Oblicza nowych mediów.

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2012-03-22 - 2012-03-23

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Ulica i numer: Kijowskiej 14
Miasto i kod: Kraków

Organizator

Wydział Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Opis wydarzenia

Najnowsza edycja konferencji nosi tytuł: POLITYKA – EDUKACJA – MEDIA: związki i „przepływy”. W ramach konferencji proponujemy Państwu refleksję nad następującymi zagadnieniami:
  1. Polityka medialna a:
    • Konwergencja mediów i rozwój kultury uczestnictwa;
    • Konwersja cyfrowa radiofonii i telewizji;
    • Rozwiązania ekonomiczne i prawne w państwach UE;
    • Ekonomika mediów;
    • Formy promocji produktów medialnych;
    • Formaty medialne i globalizacja kulturowa;
    • Recykling kulturowy i seryjność w kulturze;
    • Struktura własności mediów polskich i problem reprezentacji, ideologii oraz dywersyfikacji informacji;
    • Prawa własności intelektualnej;
    • „Stare” i „nowe” media; media elektroniczne;
    • Kampanie polityczne w mediach;
    • Cyfrowe wykluczenie;
    • Władza i widoczność polityczna;
    • Kreowanie aktorów politycznych oraz ekspertów medialnych;
    • Działanie instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych.
  2. Edukacja medialna a:
    • Edukacyjny potencjał nowych mediów;
    • Kompetencje medialne/kulturowe dzieci/młodzieży/dorosłych;
    • Wzorce, koncepcje i programy nauczania w Polsce i zagranicą;
    • Edukacja obywatelska i polityczna;
    • Społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy;
    • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz społeczeństwa demokracji komunikacyjnej;
    • Projekty społecznościowe w nowych mediach;
    • Edutainment;
    • Gry komputerowe i ludologia;
    • Kształcenie literackie i językowe;
    • Kulturowe koncepcje pamięci i tożsamość narracyjnej;
    • Generacja X, Generacja Y, cyfrowy naród;
    • Rola praktyków medialnych (ludzi mediów) w kształceniu uniwersyteckim oraz uczeniu zawodu;
    • Nowe zawody medialne;
  3. Polityka edukacyjna a:
      • Dyrektywy i rozporządzenia UE w dziedzinie edukacji medialnej i kształcenia ustawicznego;
      • Reprodukcja nierówności społecznych i reprodukcja kulturowa;
      • Ukryte programy nauczania: aspekty socjokulturowe;
      • Edukacja medialna i wiedza o kulturze w szkolnych i uniwersyteckich programach nauczania;
      • Pierwotny i wtórny analfabetyzm medialny;
      • Kapitał społeczny i kulturowy: jego rozwój i regres;
      • Wykluczenie społeczne.
    Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

Opłaty za uczestnictwo:

350 zł

Strona internetowa:

www.wszib.edu.pl/konferencje/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję