Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kultura-sztuka-kreatywność"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-06-15 - 2024-06-15

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Online (Microsoft Teams)
Ulica i numer:
Miasto i kod: Poznań

Organizator

Center for European Studies oraz Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo, 

Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Kultura – sztuka – kreatywność".
 

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 15 czerwca 2024 między 9:00 a 16:00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 16 czerwca 2024.
 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja skupiona wokół trzech szeroko pojętych obszarów: kultury, sztuki i kreatywności.Organizatorzy konferencji pragną poddać pod dyskusję m.in. historię i ewolucję kultury i sztuki, ludzką kreatywność na przestrzeni dziejów, przyszłość kultury i sztuki w dobie cyfrowej. Prezentacje mogą dotyczyć dowolnie wybranych obszarów geograficznych.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:

• Historia sztuki i kultury – od antyku do współczesności
• Wpływ sztucznej inteligencji na twórczość artystyczną
• Analiza tego, w jaki sposób rozwijające się technologie wpływają na proces twórczy artystów oraz jak zmieniają odbiór sztuki przez publiczność
• Psychologiczne aspekty ludzkiej kreatywności
• Sztuka w erze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
• W jaki sposób artyści angażują się w tematykę ekologii, zrównoważonego rozwoju oraz wyzwania związane z kryzysem klimatycznym za pomocą swoich dzieł
• Globalizacja i lokalne tożsamości kulturowe
• Jak artyści odnoszą się do swojej tożsamości w kontekście światowej wspólnoty
• Kreacje wizerunku
• Nowe media i narracje interaktywne 
• Sztuka partycypacyjna i zaangażowanie społeczności
• Trendy rosnącego zaangażowania społeczności w procesy twórcze oraz tworzenie dzieł sztuki, które angażują publiczność na różne sposoby
• Analiza wpływu memów, na sposób, w jaki tworzone są znaczenia kulturowe oraz jakie nowe formy ekspresji artystycznej się z tego wyłaniają
• Kultura i sztuka w kontekście pandemii COVID-19
• I wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. 
Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.
 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

KOMITET NAUKOWY
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Julia Szwiec (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Khmelnytskyi National University) – Członek Komitetu Naukowego.
• dr Valery Loumber (Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, USA) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American & European Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.
 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/8Qcye1hP14sTQpzT8 
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 5 czerwca 2024 r. (termin ten nie zostanie przedłużony.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 6 czerwca 2024 r. Wnieś opłatę za konferencję na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 8 czerwca 2024 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencje przez uczestnika biernego:Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/i4EFfTWPGafh1rsM6 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 9 czerwca 2024 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 12 czerwca 2024 (nie oczekujemy opłaty “w ciemno”; będą mieli Państwo możliwość zapoznac sie z harmonogramem przed uiszczeniem opłaty – harmonogram z pełną listą prelegentów i tytułami ich wystąpień zostanie udostępniony mailowo).
 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: 
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja "Kultura i sztuka". *Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.
 

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). 
• Jeśli Państwa udział pokrywa uczelnia (lub inna instytucja), sugerujemy samodzielne pokrycie udziału w konferencji i uzyskanie zwrotu od uczelni na podstawie wystawionej na uczelnię przez nas faktury (w razie wątpliwości prosimy o kontakt z Koordynatorem/ką konferencji).
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z uzyskaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia solo lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Center for American Studies
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.
 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Konferencji, Panią Martą Motucką, pod adresem motucka@cfasofficial.com
Chętnie pomożemy.
Do zobaczenia!
________________________________
CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NAS 

Center for american Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które realizuje swoją misję naukowo-badawczą i dydaktyczną w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), postanowienie sądu o utworzeniu stowarzyszenia i zatwierdzony przez Krajowy Rejestr Sądowy statut.Organem nadzorującym działalność Center for American Studies jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Center for american Studies  prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do młodych i doświadczonych naukowców.

Opłaty za uczestnictwo:

139

Strona internetowa:

https://fb.me/e/1wacdlTgE

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję