Konferencja szkoleniowa "DROGA DO SUKCESU. Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu"

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-05-27 - 2023-05-28

Lokalizacja

Nazwa obiektu: ONLINE
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Fundacja SYNAPSIS

Opis wydarzenia

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS

DROGA DO SUKCESU
Edukacja włączająca i efektywna terapia dzieci w spektrum autyzmu

Termin: 27 maja 2023 r.

godz. 10.30 – Otwarcie konferencji

godz. 10.40-12.10 – Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole? Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R. Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina. Wprowadzenie.
Dorota Rzepczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców.

godz. 12.10-13.30 – Dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i sposobów pracy do potrzeb ucznia w spektrum autyzmu w szkole podstawowej. Teoria i praktyka.
Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, specjalista w zakresie pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, wykładowca akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, trener TUS.

godz. 13.30-13.50 – przerwa

godz. 13.50-14.50 – Jak wspierać uczniów w spektrum autyzmu w budowaniu relacji rówieśniczych w szkole?
Karolina Dyrda – psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

godz. 14.50-15.30 – Jak tworzyć przyjazne środowisko w szkole dla dziecka w spektrum? Doświadczenia i różne perspektywy. Wsparcie terapeutyczne dziecka w czasie edukacji. Panel z udziałem prelegentów i przedstawicieli rodziców

godz. 15.30-15.45 – przerwa

godz. 15.45-16.45 – Jak tworzyć przyjazne środowisko dla osób w spektrum autyzmu? Strategie strukturalizacji i wspomaganego przekazu.
Aleksandra Duszczyk – pedagożka specjalna, arteterapeutka. Od 2010 roku związana z Fundacją SYNAPSIS, członkini Zespołu Diagnostycznego Dzieci i Młodzieży oraz Zespołu Trenerów. Prowadzi indywidualne zajęcia terapeutyczne, konsultacje dla rodziców oraz szkolenia dotyczące tematyki spektrum autyzmu.

godz. 16.45-17.30 – Jak samoregulacja terapeuty wpływa na efektywność pracy z osobą w spektrum autyzmu?
Renata Werpachowska – psycholog, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, coach, brainolog, ukończyła studia podyplomowe nauczycielskie i studia podyplomowe z ”Porozumienie bez przemocy wg Marschalla B. Rosenberga”

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty Fundacji SYNAPSIS

Termin: 28 maja 2023
Miejsce: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, Warszawa

Tytuł: Jak skutecznie wspomagać adaptację uczniów w spektrum autyzmu w szkole.
Szkolny system inkluzji uczniów nieneurotypowych oparty o system logicznych konsekwencji R.Dreikursa i Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina.

Adresaci warsztatów: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków kuratorskich.

Start: godz. 9.00. Zakończenie: godz. 15.00

Czas trwania: 6 godzin zegarowych

Program warsztatów:

1. Metoda kodu zachowania N.Rappaport i J. Minahan jako narzędzie do diagnozy i budowania indywidualnych planów poprawy zachowania uczniów w spektrum autyzmu.
2. Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina jako system wspomagania uczniów z ASD.
3. Kontrakt klasowy i system logicznych konsekwencji R. Dreikursa jako skuteczne strategie rozwijania umiejętności społecznych i wnioskowania moralnego – metoda dylematów moralnych.
4. Metoda „Wspólnej sprawy” i „Bez obwiniania” – budowanie grupy wsparcia dla uczniów z ASD
5. Model A. Pikasa – skrypty do rozmów z uczniami nieneurotypowymi w sytuacji niewłaściwego zachowania i trudności z samokontrolą.
6. Zachowania reaktywne i proaktywne – techniki wspomagania uczniów ze spektrum autyzmu podczas zajęć lekcyjnych.
7. Taksonomia Blooma jako metoda dostosowania wymagań edukacyjnych do kompetencji poznawczych uczniów w spektrum autyzmu.

Metody:
prezentacja multimedialna, filmy instruktażowe, arkusze zadaniowe, modelowanie przez prowadzącego wybranych technik behawioralno- poznawczych w konkretnych sytuacjach problemowych.

Prowadząca:
Dorota Rzepczyńska – mgr pedagogiki specjalnej, odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie systemu logicznych konsekwencji wg modelu R. Dreikursa w jednej z dolnośląskich szkół, edukator nauczycieli i rodziców , współpraca z różnymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli, trener treningu kontroli złości „Pod kontrolą” wg programu H.M. Kellner, certyfikowany trener Treningu Zastępowania Agresji A. Goldsteina, czynnie pracujący z dziećmi i młodzieżą (34 lat pracy), terapeuta CBT.

Opłaty za uczestnictwo:

340 zł (konferencja) lub 710 zł (konferencja + warsztaty)

Strona internetowa:

https://synapsis.org.pl/konferencja/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję