Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kształtowanie jutra: człowiek, technologia i społeczeństwo”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-03-15 - 2024-03-16

Lokalizacja

Nazwa obiektu: online
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for Science & Technology wraz z Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.“Kształtowanie jutra: człowiek, technologia i społeczeństwo”.

 

KIEDY?

Konferencja odbędzie się w piątek 15 marca 2024 między 16.30 a 21.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na sobotę 16 marca 2024.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Celem konferencji jest dyskusja na temat wzajemnych oddziaływań pomiędzy człowiekiem i społeczeństwem a technologią oraz roli technologii na przestrzeni dziejów.

Omówimy też jakie wyzwania i możliwości niesie ze sobą technologia oraz jak ludzie i społeczeństwo wpływają na jej rozwój.

Prezentowane badania mogą opierać się na metodach i narzędziach nauk społecznych i humanistycznych (prawa, psychologii, ekonomii, socjologii, itd.) oraz nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych i inżynieryjno-technicznych.

Wystąpienia mogą dotyczyć dowolnie wybranych państw i obszarów świata.

 

 PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE
→ Prawo nowych technologii
→ Transformacja cyfrowa we współczesnym biznesie
→ Zagrożenia i wyzwania związane z bezpieczeństwem w erze cyfrowej
→ Najnowsze osiągnięcia technologiczne
→ Równość dostępu do technologii
→ Wpływ technologii na przemiany w edukacji
→ Moralne aspekty technologii, takie jak sztuczna inteligencja, biotechnologia, i internet rzeczy
→ Technologia jako wsparcie celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska
→ Etyka wykorzystywania algorytmów decyzyjnych, uczenia maszynowego i autonomicznych systemów
→ Najnowsza technologia vs zdrowie
→ Cyberbezpieczeństwo
→ Potencjalny wpływ innowacji technologicznych na społeczeństwo
→ Rozwój narzędzi edukacyjnych opartych na technologii
→ Wady i zalety zdalnego nauczania
→ Metody eliminacji nierówności w cyfrowym społeczeństwie
→ Problemy związane z danymi osobowymi, atakami hakerskimi i ochroną prywatności
→ Telemedycyna, sztuczna inteligencja w diagnostyce medycznej
→ Sposoby rozwiązywania problemów ze współczesną technologią
→ Technologie odnawialnych źródeł energii, elektryfikacji transportu i redukcji śladu węglowego
→ Rola polityki publicznej wobec równego dostępu do technologii
→ Wpływ automatyzacji, robotyzacji i sztucznej inteligencji na rynek pracy, umiejętności zawodowe oraz przekształcenie przemysłu
→ Rola mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji w mediach i nowych technologii komunikacyjnych na opinie publiczne, kulturę i demokrację

 

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Nie cenzurujemy wystąpień z przyczyn politycznych lub światopoglądowych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

Prezentacje mogą być oparte na badaniach własnych lub cudzych (przeglądzie osiągnięć i literatury), jak również przyjmować formę case-studies. Akceptowane są także wystąpienia w formie posteru.

 

DLA KOGO?
> Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
> Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

 

RADA NAUKOWA
• prof. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
• prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)
• prof. dr hab. inż. Wojciech Wieleba (Politechnika Wrocławska)
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
• dr hab. inż. Waldemar Dołęga (Politechnika Wrocławska)
• dr n. med. Aleksandra Karykowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
• dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)
• dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)
• mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for Science & Technology i Center for American & European Studies)

 

UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

> UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1 Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/2gWxKGB26pT7NTvW8

2 Rejestracji poprzez ww.formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 4 marca 2024 r.

 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 5 marca 2024 r.

3 Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 7 marca 2024 r. (godz. 20.00).

 

 

> UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1 Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/Ytwx1Xt2s7cmgpb49

2 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 8 marca 2024 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3 Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 10 marca 2024 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).

 

OPŁATY

> UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 139 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 169 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

> UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 65 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

 

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:
„ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Konferencja Kształtowanie jutra”.

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.

 

PUBLIKACJA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione).
• Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uniwersytet sugerujemy opłacenie faktury z osobistych środków i uzyskanie następnie od uniwersytetu we własnym zakresie zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uniwersytet faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi (jest bowiem równoznaczna z przyznaniem prawa wstępu na konferencję).
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski).
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o statusie towarzystwa naukowego Organizatora.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

 

 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Konferencji, Panią Kariną Szczepaniak: szczepaniak@cfasofficial.com

Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!

Opłaty za uczestnictwo:

139

Strona internetowa:

https://fb.me/e/33BTZXFrM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Kształtowanie jutra: człowiek, technologia i społeczeństwo”
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję