Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2023-07-22 - 2023-07-22

Lokalizacja

Nazwa obiektu: ONLINE
Ulica i numer: ONLINE
Miasto i kod: ONLINE

Organizator

Center for the Study of Science & Technology

Opis wydarzenia

Szanowni Państwo,

Center for the Study of Science and Technology oraz Center for American & European Studies mają przyjemność zaprosić do udziału w Ogólnopolskim Kongresie Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – interdyscyplinarnej konferencji naukowej dla pasjonatów nauk przyrodniczych.

KIEDY?
Konferencja odbędzie się w sobotę 22 lipca 2023 między 9.00 a 15.00 w formie online na platformie Microsoft Teams.

Długość konferencji zależy od liczby prelegentów. W razie wysokiej liczby zgłoszeń zastrzegamy możliwość przedłużenia konferencji także na niedzielę 23 lipca 2023.


CZEGO DOTYCZY KONFERENCJA?
Założeniem Kongresu jest interdyscyplinarna debata na temat współczesnych problemów i wyzwań nauk ścisłych i przyrodniczych (klasyfikowanych łącznie w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022). Wystąpienia zostaną ułożone w ramach pięciu odpowiadających poszczególnym dziedzinom nauki paneli tematycznych.

I panel – nauki o ziemi i środowisku (m.in. geofizyka, geografia, geologii i oceanografia)

II Panel – nauki chemiczne (m.in. biochemia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska oraz technologia chemiczna)

III Panel – nauki fizyczne (m.in. astronomia, biofizyka, fizyka i geofizyka)

IV Panel – nauki biologiczne (m.in. biochemia, biofizyka, biologia, biomatematyka, biotechnologia, ekologia i mikrobiologia)

V Panel – informatyka i matematyka

Wystąpienia mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący rozmaite dziedziny nauki. Akceptowane są wystąpienia w formie posteru.

Wystąpienia znajdujące się na styku dwóch nauk zostaną umieszczone w stosownym panelu na podstawie decyzji Komitetu Naukowego Kongresu wynikającej z analizy treści przesłanego abstraktu.

Wierzymy w wolność akademicką. Oryginalne i nietuzinkowe wystąpienia zawsze znajdą uznanie ze strony Komitetu Naukowego.


DLA KOGO?
Do czynnego udziału w konferencji serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy, a także wszystkie inne zainteresowane tematyką konferencji osoby.

Uczestnictwo bierne nie wymaga posiadania żadnych naukowych kwalifikacji.


RADA NAUKOWA CENTER FOR THE STUDY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

prof. dr hab. Wiesław Ziaja (Uniwersytet Jagielloński)

dr Kamil Konowalik (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)

dr inż. Tomasz Czapka (Politechnika Wrocławska)

dr inż. Piotr Sokolski (Politechnika Wrocławska)

dr Valery Loumber (Dyrektor ds. akademickich)

mgr Łukasz Darby Bartosik (Prezes Center for the Study of Science & Technology i Center for American & European Studies)


UCZESTNICWO CZYNNE I BIERNE - INFORMACJE

UCZESTNICTWO CZYNNE (PRELEGENCI)
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika czynnego:

1. Zamieść abstrakt i wypełnij formularz uczestnictwa czynnego pod adresem:https://forms.gle/gjFXr8zACpmKf7UE6

2. Rejestracji dokonaj poprzez ww. formularz do godz. 23.59 dnia 10 lipca 2023 r. (termin ten nie zostanie przedłużony)

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki naboru abstraktów podane zostaną do dnia 11 lipca 2023 r.

3. Wnieś opłatę konferencyjną na numer rachunku bankowego, który zostanie podany zakwalifikowanym prelegentom w wiadomości mailowej – opłatę wnieść należy najpóźniej do dnia 13 lipca 2023 r. (godz. 20.00).


UCZESTNICTWO BIERNE
Kroki niezbędne do dokonania zgłoszenia na konferencję przez uczestnika biernego:

1. Wypełnij formularz uczestnictwa biernego znajdujący się pod adresem: https://forms.gle/TwkjFduDUTjGhWJo6

2. Rejestracji poprzez ww. formularz dokonaj do godz. 23.59 dnia 12 lipca 2023 r. Niewypełnienie formularza będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w konferencji (a co za tym idzie – niemożliwością otrzymania certyfikatu).

3. Wnieś opłatę za uczestnictwo bierne na numer rachunku bankowego, który zostanie podany uczestnikom w wiadomości mailowej. Opłatę należy wnieść najpóźniej do dnia 15 lipca 2023 r. (będą mogli się Państwo wcześniej zapoznać z harmonogramem konferencji – nie oczekujemy “opłaty w ciemno”).


OPŁATY ZA UCZESTNICTWO
UCZESTNICY CZYNNI (PRELEGENCI) – 2 opcje:
125 zł – certyfikat cyfrowy dostarczany drogą mailową (równoważny certyfikatowi papierowemu; zawiera podpis elektroniczny Prezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. naukowych).

159 zł – certyfikat cyfrowy + certyfikat papierowy dostarczany pocztą,


UCZESTNICTWO BIERNE (SŁUCHACZE)
59 zł – uczestnictwo bierne + wysyłka certyfikatu w wersji cyfrowej (podpisany elektronicznie przez Prezesa Zarządu i Dyrektora ds. naukowych PDF do samodzielnego wydruku) na wskazany przez uczestnika biernego adres mailowy.


Jak zatytułować przelew?

Tytuł przelewu powinien zostać sformułowany według następującego wzoru*:

 – opłata za uczestnictwo czynne/bierne (wybrać właściwe) – Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”

*Niespełnienie tego warunku może spowodować opóźnienia w zaksięgowaniu opłaty, a w konsekwencji nawet wykluczyć Państwa udział w konferencji.

W przypadku współwystępowania dwójki lub więcej autorów prosimy o samodzielne wniesienie opłaty przez każdego z współautorów osobno.


PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA
Organizatorzy przewidują możliwość wydania publikacji jednak będzie to zależne od liczby autorów chętnych do opublikowania tekstu w monografii naukowej. Cena za udział w konferencji nie obejmuje opłaty publikacyjnej.

FAQ
- Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT – prosimy zgłosić stosowną prośbę w formularzu rejestracji (późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione). Jeśli Państwa udział w konferencji ma zostać sfinansowany przez uczelnię (lub inną instytucję) sugerujemy opłacenie udziału w konferencji z osobistych środków i uzyskanie następnie od uczelni zwrotu na podstawie wystawionej przez nas na uczelnię faktury.

- Opłata wniesiona nie podlega zwrotowi

- Link do transmisji (pokoju konferencyjnego) zostanie udostępniony zarejestrowanym uczestnikom w ciągu 24 godzin przed rozpoczęciem konferencji

- Możliwe jest wygłoszenie wystąpienia przez dwójkę lub więcej uczestników (opłatę należy pomnożyć

- Czas wystąpienia wynosi 10-15 min (w zależności od faktu wygłaszania wystąpienia samotnie lub w duecie oraz ogólnej liczby wystąpień)

- Certyfikaty papierowe wysyłane są pocztą tradycyjną w przeciągu dwóch miesięcy od zakończenia konferencji (dotyczy to certyfikatów wysyłanych na terytorium Polski) – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy by dostarczyć je jednak szybciej.

- Certyfikaty cyfrowe wysyłane są *wszystkim* uczestnikom w ciągu tygodnia od zakończenia konferencji – ze względu na zbliżające się terminy stypendialne, zrobimy wszystko co w naszej mocy, by dostarczyć je jednak szybciej.

- Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o składzie Komitetu Naukowego konferencji.

- Godzinę wystąpienia w ramach konferencji określa Organizator (nie ma możliwości zmiany godziny wystąpienia ustalonej w harmonogramie konferencji).

PYTANIA
W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Koordynatorką Kongresu, Panią Patrycją Przedwojską: przedwojska@cfasofficial.com. Chętnie pomożemy. Do zobaczenia online!

____________________

Center for the Study of Science & Technology - O NAS

Center for the Study of Science & Technology jest organizacją naukowo-badawczą zrzeszoną w ramach rodziny organizacji międzynarodowej, europejsko-amerykańskiej Fundacji Center for American & European Studies (KRS: 0000985006, NIP: 7812019909).

Fundacja realizuje swoją misję w oparciu o przepisy ustawy o fundacjach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), akt notarialny o utworzeniu fundacji (sygn. repozytorium 4145/2020), postanowienie sądu o utworzeniu fundacji Nr. PO. VIII NS-REJ.KRS/033304/20/143 i swój statut.

Organem nadzorującym działalność Fundacji jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Center for the Study of Science & Technology prowadzi działalność edukacyjną, naukowo-badawczą i wydawniczą organizując konferencje, seminaria, szkolenia i publikacje skierowane do studentów i doktorantów, doświadczonych badaczy oraz wszystkich innych zainteresowanych naukami ścisłymi, przyrodniczymi i inżynieryjno-technicznymi.

Opłaty za uczestnictwo:

125 PLN

Strona internetowa:

https://fb.me/e/4lauVmq5S

Ogólnopolski Kongres Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję