XIII ŁÓDZKA KONFERENCJA BIOGRAFICZNA

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2024-02-20 - 2024-02-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
Ulica i numer: Aleja Rodziny Scheiblerów 2
Miasto i kod: 90-128 Łódź

Organizator

Katedra Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Opis wydarzenia

Podczas  obrad planowanej  XIII Konferencji Biograficznej z cyklu Biografia i badanie biografii proponujemy  refleksje wokół wiodącego tematu: Sytuacje trudne w biografii. Wątki edukacyjne. Temat ten badaczom biografii  nasuwa się poniekąd w sposób naturalny. W ludzkich biografiach bez trudu odnajdujemy liczne doświadczenia, które można określić trudnymi, mając na uwadze szeroki ich zakres, poczynając od sytuacji nadmiernie obciążających, poprzez sytuacje krytyczne  i graniczne, aż po doświadczania traumatyczne. Są one następstwem różnorakich uwarunkowań. Choć ludzka egzystencja wydaje się być z zasady sytuacją trudną (biorąc pod uwagę uwarunkowania ontologiczne i osobisto-rozwojowe), to niekiedy  uwarunkowania cywilizacyjne, kulturowe, społeczne, polityczne jeszcze dodatkowo obciążają człowieka w procesie przeżywania przez niego życia. Żyjemy właśnie w czasach, gdy doświadczamy takich nadmiernych napięć. Pokolenia najstarsze doświadczały  takich doświadczeń także wcześniej -  w swoim dzieciństwie i młodości. Interesującym poznawczo jest więc, jakie sytuacje  życiowe badani pamiętają jako sytuacje trudne, jakie przypisują im w swoim życiu znaczenie?, jak sobie z nimi radzą? w jakim zakresie są one spostrzegane jako pole uczenia się  i czemu takie uczenie się sprzyja?

Podczas obrad konferencyjnych proponujemy dwa główne obszary refleksji, które jednak nie wykluczają innych wątków:

Sytuacje trudne obecne w biografii:

Co pamiętamy jako sytuacje trudne i dlaczego?
W jakich okresach życia są one najczęściej ulokowane?
Jakie są przyczyny sytuacji trudnych?
W jaki sposób sytuacje trudne są przeżywane?
Jak często stają się one doświadczeniami traumatycznymi?
W jaki sposób radzimy sobie z doświadczeniami sytuacji trudnych?
Jakie wsparcie uzyskujemy w sytuacjach trudnych?
Aspekty edukacyjne powiązane z sytuacjami trudnymi:

Sytuacje trudne w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.
Uczenie się z/w sytuacji trudnych, z uwzględnieniem nieformalnego uczenia się.
Sytuacje trudne jako źródło autorefleksji i zmian.
Znaczenie sytuacji trudnych dla rozwoju (osobistego, społecznego, itd.).
Przekaz doświadczeń związanych z sytuacjami trudnymi.
Międzypokoleniowe uczenie się związane z sytuacjami trudnymi.
Przewidujemy referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Zachęcamy także do  wystąpień warsztatowych oraz prezentacji posterowych.

Opłaty za uczestnictwo:

550

Strona internetowa:

https://www.uni.lodz.pl/konferencja-biograficzna

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję