Ogólnopolski Kongres Administratywistów

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-09-23 - 2023-09-24

Lokalizacja

Nazwa obiektu: MS Teams
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center for European Studies oraz Center for American Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,Center for European Studies oraz Center for American Studies zapraszają serdecznie do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Administratywistów.
 

KIEDY?
Kongres odbędzie się w sobotę 23 września 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Długość Kongresu zależy od liczby prelegentów. W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia Kongresu także na niedzielę 24 września 2023.

 

CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem Ogólnopolskiego Kongresu Administratywistów jest dyskusja skupiona wokół krajowego, europejskiego i światowego prawa administracyjnego (tak w jego wymiarze ustrojowym, materialnym, jak i proceduralnym) oraz wewnętrznych i zewnętrznych wymiarów funkcjonowania administracji w perspektywie rozważań dogmatycznych, historycznych, komparatystycznych i doktrynalnych.Organizatorzy Kongresu pragną poddać pod dyskusję problematykę prawa administracyjnego i działań administracji z perspektywy tak historycznych, jak i współczesnych wymiarów ich funkcjonowania w dowolnie wybranych państwach Europy i świata.

 

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• Modele działania administracji na przykładach wybranych państw
• Osiągnięcia współczesnych nauk o administracji
• Administracja wobec współczesnych wyzwań państwa opiekuńczego
• Prawo administracyjne materialne a postępowanie administracyjne i regulacje kodeksowe
• Akt administracyjny jako forma kształtowania stosunków społecznych
• Skuteczność a legalność funkcjonowania organów administracji publicznej
• Wertykalne i horyzontalne relacje między organami administracji publicznej w wybranych państwach 
• Historia administracji na przestrzeni wieków

Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Wystąpienia mogą mieć także charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.

Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.

 

DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w kongresie serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UP dr hab. Grzegorz Krawiec (Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Pedagogiczny im. Edukacji Narodowej w Krakowie) – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles; Dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego
• dr Lilya Kurii (Center for American Studies Ukraine, wcześniej: Chmielnicki Uniwersytet Narodowy) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICTWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika czynnego: 
Zamieść abstrakt (200-300 słów) i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/KTtMrDVDD4SKHT7Q6 
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 13 września 2023 r.

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 14 września 2023 r. 

Wnieś opłatę za Kongres na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 17 września 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na kongres przez uczestnika biernego:
Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/JrRWBBFnNKNQXi2C8 
Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 16 września 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). 
Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 19 września 2023 r. (uczestnicy bierni będą mieli możliwość zapoznania się z harmonogramem konferencji przed dokonaniem opłaty – nie oczekujemy opłaty “w ciemno”).


 OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.

Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Administratywistów"

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.

PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w kongresie nie obejmuje opłaty publikacyjnej.
 

FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi.
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem kongresu.
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów).
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień).
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.

 

PYTANIA?
W razie pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką Kongresu, Panią Yaną Sergej, pod adresem sergej@cfasofficial.com. Chętnie Państwu pomożemy.

Do zobaczenia na Kongresie!

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

https://fb.me/e/1bWif5HIP

Ogólnopolski Kongres Administratywistów
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję