III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w turbulentnym otoczeniu - wyzwania czasu kryzysów”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-11-23 - 2022-11-23

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Aula Akademii Pomorskiej
Ulica i numer: ul. Kozietulskiego 6-7
Miasto i kod: 76-200 Słupsk

Organizator

Katedra Zarządzania Akademii Pomorskiej w Słupsku i Państwowa Inspekcja Pracy - Inspektorat Okręgowy w Gdańsku

Opis wydarzenia

Zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów, praktyków zarządzania oraz specjalistów zajmujących się ochroną pracy do wymiany refleksji i prezentacji wyników prowadzonych badań naukowych związanych z przeobrażeniami na rynku pracy spowodowanymi kryzysami covidowym i migracyjnym, które znacząco wpłynęły i nadal wpływają na gospodarkę. Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej. Naukowym wynikiem obrad będą publikacje artykułów uczestników konferencji w czasopismach naukowych ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki z 2021 r. (40 i 70 pkt) lub w monografii pokonferencyjnej opublikowanej w wydawnictwie naukowym (20 pkt za rozdział). Decyzja o zakwalifikowaniu tekstu do publikacji w poszczególnych wydawnictwach będzie uzależniona od wyniku recenzji. Publikacje planowane są na 2023 r. Udział w konferencji w formie wystąpienia jest bezpłatny, publikacja referatu w monografii pokonferencyjnej (20 pkt.) – 700 zł lub więcej w przypadku wyboru publikacji w czasopismach (40 i 70 pkt) – wówczas kwota zostanie ustalona indywidulanie. Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji znajduje się na stronie internetowej konferencji.

Obszary tematyczne konferencji:

Moduł I.

Zarządzanie, rynek pracy i bezpieczeństwo pracy w czasach kryzysu migracyjnego - perspektywa krajowa

- Zarządzanie kryzysowe związane z relokacją uchodźców a lokalny rynek pracy

- Przewidywany wpływ migracji uchodźczej na przeobrażenia rynku pracy

- Prawne uregulowania zatrudnienia migrantów i uznawania ich kwalifikacji zawodowych

- Procesy dostosowawcze dla migrantów w podejmowaniu zatrudnienia

- Przewidywany wpływ kryzysu migracyjnego na funkcjonowanie organizacji, zmianę modeli biznesowych i ich innowacyjność

Moduł II.

Zarządzanie, rynek pracy i bezpieczeństwo pracy w postcovidowej rzeczywistości

- Problemy zarządcze w kierowaniu pracownikami w okresie pandemii (motywowanie, kontrola, kierowanie zespołem rozproszonym, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w modelu pracy hybrydowej

- Wpływ pandemii covid na przeobrażenia rynku pracy

- Bezpieczeństwo i higiena pracy zdalnej i hybrydowej (bezpieczeństwo pracy i cyberbezpieczeństwo)

- Prawne uregulowania świadczenia pracy w trybie zdalnym

- Wpływ kryzysu pandemii na funkcjonowanie organizacji i ich innowacyjność

Opłaty za uczestnictwo:

wystąpienie bezpłatne, publikacja w monografii pokonferencyjnej (20 pkt.) 700 zł lub więcej w przypadku publikacji w czasopismach (40 i 70 pkt)

Strona internetowa:

https://biz.apsl.edu.pl/instytut-bezpieczenstwa-i-zarzadzania/nauka-i-rozwoj/konferencje-naukowe/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowa-zarzadzanie-i-bezpieczenstwo-pracy-w-turbulentnym-otoczeniu-wyzwania-czasu-kryzysow-slupsk-23-listopad

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję