III Konferencja Naukowa „Dylematy współczesnego rynku pracy”

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2011-09-12 - 2011-09-14

Lokalizacja

Nazwa obiektu:
Ulica i numer:
Miasto i kod:

Organizator

Katedra Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Opis wydarzenia

Katedra Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ma zaszczyt zaprosić na III konferencję naukową pod Patronatem Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie pt. „Dylematy współczesnego rynku pracy”. Rada Naukowo-Programowa: Przewodnicząca - Prof. dr hab. Dorota Kotlorz Członkowie: Prof. dr hab. Bożenna Balcerzak-Paradowska Prof. dr hab. Jan Bednarczyk Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski Prof. dr hab. Andrzej Rączaszek Prof. dr hab. Agata Zagórowska Komitet Organizacyjny: Prof. dr hab. Dorota Kotlorz – Przewodnicząca Dr Anna Skórska Dr Radosław Jeż Dr Jarosław Wąsowicz Mgr Anna Jaszek – sekretarz Adres biura Komitetu Organizacyjnego: Uniwersytet Ekonomiczny Katedra Rynku Pracy ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice tel./faks (32) 257 75 65 e-mail: katedra.rp@ue.katowice.pl Tematyka Konferencji: 1. Rynek pracy w warunkach globalizacji i nowoczesnych technologii 2. Gospodarowanie zasobami pracy w mikro i makro skali 3. Rynek pracy w okresie koniunktury i dekoniunktury 4. Polityka gospodarcza a rynek pracy 5. Gospodarka wiedzy – wyzwania dla rynku pracy 6. Kapitał ludzki i kapitał społeczny w gospodarce wiedzy 7. Uwarunkowania rynku pracy (makroekonomiczne, strukturalne, demograficzne, edukacyjne, integracyjne) 8. Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy 9. Deregulacja rynku pracy i elastyczne formy zatrudnienia 10. Mobilność zasobów pracy (migracje zarobkowe) 11. Rola funduszy unijnych w równoważeniu rynku pracy 12. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy Ważne Terminy: 31.05.2011 – zgłaszanie udziału w konferencji 17.06.2011 – wniesienie opłaty konferencyjnej na konto Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr konta: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 65105012141000000700007974 z dopiskiem: „Konferencja Katedry Rynku Pracy” 31.07.2011 – nadsyłanie streszczeń referatów w jęz. polskim (ok. 200 słów) na adres biura lub drogą elektroniczną 12.09.2011 – składanie na konferencji pełnych tekstów referatów, w tym streszczenie w języku angielskim (ok. 200 słów) Publikacja: Nadesłane artykuły, które otrzymają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w formie Zeszytów Naukowych z serii „Studia Ekonomiczne” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (9 pkt MNiSW). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odmowy poddania procedurze wydawniczej artykułu niespełniającego wymogów merytorycznych i/lub formalnych. Wymogi edytorskie dla artykułów przeznaczonych do publikacji dostępne są na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego: www.ue.katowice.pl w zakładce „Konferencje”.

Opłaty za uczestnictwo:

999 zł (pok. 2 os.), 1200 zł (pok. 1 os.), 500 zł (opłata za publikację referatu bez udziału w konferencji)

Strona internetowa:

http://www.ue.katowice.pl//?contentid=3277

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję