Sprawozdawczość sektora mikro i małych przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – stan i wyzwania

Data rozpoczęcia i zakończenia wydarzenia

2022-10-20 - 2022-10-21

Lokalizacja

Nazwa obiektu: Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
Ulica i numer: Rzemieślnicza 5
Miasto i kod: 81-855 Sopot

Organizator

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Opis wydarzenia

Przemiany w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, zainicjowane na przełomie lat 80. i 90. XX w., należą do jednych z najbardziej spektakularnych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Jednym z efektów tych przemian jest wzrost znaczenia sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozwoju gospodarczym krajów często różniących się między sobą poziomem rozwoju, odmienną strukturą polityczną, społeczną i kulturową. Mikro i małe przedsiębiorstwa odgrywają w gospodarce szczególną rolę, zarówno ze względu na ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości jak i zdolność do szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych. Jednym z kluczowych problemów rozwoju gospodarczego kraju  jest stwarzanie warunków sprzyjających funkcjonowaniu  mikro i małych przedsiębiorstw. Nie jest to możliwe bez zaufania inwestorów, kredytodawców i otoczenia społeczno-gospodarczego do informacji generowanych przez sprawozdawczość tych przedsiębiorstw. Interesariusze zarówno zewnętrzni jak też wewnętrzni oczekują nie tylko dokładnych informacji o rodzaju działalności firmy i jej wynikach finansowych ale również o wpływie jaki wywiera ona na otoczenie. Kompleksowa informacja jest bowiem podstawą sukcesu, gdyż zdobyta na czas pozwala osiągnąć przewagę konkurencyjną i umożliwia ograniczenie ryzyka gospodarczego oraz inwestycyjnego na rynku. W konsekwencji coraz więcej przedsiębiorstw zobowiązane jest do sporządzania coraz bardziej skomplikowanych raportów i ujawniania coraz większej liczby informacji. Źródłem takich informacji jest przygotowywana przez sektor MMP sprawozdawczość, będąca podstawą tej oceny w ujęciu retrospektywnym, jak też prospektywnym. Sektor ten wciąż nie jest dobrze zdiagnozowany, co skutkuje niedostosowaniem raportowania do potrzeb informacyjnych poszczególnych grup interesariuszy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SPRAWOZDAWCZOŚĆ SEKTORA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – STAN I WYZWANIA jest wydarzeniem, które będzie doskonałą okazją do podjęcia rozważań nad kierunkami doskonalenia raportowania sektora MMP w krajach Europy Środkowo Wschodniej na tle przemian systemowych i ekonomicznych a także stanowić impuls dla pogłębienia współpracy między krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i biznesem. Podczas konferencji zaprezentowane będą wyniki badań jakie prowadzono z partnerskimi uczelniami z 9-ciu krajów: Białoruś, Chorwacja, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Polska, Rumunia, Ukraina i Węgry.

Opłaty za uczestnictwo:

500 zł

Strona internetowa:

https://msereporting.pl/

Ta strona korzysta z cookies aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce: Polityka cookies Akceptuję