XV Zjazd Geopolityków Polskich. Geopolityczne konsekwencje destabilizacji ładu międzynarodowego

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-12-03 - 2023-12-03

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej
Ulica i numer: Podchorążych 2
Miasto i kod: Kraków 30-084

Organizator

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Opis wydarzenia

Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowców oraz ekspertów w zakresie transgranicznych wyzwań bezpieczeństwa w wymiarze geopolitycznym. Konferencja będzie znakomitą okazją do stworzenia interdyscyplinarnego forum wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń przedstawicieli środowiska akademickiego oraz praktyków.

Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w XV Zjeździe Geopolityków Polskich
i zabrania głosu na wybrany temat:

Współczesne kryzysy gospodarcze;
Zamachy stanu i rewolucje;
Ruchy narodowo-wyzwoleńcze i fundamentalistyczne a demokratyzacja;
Zderzenie cywilizacji 2.0 – cywilizacyjny charakter współczesnych konfliktów zbrojnych;
Energia i znaczenie jej niedoborów na geopolitycznej szachownicy;
Zjawisko terroryzmu – aktualne zagrożenia dla status quo ładu światowego;
Oblicza nowych zagrożeń dla instytucji państwa;
Wypadające sworznie – zdestabilizowane punkty strategiczne na mapie politycznej świata;
Innowacje w przemyśle zbrojeniowym jako odpowiedź na nowe rodzaje zagrożeń;
Nowe wymiary rywalizacji: powietrze, kosmos, cyberprzestrzeń;
Wyzwania dla bezpieczeństwa Polski w obliczu wojny w Ukrainie;
Powrót „uśpionych” konfliktów zbrojnych na mapie geopolitycznej świata;
Procesy destabilizujące Unię Europejską i NATO;
Katastrofy ekologiczne i zmiany klimatyczne jako wyzwanie dla państw;
USA i jego pozycja supermocarstwa w obliczu rozpadu dotychczasowego ładu międzynarodowego;
Chiny oraz India – ich ekspansja i polityka wobec zmian w układzie geopolitycznym;
Globalna antykultura jako wyzwanie cywilizacyjne;
Proces degradacji międzynarodowego systemu walutowego i zjawisko banksterstwa, neokolonializmu i neoimperializmu jako wyzwanie dla państw;
Migracje dawne i nowe – wyzwanie dla współczesnych demokracji i systemów socjalnych;
Działalność ONZ i organizacji oraz sojuszy międzynarodowych – jaka jest ich przyszłość?
Zmiany na mapie geopolitycznej świata w perspektywie prognostycznej;
Nieubłagana demografia jako zagrożenie stabilności;
Radykalizacja ruchów politycznych – przyczyny i skutki;
Niewidzialne imperia – rola zakulisowych rozgrywek politycznych, medialnych i gospodarczych
w korumpowaniu, przejmowaniu i upadku rządów oraz państw.

Przewidujemy wydanie artykułów pokonferencyjnych w kwartalniku:
„Przegląd Geopolityczny” (http://przeglad.org/ – 100 pkt. na liście MEiN).

Zgłoszenia na XV Zjazd Geopolityków Polskich w postaci wypełnionego formularza (ZAŁĄCZNIK)
należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia 17 listopada 2023 r.
Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do 17 listopada 2023 r.
z dopiskiem: „XV ZGP”.

Dane do przelewu:
Polskie Towarzystwo Geopolityczne
ul. Majora Łupaszki 7/26, 30-198 Kraków
Konto bankowe  (Bank PKO BP): 44 1020 2906 0000 1902 0540 9034
w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika i dopisek ZGP
Wystawiamy faktury osobom, które dokonają wpłaty na Zjazd. Osoby te powinny wcześniej podać, na kogo organizatorzy mają wystawić fakturę

Artykuł do publikacji w „Przeglądzie Geopolitycznym” należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2023 r. Oczekujemy artykułów naukowych spełniających następujące wymogi: http://przeglad.org/zasady-publikowania/. Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@przeglad.org,
z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

 

Opłaty za uczestnictwo:

Udział z własnym referatem – koszt: 600 PLN (500 PLN dla członków PTG), Udział bez własnego referatu jako obserwator(-ka) – koszt: 450 PLN (350 PLN dla członków PTG).

Strona internetowa:

https://ptg.edu.pl/zjazd-geopolitykow-polskich/

XV Zjazd Geopolityków Polskich. Geopolityczne konsekwencje destabilizacji ładu międzynarodowego
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję