne
 • wyrównywanie szans
 • pedagogika w dobie migracji
 • edukacja dla tolerancji i poszanowania odmienności
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • socjologia edukacji
 • szanse i wyzwania edukacyjne

Opłaty za uczestnictwo:

350 zł

Strona internetowa:

https://www.wsb.net.pl/konferencje/vii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-kultura-pokoju/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję