III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-09-09 - 2023-09-09

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For American Studies oraz Center For European Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for European Studies i Center for American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia państw niemieckojęzycznych".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 9 września 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.Dokładna długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 10 września 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat prawa, kultury, polityki oraz historii państw niemieckojęzycznych – Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• specyfika regulacji prawnych państw niemieckojęzycznych w danych dziedzinach
• rozwój kultury i sztuki państw niemieckojęzycznych na przestrzeni dziejów
• polityka w państwach niemieckojęzycznych – kiedyś, obecnie oraz możliwe kierunki jej rozwoju w przyszłości
• wpływ historii państw niemieckojęzycznych na ich rozwój w przeszłości oraz obecny stan
• języki niemiecki jako element kultury Zachodu
• prawo i polityka Niemiec/Austrii/Szwajcarii/Liechtensteinu a prawo i polityka Polski – ujęcie komparatystycznePowyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy.
Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.Wierzymy w wolność akademickiej dyskusji i nie cenzurujemy wystąpień ze względów światopoglądowych lub politycznych. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• prof. UJK dr hab. Joanna Grzela (Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego.
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego.
• adw. dr Valery Loumber (kancelaria Gavrilov & Brooks, Sacramento/Los Angeles, dyrektor ds. akademickich Center for American Studies) – Członek Komitetu Naukowego.
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center for American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego.


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego: Zamieść abstrakt (200-300 słów) oraz wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem: https://forms.gle/71FdNMf6cfoviXSt5 Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 31 sierpnia 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony).
 Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
 Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 1 września 2023 r. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 4 września 2023 r.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego: Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem:
https://forms.gle/oLjxLdJnm6gneGJA9 Zarejestruj się poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 3 września 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu). Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany słuchaczom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 6 września 2023 r. (Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramm konferencji przed uiszczeniem opłaty - nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (certyfikat cyfrowy opatrzony podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego jest równoważny certyfikatowi papierowemu).
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą tradycyjną.
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE):
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu opatrzonego podpisami elektronicznymi członków Komitetu Naukowego w wersji cyfrowej na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru
*: „ – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Ogólnopolska Konferencja "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein".
*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.
• Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.
• Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.
• Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin.


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Alexa Statkevycha na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy.Do zobaczenia na konferencji!

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

https://fb.me/e/2QzOF5Bzx

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję