III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-07-08 - 2023-07-08

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Center For American Studies oraz Center For European Studies

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo!
Center For European Studies i Center For American Studies zapraszają Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji pt. "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku. Ujęcie interdyscyplinarne".


KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 8 lipca 2023 między 9.00 a 16.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.W razie dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 9 lipca 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Głównym założeniem konferencji jest dyskusja na temat problemów społecznych i politycznych XXI wieku przez pryzmat nauk społecznych i humanistycznych, takich jak prawo, politologia, socjologia, filozofia, ekonomia czy kulturoznawstwo.Celem konferencji jest dyskusja na temat najważniejszych tendencji oraz kierunków zmian, która pociągnęły lub pociągną za sobą rozmaite polityczne i społeczne problemy. Zachęcamy do przedstawiania propozycji adresowania owych problemów oraz konceptualizowania ich nadchodzących rozwiązań.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
• zagrożenia zdrowotne XXI wieku
• wyzwania ekologiczne XXI wieku
• konflikty zbrojne i kryzysy w stosunkach międzynarodowych w XXI wieku
• działania państw NATO w kontekście wojny na Ukrainie
• powody wybuchów wojen
• stan gospodarczego rozwoju wybranych społeczeństw w XXI wieku
• zmiany technologiczne i tzw. cyberprzestrzeń
• XXI wiek a prawa człowieka
• bieda i bogactwo w XXI wieku
• XXI wiek a walki o surowce naturalne
• problemy handlu i wymiany w XXI wieku
• uchodźczość i migracja ludności
• i wiele innych!Powyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – gorąco zachęcamy do wykraczania poza ich ramy. Ponadto wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki.


DLA KOGO?
• Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.
• Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
• Prof. UAM dr hab. Maksymilian Stanulewicz (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Przewodniczący Komitetu Naukowego
• dr Wojciech Walczak (Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku) – Członek Komitetu Naukowego
• Łukasz Darby Bartosik, LL.M. (Prezes Center For American Studies) – Sekretarz Komitetu Naukowego


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE
➤UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:
• Zamieszczenie abstraktu (200-300 słów) oraz wypełnienie formularza uczestnictwa czynnego pod adresem:
https://forms.gle/kapjWLbSWwBw8UBp6
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 29 czerwca 2023 r. (Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramm konferencji przed uiszczeniem opłaty);
• Uiszczenie opłaty konferencyjnej na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 30 czerwca 2023 r.

➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:
• Wypełnienie formularza uczestnictwa biernego znajdującego się pod adresem:
https://forms.gle/UCgaeCFb3JCrPTrn8
• Rejestracji należy dokonać do godz. 23.59 dnia 2 lipca 2023 r.
Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu);
• Uiszczenie opłaty za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej;
• Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 4 lipca 2023 r. (Będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z harmonogramem konferencji przed uiszczeniem opłaty - nie oczekujemy opłaty "w ciemno").


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
➤ UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
• 129 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu)
• 159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą
➤ UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
• 59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez członka zarządu PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.
Jak zatytułować przelew?
Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*: "imię i nazwisko"– opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – III Ogólnopolska Konferencja "Problemy społeczne i polityczne XXI wieku"*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.W przypadku współwystąpienia dwójki lub większej liczby prelegentów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z prelegentów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.


FAQ
• Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione)
• Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi
• Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji
• Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć przez liczbę prelegentów)
• Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)
• Certyfikaty papierowe zostaną wysłane pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski)
• Certyfikaty cyfrowe zostaną wysłane *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji
• Godzinę wystąpienia w ramach kongresu określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji)
• Regulamin konferencji: www.cfasofficial.com/pl/regulamin


PYTANIA?
W razie pytań prosimy o wiadomość mailową do Koordynatora Konferencji, Pana Alexa Statkevych na adres e-mail: statkevych@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia na konferencji! 

Opłaty za uczestnictwo:

129

Strona internetowa:

https://fb.me/e/tooWQB5J

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję